Giáo Xứ Tuỵ Hiền Tgp. Hà Nội Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Tuyên 117 Thánh Tử Đạo

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam lên hàng hiển thánh nói chung, và nơi giáo xứ Tuỵ Hiền có Thánh Lô-ren-xô Nguyễn Văn Hưởng nói riêng. Cha xứ An-tôn đã khơi dậy nơi tâm hồn các bổn đạo nơi này lòng tri ân, mừng kính và cầu xin sự trợ giúp của Các Thánh cho con dân Việt Nam biết sống Đạo và làm chứng cho Chúa ngay trên quê hương đất nước của.

Chúa nhật, ngày 19/11, cộng đoàn giáo xứ đã long trọng rước tượng và thánh tích Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc và mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

17 giờ ngày 24 tháng 11, cộng đoàn giáo xứ đã qui tụ nhau nơi Đền thánh Lô-ren-xô Nguyễn Văn Hưởng tại giáo xứ Tuỵ Hiền để dâng hương, tưởng nhớ và cầu xin. Sau đó cộng đoàn cung nghinh thánh tích chung quanh nhà thờ và rước vào cử hành Thánh lễ.

Trong Thánh lễ, Cha xứ mời gọi cộng đoàn hồi tưởng về 35 năm trước tại Rôma và Việt Nam ngày tuyên thánh ấy trong bối cảnh lịch sử. Đọc lại di chúc của một số thánh, đặc biệt Thánh Hưởng để lấy làm nghị lực cho hành trình đức tin hôm nay.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn hôn kính thánh tích và chung chia niềm vui với nhau.

Xem Hình