Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Giáo Xứ Tụy Hiền Tgp. Hà Nội

Ngày kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại được bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều. Trước hết Ngắm Mười Lăm sự thương khó Đức Chúa Giêsu, thứ đến là suy ngắm Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu do Cha Antôn khai mạc và Cha Giuse Trịnh Duy Suýt tiếp tục từ nhà thờ Đông Mỹ đến đồi Chúa Chiên Lành, hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, Nơi Thứ Mười Hai dừng lại tại Đền Thánh Giá Tụy Hiền và nơi thứ mười bốn tại tiền sảnh nhà thờ Tụy Hiền.

Xem Hình

Kết thúc chặng đàng thánh là nghi thức Kính Nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu do Cha Giuse Trịnh Duy Suýt chủ sự. Trong thinh lặng thánh, ngài cùng với đoàn giúp lễ tiến ra phủ phục trước cung thánh. Tiếp theo là lời nguyện và Phụng vụ Lời Chúa. Lấy ý tưởng từ Chặng Đàng Thánh do các gia đình biên soạn theo ý Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài đã quảng diễn lời Chúa, đặt biệt nhấn mạnh đến các gia đinh yêu thương giúp đỡ lẫn nhau như Chúa đã yêu và đã chết vì chúng ta.

Nghi thức tôn thờ Thánh Giá Chúa thật cảm động, với phần mở khăn và kêu gọi mọi người đến bái thờ Thánh Giá Chúa, sau cùng là hiệp lễ.

BTTGx.Tụy Hiền