Giáo xứ Tụy Hiền cử hành TAM NHẬT THÁNH bằng ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu lúc 15 giờ ngày 14 tháng 4. 18 giờ 30 Thánh lễ Tiệc Ly bắt đầu bằng cuộc rước Dầu vừa được truyền phép vào nhà thờ, đặt trên cung thánh. Đi đầu là Thánh giá nên cao, theo sau là kiệu Dầu, thứ đến là đoàn lễ sinh, Cha chủ tế, Tông đồ đoàn và ca đoàn. Trong phần bài giảng, Cha xứ quảng diễn về Ba Kỷ Vật Tình Yêu mà Chúa Giêsu đã để lại là Thánh Thể, Thiên Chức Linh mục và giới luật yêu thương.

Xem Hình

Sau bài giảng có phần rửa chân. Thánh lễ tiếp tục như thường lệ, nhưng rất long trọng linh thiêng với phần cử hành.

Kết thúc Thánh lễ Tiệc Ly có phần kiệu Mình Thánh Chúa sang nhà Tạm để cộng đoàn dân Chúa thay nhau chầu cho đến 24 giờ 00.

BTTGx. Tụy Hiền