Hội Thi Kinh Bổn Tại Giáo Xứ Tụy Hiền Tgp. Hà Nội

Ngày hội thi Kinh Bổn giới trưởng thành hai giáo xứ Vạn Thắng và Tụy Hiền diễn ra vào sáng Chúa Nhật ngày 22/5/2022 do Cha xứ Antôn Nguyễn Văn Độ tổ chức.

Xem Hình

Đúng 7h30, các thí sinh đã có mặt đông đủ, gặp nhau tay bắt mặt mừng, dắt nhau vào phòng thi. Các thi sinh đã bắt thăm chọn phòng, nghe chủ khảo công bố thể lệ thi. Trước khi trao đề thi cho các trưởng ban giám khảo, Cha xứ đã động viên, khích lệ tinh thần của các thí sinh, ngài đặc biệt biểu dương các thí sinh lớn tuổi.

Ngày hội thi Kinh Bổn 2 giáo xứ diền ra tại Tụy Hiền, chia ra làm 4 phòng thi. Hội thi diễn ra trong bầu khí vui tươi, phấn khởi, không thiếu phần gay cấn càng làm cho kỳ thi thêm sôi động và ý nghĩa. Đặc biệt có thí sinh Anna Nguyễn Thị Định 84 tuổi thuộc giáo xứ Vạn Thắng, đã đạt giải nhất cá nhân, một mình trả lời trước ba giám khảo.

Sau cuộc thi Kinh Bổn là Thánh lễ Chúa nhật VI Phục Sinh. Đây là năm thứ hai giáo miền tổ chức hội thi này. Sau hội thi giới trưởng thành là ngày hôi thi rung chuông vàng của các em thiếu nhi và giới trẻ. Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha xứ Antôn đã trao phần thưởng cho các đội.

BTTGx. Tụy Hiền