Kết quả bản thăm dò cho hay “nhiều học sinh ở tiểu bang Queensland phải sống xa gia đình”

Một bản thăm dò cho thấy nhiều học sinh ở vùng Tây Nam tiểu bang Queensland phải sống xa gia đình.

Linh mục Wally Dethlefs đã thực hiện một cuộc thăm dò cho Văn phòng giáo dục Công giáo của địa phận Brisbane.

27 trong tổng số 38 trường tiểu học của giáo phận đã cộng tác trong chương trình nghiên cứu này được thực hiện năm ngoái năm 2003.

Khoảng 68 học sinh trong tổng số 1000 học sinh tiểu học được liệt kê vào số học sinh tiểu học phải sống xa gia đình.

14 trong tổng số 1000 học sinh trung học sống vơ vất ngòai đường ngòai công viên v.v...

Linh mục Dethlefs nói ngài rất ngạc nhiên trước con số các học sinh phải sống trong tình trạng như thế. Linh mục Dethlefs hôm thứ bảy tuần qua đã phát động chương trình ‘Making Room for Us’, (Ngôi Nhà cho Mỗi Người).

Ông David Hutton, giám đốc Văn phòng Giáo Dục của Tổng giáo phận cho hay kết quả của công cuộc nghiên cứu này giúp chúng ta ý thức về tình trạng của các học sinh vô gia cư hầu thực hiện nơi tạm trú cho các học sinh rơi vào tình trạng này.

Linh mục Dethlefs hy vọng Văn phòng Giáo Dục của Tổng giáo phận sẽ đẩy mạnh nhu cầu trên như Văn phòng đã chỉ định 26 người cố vấn đặc biệt nghiên cứu việc cần thiết phải làm hầu đáp ứng lại tình trạng mà bản nghiên cứu đã tìm ra.