Giáo xứ Tụy Hiền và Vạn Thắng Tgp. Hà Nội khai mạc Mùa Vọng Năm Truyền Giáo

Hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ, đặc biệt Giáo Hội Việt Nam cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới do Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng. Bổn đạo hai giáo xứ Tụy Hiền và Vạn Thắng đã qui tụ cùng nhau đọc kinh cầu nguyện, dâng Thánh lễ cầu cho ý định của Giáo Hội được Chúa thương chúc lành.

Xem Hình

Dịp này, Giáo xứ Tụy Hiền và Vạn Thắng cũng khai mạc Mùa Vọng 2021 – Mùa Hồng Phúc – Năm Truyền Giáo.

Vào lúc 16 giờ 30, các xóm trong các xứ họ đã cung nghinh ảnh tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Các Thánh Tông Đồ, nhất là Hai Đấng gương mẫu của Mùa Vọng là Đức Mẹ và Thánh Giuse chung quanh nhà thờ và đường làng. Sau cuộc rước là Thánh lễ. Trong Thánh lễ, cha xứ đã quảng diễn về ý nghĩa của Mùa Vọng năm nay và gợi lên ý tưởng sống cũng như cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng, nhất là Năm Truyền Giáo của giáo phận Hà Nội.

Sau Thánh lễ, các xóm thuộc hai xứ rước ảnh tượng về gia đình đọc kinh liên gia hướng đến Tuần Đại Phúc trước Lễ Chúa Giáng Sinh.

BTTGx. Tụy Hiền

Ảnh : quang Duy