Giáo xứ Tụy Hiền Tgp. Hà Nội khai mạc tháng Đức Bà 2022

8 giờ 00 sáng ngày 30 tháng 4 năm 2022, tiếng chuông nhà thờ giáo xứ Tụy Hiền vang lên. Kinh Truyền Tin được xướng đọc, tiếp theo là cả cộng đoàn cất lên lời nguyện cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Dứt bài hát là kinh cầu Đức Bà được râm ran trên miệng mọi người. Hồi chuông đổ tiếp. 5 đội hoa trong giáo xứ được các sơ Dòng MTG dày công tập luyện với vũ điệu và thánh ca đồng dâng.

Xem Hình

Sau giờ dâng hoa cộng đồng là cuộc rước cung nghinh Đức Mẹ Fatima chung quanh làng và nhà thờ. Những bản thánh ca về Mẹ Fatima lại vang lên (Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần... Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima...).

Thánh lễ tiếp liền sau cuộc rước. Cả đồng đoàn và các em nhỏ, nhất là các em dâng hoa rỗn rã mừng vui vì tháng Hoa kính Đức Mẹ đã về.

Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con. Amen.

BTTGx. Tụy Hiền