Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân Tại Giáo Xứ Tụy Hiền TGP. Hà Nội

Thứ Sáu ngày 11/02/2022.- Ngày 11 tháng 2 năm 1858. Đức Mẹ Maria đã hiện ra với Bernadette Soubirous tại Lộ Đức cả thẩy 18 lần để nhắc nhở loài người năng chạy đến với Mẹ, ăn năn đền tội, lần hạt Mân Côi để làm nguôi đi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa vì tội lỗi nhân loại đã xúc phạm đến Ngài. Ngoài ra còn để Mẹ nâng đỡ chở che những ai chạy đến cùng Mẹ.

Xem Hình

Đức Thánh Cha Lêô XIII chuẩn y lễ Đức Mẹ Lộ Đức và Đức Thánh Cha Piô X cho phép toàn thể Giáo hội mừng lễ này vào ngày 11.2 hàng năm. Hợp cùng với toàn thể Giáo Hội mừng 160 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, hôm nay, ngày 11 tháng 2 năm 2022, cha xứ Antôn Nguyễn Văn Độ đã dâng Thánh lễ tại Hang đá Lộ Đức Đông Mỹ để cầu xin ơn Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ xuống trên từng người trong giáo xứ, giáo họ đặc biệt là các bệnh nhân và những người già yếu trong xứ.

Đúng 9 giờ 30 phút sáng cộng đoàn bắt đầu xướng kinh, lần hạt đủ Bốn Mùa Ngắm: Năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương và năm sự mừng. Cha xứ chủ sự chuỗi thứ nhất, sau đó là đến đại diện ban mục vụ giáo họ Đông Mỹ, tiếp theo là các hội đoàn. Sau đó, một vị đại điện lên đọc “Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 30”. Tiếp theo là Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức.

Trong bài giảng, cha xứ Antôn đã gợi lên hai ý tưởng. Thứ nhất ngài nhắc lại biến cố Đức Maria hiện ra tại Lộ Đức năm 1858. Đây là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa luôn yêu thương, chăm sóc và dùng cách này hay cách khác để nói với Dân Ngài. Và sự kiện năm 1858 tại Lộ Đức cho thấy không có ai yêu con bằng Mẹ. Đức Maria vẫn luôn dõi theo chúng ta trong việc sống và thực hành đức tin. Mẹ vui khi chúng ta trưởng thành, nhưng lo lắng khi chúng ta chệch đường lạc lối. Cho nên sứ điệp của Mẹ Maria tại Lộ Đức là: Chạy đến với Mẹ, siêng năng lần hạt mân côi và ăn năn đền tội hầu có thể làm vui lòng Thiên Chúa.

Đồng thời, cha xứ Antôn cũng mời gọi cộng đoàn hãy thực thi câu Lời Chúa “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6, 36). Ngài nói “Lòng nhân từ ở đây phải được thực hiện ngay trong gia đình, cha mẹ phải có lòng nhân từ với con cái, con cái phải hiếu thảo, chăm sóc cha mẹ dù cha mẹ có bệnh tật, già nua vì tuổi tác. Nếu mỗi thành viên trong gia đình không có lòng nhân từ với nhau thì không thể có lòng nhân từ với người khác. Nếu có thì lòng nhân từ ấy là thiếu khuyết, giả tạo”.

Ngày 11 tháng 2, lễ Đức Mẹ Lộ Đức cũng là ngày quốc tế bệnh nhân, cho nên sau bài giảng, cha xứ Antôn đã ban Bí tích Xức dầu cho những bệnh nhân và những người già yếu trong giáo xứ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành trên các bệnh nhân để qua sự đau khổ của bệnh tật hoặc của tuổi già, họ biết kết hợp với chính sự đau khổ của Đức Kitô trong cuộc tử nạn để sinh ích cho mình và cho Hội Thánh.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

BTTGx. Tụy Hiền