Canh Thức Vọng Lễ Giáng Sinh 2021 Tại Giáo Xứ Tụy Hiền TGP. Hà Nội

Hòa cùng niềm vui đón mừng ngày Con Thiên Chúa nhập thể làm người, đêm 24/12/2021 giáo xứ Tụy Hiền như một điểm hẹn đã quy tụ mọi người không phân biệt lương giáo, cùng đến chung chia niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh.