Các Giám mục sẽ cử hành Lễ Canh thức tại Nhà thờ Thánh Stêphanô ở Giêrusalem; Đức Giáo Hoàng yêu cầu chúng ta hợp nhất về mặt tinh thần trong buổi cử hành này.

Đức Thánh Cha Phanxicô đang yêu cầu các Giáo hội trên khắp thế giới cầu nguyện và khẩn cầu hòa bình tại Thánh Địa, tham gia buổi cử hành được các Đấng Bản Quyền Công Giáo ở Thành phố Giêrusalem cổ vũ.

Lễ Canh thức Hiện xuống sẽ được cử hành bởi các Đấng Bản Quyền Công Giáo tại Nhà thờ Thánh Stêphanô ở Giêrusalem.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi người Công Giáo trên toàn thế giới cùng tham gia vào buổi cầu nguyện này, cầu xin hòa bình bén rễ trên những vùng đất nơi Chúa Giêsu sinh sống.

Đức Thánh Cha đã bày tỏ lời mời này vào ngày 21 tháng 5, khi kết thúc bài phát biểu trước các Đại sứ không thường trú mới được công nhận tại Tòa thánh.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Suy nghĩ của tôi đang hướng đến các sự kiện đang diễn ra trong những ngày này ở Thánh Địa”.

“Tôi cảm ơn Chúa vì quyết định ngăn chặn các cuộc xung đột vũ trang và hành động bạo lực, đồng thời tôi cầu nguyện cho việc theo đuổi các con đường đối thoại và hòa bình”.

“Tối mai, các Đấng Bản Quyền Công Giáo của Thánh Địa, cùng với các tín hữu của họ, sẽ tụ họp để cử hành Lễ Canh thức Hiện xuống tại Nhà thờ Thánh Stêphanô ở Giêrusalem và cầu xin ân ban hòa bình”.

Đức Giáo Hoàng nói thêm: “Nhân cơ hội này, tôi yêu cầu tất cả các mục tử và tín hữu của Giáo Hội Công Giáo hiệp nhất với nhau về mặt tinh thần cho lời cầu nguyện này”.

“Xin anh chị em cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để người Israel và người Palestine có thể tìm thấy con đường đối thoại và tha thứ, xin cho họ là những người kiên nhẫn xây dựng hòa bình và công lý, và từng bước cởi mở với hy vọng chung, để có thể cùng tồn tại như anh chị em với nhau.”
Source:Aleteia