Giáo Xứ Tụy Hiền Tgp. Hà Nội Khai Mạc Tuần Thánh 2022

Cùng với toàn thế Giáo Hội khai mạc Tuần Thánh, tuần của tình yêu Thiên Chúa trao ban cho con người.

Đúng 6 giờ 30, cộng đoạn tập trung tại Đền Thánh Giá, đền này ghi dấu chân của các vị thừa sai đáng kính là Đức Cha Retord Liêu và Đức Cha Pierre-Jean-Marie Gendreau Đông. Trên thân cây Thánh Giá bằng đá tạc chữ LE PAPE LEO XIII, Pierre-Jean-Marie Gendreau.

Xem Hình

7 giờ 00, cộng đoàn xướng kinh và cử hành nghi thức làm phép Lá và kiệu Lá về nhà thờ. Trên đường đi, già trẻ vang lời ca của Dân Do Thái xưa Hoan hô Thế Tử nhà Đavid, vạn tuế Đấng ngự đến nhân danh Chúa…. cứ thế vào đến nhà thờ, chủ tế xông hương bàn thờ và đọc lời nguyện. Bài thương khó được cất lên, bầu khí Tuần Thánh sốt sáng trang nghiêm đưa mọi người bước vào Tuần Thánh, Tuần tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết đau thương của Chúa Giêsu mang lại ơn cứu chuộc cho loài người.

BTTGx. Tụy Hiền