24 giờ cho Chúa tại giáo xứ Vạn Thắng và Tụy Hiền Tgp. Hà Nội

Từ thành Roma, sáng kiến “24 giờ cho Chúa” của Đức Thánh Cha Phanxicô khởi đi từ chiều ngày thứ Sáu đến chiều thứ Bảy trước Chúa Nhật IV Mùa Chay được cử hành trên toàn thế giới với mục đích giúp nhiều người đến bí tích Hòa Giải, trở về với Chúa, sống những giờ phút cầu nguyện và tìm lại ý nghĩa cho cuộc sống. “24 giờ cho Chúa” năm nay 2022, ngoài những ý tưởng trên còn có một ý chính là cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cụ thể là chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ucraina theo ý Đức Thánh Cha.

Xem Hình

Thể theo lệnh truyền của Đức Thánh Cha, bổn đạo hai giáo xứ Vạn Thắng và Tụy Hiền Tgp. Hà Nội đã làm giờ chầu Thánh Thể từ sau Lễ Truyền Tin chiều thứ Sáu ngày 25 tháng 3 đến chiều thứ Bẩy ngày 26. Vạn Thắng, Đông Mỹ và Tụy Hiền là 3 nơi được chọn để làm 24 giờ đặc biệt này, bên cạnh có tượng Đức Mẹ Fatima. Các hội đoàn đã thay phiên nhau chầu Thánh Thể tôn thờ Chúa, đền tạ Trái Tim Vỗ Nhiễm Mẹ Maria, khẩn cầu cầu xin lòng từ mẫu của Mẹ cho nhiều người được ơn giao hòa cùng Chúa, nhất là cho thế giới được hòa bình, dâng nước Nga và Ucraina cho Đức Mẹ Fatima theo lời Đức Thánh Cha dạy.

Trong Lễ Truyền Tin, cha Antôn đã quảng diễn ý nghĩa của 24 giờ cho Chúa năm nay, nhờ đó cộng đoàn thấy được ý nghĩa việc mình làm và cầu nguyện sốt sáng thâu đêm. Cha xứ cùng cộng đoàn hợp ý cùng nhau đọc kinh dâng nước Nga và Ucraina cho Đức Mẹ.

BTTGx. Tụy Hiền