Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào ngày 11 tháng 10 để đánh dấu 60 năm ngày khai mạc Công đồng Vatican II.

Ngày này cũng đánh dấu ngày lễ của Thánh Gioan XXIII, vị giáo hoàng đã khai mạc Công đồng năm 1962, và là người được Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên thánh trong năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng.

Đức Thánh Cha Phanxicô là người ủng hộ mạnh mẽ việc thực hiện những thay đổi được kêu gọi trong Công đồng Vatican II, phù hợp với tầm nhìn của ngài về một Giáo hội gần gũi với người dân.

Một trong những đóng góp chính của Công đồng Vatican II chính là cố gắng vượt qua sự phân cách giữa thần học và mục vụ, giữa đức tin và sự sống.

Cũng trong lịch làm việc của Đức Giáo Hoàng từ tháng 9 đến tháng 11, có Thánh lễ tuyên thánh cho hai vị chân phước, và Thánh lễ tưởng niệm các Hồng Y và giám mục đã qua đời trong năm qua.

Trong những năm trước, Đức Giáo Hoàng thường cử hành Lễ các đẳng linh hồn tại một nghĩa trang. Đó là một tập tục mà ngài sẽ không tiếp tục trong năm nay. Tòa thánh Vatican chưa nêu rõ lý do thay đổi, vì Đức Thánh Cha Phanxicô đang cố gắng thu hẹp các nghĩa vụ công cộng của mình do chứng đau đầu gối tái phát.
Source:Rome Report