Phiên khoáng đại lần thứ 125 của Hội đồng Giám mục Chí Lợi đã kết thúc vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 tại thành phố Santiago, trong đó các Giám mục suy tư về các vấn đề khác nhau của đời sống xã hội, chính trị và tôn giáo của đất nước, ghi nhận những hy vọng và lo lắng trong một thời điểm quan trọng cho cuộc sống của Chí Lợi.

“Lời đầu tiên của chúng tôi là vui mừng và hy vọng, bởi vì Chúa Kitô sống lại giữa chúng ta và sức mạnh của cuộc sống mới của Người không bỏ rơi chúng ta”, các ngài viết trong thông điệp kết thúc, gửi cho Fides. “Chúng tôi cũng hài lòng với sự phục hồi ngày càng tăng của sự hiện diện thể lý trong các hoạt động của chúng ta, điều này đã cho phép chúng ta, trong số những thứ khác, hân hoan cử hành đức tin của mình trong Tuần Thánh gần đây”.

Tuy nhiên, những lý do vui mừng không ngăn được các Giám mục Chí Lợi nhận thấy những mối quan tâm to lớn đối với các sự kiện xã hội và chính trị của quốc gia: cuộc khủng hoảng di cư, bầu không khí bạo lực được thể hiện trong tội phạm, buôn bán ma túy, trong các cuộc biểu tình phá hoại xã hội, trong hoàn cảnh của Araucanía và nói chung, trong một môi trường chính trị căng thẳng. Các Giám mục tố cáo rằng: “Thật không may, bạo lực trở thành một nguồn lực phổ biến để bày tỏ các yêu cầu và kiến nghị, làm mất đi cảm giác về giới hạn và phá vỡ sự chung sống dân chủ. Cái nhìn chủ quan của một người chiếm ưu thế, bất chấp lợi ích chung”. Một mối quan tâm khác được đưa ra là tính mỏng manh của tình trạng kinh tế, “điều này báo trước một thời kỳ khó khăn, đặc biệt là đối với những người nghèo nhất”. Tất cả những điều này tạo ra một bầu không khí bi quan và ngờ vực, đòi hỏi sự cam kết của mọi người trong việc tạo ra một bầu không khí đối thoại và thỏa thuận, cần thiết để giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của đất nước. “Sự chung sống dân chủ của chúng ta bị tổn hại nghiêm trọng và tất cả chúng ta phải góp phần cải thiện nó, đặc biệt là những người thực hiện vai trò lãnh đạo xã hội và chính trị trong các lĩnh vực đa dạng nhất”, các Giám mục viết.

Liên quan đến quá trình tu chính hiến pháp, vốn “đang trải qua những thời khắc quan trọng”, thông điệp nhắc lại những hy vọng lớn của đất nước về việc vượt qua tình trạng khủng hoảng. “Tuy nhiên, nhiều người ngày nay đã nghi ngờ nghiêm trọng về việc liệu đó có phải là một điểm gặp gỡ và thỏa thuận xung quanh một chân trời chung về đất nước mà chúng ta muốn xây dựng hay không. Có những dấu hiệu dường như thể hiện ý chí áp đặt một nền tảng xã hội, chính trị và thậm chí cả văn hóa chưa được xã hội đối thoại và nhìn nhận”. Vì các công dân sẽ thông qua văn bản được đề xuất, các Giám mục yêu cầu mọi người lấy thông tin và thảo luận, để chọn ra “điều gì thực sự góp phần vào việc hình thành một quốc gia công bằng hơn và thống nhất hơn”. Do đó, chúng chỉ ra những nền tảng để xây dựng xã hội: trong số những thứ khác, có việc tôn trọng phẩm giá con người, quyền được sống từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên, tìm kiếm lợi ích chung, đoàn kết và quan tâm đến những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Trong số các mối quan tâm của các ngài, các Giám mục Chí Lợi cũng trích dẫn tình hình chiến tranh ở Ukraine, mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình và đánh giá cao sự đóng góp được thực hiện thông qua việc quyên góp vào Chúa Nhật, ngày 24 tháng 4. “Là một Giáo Hội Công Giáo ở Chile, chúng tôi hiện đang sống trong một thời đối thoại và gặp gỡ, song song với tiến trình thượng hội đồng mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi Giáo hội hoàn vũ”.

Kết thúc sứ điệp, các Giám Mục mời gọi cộng đoàn dân Chúa đào sâu các nhu cầu của việc hoán cải mục vụ, để sống theo sứ mệnh mà Chúa đã giao phó cho chúng ta”
Source:Fides