Các Bề trên Tổng quyền của các Hiệp hội Công Giáo Truyền thống chuyên cử hành Thánh lễ theo hình thức tiền Công Đồng, dự kiến sẽ nhóm họp vào tuần tới để thảo luận về Tự Sắc Traditionis Custodes của Đức Thánh Cha Phanxicô liên quan đến việc hạn chế sử dụng phụng vụ thánh này. Cuộc họp diễn ra sau khi Tự Sắc Traditionis Custodes được công bố vào tháng Bảy.

Cha Andrzej Komorowski, Bề trên Tổng quyền của Huynh đoàn Linh mục Thánh Phêrô, gọi tắt là FSSP, cho biết các bề trên đang tập hợp “để trao đổi quan điểm và xem chúng ta có thể làm gì cùng nhau”. Ngài nói thêm rằng các ý tưởng đến từ các cấp địa phương của các Hiệp hội Công Giáo Truyền thống ở Pháp ngay sau khi Tự Sắc Traditionis Custodes được công bố.

Trong khi có những đồn đoán về những hạn chế hơn nữa của Vatican đối với các Hiệp hội Công Giáo Truyền thống, Cha Komorowski nhấn mạnh cuộc thảo luận được lên kế hoạch vào tuần tới không dựa trên các báo cáo chưa được xác nhận, nhưng nói thêm rằng những điều này đã làm cho cuộc họp trở nên “khẩn cấp hơn và thậm chí có thể đã đẩy nhanh nó”.

FSSP là Hiệp hội Công Giáo Truyền thống lớn nhất trong số ba Hiệp hội Công Giáo Truyền thống trên thế giới cử hành Thánh lễ theo Hình thức ngoại thường của nghi thức Rôma – đó là hình thức Thánh lễ được sử dụng phổ biến trong gần 500 năm trước khi có những cải cách của Thánh Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục vào năm 1970. Hai Hiệp hội Công Giáo Truyền thống khác là Hiệp hội các Linh mục Tối cao Chúa Kitô Vua, và Hiệp hội Mục tử Nhân lành.
Source:National Catholic Register