Ngày 17-01-2022
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 18/01: Con Người làm chủ Lề Luật - Suy Niệm: Lm. Phêrô Đoàn Hoàng Khôi Anh, SDD
Giáo Hội Năm Châu
03:26 17/01/2022

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” Người đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.”

Người nói tiếp: “Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.”

Đó là lời Chúa
 
Tính lịch sử của các Tin Mừng
Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
05:04 17/01/2022
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
TÍNH LỊCH SỬ CỦA CÁC TIN MỪNG
Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21

Trước khi tường thuật về cuộc đời của Chúa Giêsu, tác giả Tin Mừng Luca giải thích tiêu chuẩn đã hướng dẫn ngài. Trong lời dẫn nhập, Luca nói rằng ngài đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, từ những chứng nhân sống, rồi ngài viết ra Tin Mừng về Chúa Giêsu để những ai đọc những gì ngài viết đều nhận ra tính chắc chắn của những giáo huấn chứa đựng trong đó. Công trình của Luca cung cấp cho chúng ta một cơ hội để xem xét vấn đề sử tính của các Tin Mừng.

Có thể nói rằng từ thời xưa, đường hướng phê bình văn bản (critical sense) chưa xuất hiện nơi mọi người. Những gì được nói về quá khứ thì được hiểu như là một biến cố lịch sử. Trong hai hoặc ba thế kỷ gần đây, đường hướng phê bình lịch sử (historical sense) mới được sinh ra. Phương pháp này giúp con người xem xét những điều được viết nhờ một sự khảo sát phê bình để xác định tính xác thực của chúng trước khi có thể tin những điều đó là những sự kiện của quá khứ. Đây là tiến trình được áp dụng cho các Tin Mừng.

Chúng ta hãy tóm tắt một số giai đoạn mà cuộc đời và giáo huấn của Chúa Giêsu được rao truyền trước khi đến với chúng ta.

1- Giai đoạn đầu tiên

Trong cuộc đời trần gian, Chúa Giêsu không có viết điều gì, nhưng trong lời giảng dạy của mình, Người đã sử dụng một số phương thế thông thường của văn hóa cổ xưa để làm cho con người dễ nhớ điều Người nói: đó là những thành ngữ, những lối so sánh và lối phản đề, những kiểu lặp đi lặp lại có nhịp điệu, những hình ảnh, những dụ ngôn… Chúng ta hãy suy nghĩ những câu trong các Tin Mừng như thế này: “Người sau hết sẽ lên trước hết và người trước hết sẽ lên sau hết;” “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống (Mt 7,13-14).

Những câu tương tự như thế, ngay cả một người thời nay nghe cũng có thể rất khó quên. Việc Chúa Giêsu không viết các Tin Mừng không có nghĩa là những gì trong Tin Mừng không phải là lời của Người. Những lời của Người không được viết trên giấy, nhưng người cổ xưa viết chúng trong tâm trí của họ.

2- Giai đoạn hai

Lời Chúa được rao giảng nhờ miệng của các Tông Đồ. Sau biến cố phục sinh, các Tông Đồ ngay lập tức bắt đầu loan báo toàn bộ đời sống và lời nói của Chúa Kitô, các ngài để ý đến những nhu cầu và những hoàn cảnh của những người nghe khác nhau. Ở đây, mục đích không phải là trình bày lại lịch sử nhưng là muốn đưa con người tới đức tin. Với tư cách là những chứng nhân mắt thấy tai nghe, họ sẵn sàng chuyển tải cho người khác điều mà Chúa Giêsu nói và làm, trong khi thích ứng giáo huấn đó với những nhu cầu của những ai mà họ muốn hướng tới.

3- Giai đoạn thứ ba

Đây là giai đoạn viết các Tin Mừng: khoảng năm 30 sau cái chết của Chúa Giêsu, một số tác giả bắt đầu viết ra những lời rao giảng này mà họ đã được nghe. Bốn Tin Mừng mà chúng ta biết, được viết ra trong cách thế này. Có rất nhiều điều được nghe, các tác giả Tin Mừng lựa chọn một số điều, tóm tắt chúng lại, và người khác giải thích để thích ứng chúng với nhu cầu của các cộng đoàn mà họ viết cho tại thời điểm đó. Nhu cầu thích ứng Lời Chúa Giêsu với những đòi hỏi mới và khác nhau đã ảnh hưởng tới trật tự, màu sắc và tầm quan trọng của những sự kiện được tường thuật lại trong bốn Tin Mừng, nhưng họ không thay đổi khác đi chân lý nền tảng của chúng.

Trong mức độ có thể theo thời đại của họ, các tác giả Tin Mừng không chỉ quan tâm đến mặt lịch sử mà còn quan tâm đến việc xây dựng cộng đoàn. Điều đó được chứng tỏ qua sự chính xác khi các ngài định vị biến cố Đức Kitô trong thời gian và nơi chốn. Xa hơn một chút, Luca cung cấp cho chúng ta tất cả những bối cảnh chính trị và địa lý khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai (x. Lc 3,1-2).

Kết luận:

Các sách Tin Mừng không phải là những cuốn sách lịch sử theo nghĩa hiện đại về những tường thuật của các sự kiện riêng lẻ và độc lập. Đúng hơn, phải nói rằng chúng có tính lịch sử theo nghĩa các tác giả đã chuyển tải nội dung và bản chất của những gì đã xảy ra xuyên qua những suy tư và hình thức mà họ dùng. Một chứng cớ chắc chắn nhất cho chân lý nền tảng thuộc sử tính của các Tin Mừng là điều mà chúng ta kinh nghiệm mỗi khi được Lời Chúa Kitô đụng chạm cách sâu sắc. Những lời của người cổ xưa hay của người thời nay bao giờ có một sức mạnh như thế không? Điều đó chứng minh rằng chỉ nhờ Chúa Thánh Thần linh hứng mà Kinh Thánh có giá trị như thế.
Xin cho mỗi người chúng ta biết yêu mến và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày và đem ra thực hành. Amen!

ĐCV Vinh Thanh - Nghệ An
http://nguoinguphu.blogspot.com/
 
Sứ mạng Cứu độ
Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
05:06 17/01/2022

Chúa Nhật III Thường Niên
SỨ MẠNG ĐẤNG CỨU ĐỘ
Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21

Với Chúa Nhật III thường niên năm C, phụng vụ Lời Chúa giới thiệu với chúng ta về sứ mạng của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ. Sứ mạng đó được Chúa giao phó cho Giáo Hội để chuyển thông ơn cứu độ của Chúa cho mọi người qua mọi thời đại. Chúng ta lần lượt tìm hiểu ý nghĩa Lời Chúa hôm nay qua từng bài đọc.

1- Sứ mạng Đấng Cứu Độ

Trong bài Tin Mừng, chúng ta nghe thánh Luca tường thuật sự kiện Chúa Giêsu trở về quê hương. Trong ngày Sabát, như thường lệ, Người vào hội đường và đọc Sách Thánh. Người mở sách tiên tri Isaia và gặp đoạn này: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ sẽ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đọc xong, Người ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà quý vị vừa nghe” (Lc 4,16-21). Những lời này có ý nghĩa gì? Chúa Giêsu muốn nói gì khi nhắc lại lời hứa của Cựu Ước?

Trước hết, chúng ta chú ý đến thành ngữ mà Chúa Giêsu dùng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà quý vị vừa nghe” (Lc 4,21). Điều này muốn diễn tả Chúa Giêsu mang lại sự viên mãn của ơn cứu độ. Tất cả lời hứa về ơn cứu độ nay đã được thực hiện nhờ Chúa Giêsu bởi vì Người là Đấng Mêsia được chờ đợi từ lâu trong Cựu Ước, được Chúa Cha sai đến để hoàn tất lời hứa. Vì thế, thánh Luca rất thích dùng từ “hôm nay”: “Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta” (Lc 2,11; x. 19,9).

Trong lời công bố này, Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết sứ mạng của Đấng Cứu Thế: Người đến để thực hiện những lời tiên tri Isaia loan báo trong Cựu Ước. Người được Chúa Cha xức dầu và được đổ tràn đầy Thánh Thần để đi loan bao Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, giải thoát những kẻ bị giam cầm, chữa lành người bị mù lòa, trả lại tự do cho người bị áp bức. Người tái lập trật tự xã hội trong đó, công lý, hòa bình và yêu thương phải ngự trị. Quả thật, qua lời nói, hành động và toàn bộ con người của mình, Đức Giêsu Nazarét thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa và sức mạnh cứu độ con người. Bởi thế, khi các môn đệ của Gioan Tẩy Giả đến hỏi Người có phải là Đấng Cứu Thế không, Người đã bảo họ về kể lại cho ông Gioan biết những gì Người đã làm: người mù được thấy, người què được đi, người điếc được nghe, người câm nói được v.v... đúng như lời tiên tri Isaia tiên báo (x. Lc 7,20-22).

Nhưng tại sao ngày hôm nay vẫn còn người nghèo, vẫn còn người bị áp bức, vẫn còn nhiều nhà tù, vẫn còn đó nhiều người mù lòa? Như thế, phải chăng điều Chúa công bố ngày hôm nay vẫn còn chưa được thực hiện?

Để hiểu được ý nghĩa của những lời trên, chúng ta cần phải tiếp cận theo cái nhìn tâm linh. Theo đó, Đức Giêsu loan báo về Nước Thiên Chúa đã hiện diện trên trái đất này. Nước Thiên Chúa đã đến với sự hiện diện của Người. Những ai tin vào Người thì thuộc về Nước Trời. Những ai tin vào Người thì được ơn giải thoát khỏi sự mù lòa tâm linh. Người khai sáng và ban cho họ có khả năng nhìn thấy đường đi, sự thật và sự sống. Những ai bị cầm giữ bởi tội lỗi, nô lệ cho Satan, thì được Người giải thoát nhờ Lời và các phép lạ của Người làm, đặc biệt là nhờ các bí tích mà Người thiết lập, nhất là bí tích Rửa Tội và Giải Tội, giải phóng chúng ta khỏi mọi sự nô lệ của tội lỗi. Nhờ đó chúng ta được trở thành con cái Chúa, được gia nhập Giáo Hội và được thừa hưởng hạnh phúc Nước Trời. Hiểu như thế, ngày hôm nay Chúa Kitô đang thực hiện sứ mạng cứu độ này trong thế giới qua Giáo Hội.

2- Giáo Hội, Nhiệm Thể Chúa Kitô

Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần đã thiết lập Giáo Hội để tiếp tục sứ mạng cứu độ con người trên trần gian. Giáo Hội bao gồm nhiều thành phần khác nhau, nhưng hiệp nhất nên một với nhau nhờ một Thánh Thần. Bởi vì, Giáo Hội là Nhiệm Thể Đức Kitô.

Trong bài đọc II, thánh Phaolô ví Giáo Hội như một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau. Mỗi chi thể có một vai trò khác nhau nhưng bổ túc cho nhau và phục vụ cho lợi ích chung: Như chân không thể nói với tay: “Tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể,” hay các bộ phận khác cũng thế. Mỗi bộ phận có sự lớn nhỏ, mạnh yếu khác nhau nhưng để giúp đỡ nhau.

Trong thân thể Giáo Hội cũng vậy, Thiên Chúa đặt người làm Tông Đồ, người làm ngôn sứ, kẻ làm thầy dạy, người được ơn làm phép lạ, người được ơn chữa bệnh để giúp kẻ khác, để quản trị, để nói tiếng lạ… Tất cả đều đến từ một Chúa Thánh Thần. Đó là những đặc sủng khác nhau nhưng đều có một mục đích chung là phục vụ lợi ích của Giáo Hội (x. 1 Cr 12,12-30).

Như trong một giáo xứ, có linh mục, có thừa tác viên, có hội đồng mục vụ, có giúp lễ, có ca đoàn, có nam nữ tu sĩ, có giáo dân… Đây là những chi thể làm nên một thân thể Giáo Hội của Chúa Kitô. Mỗi người có một vai trò, một sứ mạng riêng nhưng chúng ta đều có chung mục đích là để phục vụ Chúa và Giáo Hội.

Như một vườn hoa với đủ loại hoa màu khác nhau, mỗi loài hoa làm nên vẻ đẹp phong phú của vườn hoa, trong cộng đoàn Giáo Hội có nhiều ơn gọi và chức vụ khác nhau để làm cho Giáo Hội muôn sắc muôn màu. Hay như một dàn hợp xướng, có nhiều ca viên, người đánh đàn, người thổi sáo, người đánh trống, người kéo violon v.v… Mỗi người phải theo sự hướng dẫn của người điều khiển, và mỗi người làm tốt vai trò của mình, thì sẽ tạo ra một bản hòa tấu tuyệt diệu. Cũng thế, trong Giáo Hội, mỗi người có một vị trí khác nhau nhưng hiệp nhất với nhau và cộng tác với nhau để tạo nên một bản nhạc tuyệt vời ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa.

Tuy nhiên trong thực tế, chúng ta thường có cám dỗ không chấp nhận sự khác biệt của người khác và muốn bắt người khác phải giống mình. Vì thế, chúng ta được mời gọi biết tôn trọng sự khác biệt, đặc sủng và tài năng của người khác, đồng thời phải biết nhìn nhận rằng sự khác biệt là sự giàu có và mỗi đặc sủng Chúa ban là để phục vụ thiện ích chung.

3- Sứ mạng của mỗi Kitô hữu

Những gì Chúa Giêsu công bố và đã được ứng nghiệm nhờ sự hiện diện, lời nói và việc làm của Người. Đó cũng là những gì mà ngày hôm nay chúng ta được mời gọi để sống và thực hiện cho những người xung quanh. Chúa Kitô trao sứ mạng của Người cho mỗi người thực hiện.

Qua suốt chiều dài lịch sử, Giáo Hội luôn nỗ lực thực hiện sứ mạng của Chúa Kitô là loan báo Tin Mừng cho mọi người. Trên thế giới, Giáo Hội đã khai sinh biết bao nhiêu bệnh viện, trường học, các cô nhi viện, các trại cùi, trại tế bần, nhà dưỡng lão… Giáo Hội đã không ngừng dấn thân trong công tác từ thiện, bác ái, xã hội, văn hóa để thăng tiến con người và giúp cho con người sống xứng đáng với phẩm giá của mình. Đặc biệt, Giáo Hội thực thi sứ vụ cứu độ con người qua việc cử hành các bí tích do Chúa Kitô ủy thác.

Với sứ vụ này, hôm nay mỗi người Kitô hữu được mời gọi dành những nghĩa cử, lời nói, thăm hỏi người nghèo khổ, loan báo tự do cho những ai bị trói buộc bởi các hình thức nô lệ mới trong xã hội hiện đại, phục hồi ánh sáng cho những ai bị mù lòa trong sự lầm lạc của chính mình, phục hồi phẩm giá cho tất cả những ai bị mất nhân phẩm. Nếu chúng ta thực hiện được những điều này, thì lời công bố của Chúa trở thành hiện thực và ứng nghiệm nhờ chứng tá đời sống chúng ta. Ước gì những lời của thánh Phaolô hướng dẫn chúng ta: “Ai làm những việc bác ái, thì hãy làm những điều ấy trong hân hoan” (Rm 12,8).

Lạy Chúa, Chúa đến khai mở Nước Thiên Chúa giữa trần gian và thực hiện lời hứa cứu độ cho con người. Xin cho chúng con luôn ý thức và trân quý những hồng ân Chúa ban, đồng thời biết cộng tác với Chúa và với nhau trong việc cứu rỗi các linh hồn. Amen!

ĐCV Vinh Thanh - Nghệ An
http://nguoinguphu.blogspot.com/
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05:31 17/01/2022

45. Con người ta nếu càng thắng được mình, khắc chế tình riêng, thì họ càng tiến lên rất nhanh và càng được rất nhiều ân sủng.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05:38 17/01/2022
70. CÂU ĐỐI Ở CỔNG VƯỜN

Tương Bá Sinh sau khi bị miễn chức chức thì trở về quê, xây dựng một hoa viên đẹp đẽ khác thường.

Hoa viên khánh thành xong, có người viết một bức đối liễn len lén dán trên cổng:

- “Làm thành nhà cửa đông ngã tây nghiêng, ăn hết của đút lót phá pháp luật”.

Tương Bá Sinh nhìn thấy thì rất là bối rối.

(Đồng Âm Thanh Thoại)

Suy tư 70:

Đến tuổi hưu thì phải về hưu, nhưng có người về hưu thì sống quảng đời còn lại sung sướng, và có người về hưu thì lại cô đơn, nghèo nàn.

Về hưu mà sung sướng thì đa phần là các quan, quan to quan nhỏ, nhưng cái sung sướng của họ thì người đời bĩu môi, vì họ bòn mót ăn tiền của bá tánh và của chính phủ khi còn tại chức; về hưu mà nghèo khó cô đơn thì đa phần là các linh mục, nhất là các linh mục địa phận (triều), bởi vì các ngài không tích trữ gì cho mình cả, nhưng cái nghèo của các ngài là cái nghèo hạnh phúc vì suốt đời theo Chúa, dưới con mắt người đời thì các ngài rất cô đơn, nhưng thật ra các ngài rất vui vẻ vì có Chúa làm bạn và là gia nghiệp của các ngài...

Người tham lam, hối lộ, thụt két để tích trữ khi về hưu là bởi vì họ không có đức tin, không biết Thiên Chúa là ai cả; trái lại người có đức tin và biết Thiên Chúa là ai, thì họ không tích trữ của cải đời này, nhưng tích trữ sự thanh liêm, công bằng chính trực, để được sung sướng sau khi về hưu dài hạn trong Nước Trời.

Khôn ngoan của các linh mục là ở đó: tích cực chu toàn bổn phận trong hiện tại, và phó thác tương lai (về hưu) trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tại sao bạn nên nâng cấp khẩu trang y tế của mình khi biến thể Omicron lan rộng?
Đặng Tự Do
15:51 17/01/2022


Khi biến thể coronavirus Omicron rất dễ lây lan đang hoành hành, một số chuyên gia cho rằng đã đến lúc phải xem xét lại các lựa chọn khẩu trang của bạn - đặc biệt nếu bạn vẫn đang còn dùng các loại khẩu trang bằng vải.

“Mặt nạ vải không hơn gì đồ trang trí trên khuôn mặt.” Tiến sĩ Leana Wen, bác sĩ cấp cứu và là giáo sư thỉnh giảng về quản lý và chính sách y tế tại Khoa Y tế Công cộng, Milken Institute thuộc Đại học George Washington, cho biết như trên.

“Đây là điều mà các nhà khoa học và các quan chức y tế công cộng đã nói trong nhiều tháng qua” Wen nói thêm trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CNN.

Cô nói: “Chúng ta cần phải đeo ít nhất một chiếc khẩu trang y tế ba lớp, còn được gọi là khẩu trang dùng một lần và có thể được tìm thấy ở hầu hết các hiệu thuốc và một số cửa hàng tạp hóa và bán lẻ. Bạn có thể đeo khẩu trang vải bên ngoài, nhưng đừng chỉ đeo khẩu trang vải mà thôi.”

Tốt nhất, ở những nơi đông người, “bạn nên đeo khẩu trang KN95 hoặc N95,” có thể mắc đến vài đô la mỗi chiếc. Các khẩu trang y tế này cần phải làm bằng một số vật liệu nhất định - chẳng hạn như sợi polypropylene – và phải vừa khít để có thể hoạt động như các rào cản cơ học và tĩnh điện, ngõ hầu có thể ngăn chặn tốt hơn các hạt nhỏ lọt vào mũi hoặc miệng của bạn. Nó phải vừa khít với khuôn mặt của bạn để hoạt động bình thường”.

Đứng trước sự lây lan vũ bão của biến thể Omicron, các quốc gia khác, bao gồm cả Đức và Áo, đã “thay đổi các tiêu chuẩn của họ và nói rằng khẩu trang ở nơi công cộng ít nhất phải là khẩu trang y tế cấp phẫu thuật”.

Erin Bromage, phó giáo sư sinh học tại Đại học Massachusetts Dartmouth, cho biết một yếu tố khác thúc đẩy sự thay đổi trong các khuyến nghị về khẩu trang là ngày nay người ta hiểu rõ hơn về Covid-19 và cách nó lây lan. “Phải mất nhiều thời gian hơn để mọi người đánh giá cao bản chất nhiễm trùng trong không khí”. Anh nói. “Có vẻ như nguyên nhân chính gây ra nhiễm trùng coronavirus là qua đường không khí.”

Bromage nói: “Khẩu trang vải - được khuyến khích trước đó trong đại dịch - có thể lọc các giọt lớn, trong khi các loại khẩu trang hiệu quả hơn, chẳng hạn như N95, có thể lọc cả những giọt lớn và các hạt có khả năng chứa đầy vi rút trong không khí nếu có người bị nhiễm bệnh gần đó”.

Bromage cho biết vẫn chưa biết tại sao biến thể Omicron lại thành công như vậy khi nhanh chóng lây nhiễm cho nhiều người, nhưng sự lây lan này nhấn mạnh vai trò của khẩu trang y tế có phẩm chất cao.

Kết luận thực hành là quý vị và anh chị em nên mua ngay các loại khẩu trang y tế phẩm chất cao. Hiện nay, đó gần như là một biện pháp chủ yếu để chống lại sự lây lan của biến thể Omicron.
Source:CNN
 
Người con cõng cha đi bộ 12 tiếng đồng hồ để tiêm vắc xin khiến bác sĩ rơi lệ
Đặng Tự Do
15:52 17/01/2022


Một tấm hình đang lan nhanh khắp thế giới ghi lại một thanh niên trẻ cõng người cha 67 tuổi trên vai trong suốt 12 giờ. Mục tiêu của cuộc hành trình này là gì? Đó là để tiêm vắc xin Covid cho người cha già.

Theo tờ El Mundo của Tây Ban Nha, cậu thanh niên Tawy Zóé, 24 tuổi, đã đi bộ băng qua rừng nhiệt đới Amazon, cùng với người cha tàn tật Wahu của mình. Anh ta làm một chiếc ghế cho cha mình ngồi bằng những sợi dây rừng và cõng người cha ngồi trên chiếc ghế ấy. Sáu giờ để đi và sáu giờ để trở về đối với hai cha con người bản địa sống ở miền bắc Brazil.

Khi đến trung tâm y tế, họ tìm thấy bác sĩ Jennings Simões. Vị bác sĩ xúc động trước chiến công anh dũng đã chụp ảnh chung với họ. Simões đã chia sẻ nó trên Instagram như một hình ảnh biểu tượng của năm 2021 vừa kết thúc. “Khoảnh khắc phi thường nhất của năm 2021 - bác sĩ viết trong chú thích kèm theo tấm ảnh”.

Vị bác sĩ cho biết:

“Cậu thanh niên Tawy Zoé đưa cha của mình là ông Wahu Zoé đến chích mũi vắc-xin đầu tiên chống lại covid-19. Tawy đã đưa cha mình đi 6 giờ trong một khu rừng với những ngọn đồi, con suối và chướng ngại vật để đến căn cứ của chúng tôi. Sau khi tiêm vắc-xin, anh ấy lại đặt cha mình trên lưng và đi bộ thêm 6 tiếng nữa về làng. Năm 2022 đã đến và không có trường hợp COVID-19 nào được ghi nhận trong vùng.”

Nhóm của bác sĩ Jennings đã lên kế hoạch tiêm phòng cho người dân bản địa: “Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng cách thức an toàn nhất để tiến hành – vị bác sĩ 52 tuổi, người đã tham gia chăm sóc người dân trong rừng trong 20 năm qua - cho biết. Chúng tôi sử dụng một số túp lều trong những ngôi làng gần căn cứ của chúng tôi, những nơi mở và thoáng mát, nơi người dân không cư ngụ. Mỗi gia đình đã được tiêm vắc xin riêng biệt và họ đi theo những con đường mà chỉ họ mới biết, để tránh tình trạng giao nhau giữa các nhóm”.

Cho đến nay, đại dịch đã ảnh hưởng đến 57,000 người bản địa Brazil và giết chết 853 người, theo dữ liệu từ Bộ Y Tế Brazil.
Source:ilfattoquotidiano.it
 
Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân bước sang tuổi 90: Tôi hy vọng tôi chưa bao giờ làm Chúa thất vọng
Đặng Tự Do
03:33 17/01/2022


Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, giám mục hiệu tòa của Hương Cảng, tròn 90 tuổi vào hôm 13 tháng Giêng vừa qua. Đức Hồng Y đã có một lễ kỷ niệm đơn giản cùng với những người kế vị ngài, tân giám mục Stêphanô Châu Thủ Nhân (Chow Sau-yan, 周守仁 ) và Đức Hồng Y Gioan Thang Hán (Tong Hon - 湯漢). Trong thông báo đưa ra cùng ngày, giáo phận Hương Cảng viết: “Cầu xin sự hiện diện của Chúa là Thiên Chúa luôn ở với Đức Hồng Y và xin Người ban cho Đức Hồng Y những phước lành và dồi dào ân sủng trong ngày đặc biệt này”.

Ngay trong buổi sáng, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân đã nói chuyện trực tiếp qua trang Facebook của mình với rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đang gửi đến ngài những lời chúc tốt đẹp nhất cho sinh nhật lần thứ 90 này. Ngài viết: “Tôi cảm ơn Chúa vì món quà sự sống và ơn gọi linh mục Salêdiêng của tôi là trở thành tôi tớ Chúa cho những người trẻ thân yêu của chúng ta và tất cả các bạn. Trong suốt nhiều năm, tôi luôn tự hỏi mình, 'Tôi đã thực hiện những kế hoạch mà Chúa dành cho tôi chưa?' Tôi hy vọng tôi chưa bao giờ làm Chúa thất vọng. Cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng mình!”

Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân sinh ra tại quận Dương Cảnh Bằng (Yang King-pang, 杨景鹏) của thành phố Thượng Hải, vào ngày 13 tháng Giêng năm 1932. Ngài nhập học dòng Salêdiêng và được thụ phong linh mục tại Turinô năm 1961. Trong sứ vụ linh mục của mình, ngài là giảng viên tại các chủng viện ở Hương Cảng và ở Trung Quốc đại lục, cũng như Giám tỉnh Trung Quốc của dòng Salêdiêng.

Vào ngày 13 tháng 9 năm 1996, một vài tháng trước khi Hương Cảng trở về với Trung Quốc, ngài được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá của Hương Cảng và kế nhiệm Hồng Y Gioan Baotixita Hồ Chấn Trung (Wu Cheng-chung, 胡振中) vào năm 2002.

Ngài đã liên tục là một tiếng nói bảo vệ tự do tôn giáo và nhân quyền ở Trung Quốc.

Được Đức Bênêđíctô XVI phong làm Hồng Y năm 2006, ngài rời khỏi vị trí lãnh đạo giáo phận vào năm 2009. Tuy nhiên, kể từ đó, ngài đã không ngừng gióng lên tiếng nói của mình, chẳng hạn những khi đích thân xuống đường cùng với các sinh viên trong các cuộc biểu tình bảo vệ tự do cho Hương Cảng. Trong những năm gần đây, ngài đã thẳng thắn phản đối Thỏa thuận tạm thời giữa Trung Quốc và Vatican về việc bổ nhiệm giám mục.
Source:Asia News
 
Nữ tu Công Giáo bí mật rửa tội cho trẻ sơ sinh dưới chế độ cộng sản qua đời ở tuổi 92
Đặng Tự Do
03:34 17/01/2022


Một nữ tu người Albania, là người đã gây xúc động mạnh cho Đức Thánh Cha Phanxicô bằng đức tin can đảm của bà dưới sự đàn áp của cộng sản, đã qua đời ở tuổi 92.

Sơ Marije Kaleta đã liều mạng để mang Mình Thánh Chúa đến cho những bệnh nhân và những người hấp hối dưới chế độ độc tài Enver Hoxha, là tên trùm cộng sản đã phá hủy các nhà thờ và bắt nhiều người Công Giáo tử đạo trong nỗ lực tạo ra một nhà nước vô thần.

Albania là một quốc gia có 2.8 triệu dân trên bán đảo Balkan phía đông nam Âu Châu, giáp với Montenegro, Kosovo, Bắc Macedonia và Hy Lạp. Nó nằm dưới ách cai trị của cộng sản từ những năm 1940 đến năm 1992.

Trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô ở Albania hôm 21 tháng 9, năm 2014, nữ tu Dòng Năm Dấu Thánh Chúa đã chia sẻ câu chuyện về cách sơ bí mật rửa tội cho trẻ sơ sinh trong thời gian bị bức hại này.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã rất xúc động trước câu chuyện của sơ Kaleta đến nỗi ngài đã đề cập đến sơ trong bài giảng bốn năm sau đó như là “một tấm gương đẹp của Giáo hội về tư cách là một người mẹ”.

“Con không chỉ rửa tội cho trẻ em trong làng, mà còn cho tất cả những ai đến trước cửa nhà con,” sơ Kaleta nói với Đức Giáo Hoàng tại nhà thờ chính tòa Tirana.

Sơ kể lại rằng một lần trên đường về nhà, sơ nghe thấy một giọng nói từ phía sau sơ.

“Đó là một người phụ nữ với một đứa con gái trên tay, chạy về phía con và yêu cầu con rửa tội cho đứa bé”.

Sơ Kaleta nói rằng sơ cảm thấy lo sợ vì biết rằng người phụ nữ này là một người cộng sản.

“Con nói với cô ấy rằng con không có bất cứ thứ gì để rửa tội cho đứa bé vì chúng con đang đi trên đường, nhưng cô ấy bày tỏ mong muốn rất mãnh liệt, cô ấy nói với con rằng có một con kênh có nước gần đó”.

“Con nói với cô ấy rằng con không có bất cứ thứ gì để lấy nước, nhưng cô ấy nhất quyết yêu cầu con rửa tội cho đứa trẻ đó, và khi nhìn thấy đức tin của cô ấy, con đã tháo chiếc giày làm bằng nhựa của mình và dùng nó để lấy nước từ kênh đào và rửa tội cho cháu bé”.

Sinh ra ở Nënshat, miền bắc Albania, vào ngày 10 tháng 11 năm 1929, sơ Kaleta cảm thấy được kêu gọi vào đời sống thánh hiến khi còn trẻ. Nhờ sự giúp đỡ của người chú là một linh mục, sơ đã tìm thấy ơn gọi của mình trong Dòng Năm Dấu Thánh Chúa.

Sơ vào tu viện vào những năm 1940, không biết vào thời điểm đó rằng sơ sẽ phải đợi gần 50 năm trước khi có thể khấn trọn.

Chế độ cộng sản đã buộc sơ phải bỏ tu viện và trở về nhà với cha mẹ mình bảy năm sau khi vào tu viện.

Sau khi cha mẹ qua đời, sơ sống một mình và học cách “giữ niềm tin luôn tồn tại trong trái tim của những tín hữu trung thành, mặc dù bí mật.”

Sơ kể với Đức Thánh Cha: “Nhờ sự đồng ý của các linh mục, con đã cất Mình Thánh Chúa trong tủ ở nhà và mang đến cho những người bệnh và sắp chết”.

Khi chế độ cộng sản chấm dứt ở Albania, sơ Kaleta đã khấn trọn vào năm 1991 ở tuổi 62.

“Khi con nghĩ về điều đó, con tự hỏi làm thế nào chúng con có thể chịu đựng những đau khổ khủng khiếp như vậy, nhưng con biết Chúa đã ban cho chúng con sức mạnh, sự kiên nhẫn và hy vọng”

“Chúa đã ban sức mạnh cho những người mà Ngài đã kêu gọi. Trên thực tế, Ngài đã trả ơn cho con nói khỏi tất cả những đau khổ của cô nói ở đây trên trái đất”. Sơ nói thêm sơ “có may mắn được trở thành một tín hữu Công Giáo”.

Sơ Kaleta qua đời vào ngày 2 tháng Giêng trong tu viện của sơ ở Shkodër, miền bắc Albania.
Source:Catholic News Agency
 
Thị trưởng thành phố New York đảo ngược lập trường sau khi số ca nhiễm trong học sinh tăng quá nhanh
Đặng Tự Do
03:35 17/01/2022


Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng ông đang đàm phán với ban lãnh đạo công đoàn giáo viên, gọi tắt là UFT, và sẽ xem xét một lựa chọn học tập từ xa như một giải pháp tạm thời. Những bình luận mới này của ông Thị trưởng được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi ông nói rằng một lựa chọn học tập từ xa là vô nghĩa đối với ông ta.

“Những gì chúng tôi muốn làm, là chúng tôi muốn cung cấp một nơi an toàn nhất cho con cái của chúng ta và chúng tôi muốn cho con em chúng ta đến trường. Tôi đang làm việc chặt chẽ với chủ tịch của UFT”, Adams nói trong một cuộc họp báo. “Và chúng tôi sẽ tìm ra cách phù hợp để giáo dục con cái của chúng ta trong một môi trường rất an toàn và nếu chúng ta nhất thiết phải đưa ra một lựa chọn tạm thời là học từ xa, chúng tôi hoan nghênh làm như vậy.”

Các bình luận này hoàn toàn trái ngược với những gì thị trưởng nói với Anderson Cooper của CNN vào hôm thứ Sáu tuần trước, khi ông nói rằng một lựa chọn học tập từ xa để làm chậm sự lây lan hiện tại của Covid-19 trong thành phố không có ý nghĩa đối với ông, đặc biệt là vì các bài học ảo trong quá khứ không hiệu quả. Ông cho biết việc học từ xa đã ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em không có Wi-Fi và công nghệ thích hợp, đồng thời cho biết ông sẽ cần thời gian để xây dựng một phương án học từ xa phù hợp nhằm giải quyết những vấn đề này.

Hôm nay, Adams nói rằng mặc dù ông sẵn sàng nói chuyện với ban lãnh đạo công đoàn giáo viên về một lựa chọn học tập từ xa, mục tiêu của ông vẫn là giữ trẻ em đến trường.

Một số thông tin cơ bản: Các học sinh đã bãi khoá một số trường học, bao gồm cả Trường Trung học Công nghệ Brooklyn và Trường Trung học Khoa học Bronx. Các em nói rằng muốn có thêm thử nghiệm Covid-19 cho học sinh và nhân viên, cũng như một lựa chọn để học từ xa. Brooklyn Tech là trường trung học dân lập lớn nhất cả nước với gần 6,000 học sinh.

Thành phố New York là khu học chánh lớn nhất ở Hoa Kỳ và phục vụ gần 1.1 triệu học sinh. Đến khi chúng tôi thực hiện chương trình này 7.6% các học sinh đã được xét nghiệm dương tính với coronavirus.
Source:CNN
 
Vatican công bố khẩu hiệu cho Năm Thánh 2025
Đặng Tự Do
15:53 17/01/2022


Các công việc chuẩn bị đã được tiến hành tại Rôma cho Năm Thánh 2025, một năm đặc biệt của ân sủng và cuộc hành hương trong Giáo Hội Công Giáo.

Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella đã gặp Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng này để thảo luận về khẩu hiệu của Năm Thánh.

Trong một đoạn video được Vatican News công bố vào ngày 13 tháng Giêng, Đức Tổng Giám Mục Fisichella tiết lộ rằng khẩu hiệu được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn “có thể được tóm tắt trong những từ này: Những người hành hương của Hy vọng.”

Năm Thánh 2025 sẽ là Năm Thánh bình thường đầu tiên của Giáo hội kể từ khi Thánh Gioan Phaolô II mở Năm Thánh 2000. Năm Thánh Lòng Thương Xót do Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc vào năm 2015 là một Năm Thánh đặc biệt.

Đức Tổng Giám Mục Fisichella đứng đầu Hội đồng Giáo hoàng về Cổ vũ Tân Phúc âm hóa được Tòa Thánh ủy thác tổ chức các sự kiện.

Ngài nói: “Có quá nhiều việc phải làm”.

Năm Thánh 2025 sẽ bao gồm việc mở Cửa Thánh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Cửa thánh chỉ được mở trong các năm Năm Thánh, thường là 25 năm một lần, hoặc khi Đức Giáo Hoàng kêu gọi một Năm Thánh bất thường. Những người hành hương đi qua cánh cửa có thể nhận được Ơn Toàn Xá trong các điều kiện thông thường.

Ơn Toàn Xá là ân sủng do Giáo hội ban cho chúng ta nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria và tất cả các thánh để xóa bỏ hình phạt tạm thời do tội lỗi gây ra. Ơn Toàn Xá làm sạch tâm hồn như thể một người vừa được rửa tội. Điều kiện luật định để được Ơn Toàn Xá là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi.

Bốn vương cung thánh đường lớn ở Rôma đều có Cửa Thánh. Trong Năm Thánh ngoại thường 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã cấp phép cho các nhà thờ chính tòa trên khắp thế giới thiết lập và mở Cửa Thánh.

Năm thánh có nguồn gốc từ Kinh thánh, Ông Môise đã thiết lập năm thánh được tổ chức 50 năm một lần để giải phóng nô lệ và tha nợ như những biểu hiện của lòng thương xót của Thiên Chúa.

Thực hành này được tái lập vào năm 1300 bởi Đức Giáo Hoàng Bonifaciô Thứ Tám. Những người hành hương đến Rôma đã được ban hành một Ơn Toàn Xá. Từ năm 1300 đến 2000, 29 năm Thánh được tổ chức tại Rôma.

Khi mở cửa Thánh tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô nói:

“Bước vào Cửa Thánh có nghĩa là khám phá ra sự sâu thẳm lòng thương xót của Thiên Chúa Cha tiếp đón tất cả mọi người và đến gặp gỡ từng người một. Đây sẽ là một Năm trong đó chúng ta lớn lên trong xác tín về lòng thương xót. Biết bao nhiêu sai lạc đã được gán cho Thiên Chúa và ơn thánh của Ngài, khi người ta khẳng định rằng tôi lỗi bị phạt bởi sự phán xử của Chúa, mà trái lại không đặt để trước rằng chúng được thứ tha bởi lòng thương xót của Ngài. (x. Agostino, De praedestinatione sanctorum 12, 24). Vâng, đúng thế. Chúng ta phải đặt để lòng thương xót trưóc sự phán xử, và trong mọi trường hợp sự phán xử của Thiên Chúa sẽ luôn luôn trong ánh sáng lòng thương xót của Ngài. Như thế, bước qua Cửa Thánh khiến cho chúng ta cảm thấy được chia sẻ mầu nhiệm tình yêu ấy. Chúng ta hãy từ bỏ mọi hình thức sợ hãi và lo lắng, bởi vì người ta không chỉ tay tố cáo người được yêu. Trái lại, chúng ta hãy sống niềm vui của cuộc gặp gỡ với ơn thánh biến đổi mọi sự.”

“Hôm nay, tại Roma này cũng như trong mọi nhà thờ chính toà trên thế giới, khi bước qua Cửa Thánh chúng ta cũng muốn nhớ tới một cánh cửa khác, mà các Nghị Phụ Công Đồng Chung Vaticăng II mở toang ra với thế giới cách đây 50 năm. Dịp kỷ niệm này không chỉ được nhớ tới vì sự phong phú của các tài liệu được biên soạn, mà cho tới ngày nay cho phép chúng ta kiểm thực sự tiến bộ lớn lao đã được thành toàn trong đức tin. Tuy nhiên, trước hết Công Đồng đã là một cuộc gặp gỡ. Một cuộc gặp gỡ đích thật giữa Giáo Hội và con người thời đại chúng ta. Một cuộc gặp gỡ được ghi dấu bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần, thúc đẩy Giáo Hội Người ra khỏi các tù túng từ bao nhiêu năm đã khép kín nó trong chính mình, để hăng say đi lại con đường truyền giáo. Đó đã là việc lấy lại một lộ trình để đi gặp gỡ mỗi người ở nơi họ sinh sống: trong thành phố, trong nhà, trong nơi họ làm việc… ở khắp mọi nơi đâu có một người, ớ đó Giáo Hội được mời gọi đến với họ để đem niềm vui Phúc Âm tới cho họ. Như vậy, đó một thúc đẩy truyền giáo mà sau các thập niên này chúng ta lấy lại với cùng sức mạnh và lòng hăng say. Năm Thánh khiêu khích chúng ta cho sự rộng mở này, và bắt buộc chúng ta không được lơ là với tinh thần được dấy lên bởi Công Đồng Chung Vaticăng II, đó là tinh thần của người Samaritano nhân lành, như chân phước Phaolô VI đã nhắc tới, khi kết thúc Công Đồng. Hôm nay việc bước qua Cửa Thánh khiến cho chúng ta dấn thân biến lòng thương xót của người Samaritano nhân hậu thành của mình”.
Source:Catholic News Agency
 
Bênh vực công lý và Giáo Hội
Cơ Chế - Luật Lệ - LM. Giuse Nguyễn Văn Nghiã
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa –
10:01 17/01/2022
Cơ Chế - Luật Lệ

Trong một lần trả lời chất vấn của Quốc Hội năm 2006 về những sai phạm, cách riêng trong vụ PMU 18, ông Đào Đình Bình, Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải đã nói: “Với cơ chế này thì ai ở trong vị trí của tôi cũng vi phạm như thế thôi”. Nguyên Thủ Tướng Phan Văn Khải cũng đã từng nói rằng có nhiều điều ông muốn làm cho quê hương đất nước phát triển nhưng bị trở ngại do cơ chế.

Các đây hai mươi năm, nhân buổi làm việc với một vị trong Ban Tôn Giáo Tỉnh về việc xin dâng Lễ cho bà con một giáo điểm vùng xa, vị ấy nói rằng không thể đựơc vì nơi ấy chưa có cơ sở thờ tự. Nếu giải quyết là trái luật. Tôi trình bày rằng theo luật thì không được dâng lễ cho bà con vì chưa có cơ sở thờ tự, nhưng trong thực tế thì làm sao có cơ sở thờ tự nếu trước đó chưa có linh mục đến dâng Thánh Lễ. Quả là một vòng lẫn quẫn như chuyện nhà và hộ khẩu trên đất nước ta của một thời qua. Không thể làm hộ khẩu vì không có giấy chủ quyền nhà ở và làm sao có thể đăng ký chủ quyền nhà ở khi không có hộ khẩu!

Nhiều địa phương, nhiều vị lãnh đạo xã hội đã mạnh dạn tháo gỡ cái vòng lẩn quẩn này khởi đi từ việc “xé rào”. Để có được chuyện sửa đổi luật thì trước đó phải có những hành vi hợp lý, hợp nhu cầu chính đáng mà trái luật. Chuyện của Việt Nam một thời: làm sao có được chính sách “khoán 10” trong nông nghiệp nếu trước đó không có những cá nhân, đơn vị hành xữ như là “xé rào” vì trái với luật “Hợp tác xã nông nghiệp” lúc bấy giờ và nhiều chuyện tương tự như thế trong nhiều lãnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội lẫn chính trị? Vì sự phát triển của con người và xã hội thì chúng ta cần nhìn nhận sự tồn tại cần thiết của những hành vi, những quyết định hợp lý, hợp nhu cầu, hợp quy luật nhưng là trái luật vào thời điểm đó. Ở đây chúng ta không có ý cổ võ một thái độ, một lối sống “vô chính phủ” hay bất chấp luật lệ. Cần phải cẩn trọng và ngăn ngừa thái độ phóng túng và lối sống theo chủ nghĩa tự do quá khích này. Tuy nhiên cũng cần phải cảnh giác trước thái độ suy tôn lề luật của con người và thượng tôn cơ chế.

Là Kitô hữu, chúng ta tin nhận duy chỉ có “thiên luật” là luật mang tính tuyệt đối về giá trị và sự bó buộc phải tuân giữ mọi thời, mọi nơi và cả với mọi người trong khả năng và hoàn cảnh đón nhận. Thiên luật gồm có luật tự nhiên và luật mạc khải. Nhân luật (luật quốc gia, luật tôn giáo…) thì vẫn có giá trị và sự bó buộc đối những người mà luật chi phối. Tuy nhiên, vì là luật do con người làm ra nên có sự hạn chế. Hạn chế trước hết là do phía người làm luật. Nhân bất thập toàn. Khả năng con người có giới hạn, chưa kể đến các yếu tố khách quan chi phối như hoàn cảnh lịch sử, phong tục tập quán, điều kiện văn hoá… Chính vì thế mà đã có sự kiện sửa đổi hay tu chính luật pháp, kể cả Giáo luật. Một hiện tượng mang tính tất yếu đã có trong quá khứ thì cũng tất yếu sẽ có trong tương lai. Và điều này minh chứng nét tồn tại, đúng hơn là sự hạn chế của nhân luật.

Sụ khập khiễng hay hạn chế vẫn có đó ngay cả trong Bộ Giáo Luật 1983. Chẳng hạn Điều 1086 ghi: “Hôn phối cũng vô hiệu giữa một người đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo hay đã được nhận vào Giáo Hội Công Giáo và chưa công khai bỏ Giáo Hội, với một người không rửa tội”. Theo điều này thì nếu như một người đã được rửa tội nhưng đã công khai bỏ đạo, khi kết hôn với một người “không rửa tội” thì hôn phối ấy hữu hiệu hay sao? Có người cho rằng luật thường căn cứ dấu chỉ bên ngoài. Người ấy đã công khai bỏ đạo là kể như lương dân và khi kết hôn với người không rửa tội thì hôn phối thành sự dạng hôn phối tự nhiên. Thế thì giáo lý về Bí tích rửa tội phải giải thích thế nào về ấn tích không hề phai? Nếu như hôn phối ấy cũng vô hiệu thì cụm từ “và chưa công khai bỏ Giáo Hội” là thừa và rất dễ gây ngộ nhận. Chắc chắn văn phong và từ ngữ về luật lệ phải chặt chẽ và rõ ràng. Tạ ơn Chúa, ngày 15-12-2009 Đức Bênêđictô XVI đã ra Tự Sắc “Omnium in mentem” bỏ câu “chưa công khai bỏ Giáo hội” trong Điều 1086. Gần đây, ngày 01/01/2021 Đức Phanxicô đã ra Tông Hiến Pascite Gregem Dei thay thế Quyển Sáu của Bộ Giáo Luật liên quan đến “các tội ác và hình phạt”.

Theo các Điều 1041, 1044 thì người đã công khai bỏ đạo hay bị bệnh tâm thần vẫn lãnh chức thánh (Giám Mục, linh mục, phó tế) thành sự nghĩa là hữu hiệu dù bị cấm hành sử chức thánh. Theo giáo Luật thì người không thể sử dụng trí khôn bình thường (vd điên khùng) thì được đồng hoá với nhi đồng (Đ. 99) và khi cử hành Bí Tích Rửa Tội phải sử dụng nghi thức như trẻ thơ (Đ. 852). Thế mà theo các điều 1041 và 1044 thì “người mắc bệnh điên khùng” vẫn chịu chức thánh thành sự (valide), dù không hợp pháp (licite). Một người đựơc đồng hóa với nhi đồng mà có thể lãnh nhận một bí tích xây dựng cộng đoàn, một thừa tác vụ thánh cách thành sự thì quả là khó hiểu!

Giáo Luật qui định điều kiện thành sự của Bí tích truyền chức thánh chỉ gói gọn hai yếu tố là: “nam giới và đã chịu Bí tích Thánh Tẩy” (Đ.1024) mà không quy định tuổi và các điều kiện khác như sự ý thức, tự do…Trong khi đó với Bí Tích Hôn Phối, cũng là bí tích xây dựng cộng đoàn thì “Người nam chưa đủ 16 tuổi, người nữ chưa đủ 14 tuổi, không thể kết hôn hữu hiệu” (Đ. 1083). Lý do chính yếu khiến không thể kết hôn hữu hiệu vì chưa đủ khả năng (không có năng cách) để đảm nhận các quyền lợi và nghĩa vụ bậc hôn nhân. Ngoài ra còn có nhiều điều kiện khác như sự ý thức, tự do, không gian dối, lường gạt trong những điều quan trọng… thì bí tích hôn phối mới thành sự. Trái lại trong thực tế tại Việt Nam có đó một số người làm giả chữ ký của đấng này đấng kia để lường gạt các giám mục già, hưu…để được truyền chức linh mục. Căn cứ Giáo Luật thì bí tích thành sự dù không hợp pháp!

Một số vị dựa vào thần học bí tích nói rằng Bí tích Truyền chức thánh thành sự là do “tại sự” (ex opere operato). Rất có thể chúng ta rơi vào chước cám dỗ “ma thuật”. Nếu là “tại sự” thì tại sao truyền chức linh mục cho nữ giới thì Giáo Hội Công Giáo cho là không thành sự? Và người ta viện dẫn lý do là Chúa Giêsu không muốn truyền chức linh mục cho nữ giới. Vậy Chúa Giêsu có muốn truyền chức linh mục cho trẻ em nam hay cho người đàn ông tâm thần không? Thiển nghĩ rằng không. Đã từng biết có vị đã làm bài khảo luận về những bất cập, khập khiễng của Bộ Giáo Luật 1983 và đã dẫn trưng rất nhiều điểm. Chúng ta không nên lấy làm lạ vì tất thảy đều là do con người làm ra, dù là những người rất uyên bác hay đạo đức thì vẫn là con người. Nếu có ai thấy mình hụt hẩng thì có lẽ đang ở trong tình trạng thượng tôn lề luật của con người.

Đức Kitô đến không phải huỷ bỏ lề luật nhưng để kiện toàn (x.Mt 5,17). Một trong những cách thức Chúa Giêsu kiện toàn lề luật, cách riêng nhân luật là trả nhân luật về đúng vai trò và vị trí của nó. Chúa Giêsu đã từng khẳng định: “Ngày sabbat được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sabbat. Bởi đó Con Người làm chủ luôn cả ngày sabbat” (Mc 2,27-28).

Luật được làm ra là vì con người chứ không phải con người được dựng nên vì lề luật. Như thế vai trò của lề luật là phục vụ hạnh phúc con người chứ không ngược lại. Con người có tính xã hội và vì thế cần thiết có luật lệ. Vai trò của luật lệ là duy trì sự công bình và trật tự, gìn giữ thiện ích chung, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển con người và xã hội. Một nét tích cực của luật lệ là bảo vệ người cô thế, người kém phận. Nếu không có luật lệ chi phối thì tình trạng cá lớn nuốt cá bé sẽ tràn lan và hạnh phúc cũng như quyền lợi của nhiều người bị xâm phạm. Chính vì thế mà khi một luật không còn đảm nhận được vai trò này thì sẽ không có lý do tồn tại. Các vị Đại Biểu Quốc Hội chúng ta đã bàn thảo sôi nỗi về sự tồn tại của cái “hộ khẩu” là một đan cử rõ nét. Đến nay vai trò của nó xem ra đã chấm dứt khi thẻ căn cước công dân ra đời. Thời Hội Thánh sơ khai, các Tông đồ cũng đã sớm nhận thức vai trò của “luật cắt bì” không còn tác dụng nên đã mạnh dạn loại bỏ. Chúng ta đừng quên một thực tế đó là chính những kẻ hở của luật lệ đã trở thành mảnh đất sống của rất nhiều luật sư trên thế giới. Có thể nói trong Giáo hội, sự bất cập hay thái quá của cơ chế, luật lệ làm nảy sinh sự độc quyền, tình trạng giáo sĩ trị và sự thụ động của tín hữu giáo dân.

Con người làm chủ cả ngày Sabat. Khi tuyên bố điều này, Chúa Giêsu đã chính thức trả nhân luật vào vị trí của nó. Chính con người làm ra nhân luật thì phải làm chủ nó chứ đừng làm tôi cho nó. Ai làm ra luật thì có quyền trên luật. Một quy tắc mà lắm khi chúng ta ít để ý. Xin đừng để chính những sản phẩm do con người làm ra trở thành những “uy quyền” mang tính thần thánh, bất khả xâm phạm. Cũng đã từng có đó nhiều người lợi dụng chính những sản phẩm của con người đã được phong thần ấy để rồi hành xử cách độc quyền, độc đoán. Và cũng đang có rất nhiều người vì quá thượng tôn cái “sản phẩm” ấy mà vô tình cam chịu phận làm đầy tớ, dù cho trên danh nghĩa họ là những người chủ thực sự.

Một vài đề xuất nhỏ để cùng Hiệp Hành: “Hiệp Thông – Tham Gia – Sứ Vụ”:

1. Luật lệ là cần thiết vì con người có tính xã hội. Cần phổ biến tinh thần tôn trọng luật lệ đối với mọi người, mọi hoàn cảnh, mọi chức vụ… Không ai được miễn trừ khi không có lý do chính đáng. Những người mà chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn thì càng phải đi đầu và gương mẫu trong việc chấp hành luật lệ.

2. Khi cần thiết phải ban hành một luật lệ nào đó thì cần lưu ý tính công bình và ích chung, đồng thời quan tâm đến việc bảo vệ lợi ích cho những người yếu thế, kém phận. Tránh tình trạng làm luật có lợi cho phía người điều hành, người cai trị, người quản lý hơn là ích lợi của nhân dân. Trong Bộ Giáo Luật xem ra có nét tương tự. Có người nói rằng luật trao quyền cho hàng giáo dân là chỉ biết “ngồi, nghe và móc túi ra!”. Ai cũng nhìn nhận một điều không tốt đó là tinh trạng giáo sĩ trị. Thiết nghĩ rằng nó có nguyên cớ trong Giáo Luật khi mà Đấng Bản Quyền được trao cho như toàn quyền với các Quyền Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp. Dù có đó quy định là phải có Hội Đồng linh mục được xem như là “Nghị viện” của giám mục (Đ.495), nhưng thực tế tại nhiều giáo phận, chỉ là tập thể hữu danh mà không có chút thực quyền nào, vì mọi sự phải tùy quyết định của Đấng Bản Quyền. Thậm chí có nơi Hội Đồng linh mục được thành lập nhưng không làm gì. Bên cạnh đó vai trò của “Hội Đồng kinh tế” hình như chưa thực sự có vai trò gì trong nhiều giáo phận đó đây, trong đó có Việt Nam (Đ 492-494).

3. Một luật do cấp dưới ban hành không được trái với luật của cấp trên và cũng không được trái với tinh thần của luật cấp trên. Tránh tình trạng đang phổ biến là trên thì thoáng mà dưới thì nhặt. Trong đạo chúng ta đã và đang có đó tình trạng “ông cha khó hơn cả Roma”. Theo Giáo luật hiện hành thì quyền của linh mục quản xứ xem ra quá lớn và Hội Đồng giáo xứ hay Hội Đồng mục vụ như chỉ là tập thể mà nhiều nơi chỉ có cái quyền được gọi là “sai đâu đánh đó”! Để chỉnh sửa tình trạng “giáo sĩ trị” của các đấng bậc bề trên và “sự thụ động” của tín hữu bề dưới, không gì hơn hay giảm bớt quyền của người bậc trên và tăng quyền của người bậc dưới bằng cơ chế, luật lệ rõ ràng.

4. Khi đã có luật, dù là Hiến pháp, dù là Giáo luật, dù là luật của Đấng sáng lập dòng… thì không được tuyệt đối hoá nó, phong thần phong thánh cho nó. Có những luật, dù là do các đấng bậc cao trọng đặt định nhưng hiện nay không còn phù hợp với thực tiễn, với sự phát triển của con người, của cộng đoàn dòng tu, của xã hội, của đất nước hay của Hội Thánh thì cũng nên mạnh dạn loại bỏ. Cơ chế nào cũng là do con người đặt ra. Luật lệ nào cũng do con người viết ra. Hãy làm chủ nó, đừng suy tôn nó nhưng hãy “bắt nó uốn mình” để phục vụ hạnh phúc con người.

5. Đã biết rằng nhân luật (luật xã hội, quốc gia; luật tôn giáo) luôn có đó mặt hạn chế, bất cập hay khập khiễng thì cần phải có sự tu chỉnh hay sửa đổi kịp thời. Hình thức và tốc độ phát triển của con người và xã hội hôm nay phải nói là rất chóng mặt và đa dạng, vì thế không thể ì ạch trong việc cập nhật hoá luật lệ. Trong khi các xã hội dân sự thường xuyên tu chỉnh, sửa đổi luật pháp thì mong sao Giáo Luật cũng sẽ có được sự cập nhật kịp thời. Để tu sửa cả Bộ Giáo luật thì quả là công phu và cần nhiều thời gian, nhưng tu chỉnh vài chương hay một đề mục thì rất có thể thực hiện đúng lúc và kịp thời.

Thượng Hội Đồng Hiệp Hành” “Hiệp Thông – Tham Gia – Sứ Vụ” đã mở ra. Theo sự hướng dẫn của vị cha chung Giáo hội, Đức Phanxicô, chúng ta cùng bước đi dưới tác động của Chúa Thánh Thần để sống đúng căn tính và sứ mạng của mình. Một sự đổi thay dựa trên lòng nhiệt thành, sự khiêm nhu, lòng đạo đức…thì rất tốt nhưng thiết nghĩ rằng để cho sự đổi thay ấy được chắc chắn và lâu bền thì cần có cơ chế và luật lệ gìn giữ và bảo vệ. Dĩ nhiên đó là những luật lệ và cơ được toàn thể dân Chúa cập nhật và sửa đổi.

Dẫu biết rằng vẫn còn đó nhiều bất cập lẫn sai sót, nhưng theo tinh thần Đức Giáo Hoàng Phanxicô, xin mạnh dạn tỏ bày một vài nghĩ suy của mình trong tình con cái của Mẹ Giáo hội. Mong sao Thượng Hội Đồng gặt hái kết quả như lòng Chúa mong ước cũng như tâm nguyện của vị Cha chung toàn thể Giáo hội.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
 
VietCatholic TV
Năm Thánh 2025 - Người con cõng cha đi bộ 12 tiếng đồng hồ để tiêm vắc xin khiến bác sĩ rơi lệ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
15:49 17/01/2022


1. Tại sao bạn nên nâng cấp khẩu trang y tế của mình khi biến thể Omicron lan rộng

Khi biến thể coronavirus Omicron rất dễ lây lan đang hoành hành, một số chuyên gia cho rằng đã đến lúc phải xem xét lại các lựa chọn khẩu trang của bạn - đặc biệt nếu bạn vẫn đang còn dùng các loại khẩu trang bằng vải.

“Mặt nạ vải không hơn gì đồ trang trí trên khuôn mặt.” Tiến sĩ Leana Wen, bác sĩ cấp cứu và là giáo sư thỉnh giảng về quản lý và chính sách y tế tại Khoa Y tế Công cộng, Milken Institute thuộc Đại học George Washington, cho biết như trên.

“Đây là điều mà các nhà khoa học và các quan chức y tế công cộng đã nói trong nhiều tháng qua” Wen nói thêm trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CNN.

Cô nói: “Chúng ta cần phải đeo ít nhất một chiếc khẩu trang y tế ba lớp, còn được gọi là khẩu trang dùng một lần và có thể được tìm thấy ở hầu hết các hiệu thuốc và một số cửa hàng tạp hóa và bán lẻ. Bạn có thể đeo khẩu trang vải bên ngoài, nhưng đừng chỉ đeo khẩu trang vải mà thôi.”

Tốt nhất, ở những nơi đông người, “bạn nên đeo khẩu trang KN95 hoặc N95,” có thể mắc đến vài đô la mỗi chiếc. Các khẩu trang y tế này cần phải làm bằng một số vật liệu nhất định - chẳng hạn như sợi polypropylene – và phải vừa khít để có thể hoạt động như các rào cản cơ học và tĩnh điện, ngõ hầu có thể ngăn chặn tốt hơn các hạt nhỏ lọt vào mũi hoặc miệng của bạn. Nó phải vừa khít với khuôn mặt của bạn để hoạt động bình thường”.

Đứng trước sự lây lan vũ bão của biến thể Omicron, các quốc gia khác, bao gồm cả Đức và Áo, đã “thay đổi các tiêu chuẩn của họ và nói rằng khẩu trang ở nơi công cộng ít nhất phải là khẩu trang y tế cấp phẫu thuật”.

Erin Bromage, phó giáo sư sinh học tại Đại học Massachusetts Dartmouth, cho biết một yếu tố khác thúc đẩy sự thay đổi trong các khuyến nghị về khẩu trang là ngày nay người ta hiểu rõ hơn về Covid-19 và cách nó lây lan. “Phải mất nhiều thời gian hơn để mọi người đánh giá cao bản chất nhiễm trùng trong không khí”. Anh nói. “Có vẻ như nguyên nhân chính gây ra nhiễm trùng coronavirus là qua đường không khí.”

Bromage nói: “Khẩu trang vải - được khuyến khích trước đó trong đại dịch - có thể lọc các giọt lớn, trong khi các loại khẩu trang hiệu quả hơn, chẳng hạn như N95, có thể lọc cả những giọt lớn và các hạt có khả năng chứa đầy vi rút trong không khí nếu có người bị nhiễm bệnh gần đó”.

Bromage cho biết vẫn chưa biết tại sao biến thể Omicron lại thành công như vậy khi nhanh chóng lây nhiễm cho nhiều người, nhưng sự lây lan này nhấn mạnh vai trò của khẩu trang y tế có phẩm chất cao.

Kết luận thực hành là quý vị và anh chị em nên mua ngay các loại khẩu trang y tế phẩm chất cao. Hiện nay, đó gần như là một biện pháp chủ yếu để chống lại sự lây lan của biến thể Omicron.
Source:CNN

2. Người con cõng cha đi bộ 12 tiếng đồng hồ để tiêm vắc xin khiến bác sĩ rơi lệ

Một tấm hình đang lan nhanh khắp thế giới ghi lại một thanh niên trẻ cõng người cha 67 tuổi trên vai trong suốt 12 giờ. Mục tiêu của cuộc hành trình này là gì? Đó là để tiêm vắc xin Covid cho người cha già.

Theo tờ El Mundo của Tây Ban Nha, cậu thanh niên Tawy Zóé, 24 tuổi, đã đi bộ băng qua rừng nhiệt đới Amazon, cùng với người cha tàn tật Wahu của mình. Anh ta làm một chiếc ghế cho cha mình ngồi bằng những sợi dây rừng và cõng người cha ngồi trên chiếc ghế ấy. Sáu giờ để đi và sáu giờ để trở về đối với hai cha con người bản địa sống ở miền bắc Brazil.

Khi đến trung tâm y tế, họ tìm thấy bác sĩ Jennings Simões. Vị bác sĩ xúc động trước chiến công anh dũng đã chụp ảnh chung với họ. Simões đã chia sẻ nó trên Instagram như một hình ảnh biểu tượng của năm 2021 vừa kết thúc. “Khoảnh khắc phi thường nhất của năm 2021 - bác sĩ viết trong chú thích kèm theo tấm ảnh”.

Vị bác sĩ cho biết:

“Cậu thanh niên Tawy Zoé đưa cha của mình là ông Wahu Zoé đến chích mũi vắc-xin đầu tiên chống lại covid-19. Tawy đã đưa cha mình đi 6 giờ trong một khu rừng với những ngọn đồi, con suối và chướng ngại vật để đến căn cứ của chúng tôi. Sau khi tiêm vắc-xin, anh ấy lại đặt cha mình trên lưng và đi bộ thêm 6 tiếng nữa về làng. Năm 2022 đã đến và không có trường hợp COVID-19 nào được ghi nhận trong vùng.”

Nhóm của bác sĩ Jennings đã lên kế hoạch tiêm phòng cho người dân bản địa: “Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng cách thức an toàn nhất để tiến hành – vị bác sĩ 52 tuổi, người đã tham gia chăm sóc người dân trong rừng trong 20 năm qua - cho biết. Chúng tôi sử dụng một số túp lều trong những ngôi làng gần căn cứ của chúng tôi, những nơi mở và thoáng mát, nơi người dân không cư ngụ. Mỗi gia đình đã được tiêm vắc xin riêng biệt và họ đi theo những con đường mà chỉ họ mới biết, để tránh tình trạng giao nhau giữa các nhóm”.

Cho đến nay, đại dịch đã ảnh hưởng đến 57,000 người bản địa Brazil và giết chết 853 người, theo dữ liệu từ Bộ Y Tế Brazil.
Source:ilfattoquotidiano.it

3. Vatican công bố khẩu hiệu cho Năm Thánh 2025

Các công việc chuẩn bị đã được tiến hành tại Rôma cho Năm Thánh 2025, một năm đặc biệt của ân sủng và cuộc hành hương trong Giáo Hội Công Giáo.

Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella đã gặp Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng này để thảo luận về khẩu hiệu của Năm Thánh.

Trong một đoạn video được Vatican News công bố vào ngày 13 tháng Giêng, Đức Tổng Giám Mục Fisichella tiết lộ rằng khẩu hiệu được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn “có thể được tóm tắt trong những từ này: Những người hành hương của Hy vọng.”

Năm Thánh 2025 sẽ là Năm Thánh bình thường đầu tiên của Giáo hội kể từ khi Thánh Gioan Phaolô II mở Năm Thánh 2000. Năm Thánh Lòng Thương Xót do Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc vào năm 2015 là một Năm Thánh đặc biệt.

Đức Tổng Giám Mục Fisichella đứng đầu Hội đồng Giáo hoàng về Cổ vũ Tân Phúc âm hóa được Tòa Thánh ủy thác tổ chức các sự kiện.

Ngài nói: “Có quá nhiều việc phải làm”.

Năm Thánh 2025 sẽ bao gồm việc mở Cửa Thánh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Cửa thánh chỉ được mở trong các năm Năm Thánh, thường là 25 năm một lần, hoặc khi Đức Giáo Hoàng kêu gọi một Năm Thánh bất thường. Những người hành hương đi qua cánh cửa có thể nhận được Ơn Toàn Xá trong các điều kiện thông thường.

Ơn Toàn Xá là ân sủng do Giáo hội ban cho chúng ta nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria và tất cả các thánh để xóa bỏ hình phạt tạm thời do tội lỗi gây ra. Ơn Toàn Xá làm sạch tâm hồn như thể một người vừa được rửa tội. Điều kiện luật định để được Ơn Toàn Xá là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi.

Bốn vương cung thánh đường lớn ở Rôma đều có Cửa Thánh. Trong Năm Thánh ngoại thường 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã cấp phép cho các nhà thờ chính tòa trên khắp thế giới thiết lập và mở Cửa Thánh.

Năm thánh có nguồn gốc từ Kinh thánh, Ông Môise đã thiết lập năm thánh được tổ chức 50 năm một lần để giải phóng nô lệ và tha nợ như những biểu hiện của lòng thương xót của Thiên Chúa.

Thực hành này được tái lập vào năm 1300 bởi Đức Giáo Hoàng Bonifaciô Thứ Tám. Những người hành hương đến Rôma đã được ban hành một Ơn Toàn Xá. Từ năm 1300 đến 2000, 29 năm Thánh được tổ chức tại Rôma.

Khi mở cửa Thánh tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô nói:

“Bước vào Cửa Thánh có nghĩa là khám phá ra sự sâu thẳm lòng thương xót của Thiên Chúa Cha tiếp đón tất cả mọi người và đến gặp gỡ từng người một. Đây sẽ là một Năm trong đó chúng ta lớn lên trong xác tín về lòng thương xót. Biết bao nhiêu sai lạc đã được gán cho Thiên Chúa và ơn thánh của Ngài, khi người ta khẳng định rằng tôi lỗi bị phạt bởi sự phán xử của Chúa, mà trái lại không đặt để trước rằng chúng được thứ tha bởi lòng thương xót của Ngài. (x. Agostino, De praedestinatione sanctorum 12, 24). Vâng, đúng thế. Chúng ta phải đặt để lòng thương xót trưóc sự phán xử, và trong mọi trường hợp sự phán xử của Thiên Chúa sẽ luôn luôn trong ánh sáng lòng thương xót của Ngài. Như thế, bước qua Cửa Thánh khiến cho chúng ta cảm thấy được chia sẻ mầu nhiệm tình yêu ấy. Chúng ta hãy từ bỏ mọi hình thức sợ hãi và lo lắng, bởi vì người ta không chỉ tay tố cáo người được yêu. Trái lại, chúng ta hãy sống niềm vui của cuộc gặp gỡ với ơn thánh biến đổi mọi sự.”

“Hôm nay, tại Roma này cũng như trong mọi nhà thờ chính toà trên thế giới, khi bước qua Cửa Thánh chúng ta cũng muốn nhớ tới một cánh cửa khác, mà các Nghị Phụ Công Đồng Chung Vaticăng II mở toang ra với thế giới cách đây 50 năm. Dịp kỷ niệm này không chỉ được nhớ tới vì sự phong phú của các tài liệu được biên soạn, mà cho tới ngày nay cho phép chúng ta kiểm thực sự tiến bộ lớn lao đã được thành toàn trong đức tin. Tuy nhiên, trước hết Công Đồng đã là một cuộc gặp gỡ. Một cuộc gặp gỡ đích thật giữa Giáo Hội và con người thời đại chúng ta. Một cuộc gặp gỡ được ghi dấu bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần, thúc đẩy Giáo Hội Người ra khỏi các tù túng từ bao nhiêu năm đã khép kín nó trong chính mình, để hăng say đi lại con đường truyền giáo. Đó đã là việc lấy lại một lộ trình để đi gặp gỡ mỗi người ở nơi họ sinh sống: trong thành phố, trong nhà, trong nơi họ làm việc… ở khắp mọi nơi đâu có một người, ớ đó Giáo Hội được mời gọi đến với họ để đem niềm vui Phúc Âm tới cho họ. Như vậy, đó một thúc đẩy truyền giáo mà sau các thập niên này chúng ta lấy lại với cùng sức mạnh và lòng hăng say. Năm Thánh khiêu khích chúng ta cho sự rộng mở này, và bắt buộc chúng ta không được lơ là với tinh thần được dấy lên bởi Công Đồng Chung Vaticăng II, đó là tinh thần của người Samaritano nhân lành, như chân phước Phaolô VI đã nhắc tới, khi kết thúc Công Đồng. Hôm nay việc bước qua Cửa Thánh khiến cho chúng ta dấn thân biến lòng thương xót của người Samaritano nhân hậu thành của mình”.
Source:Catholic News Agency
 
Hồng Y ở tuổi 90 đi đòi công lý, được toàn dân kính ngưỡng. Nữ tu anh hùng của Albania.
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
03:31 17/01/2022


1. Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân bước sang tuổi 90: 'Tôi hy vọng tôi chưa bao giờ làm Chúa thất vọng'

Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, giám mục hiệu tòa của Hương Cảng, tròn 90 tuổi vào hôm 13 tháng Giêng vừa qua. Đức Hồng Y đã có một lễ kỷ niệm đơn giản cùng với những người kế vị ngài, tân giám mục Stêphanô Châu Thủ Nhân (Chow Sau-yan, 周守仁 ) và Đức Hồng Y Gioan Thang Hán (Tong Hon - 湯漢). Trong thông báo đưa ra cùng ngày, giáo phận Hương Cảng viết: “Cầu xin sự hiện diện của Chúa là Thiên Chúa luôn ở với Đức Hồng Y và xin Người ban cho Đức Hồng Y những phước lành và dồi dào ân sủng trong ngày đặc biệt này”.

Ngay trong buổi sáng, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân đã nói chuyện trực tiếp qua trang Facebook của mình với rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đang gửi đến ngài những lời chúc tốt đẹp nhất cho sinh nhật lần thứ 90 này. Ngài viết: “Tôi cảm ơn Chúa vì món quà sự sống và ơn gọi linh mục Salêdiêng của tôi là trở thành tôi tớ Chúa cho những người trẻ thân yêu của chúng ta và tất cả các bạn. Trong suốt nhiều năm, tôi luôn tự hỏi mình, 'Tôi đã thực hiện những kế hoạch mà Chúa dành cho tôi chưa?' Tôi hy vọng tôi chưa bao giờ làm Chúa thất vọng. Cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng mình!”

Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân sinh ra tại quận Dương Cảnh Bằng (Yang King-pang, 杨景鹏) của thành phố Thượng Hải, vào ngày 13 tháng Giêng năm 1932. Ngài nhập học dòng Salêdiêng và được thụ phong linh mục tại Turinô năm 1961. Trong sứ vụ linh mục của mình, ngài là giảng viên tại các chủng viện ở Hương Cảng và ở Trung Quốc đại lục, cũng như Giám tỉnh Trung Quốc của dòng Salêdiêng.

Vào ngày 13 tháng 9 năm 1996, một vài tháng trước khi Hương Cảng trở về với Trung Quốc, ngài được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá của Hương Cảng và kế nhiệm Hồng Y Gioan Baotixita Hồ Chấn Trung (Wu Cheng-chung, 胡振中) vào năm 2002.

Ngài đã liên tục là một tiếng nói bảo vệ tự do tôn giáo và nhân quyền ở Trung Quốc.

Được Đức Bênêđíctô XVI phong làm Hồng Y năm 2006, ngài rời khỏi vị trí lãnh đạo giáo phận vào năm 2009. Tuy nhiên, kể từ đó, ngài đã không ngừng gióng lên tiếng nói của mình, chẳng hạn những khi đích thân xuống đường cùng với các sinh viên trong các cuộc biểu tình bảo vệ tự do cho Hương Cảng. Trong những năm gần đây, ngài đã thẳng thắn phản đối Thỏa thuận tạm thời giữa Trung Quốc và Vatican về việc bổ nhiệm giám mục.
Source:Asia News

2. Nữ tu Công Giáo bí mật rửa tội cho trẻ sơ sinh dưới chế độ cộng sản qua đời ở tuổi 92

Một nữ tu người Albania, là người đã gây xúc động mạnh cho Đức Thánh Cha Phanxicô bằng đức tin can đảm của bà dưới sự đàn áp của cộng sản, đã qua đời ở tuổi 92.

Sơ Marije Kaleta đã liều mạng để mang Mình Thánh Chúa đến cho những bệnh nhân và những người hấp hối dưới chế độ độc tài Enver Hoxha, là tên trùm cộng sản đã phá hủy các nhà thờ và bắt nhiều người Công Giáo tử đạo trong nỗ lực tạo ra một nhà nước vô thần.

Albania là một quốc gia có 2.8 triệu dân trên bán đảo Balkan phía đông nam Âu Châu, giáp với Montenegro, Kosovo, Bắc Macedonia và Hy Lạp. Nó nằm dưới ách cai trị của cộng sản từ những năm 1940 đến năm 1992.

Trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô ở Albania hôm 21 tháng 9, năm 2014, nữ tu Dòng Năm Dấu Thánh Chúa đã chia sẻ câu chuyện về cách sơ bí mật rửa tội cho trẻ sơ sinh trong thời gian bị bức hại này.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã rất xúc động trước câu chuyện của sơ Kaleta đến nỗi ngài đã đề cập đến sơ trong bài giảng bốn năm sau đó như là “một tấm gương đẹp của Giáo hội về tư cách là một người mẹ”.

“Con không chỉ rửa tội cho trẻ em trong làng, mà còn cho tất cả những ai đến trước cửa nhà con,” sơ Kaleta nói với Đức Giáo Hoàng tại nhà thờ chính tòa Tirana.

Sơ kể lại rằng một lần trên đường về nhà, sơ nghe thấy một giọng nói từ phía sau sơ.

“Đó là một người phụ nữ với một đứa con gái trên tay, chạy về phía con và yêu cầu con rửa tội cho đứa bé”.

Sơ Kaleta nói rằng sơ cảm thấy lo sợ vì biết rằng người phụ nữ này là một người cộng sản.

“Con nói với cô ấy rằng con không có bất cứ thứ gì để rửa tội cho đứa bé vì chúng con đang đi trên đường, nhưng cô ấy bày tỏ mong muốn rất mãnh liệt, cô ấy nói với con rằng có một con kênh có nước gần đó”.

“Con nói với cô ấy rằng con không có bất cứ thứ gì để lấy nước, nhưng cô ấy nhất quyết yêu cầu con rửa tội cho đứa trẻ đó, và khi nhìn thấy đức tin của cô ấy, con đã tháo chiếc giày làm bằng nhựa của mình và dùng nó để lấy nước từ kênh đào và rửa tội cho cháu bé”.

Sinh ra ở Nënshat, miền bắc Albania, vào ngày 10 tháng 11 năm 1929, sơ Kaleta cảm thấy được kêu gọi vào đời sống thánh hiến khi còn trẻ. Nhờ sự giúp đỡ của người chú là một linh mục, sơ đã tìm thấy ơn gọi của mình trong Dòng Năm Dấu Thánh Chúa.

Sơ vào tu viện vào những năm 1940, không biết vào thời điểm đó rằng sơ sẽ phải đợi gần 50 năm trước khi có thể khấn trọn.

Chế độ cộng sản đã buộc sơ phải bỏ tu viện và trở về nhà với cha mẹ mình bảy năm sau khi vào tu viện.

Sau khi cha mẹ qua đời, sơ sống một mình và học cách “giữ niềm tin luôn tồn tại trong trái tim của những tín hữu trung thành, mặc dù bí mật.”

Sơ kể với Đức Thánh Cha: “Nhờ sự đồng ý của các linh mục, con đã cất Mình Thánh Chúa trong tủ ở nhà và mang đến cho những người bệnh và sắp chết”.

Khi chế độ cộng sản chấm dứt ở Albania, sơ Kaleta đã khấn trọn vào năm 1991 ở tuổi 62.

“Khi con nghĩ về điều đó, con tự hỏi làm thế nào chúng con có thể chịu đựng những đau khổ khủng khiếp như vậy, nhưng con biết Chúa đã ban cho chúng con sức mạnh, sự kiên nhẫn và hy vọng”

“Chúa đã ban sức mạnh cho những người mà Ngài đã kêu gọi. Trên thực tế, Ngài đã trả ơn cho con nói khỏi tất cả những đau khổ của cô nói ở đây trên trái đất”. Sơ nói thêm sơ “có may mắn được trở thành một tín hữu Công Giáo”.

Sơ Kaleta qua đời vào ngày 2 tháng Giêng trong tu viện của sơ ở Shkodër, miền bắc Albania.
Source:Catholic News Agency

3. Thị trưởng thành phố New York đảo ngược lập trường sau khi số ca nhiễm trong học sinh tăng quá nhanh

Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng ông đang đàm phán với ban lãnh đạo công đoàn giáo viên, gọi tắt là UFT, và sẽ xem xét một lựa chọn học tập từ xa như một giải pháp tạm thời. Những bình luận mới này của ông Thị trưởng được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi ông nói rằng một lựa chọn học tập từ xa là vô nghĩa đối với ông ta.

“Những gì chúng tôi muốn làm, là chúng tôi muốn cung cấp một nơi an toàn nhất cho con cái của chúng ta và chúng tôi muốn cho con em chúng ta đến trường. Tôi đang làm việc chặt chẽ với chủ tịch của UFT”, Adams nói trong một cuộc họp báo. “Và chúng tôi sẽ tìm ra cách phù hợp để giáo dục con cái của chúng ta trong một môi trường rất an toàn và nếu chúng ta nhất thiết phải đưa ra một lựa chọn tạm thời là học từ xa, chúng tôi hoan nghênh làm như vậy.”

Các bình luận này hoàn toàn trái ngược với những gì thị trưởng nói với Anderson Cooper của CNN vào hôm thứ Sáu tuần trước, khi ông nói rằng một lựa chọn học tập từ xa để làm chậm sự lây lan hiện tại của Covid-19 trong thành phố không có ý nghĩa đối với ông, đặc biệt là vì các bài học ảo trong quá khứ không hiệu quả. Ông cho biết việc học từ xa đã ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em không có Wi-Fi và công nghệ thích hợp, đồng thời cho biết ông sẽ cần thời gian để xây dựng một phương án học từ xa phù hợp nhằm giải quyết những vấn đề này.

Hôm nay, Adams nói rằng mặc dù ông sẵn sàng nói chuyện với ban lãnh đạo công đoàn giáo viên về một lựa chọn học tập từ xa, mục tiêu của ông vẫn là giữ trẻ em đến trường.

Một số thông tin cơ bản: Các học sinh đã bãi khoá một số trường học, bao gồm cả Trường Trung học Công nghệ Brooklyn và Trường Trung học Khoa học Bronx. Các em nói rằng muốn có thêm thử nghiệm Covid-19 cho học sinh và nhân viên, cũng như một lựa chọn để học từ xa. Brooklyn Tech là trường trung học dân lập lớn nhất cả nước với gần 6,000 học sinh.

Thành phố New York là khu học chánh lớn nhất ở Hoa Kỳ và phục vụ gần 1.1 triệu học sinh. Đến khi chúng tôi thực hiện chương trình này 7.6% các học sinh đã được xét nghiệm dương tính với coronavirus.
Source:CNN