Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak đã có cuộc điện đàm với Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Nhà lãnh đạo Văn phòng Tổng thống bày tỏ lòng biết ơn về sự tham gia của đại diện Vatican trong cuộc họp của các cố vấn chính trị và an ninh quốc gia ở Malta về việc khôi phục nền hòa bình lâu dài và công bằng dựa trên Công thức Hòa bình Ukraine.

Andriy Yermak cũng cảm ơn Đức Hồng Y Pietro Parolin vì thông điệp video cá nhân của ngài gửi tới những người tham gia cuộc họp.

Theo nhà lãnh đạo Văn phòng Tổng thống, trong quá trình tham vấn với các cố vấn ở Malta, người ta đã đề xuất thành lập một liên minh quốc tế gồm các quốc gia sẽ giải quyết việc trao trả trẻ em Ukraine bị Nga bắt cóc hoặc buộc phải di dời khỏi các vùng lãnh thổ tạm thời bị tạm chiếm của Ukraine. Sáng kiến này đã được nhiều quốc gia tham gia ủng hộ và sẽ là sự tiếp nối kế hoạch Mang trẻ em trở lại Ukraine của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy. Ngoài ra, đây là một yếu tố trong việc thực hiện Công thức Hòa bình Ukraine, đặc biệt là điều khoản về việc trao trả trẻ em bị bắt cóc, thả con tin dân sự và tù nhân chiến tranh.

Andriy Yermak lưu ý rằng Ukraine, cùng với các đối tác của mình, đang lên kế hoạch cho các sự kiện dành cho vấn đề trả lại trẻ em Ukraine bị trục xuất bất hợp pháp và mời đại diện Tòa thánh tham gia.


Source:Ukranian Presidential Office