Giáo xứ Tụy Hiền Tgp. Hà Nội: Đêm Vọng Phục Sinh 30 Thành Viên Gia Nhập Hội Thánh

Đêm Vọng Lễ Phục Sinh tại giáo xứ Tụy Hiền bắt đầu vào lúc 20 giờ 00. Lễ nghi long trọng đêm nay diễn tiến như thường lệ.

Nến Phục Sinh với Lửa sáng được rước lên cung thánh, đặt trên giá đồng và xông hương, cả cộng đoàn cầm nến sáng trong tay đứng nghe công bố Tin Mừng Chúa Phục Sinh.

Xem Hình

Sang phần Phục vụ Lời Chúa, cha chủ tế đã quảng diễn ý nghĩa của việc làm phép Lửa mới, cây Nến Phục Sinh với các ký tự và việc Giáo Hội đã, đang và sẽ cử hành trong phần Phụng vụ Phép rửa. Ngài cũng nhắc đến ý nghĩa cao trọng của những người lãnh nhận Bí tích Rửa tội được tắm gội trong Mầu Nhiệm Phục Sinh khi được rửa với nước vừa được làm phép và Dầu Dự Tòng cũng như Dầu Thánh mới được truyền phép vào Lễ Dầu vừa qua.

Niềm vui phục sinh được nhân lên khi có 7 tân tòng và 23 em nhỏ trong giáo miền gia nhập Hội Thánh Chúa.

Phần phụng vụ Phép rửa kết thúc với nghi thức tuyên xưng đức tin của cộng đoàn tay cầm nến cháy sáng thắp từ Nến Phục Sinh.

Tiếp đến phần Phụng vụ Thánh Thể sốt sáng trang nghiêm. Lễ nghi kết thúc với bài hát: Lạy Nữ Vương thiên đàng hãy vui mừng. Allelui!!!

BTGx. Tụy Hiền

Ảnh: Duy Tùng