Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện một số thay đổi tạm thời đối với Kinh Sĩ Đoàn Đền Thờ Thánh Phêrô. Đó là một nhóm các linh mục đã nghỉ hưu cầu nguyện và hỗ trợ các hoạt động phụng vụ của ngôi thánh đường này.

Các định mức mới cắt giảm chi phí của Kinh Sĩ Đoàn và đặt việc quản lý tài chính dưới sự điều hành của văn phòng quản lý Đền Thờ Thánh Phêrô.

Đức Giáo Hoàng đã ban hành những thay đổi đối với Kinh Sĩ Đoàn vào ngày 28 tháng 8. Những thay đổi này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 và có thời hạn một năm trong khi các quy chế pháp lý của Kinh Sĩ Đoàn được hoàn thiện.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết những thay đổi đã được thực hiện “để tạo điều kiện cho việc bắt đầu cải cách Kinh Sĩ Đoàn Đền Thờ Thánh Phêrô.”

Kinh Sĩ Đoàn Đền Thờ Thánh Phêrô được Thánh Giáo Hoàng Lêô IX thành lập năm 1043 để bảo đảm việc cầu nguyện thường xuyên trong Đền Thờ Thánh Phêrô, và trong những năm trước đó, Kinh Sĩ Đoàn còn có nhiệm vụ để hỗ trợ Đức Giáo Hoàng quản lý các dâng cúng được được tặng cho Đức Giáo Hoàng, bao gồm cả việc dâng cúng bất động sản.

Kinh Sĩ Đoàn Đền Thờ Thánh Phêrô được đặt dưới sự điều động của vị Giám quản Đền Thờ, hiện là Đức Hồng Y Mauro Gambetti. Kinh Sĩ Đoàn gồm có một vị tổng đại diện và 34 thành viên. Các thành viên được chọn từ những nhân vật đáng chú ý nhất trong Giáo Hội Công Giáo khi họ nghỉ hưu.

Nhiều người trong số họ đến từ Giáo triều Rôma và nhận được tiền trợ cấp của Vatican ngoài khoản phí trả cho các thành viên của Kinh Sĩ Đoàn. Một trong những cải cách ngày 28 tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô là các thành viên Kinh Sĩ Đoàn chỉ có thể nhận được lương bổng nếu các ngài không được nhận lương hưu hoặc các lương khác từ Vatican.
Source:Catholic News Agency