“Hôm nay không chỉ là đại lễ của các em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức và Rước lễ lần đầu nhưng còn là ngày vui của cả cộng đoàn Giáo xứ Tụy Hiền vì chúng ta làm phép ngôi đền kính thánh Lô-ren-sô Nguyễn Văn Hưởng. Sự hiện diện của đông đảo quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và cộng đoàn diễn tả một Giáo hội luôn liên kết với nhau để loan truyền Danh Chúa.” Đó là lời chia sẻ của Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên trong Thánh lễ làm phép đền Cha thánh Lô-ren-sô Nguyễn Văn Hưởng, ban bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu cho 289 em thiếu nhi tại Giáo xứ Tụy Hiền, ngày 28/7/2023.Hiện diện trong Thánh lễ có Cha Quản hạt Chính Tòa An-tôn Trần Duy Lương, Cha Quản hạt Mỹ Đức – Hòa Bình Giu-se Nguyễn Văn Thoan, Cha Quản hạt Phủ Lý Giu-se Bùi Quang Tào, Cha xứ An-tôn Nguyễn Văn Độ, quý cha trong và ngoài Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình, quý nam nữ tu sĩ, quý khách xa gần cùng cộng đoàn dân Chúa.Xem thêm
https://www.tonggiaophanhanoi.org/duc-tgm-giu-se-kinh-ly-va-ban-bi-tich-them-suc-cho-205-em-thieu-nhi-hai-giao-xu-my-ha-va-luu-xa/