Hôm thứ Hai, ngày 16 tháng 8 năm 2021, cuộc bàn giao giữa Cha Ibrahim Shomali và vị Chưởng Ấn mới của Tòa Thượng Phụ Latinh Giêrusalem, là Cha Davide Meli, đã diễn ra trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Pierbattista Pizzaballa, là Thượng Phụ Nghi Lễ La Tinh.

Với tư cách là Chưởng ấn, Cha Davide, cùng với các nhân viên của mình, trực tiếp hỗ trợ Đức Thượng Phụ trong nhiệm vụ nâng đỡ và giúp đỡ các tín hữu và cộng đồng, theo những gì được quy định bởi Giáo luật ở cấp địa phương. Văn phòng Chưởng ấn quản lý các công việc hàng ngày của Giáo phận, chăm sóc tất cả các tài liệu chính thức, bao gồm cả các tài liệu lưu trữ.

Cha Davide sinh tại Rôma, ngày 22 tháng 4 năm 1984. Ngài theo học tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ ở Washington DC, tốt nghiệp ngành Kiến trúc năm 2006. Sau khi thụ phong linh mục vào tháng 6 năm 2014, ngài làm Cha sở tại Giáo xứ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Al Husson ở Jordan, trước khi tiếp tục học Thần học tại Đại học Giáo hoàng Latêranô ở Rôma vào năm 2016.


Source:Latin Patriarch Jerusalem