Ông Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy đồng tính luyến ái và ý thức hệ giới tính như một trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Tài liệu chỉ đạo “tất cả các cơ quan và ban ngành của chính phủ Hoa Kỳ có liên quan với nước ngoài phải bảo đảm rằng chính sách ngoại giao và hỗ trợ nước ngoài của Hoa Kỳ thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền của những người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới, đồng tính và dị giới trên khắp thế giới”.

Mối quan tâm nhất của những người ủng hộ nhân quyền trên khắp thế giới là việc cung cấp 10 triệu đô la trong năm tài chính sắp tới để tài trợ cho “Quỹ Bình đẳng Toàn cầu” sẽ cho phép chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen các nhà lãnh đạo tôn giáo nước ngoài, những người lên tiếng ủng hộ gia đình tự nhiên và chống lại sự thăng tiến của LGBT. Những người ủng hộ nhân quyền này có thể bị ngăn chặn giống như cách thức một số nhà tài phiệt Nga bị chặn không cho vào Mỹ.

Sắc lệnh Hành pháp mới này là một phần trong kế hoạch đáp lễ của Tổng thống Biden đối với giới tinh hoa đồng tính luyến ái vì họ ủng hộ ông trong chiến dịch tranh cử vừa qua. Vào tháng 12, 30 nhóm cánh tả giàu có, tự gọi mình là Hội đồng Bình đẳng Toàn cầu, đã đưa ra một danh sách các yêu cầu, bao gồm cả việc thông qua Đạo luật Bình đẳng buộc các nơi tạm trú cho người vô gia cư của Công Giáo phải cho nam giới cư ngụ cùng một cơ sở nữ giới.

Nhóm này yêu cầu Biden bãi bỏ Chính sách thành phố Mexico cấm dùng tiền của Hoa Kỳ để tài trợ cho các chương trình phá thai ở nước ngoài, là điều mà ông đã làm trong những ngày đầu của nhiệm kỳ tổng thống. Nhóm này cũng kêu gọi một nỗ lực toàn cầu để chống lại cái mà họ gọi là các nhóm “chống ý thức hệ giới tính” trên khắp thế giới. Điều này có lẽ sẽ bao gồm các nhóm người Mỹ hoạt động ở nước ngoài, bao gồm C-Fam, Liên minh Bảo vệ Tự do, Phụ nữ Quan tâm đến Nước Mỹ, Tổ chức Di sản và các nhóm bảo thủ và ủng hộ đạo lý chính thống khác.
Source:Life Site News