Khi các giám mục Công Giáo từ khắp nước Pháp nhóm họp tuần này tại đền thờ Đức Mẹ Lộ Đức để thảo luận về một báo cáo mang tính bước ngoặt về tình trạng lạm dụng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một lá thư kêu gọi các giám mục hãy an ủi các nạn nhân và chăm sóc cho “dân thánh Chúa bị thương và bị tai tiếng”.

“Khi anh em vượt qua cơn bão của sự xấu hổ và bi kịch vì lạm dụng trẻ vị thành niên trong Giáo hội, tôi khuyến khích anh em mang gánh nặng của mình với niềm tin và hy vọng, và tôi mang nó cùng với anh em,” Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong lá thư ngày 14 tháng 10 và được công bố vào ngày 3 tháng 11.

“Tôi chắc chắn rằng cùng nhau, và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, anh em sẽ tìm cách tôn vinh và an ủi các nạn nhân; để khuyến khích tất cả các tín hữu hãy sám hối và hoán cải tấm lòng; thực hiện mọi biện pháp cần thiết để làm cho Hội Thánh trở thành ngôi nhà an toàn cho mọi người; để chăm sóc dân Chúa bị thương và bị tai tiếng; và cuối cùng, vui mừng tiếp nhận sứ mệnh, kiên quyết nhìn về tương lai”.

Các giám mục Pháp đang nhóm họp tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức trong cuộc họp toàn thể của các ngài, diễn ra từ mùng 2 đến mùng 8 tháng 11.

Cuộc họp diễn ra một tháng sau khi một báo cáo độc lập được công bố ước tính rằng hàng trăm nghìn trẻ em đã bị lạm dụng trong Giáo Hội Công Giáo ở Pháp trong 70 năm qua.

Các giám mục Pháp đã thay đổi chương trình nghị sự của hội nghị toàn thể của các ngài để có thêm thời gian thảo luận về báo cáo.

Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo Hội, gọi tắt là CIASE, đã công bố một báo cáo cuối cùng dài gần 2,500 trang vào ngày 5 tháng 10, ước tính rằng 216,000 trẻ em đã bị các linh mục, phó tế, tu sĩ hoặc nữ tu lạm dụng tính dục ở Pháp từ năm 1950 đến năm 2020.

Báo cáo gợi ý rằng có “khoảng từ 2,900 đến 3,200” kẻ lạm dụng tính dục trong số 115,000 giáo sĩ và những người làm công tác tôn giáo khác.

Nghiên cứu cũng cho biết “hơn một phần ba các vụ tấn công tình dục trong Giáo Hội Công Giáo, không phải do các giáo sĩ, tu sĩ hay những người làm công tác tôn giáo khác mà do giáo dân”.

Trong bức thư của mình, Đức Thánh Cha nói rằng ngài rất vui khi thấy rằng các giám mục cũng sẽ dành thời gian thảo luận về “những chủ đề quan trọng khác gần gũi với trái tim tôi,” bao gồm cả việc chăm sóc sáng tạo và đại kết.

Đức Thánh Cha Phanxicô bảo đảm với các giám mục về sự hỗ trợ của ngài vào thời điểm “thử thách và mâu thuẫn”, và giao phó các ngài cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria.

“Đừng nghi ngờ rằng người dân Pháp đang chờ đợi Tin mừng của Chúa Kitô, họ cần nó hơn bao giờ hết,” Đức Thánh Cha nói.


Source:Catholic News Agency