Ngày 15-08-2023
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Không ai bị loại bỏ khỏi tình yêu của Thiên Chúa
Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
02:06 15/08/2023

CHÚA NHẬT XX MÙA THƯỜNG NIÊN
Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
KHÔNG AI BỊ LOẠI KHỎI TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA

Không ai xa lạ, không ai bị loại trừ khỏi trái tim và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là chủ đề chính mà phụng vụ Lời Chúa hôm nay muốn giới thiệu với chúng ta.

1. Extra ecclesiam nulla salus?

Ngày xưa, trong Giáo Hội Công Giáo, người ta có quan niệm rằng: “Extra ecclesiam nulla salus – ở ngoài Giáo Hội không có ơn cứu độ”. Quan niệm này được thánh Ciprianô phát biểu vào thế kỷ IV trong bối cảnh chống lại những người lạc giáo vốn đang muốn tách mình khỏi Giáo Hội và chống lại giáo huấn mạc khải. Tuy nhiên, câu nói này đã được áp dụng vào nhiều hoàn cảnh khác nhau và đã bị hiểu cách méo mó hàng thế kỷ trong Giáo Hội. Phải chờ đến Công Đồng Vaticanô II mới cho chúng ta một cái nhìn và giáo huấn đúng đắn, quân bình và mới mẻ về ơn cứu độ của những người ngoài Giáo Hội.

Trong hiến chế Lumen Gentium – Ánh Sáng Muôn Dân, số 16 nói đến những người sau đây dù không thuộc về Giáo Hội nhưng một cách hữu hình họ vẫn hy vọng được cứu độ: Trước hết phải kể đến những người tin nhận Thượng Đế và tôn thờ Người như là Đấng Tạo Hóa của đời mình, họ là những người Do thái và Hồi Giáo. Kế đến là những người vô tình không biết Tin Mừng Đức Kitô và Giáo Hội, nhưng thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và sống theo tiếng lương tâm ngay thẳng, thì có thể được cứu độ. Một cách vô hình họ cũng thuộc về Giáo Hội.

2. Nền tảng Kinh Thánh và thần học

Cái nhìn này có nền tảng Kinh Thánh và thần học rất vững chắc: “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,4). Thiên Chúa có những cách thế riêng để cứu độ họ.

Và đây cũng là cái nhìn của Lời Chúa hôm nay:
Ở bài đọc I, Isaia cho biết: Thiên Chúa muốn đón nhận và cứu độ tất cả những ai “giữ luật và thực thi công bình,” cả những người “ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và yêu mến danh Người” vì “nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.”
Thánh Phaolô quả quyết: “Khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi ai, thì Người không hề đổi ý” (Rm 11,29).

Đức Giêsu cũng xác nhận Người được sai đến cùng chiên lạc nhà Ítraen, nhưng Người cũng đến để cứu độ dân ngoại, khi Người khen ngợi đức tin của người đàn bà Canaan, nhờ đức tin mạnh mẽ và kiên nhẫn của bà, Chúa chữa lành con gái của bà bị quỷ ám. Đức tin đó mang lại ơn cứu độ, đức tin đó khiến Chúa thực hiện những điều kỳ diệu cho bà.

Vâng, chúng ta phải xác tín rằng: Ý định của Thiên Chúa là muốn cứu độ hết mọi người, ơn cứu độ của Đức Kitô mang đến là cho tất cả, không loại trừ ai, không phân biệt màu da, chủng tộc, quốc gia, văn hóa và tôn giáo. Đó là niềm hy vọng lớn lao nhất cho chúng ta và cho những ai không thuộc về Giáo Hội. Thiên Chúa không kỳ thị và loại trừ ai, chỉ có con người mới kỳ thị nhau, loại trừ nhau và tạo ra những hàng rào ngăn cách.

3. Có tầm nhìn của Chúa

Câu chuyện sau đây diễn tả được điều trên:
Ngày nọ, Chúa đến một hội chợ tôn giáo. Nhưng những người tham dự luôn tỏ ra hung bạo và tuyên truyền ầm ĩ.
Tại quầy hàng của người Do Thái, người ta treo quảng cáo: “Chúa là Ðấng thương xót và dân Do Thái là dân riêng. Ngoài người Do Thái, không ai được chọn như họ.”
Tại quầy hàng của người Hồi Giáo, thì rao rằng: “Chúa đầy lòng khoan dung và Mohammed là ngôn sứ duy nhất của Ngài. Sự cứu độ là nhờ việc nghe ngôn sứ duy nhất của Chúa.”
Tại quầy hàng của người Kitô giáo, thì trưng bày: “Chúa là tình yêu và không có sự cứu độ ở ngoài Giáo Hội. Hoặc gia nhập Giáo Hội hoặc là mất linh hồn đời đời.”
Trên đường trở ra, có người hỏi Chúa: “Ngài nghĩ gì về những điều nói về Chúa?” Chúa trả lời: “Ta không tổ chức hội chợ đó. Ta thấy xấu hổ ngay cả khi đến thăm nó”!!!

Vì thế, hôm nay, tất cả chúng ta được mời gọi mở rộng cái nhìn của mình theo tầm nhìn của Thiên Chúa, một cái nhìn đa nguyên, là biết kính trọng, biết đón nhận sự khác biệt, sự đa dạng, phong phú của người khác, của tôn giáo khác. Đồng thời, tất cả chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục truyền giáo và rao truyền những gì tốt đẹp của Tin Mừng cho những người xung quanh, nhất là những người chưa biết Chúa. Amen!

ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê - Nghệ An
http://nguoinguphu.blogspot.com/
 
Ngày 16/08: Nhiệm vụ công bố lời Hòa Giải – Thầy Phanxicô Xavier Cao Văn Trí, CP
Giáo Hội Năm Châu
02:11 15/08/2023


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

“Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

“Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”

Đó là lời Chúa
 
Chọn điều chính yếu để được cứu độ
Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
02:13 15/08/2023

CHÚA NHẬT XX MÙA THƯỜNG NIÊN
Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
CHỌN ĐIỀU CHÍNH YẾU ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ

Có một người sau khi đi du lịch ở Mỹ về, ông ta khoe với một người lái đò: “Anh biết thành phố Los Angeles chưa?” Ông lái đò trả lời: “Tôi chưa biết.” Anh giải thích: “Thành phố Los Angeles là thành phố các thiên thần, có Holywood nổi tiếng thế giới. Thế ông đã tới Las Vegas và New York chưa?” Ông lái đò trả lời: “Tôi cũng chưa bao giờ tới đó.” “Thế thì ông chết mất nửa đời rồi, vì đó là thiên đàng hạ giới,” vị khách quả quyết. Đi một lúc, một con gió mạnh ập tới làm con đò chồng chềnh. Ông lái đò hỏi: “Thế ông có biết bơi không?” Anh ta biến sắc mặt mếu máo: “Tôi không biết bơi.” Ông lái đò nói: “Thế thì ông chết mất cả đời rồi!”

Câu chuyện trên giúp chúng ta thư giãn một chút nhưng ẩn bên trong chứa đựng bài học quý báu là chúng ta cần biết những điều chính yếu để được sống và được cứu độ. Đó cũng là sứ điệp mà Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ.

Vậy đâu là những điều chính yếu mà chúng ta cần biết để sống tốt chứng tá đời sống Kitô hữu trong bối cảnh của ngày hôm nay. Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta hãy sống những điều chính yếu sau đây:

1. Tập trung vào Chúa Kitô

Đức Giáo Hoàng cảnh báo chúng ta về cám dỗ của ngày hôm nay, chúng ta biết quá nhiều điều và lại quá chú trọng đến những điều thứ yếu mà quên điều chính yếu. Điều chính yếu của đời sống Kitô hữu là gì nếu không phải là nhận biết Đức Kitô là Đấng Cứu Độ chúng ta. Như người đàn bà Canaan hôm nay, bà đã nhận ra Chúa Giêsu là Đấng cứu độ, bà có một đức tin mạnh mẽ vào Ngài. Nên Chúa đã chữa cho con của bà được sống.

Chúng ta được mời gọi hãy học để biết Chúa Kitô, nếu không, chúng ta sẽ chết cả đời, như người không biết bơi.

“Biết Chúa Kitô” không phải chỉ là sự hiểu biết thuần lý của trí khôn, mà “biết” ở đây theo nghĩa của Kinh Thánh: có nghĩa là đi vào tương quan gặp gỡ, sống mật thiết và yêu mến Chúa Kitô. Biết ở đây cũng có nghĩa là xây dựng đời sống chúng ta trên nền tảng là Chúa Kitô. Là mỗi ngày cố gắng để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Giống Chúa là có trái tim của Chúa, tâm tình của Chúa, cách hành xử và cách nghĩ như Chúa. Đó là nên giống Chúa.

Khi Chúa Kitô trở thành trung tâm điểm đời sống, chúng ta coi những thứ khác như tiền bạc, danh vọng, địa vị, hưởng lạc… là thứ yếu, và có thể nói như Phaolô: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô” (Pl 3,8).

Vì thế, Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta: hãy tập trung đời sống vào Chúa Kitô, phát xuất lại từ Người.

2. Điều quan trọng thứ hai là xây dựng nền văn hóa gặp gỡ

Thế giới mà chúng ta đang sống, vẫn còn bị thống trị bởi nền văn hóa loại trừ và thù địch. Con người vẫn còn đối xử và nhìn người khác như là kẻ thù, nếu không muốn nói nhiều lúc đối xử với nhau như chó sói. Coi tha nhân là địa ngục, là thù địch như triết gia Jean Paul Sartres đã từng nói.

Đức tin Kitô giáo không cho phép chúng ta nhìn tha nhân là thù địch, là hỏa ngục. Nhưng tha nhân chính là hình ảnh của Thiên Chúa, là một nhân vị quý giá đáng trân trọng, được Chúa Giêsu đổ máu cứu chuộc. Mỗi người là một nhân vị và là kết quả của tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa.

Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta xây dựng nền văn hóa gặp gỡ. Bắt đầu từ trong gia đình của mình. Để gặp nhau, chúng ta phải dành thời gian cho nhau, tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ, nâng đỡ và yêu thương nhau.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô còn muốn mỗi chúng ta đi ra ngoài, ra vùng ngoại ô, ra khỏi phạm vi của mình để vươn tới mọi người, để gặp gỡ mọi người mà không loại trừ ai. Đây là cái nhìn của Thiên Chúa: Thiên Chúa không muốn loại trừ ai, Thiên Chúa muốn cứu độ hết mọi người. Chúng ta đừng loại trừ nhau trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ. Nhưng tất cả được mời gọi mở rộng cái nhìn của mình theo cách nhìn của Thiên Chúa, là biết tôn trọng và đón nhận những khác biệt của người khác, của các tôn giáo khác. Để Giáo Hội là nhà rộng cửa đón tiếp mọi người như là nhà của Thiên Chúa, ngõ hầu họ cũng được ơn cứu độ.

3. Cùng nhau làm chứng

Tất cả những ai đã gặp gỡ Chúa Kitô đều muốn loan báo cho người khác. Ai đã chịu Phép Rửa đều là “người mang Chúa Kitô” (a “cristoforo”) như các giáo phụ xưa thường nói. Vì thế, Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta hãy truyền giáo bằng đời sống của mình, là rao truyền những gì tốt đẹp của Tin Mừng cho những người xung quanh, nhất là những người chưa biết Chúa. Ơn cứu độ được ban qua Đức Kitô. Nhưng để cứu độ ta và cứu độ người khác, Chúa cần đến sự cộng tác của ta. Hãy cho Chúa mượn đôi bàn tày, con tim, lời nói và khả năng của chúng ta để Chúa cứu độ người khác. Các việc làm cụ thể để truyền giáo đó là chúng ta đóng góp phần mình cho công cuộc đào tạo linh mục và truyền giáo trong giáo phận. Đó là việc làm cụ thể để chúng ta truyền giáo.

Như vậy, ba điều trên là điều chính yếu đáng chúng ta sống để được cứu độ và giúp người khác cũng được cứu độ. Amen!

ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê - Nghệ An
http://nguoinguphu.blogspot.com/
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07:47 15/08/2023

2. Chỉ có người giữ mình đồng trinh mới có thể nhận ra vị vua của đồng trinh.

(Thánh Hieronymus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07:50 15/08/2023
22. “HIẾU KINH” LUI BINH

Năm cuối thời Đông Hán đảng khăn vàng khởi nghĩa. Hướng Hủ hiến kế cho triều đình, nói:

- “Tôi có một kế không cần phải dấy binh cũng khiến cho đảng khăn vàng lui binh”.

Có người hỏi:

- “Kế ấy ra sao xin nói mau cho”.

Hướng Hủ trả lời:

- “Chỉ cần phái người đến bên sông Hoàng Hà, mặt hướng về phía bắc đọc “hiếu kinh”, binh nước Kim tự nhiên lui”.

Có người hỏi lại:

- “Ngài nói như thế có gì làm chứng cớ?”

Hướng Hủ cười nói:

- “Lẽ nào ngài không nghe qua sao? Triệu Phổ chỉ dùng có nửa bộ (luận ngữ) thì định cả thiên hạ, huống gì là cả một bộ “hiếu kinh” lại không thể làm lui đảng khăn vàng sao?”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 22:

Có một vài người Ki-tô hữu thường xuyên đi tham dự thánh lễ ngày thứ sáu đầu tháng để được Thánh Tâm Đức Chúa Giê-su chúc phúc lành, còn những ngày khác trong tuần thì họ nằm…phơi râu hoặc nhậu nhẹt với bạn bè hàng xóm, dù cho vợ con hay cha mẹ nhắc nhở, dù cho nhà thờ sát bên nách, họ tưởng rằng chỉ cần đi tham dự một thánh lễ thứ sáu đầu tháng là được lên thiên đàng ngay tức khắc mà không cần phải hy sinh đền tội, không cần phải lãnh nhận thường xuyên các bí tích..

Thứ Sáu đầu tháng hay là bất cứ lời hứa nào của Đức Chúa Giê-su và Đức Mẹ Ma-ri-a là một phần thưởng mà Đức Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta vì lòng thương xót của Ngài, để chúng ta càng thêm tin tưởng và yêu mến Thánh Tâm của Chúa hơn, chứ không phải là gia tăng sự lười biếng và ỷ lại nơi chúng ta, bởi vì có một điều chắc chắn là sẽ không có một người lười biếng nào vào được thiên đàng…

Chỉ cần một nửa bộ “luận ngữ” của Khổng tử mà bình được cả thiên hạ, nhưng muốn được sự sống đời đời trong Nước Trời thì phải cần toàn bộ đời sống bác ái yêu thương và tuân giữ Lời Chúa nơi chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Một ai đó ở giữa
Lm. Minh Anh
15:37 15/08/2023

MỘT AI ĐÓ Ở GIỮA
“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ!”.

Mỗi khi phải trả lời cho ai đó đã xúc phạm đến mình, Abraham Lincoln thường viết một lúc hai lá thư. Lá thứ nhất với những lời lẽ nặng nề được viết xuống xối xả như trút giận; sau đó, ông xé nát và viết lá thứ hai. Bức thư này thật từ tốn, tế nhị và kín đáo. Người ta hỏi tại sao ông làm được như vậy? Tổng thống trả lời, “Có một Ai đó ở giữa chúng tôi!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay cũng nói đến ‘một Ai đó ở giữa’ con cái Chúa; một Ai đó đang nâng đỡ, bảo toàn họ, để họ có thể cùng cầu nguyện, ca khen Ngài như Thánh Vịnh đáp ca tuyên xưng, “Xin chúc tụng Thiên Chúa. Người là Đấng bảo toàn mạng sống con!”.

Bài đọc Đệ Nhị Luật nói đến việc Môsê ra đi về với tiên tổ, “Ông được mai táng trong thung lũng ở miền đất Môáp. Cho đến ngày nay, không ai biết mộ ông ở đâu!”. Môsê, người mà Thánh Kinh gọi là “tôi trung”, “người bạn”, “được nghĩa” với Chúa. Vì thế, không thành vấn đề Môsê có vào Đất Hứa hay không; ngôi mộ của ông mất hay còn… điều quan trọng vẫn là ‘một Ai đó ở giữa’ Môsê và con cái Israel; kể cả khi ông đã an nghỉ.

Tin Mừng hôm nay cho thấy điều tương tự, “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ!”. Đây là một lời hứa táo bạo, đầy cảm hứng của Chúa Giêsu! Lời hứa này tiết lộ, Ngài muốn chúng ta cầu nguyện với người khác; và “người khác” tuyệt nhất chính là Ngài. Mục tiêu của việc tụ họp để cầu nguyện với nhau, tức là với Hội Thánh, là hiệp nhất lời cầu của chúng ta với lời cầu vĩnh cửu, duy nhất của Chúa Giêsu. Điều này được hoàn thành trong phụng vụ thánh, mà chóp đỉnh là Thánh Lễ.

Như vậy, bất cứ khi nào chúng ta nên một với nhau để cầu nguyện, dù không ở ‘bên nhau’, Chúa Giêsu vẫn ở giữa. Kỳ diệu thay, Ngài không ở đó cách thụ động; sự hiện diện của Ngài luôn tích cực, biến đổi và mang lại sức sống. Chúng ta không được phép đánh giá thấp các cuộc tụ họp này, dù mỗi người mỗi nơi; cũng không đánh giá thấp sức mạnh biến đổi của ân sủng, bất kể các buổi cầu nguyện ‘nhỏ’ đến mức nào!

Anh Chị em,

“Có Thầy ở đấy, giữa họ!”. Lời hứa của Chúa Giêsu hiện thực mỗi ngày, mà cao điểm là Thánh Lễ. Ở đó, chúng ta hiệp nhất với nhau, hiệp nhất với Ngài, dâng lên Cha Trên Trời lời ca khen cùng những nhu cầu xác hồn cho Hội Thánh, cho thế giới, cho gia đình và cho linh hồn mình. Ý nghĩa biết bao khi bạn và tôi cất cao lời Kinh Lạy Cha trong Thánh Lễ; lời kinh mà Đức Phanxicô gọi là “‘ma trận’ của mọi lời cầu nguyện”. Qua đó, chúng ta giữ chặt mối tương quan với Chúa Giêsu và với nhau để luôn khám phá ra rằng, chúng ta là những con trai, con gái rất yêu dấu của Ngài. Bên cạnh đó, một số chúng ta có thói quen ‘hẹn hò’ để cầu nguyện trực tuyến với các anh chị em khác trên thế giới. Thật tuyệt vời! Hãy tin chắc, tất cả đều mang một giá trị nhất định như Chúa Giêsu đã hứa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con hết lòng quý trọng và yêu mến Thánh Lễ; ở đó, con khám phá ‘chiều kích vô biên’ của việc con cầu nguyện. Vì lẽ, Chúa đang ở giữa chúng con!”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Ủng hộ hay không ủng hộ Tổng thống Trump dẫn đến ly giáo
Đặng Tự Do
17:17 15/08/2023


Việc ủng hộ hay không ủng hộ Tổng thống Trump trong cộng đoàn Công Giáo Việt Nam cùng lắm là dẫn đến những tranh cãi, bút chiến hay tối đa là tìm cách hạ nhục lẫn nhau. Tờ Washington Post trong bài tường trình “The churches where clergy and churchgoers agree (and disagree) politically”, nghĩa là “Các nhà thờ nơi giáo sĩ và người đi nhà thờ đồng ý (và không đồng ý) về chính trị”, cho biết trong các giáo phái Tin Lành ở Mỹ, việc ủng hộ hay không ủng hộ Tổng thống Trump, đã và đang dẫn đến ly giáo.

Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Trong hai năm qua, một nhóm các nhà lãnh đạo Tin lành có ảnh hưởng đã ly khai khỏi nhà thờ hoặc giáo phái của họ, chủ yếu là do sự ủng hộ vững chắc của giáo đoàn đối với cựu tổng thống Donald Trump và nói chung là chính trị và thông điệp bảo thủ.

Các động thái, nổi bật nhất là của nhà thần học Russell Moore và giáo viên dạy Kinh thánh Beth Moore, cho thấy những rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa các nhà lãnh đạo Tin lành lâu đời và những tín hữu bình thường.

Sự chia rẽ của Beth Moore với Southern Baptists khiến một số phụ nữ tự hỏi liệu có nên theo cô ấy không.

Nhưng một cuộc khảo sát được công bố trên số mới nhất của tạp chí Chính trị và Tôn giáo, một tạp chí hàng quý, nói rằng các giáo sĩ theo đạo Tin lành Da trắng không kém phần bảo thủ về mặt chính trị so với các giáo đoàn của họ. Trên thực tế, cuộc khảo sát cho thấy, một đa số rõ ràng các giáo sĩ theo đạo Tin lành Da trắng cũng bảo thủ, nếu không muốn nói là hơn, những người ngồi trong hàng ghế của họ.

Tuý Vân xin lưu ý quý vị và anh chị em rằng thuật ngữ “bảo thủ” mà báo chí thường dùng có nghĩa là tin tưởng vào các giá trị truyền thống như chống phá thai, chống hôn nhân đồng tính, chống ý thức hệ giới tính.

Nghiên cứu của nhà xã hội học Mark Chaves của Đại học Duke và cộng sự nghiên cứu sau tiến sĩ Joseph Roso, cho thấy 74% thành viên giáo sĩ Tin lành da trắng báo cáo rằng quan điểm chính trị của họ giống như hầu hết mọi người trong giáo đoàn của họ. Chỉ có 12% giáo sĩ Da trắng theo đạo Tin lành nói rằng họ cấp tiến hơn hoặc tự do hơn nhiều so với giáo dân của họ, và 14% nói rằng họ bảo thủ hơn hoặc bảo thủ hơn nhiều.

Chaves nói: “Điều này thực sự phản bác ý kiến cho rằng có rất nhiều giáo sĩ theo đạo Tin lành cấp tiến hơn người dân của họ”.

Phù hợp với dữ liệu trong nhiều thập kỷ qua, cuộc khảo sát mới cũng cho thấy khoảng cách chính trị sâu sắc giữa quan điểm của các giáo sĩ trong các giáo phái Tin lành và cộng đoàn của họ, cũng gần giống như trong quan điểm của các linh mục Công Giáo và giáo dân của họ. Hơn một nửa (53 phần trăm) các giáo sĩ Tin lành dòng chính nói rằng họ cấp tiến hơn hoặc tự do hơn so với giáo dân của họ. Trong số các linh mục Công Giáo, 53 phần trăm cho biết họ cấp tiến hơn hoặc cấp tiến hơn so với giáo dân của họ.

Nhóm duy nhất khác mà các giáo sĩ và giáo dân có quan điểm giống nhau là những người theo đạo Tin lành da đen; 70 phần trăm giáo sĩ Da đen cho biết họ có cùng quan điểm với giáo dân của mình. Nhưng, không giống như những người theo đạo Tin lành Da trắng, các giáo sĩ và người đi nhà thờ Da đen tỏ ra cấp tiến hơn nhiều và có xu hướng bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ.


Source:Washington Post
 
Nhìn lại Ngày giới trẻ 2023 tại Lisbon, Bồ Đào Nha: Nghinh đón Đức Phanxicô
Vũ Văn An
14:41 15/08/2023

Filipe d'Avillez thuộc tờ The Pillar, ngày 5 tháng 8 năm 2023, đăng tải bài tường thuật của anh về buổi gặp gỡ của Đức Phanxicô với đại diện giới trẻ thế giới đang tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới tại Lisbon, Bồ Đào Nha:

Sau một ngày thứ Tư chủ yếu dành cho nghi thức, cuối cùng, hôm thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có cuộc gặp gỡ Ngày Giới trẻ Thế giới với những người trẻ đã đến Lisbon, một phần là để được ở bên ngài.

Những người hành hương từ Campuchia tại Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 3 tháng 8 năm 2023. (Ảnh: Filipe D’Avillez)


Buổi lễ chào đón diễn ra tại Công viên Eduardo VII của Lisbon, cùng địa điểm tổ chức Thánh lễ khai mạc, với Đức Thánh Cha Phanxicô, vị đã nói với 500,000 người trẻ rằng Chúa gọi họ bằng chính tên của họ.

“Các bạn thân mến, nếu Chúa gọi các bạn bằng tên, điều đó có nghĩa là đối với Người các bạn không phải là một con số, mà là một khuôn mặt. Tôi muốn các bạn nhớ rằng nhiều người biết tên các bạn, nhưng họ không gọi các bạn bằng tên.

"Chắc chắn, tên của các bạn đã được biết đến, nó xuất hiện trên mạng xã hội và được xử lý bằng các thuật toán liên kết nó với các lượt thích và thích hơn, tất cả đều hữu ích cho nghiên cứu thị trường, nhưng nó không tiếp cận các bạn theo sự độc đáo của các bạn. Có bao nhiêu con sói núp sau nụ cười giả dối, nói rằng chúng biết các bạn, dù chúng không yêu các bạn. Chúng khăng khăng rằng chúng tin các bạn và hứa rằng các bạn sẽ trở thành một ai đó, nhưng rồi lại bỏ rơi các bạn khi các bạn không còn đáng kể nữa.

"Đây là những ảo tưởng của thế giới ảo và chúng ta phải cẩn thận đừng để mình bị lừa dối, vì nhiều thực tại thu hút chúng ta và hứa hẹn hạnh phúc sau đó được chứng tỏ đúng như bản chất của chúng: những thứ vô ích, thừa thãi và thay thế khiến chúng ta trống rỗng bên trong. Nhưng Chúa Giêsu không như thế. Người tin tưởng các bạn, đối với Người, các bạn thực sự đáng kể.”

Đức Thánh Cha cũng nói với những người hành hương tập hợp rằng không ai nên cảm thấy bị loại trừ khỏi Giáo hội:

“Các bạn thân mến, tôi muốn nói rõ điều này với các bạn, những người dị ứng với sự không trung thực và những lời sáo rỗng: luôn có chỗ cho mọi người trong Giáo hội và bất cứ khi nào không có chỗ, thì xin vui lòng, chúng ta phải nhường chỗ, kể cả cho những người phạm sai lầm, người vấp ngã hoặc lao đao.”

Những con chim sớm

Những người hành hương đầu tiên bắt đầu đến công viên trước 11 giờ sáng. Đến 3 giờ chiều, không còn chỗ trong công viên, với những người đến sau phải đứng ở phía dưới, đi qua bùng binh được đặt theo tên của Hầu tước Pombal, một thủ tướng Bồ Đào Nha ở thế kỷ 18, người đã xây dựng lại thành phố sau trận động đất kinh hoàng năm 1755, và là người cũng nổi tiếng vì đã trục xuất Dòng Tên khỏi Bồ Đào Nha. Thật trớ trêu.

Bầu không khí lễ hội, như mọi khi ở Ngày Giới trẻ Thế giới, bất chấp cái nóng như thiêu đốt và gió mạnh. May mắn thay, theo khuyến nghị của The Pillar, nhóm từ giáo phận Brentwood của Anh đã mang theo kem chống nắng SPF 50.

Khách hành hương người Anh ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 3 tháng 8 năm 2023. (Ảnh: Filipe D’Avillez)


Cha Dominic Howarth nói rằng nhóm của ngài rất háo hức được gặp Đức Giáo Hoàng. Cha nói, “Như mọi khi, chúng tôi chờ đợi những lời truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. [Đức Giáo Hoàng Phanxicô] có năng khiếu truyền đạt những sự thật sâu sắc với khả năng tiếp cận tuyệt vời, ngài thật tuyệt vời trong việc truyền cảm hứng cho giới trẻ.”

Đức Thánh Cha đã có một số bài phát biểu và bài giảng mạnh mẽ ở Bồ Đào Nha, bao gồm việc nói với các sinh viên của Đại học Công Giáo vào sáng thứ Năm rằng họ không nên coi bằng cấp của mình là giấy phép để theo đuổi tiện nghi vật chất đơn thuần, mà là nhiệm vụ phải làm việc vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Nhưng bao nhiêu điều trong số đó thực sự đến được với giới trẻ? Đặc biệt là vì ngài chủ yếu nói bằng tiếng Tây Ban Nha và những người trong đám đông không truy cập được bản dịch.

Trong trường hợp của đám đông Brentwood, họ đã chuẩn bị sẵn sàng:

“Một trong những người trẻ tuổi của chúng tôi đã được công nhận về báo chí, vì vậy chúng tôi đảm bảo rằng, trong khả năng có thể, chúng tôi sẽ nhận được các bản văn tiếng Anh,” Cha Howarth giải thích. “Điều đó giúp những người trẻ tuổi của chúng tôi hiểu những gì đang được truyền đạt, bởi vì nó rất đáng để nghe.”

Không vui lắm với các lá cờ

Chính buổi lễ chào mừng đã là một sự kiện được dàn dựng cẩn thận. Vào buổi sáng, tôi đã nói chuyện với Matilde Trocado, người đang lãnh đạo nhóm chịu trách nhiệm về các biến cố trên khán đài.

Matilde, 40 tuổi, thường chỉ đạo các vở nhạc kịch ở Bồ Đào Nha, và công việc của cô được đánh dấu bằng đức tin sâu sắc của cô.

Tôi muốn biết liệu đây có phải là công việc lớn nhất của cô xưa nay hay không.

“Tôi nghĩ đó là công việc lớn nhất mà tôi từng có,” cô trả lời.

Các Ngày Giới trẻ Thế giới trước đây đã dựa vào các nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp tại địa phương, nhưng Matilde đã làm việc với một nhóm có tên là Ensemble23, hoàn toàn bao gồm các tình nguyện viên nghiệp dư đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Đó là một thách thức, nhưng cô nói với tôi rằng cô rất tự tin: “Chúng tôi đang chấp nhận một số rủi ro, nhưng chúng tôi tin rằng mọi điều sẽ diễn ra tốt đẹp.” Với sự thở ra nhẹ nhõm tuyệt vời của cô, nó đã làm được.

Đám đông chờ đợi Đức Phanxicô đi ngang qua ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 3 tháng 8 năm 2023. (Ảnh: Filipe D’Avillez)


Một phần của nghi thức chào mừng là cuộc rước cờ của các quốc gia có mặt trong Ngày Giới trẻ Thế giới.

Tất cả mọi lá cờ?

Chà, đó là nơi mọi thứ trở nên phức tạp.

“Đừng bao giờ tham gia vào một cuộc rước cờ, đó là một cơn ác mộng,” một nhà tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới nói với tôi.

“Ai được tham gia, ai không? Thí dụ, có rất nhiều người Puerto Rico ở đây, nhưng Puerto Rico không phải là một quốc gia. Bạn sẽ nghĩ rằng không có hại gì khi đưa họ vào, nhưng nếu Scotland và Wales cũng yêu cầu được đưa vào thì sao? Chúng tôi có bao gồm Kosovo không? Nagorno-Karabakh?”

Ngoài ra còn có vấn đề về việc ai sẽ mang cờ, vì đối với một số quốc gia, có nguy cơ nghiêm trọng là những người hành hương sẽ bị nhận ra và bị ngược đãi khi trở về nhà nếu họ tình cờ xuất hiện trên các chương trình phát sóng.

Cuối cùng, chính Vatican là người chỉ đạo và quyết định những lá cờ nào sẽ được đại diện hoặc không.

Trung Quốc hiển thị bằng sự vắng mặt của nó, nhưng Đài Loan cũng vậy, ngay cả khi những người hành hương từ cả hai đều có mặt ở Lisbon.

Trải nghiệm Giáo hội hoàn vũ

Một lá cờ nổi bật trong công viên — nhưng chắc chắn không phải trong đoàn diễn hành — là lá cờ Nam Việt Nam, được giương cao bởi một nhóm người Mỹ gốc Việt từ California.

Tôi hỏi họ có đi cùng phái đoàn Việt Nam không.

“Vâng, chúng tôi đã có một buổi học [Giáo lý] Rise Up với họ. Không phải tất cả chúng tôi đều nói được tiếng Việt, nhưng một số người trong chúng tôi thì có, đặc biệt là những người lớn tuổi. Chúng tôi có chung niềm tin, nhưng chúng tôi có một chút khác biệt. Đây đều là những đứa trẻ sinh ra ở Mỹ, ngược lại họ có phần giống người Việt hơn. Nhưng đây là những gì nó (Ngày Giới trẻ Thế giới) làm được, nó kết nối chúng tôi, dựa trên niềm tin,” Thanh Nguyễn, ngoài năm mươi tuổi, nói như thế.

Khách hành hương người Mỹ gốc Việt từ California ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 3 tháng 8 năm 2023. (Ảnh: Filipe D’Avillez)


Minh Nguyễn trẻ hơn, người đang cầm một lá cờ Mỹ lớn, nhấn mạnh “cảm giác chung của rất nhiều người có mặt ở đây, điều đó thực sự truyền cảm hứng,” mặc dù anh thừa nhận rằng anh đã đi bộ rất nhiều trong vài ngày qua.

Gần đó, một nhóm từ St. Lucia đã chụp ảnh và trêu chọc một người bạn từ St. Vincent và Grenadines rằng lá cờ của cô không được chào đón. Tuy nhiên, Christa St. Ange giải thích rằng không có sự cạnh tranh thực sự nào giữa họ ngoài thể thao.

Cả nhóm đã đi du lịch được vài ngày, nhưng cô nói mọi điều diễn ra tốt đẹp.

“Đó là một cuộc hành hương, và một số đoạn rất khó khăn, và họ đã chuẩn bị cho chúng tôi điều đó từ trước. Nhưng nói chung, trải nghiệm ở Bồ Đào Nha, và đặc biệt là những người mà tôi ở cùng, thật tuyệt vời.”

Những người hành hương từ St. Lucia và St. Vincent và Grenadines. (Ảnh Filipe D'Avillez)


Tôi chú ý đến một nhóm người Úc và người Samoa.

Luke Jude Robinson, đến từ Úc, có hình xăm tôn giáo trên cánh tay, và nói với tôi rằng việc ở Bồ Đào Nha đã thực sự mở rộng tầm mắt của anh về tính phổ quát của Giáo hội.

“Ở Úc, tôi không biết Giáo hội lớn như thế nào. Đến với biến cố này mang đến cho cả thế giới, cho bạn thấy Giáo hội này lớn như thế nào và những người trẻ tuổi cũng thực sự thích nó như thế nào.”

Người bạn Samoa của anh, Sefilino Falaniko, cũng đồng ý: “Thật tuyệt vời, đó là một phần của việc trở thành người Công Giáo, được nhìn thấy nhiều quốc gia và nền văn hóa, và để những người trẻ tuổi được ở bên nhau, điều đó thật tuyệt vời, tôi rất hạnh phúc.”

Luke Jude Robinson của Úc cho thấy hình xăm của anh ấy. (Ảnh: Filipe D'Avillez)


An ninh chặt chẽ

Thứ Năm cũng đánh dấu một sự thay đổi nghiêm trọng trong các điều khoản về an ninh tại địa điểm. Sau một thái độ tương đối lỏng lẻo trong Thánh lễ khai mạc, những người đến dự lễ nghinh đón nhận thấy mình bị cản trở bởi những hàng rào rất nghiêm ngặt và những cuộc khám xét cá nhân. Khi tôi đi qua hàng rào cùng với một số nhà báo khác, một sĩ quan nói với cấp dưới của anh ta rằng các cuộc khám xét chúng tôi “không nên quá xâm phạm”. Tôi rùng mình khi nghĩ ai là đối tượng của các cuộc khám xét “rất xâm phạm” và tại sao.

Điều dễ hiểu là không ai muốn có nguy cơ, nhưng vấn đề là thiếu sự phối hợp và liên lạc chung giữa cảnh sát, các công ty an ninh tư nhân và đội an toàn tình nguyện của Ngày Giới trẻ Thế giới, điều này đã khiến câu “Tôi phát ốm vì bị chặn” trở thành một trong những điệp khúc trong ngày.

Cảnh sát cũng rà địa điểm hai lần trước khi mở cổng, và một người em họ của tôi đã than thở rằng mặc dù cô làm việc trong một tòa nhà cao tầng gần công viên nhưng cô sẽ không thể lên mái nhà để thấy Đức Giáo Hoàng rõ hơn, bởi vì cô không muốn làm giật mình những tay súng bắn tỉa của cảnh sát đã chiếm vị trí trên đó.

Cảnh sát cũng báo cáo rằng họ đã chặn một số máy bay không người lái được phát hiện bay gần hoặc qua công viên và tòa khâm sứ, nơi Đức Giáo Hoàng ngủ, đồng thời thẩm vấn một số người điều khiển chúng. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy một người bạn thân và một người đam mê máy bay không người lái bị cảnh sát dẫn đi trên truyền hình. Hóa ra phần mềm máy bay không người lái của anh ấy được cập nhật và do đó đã không đăng ký Tòa Khâm sứ, gần nhà riêng của anh ấy, là vùng cấm bay. Mọi thứ đã được làm sáng tỏ cuối cùng, may mắn thay.

Những người đến trễ

Phương tiện giao thông đông chật, và nói chung là không quen thuộc với thành phố, có nghĩa là đối với nhiều người hành hương, trải nghiệm của Ngày Giới trẻ Thế giới gần như là đến trễ trong hầu hết mọi điều.

Nhưng có một kiểu người đến trễ khác có thể khó thích nghi hơn nhiều.

Những người có liên hệ với tổ chức nói rằng họ đã bị choáng ngợp bởi các yêu cầu từ bạn bè, gia đình, những người quen biết ở xa, hoặc thậm chí là những nhân vật của công chúng giúp họ được tham dự các biến cố có Đức Giáo Hoàng, hoặc, trong trường hợp tốt nhất, nói rằng họ muốn tình nguyện và giúp đỡ.

“Bây giờ họ nhìn thấy sự phấn khích và nhiệt tình chung, đột nhiên mọi người đều muốn trở thành một phần của biến cố này. Chúng tôi cảm thấy muốn hỏi xem họ đã ở đâu hai năm trước, khi chúng tôi tìm kiếm tình nguyện viên,” một trong những người tổ chức cho biết.

Việc vận động để có thẻ vào ra cũng là một lời cảnh cáo mà các nhà tổ chức và chính quyền dân sự nên chú ý cẩn thận. Rất nhiều người dân địa phương đã lên kế hoạch rời Lisbon, hoặc chỉ ở trong nhà trong Ngày Giới trẻ Thế giới, giờ đây đã bị cuốn hút vào sự phấn khích và giờ đây rất háo hức được ở lại và tham gia.

Điều đó có thể có nghĩa là đám đông tham dự Thánh lễ cuối cùng có thể vượt quá các dự đoán cao nhất là 1.5 triệu người.

Maria Lucília Dias

Bất chấp tất cả sự hối hả và phấn khích ở Lisbon những ngày này, cuộc sống bình thường vẫn tiếp diễn. Ngay cả số lượng lớn người trẻ trên đường phố cũng không đủ sức bù đắp nỗi cô đơn ảnh hưởng đến rất nhiều người, đặc biệt là người già, ở các thành phố phương Tây hiện đại.

Vào sáng thứ Năm, tại nghĩa trang lớn nhất của Lisbon, một phó tế và một tình nguyện viên đơn độc đã cử hành các nghi thức cầu hồn cho một người vừa mới qua đời, người sống và chết một mình.

Các tình nguyện viên của Irmandade de São Roque [Hội huynh đệ Thánh Roche] tận tâm thực hiện hành động thương xót là chôn cất người chết, cụ thể là những người có thi thể không được gia đình hoặc bạn bè đến nhận.

Cuối buổi chiều hôm đó, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ nói với những người hành hương của Ngày Giới trẻ Thế giới rằng Thiên Chúa gọi họ bằng tên. Trong nghĩa trang, cái tên là tất cả những gì các phó tế và tình nguyện viên cần để tiến hành - không cần biết tuổi tác hay nguyên nhân cái chết. Ngay cả ngày chết cũng không chắc chắn, vì thi thể trong những trường hợp đó được cất giữ trong kho, đôi khi trong nhiều tháng, phòng trường hợp có người đến nhận.

Trong tuần Ngày Giới trẻ Thế giới này, huynh đoàn đã gặp một số khó khăn trong việc tìm kiếm tình nguyện viên cho tám lễ chôn cất đã được lên lịch trình.

Tình nguyện viên và phó tế gọi Maria Lucília Dias bằng tên khi cô được phó vào lòng đất, nhưng họ sẽ sớm quên điều đó. Như Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Thiên Chúa sẽ không bao giờ quên.
 
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha phát biểu: Cuộc đời của Đức Maria được đánh dấu bằng sự phục vụ và ngợi khen
Thanh Quảng sdb
16:26 15/08/2023
Trong buổi đọc kinh “Truyền Tin” Đức Thánh Cha phát biểu: Cuộc đời của Đức Maria được đánh dấu bằng sự phục vụ và ngợi khen

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin nhân ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về “bí quyết” đặc trưng về cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria: phục vụ và ngợi khen.

(Tin Vatican - Christopher Wells)

Đức Thánh Cha cầu chúc cầu bình an lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Thứ Ba, Lễ Trọng kính Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời vào cuối cuộc đời trần thế của Mẹ.

Đức Thánh Cha nói khi “chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ cả hồn lẫn xác lên trời vinh quang,” chúng ta cũng tìm thấy Mẹ, trong Tin Mừng, trảy ‘lên miền đồi núi’ để phục vụ người chị họ Elizabeth.” Chính ở đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh Đức Maria “xướng lên bài ca hân hoan Magnificat.”

“Mẹ Maria thăng thiên, và Lời Chúa mặc khải cho chúng ta điều đặc trưng mà Mẹ dậy chúng ta cũng làm như vậy: Mẹ phục vụ người lân cận và ngợi khen Thiên Chúa,” Đức Thánh Cha nói, đồng thời lưu ý rằng cuộc đời của Mẹ Maria phản chiếu cuộc đời của Con Mẹ: “Chúa Giêsu và Mẹ Maria… đi trên cùng một con đường, hai cuộc đời nhằm tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại.”

“Mẹ Maria thăng thiên, và Lời Chúa mặc khải cho chúng ta con đường để chúng ta cũng hành động như Mẹ: phục vụ tha nhân và ngợi khen Thiên Chúa.”

Phục vụ

Suy tư về phục vụ, Đức Thánh Cha nói: “Chính khi chúng ta cúi xuống phục vụ anh chị em mình, thì chúng ta vươn lên; chính tình yêu nâng cao cuộc sống của chúng ta.”

Đồng thời, ĐTC nhìn nhận rằng phục vụ người khác không phải là điều dễ dàng; phải có hy sinh mới giúp đỡ người khác được. Giống như Mẹ Maria, Mẹ đã đi cả một chặng đường dài để đến với người chị họ Elizabeth, chúng ta cũng vậy, để phục vụ người khác đòi hỏi hy sinh, kiên nhẫn và hành động... ĐTC nói: “Dù có mệt mỏi, nhưng nó mang lại niềm vui thăng tiến, và hoa quả mai sau là nước trời!”

Ngợi khen

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cảnh báo, “việc phục vụ có nguy cơ trở nên cằn cỗi nếu không qui hướng về vinh quang Thiên Chúa.” Quay trở lại với Tin Mừng, ĐTC lưu ý rằng, sau cuộc hành trình dài, Đức Maria không nghỉ ngơi cho đỡ mệt mỏi; mà Mẹ ca lên “một bài ca hân hoan phát xuất từ trái tim Mẹ, vì những ai yêu mến Chúa, thì biết ngợi khen Ngài.”

“Việc phục vụ có nguy cơ trở nên cằn cỗi trống rỗng, nếu không qui hướng về vinh quang Thiên Chúa.”

Tạ ơn là một trong những điểm chính của Tin Mừng hôm nay, ĐTC lưu ý đến lời chào hân hoan của bà Elizabeth với Đức Maria và người con “nhảy mừng trong lòng bà Elizabeth”. ĐTC nói, lời khen ngợi “giống như một cái thang dẫn nâng trái tim chúng ta vươn lên”.

Phục vụ và lời ngợi khen trong cuộc sống hàng ngày

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô mời các khách hành hương hãy tự hỏi: “Tôi có lấy việc phục vụ làm ‘bàn đạp’ cho đời mình không? … Tôi có, giống như Mẹ Maria, hân hoan trong Chúa không? … Và, sau khi ca ngợi Ngài, tôi có lan tỏa niềm vui của Ngài cho những người tôi gặp gỡ không?”

Đức Thánh Cha kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời cầu nguyện kêu cầu “Đức Maria, Mẹ của chúng ta, đã về trời giúp chúng ta vươn lên mỗi ngày qua việc cầu nguyện và phục vụ.”
 
Đức Thánh Cha lên án vụ ám sát vô lý ứng cử viên tổng thống Ecuador
Đặng Tự Do
17:15 15/08/2023


Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Bảy đã lên án mạnh mẽ vụ ám sát “vô lý” một ứng cử viên tổng thống Ecuador và kêu gọi tất cả người dân Ecuador cùng nhau hợp tác vì hòa bình.

Đức Giáo Hoàng người Mỹ Latinh đầu tiên trong lịch sử đã gửi một bức điện chia buồn sau vụ ám sát Fernando Villavicencio một cách trắng trợn tại một cuộc mít tinh chính trị hôm thứ Tư ở thủ đô Quito. Vụ sát hại một nhân vật mà cả đời cống hiến cho cuộc chiến chống tội phạm và tham nhũng đã tập trung sự chú ý của toàn cầu vào làn sóng cái chết bạo lực ở Ecuador và tình trạng tội phạm đối với những người dễ bị tổn thương của quốc gia này.

Vị giáo hoàng Dòng Tên người Á Căn Đình, người đã đến thăm Ecuador vào năm 2015 trong một trong những chuyến đi đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của mình, cho biết ngài đang cầu nguyện cho gia đình Villavicencio và tất cả người dân Ecuador.

Một bức điện được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, có đoạn viết như sau:

“Trước những đau khổ do bạo lực vô lý gây ra, mà Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ lên án hết sức có thể, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả công dân và các lực lượng chính trị tham gia vào nỗ lực chung vì hòa bình”

Ecuador đã bắt giữ sáu người đàn ông Colombia liên quan đến vụ giết người.


Source:AP
 
Thượng hội đồng Ethiopia ra vạ tuyệt thông cho các giám mục Tigray
Đặng Tự Do
17:16 15/08/2023


Cuộc tranh cãi trong Giáo Hội Chính thống Tewahedo của Ethiopia dường như trở nên gay gắt hơn trong tuần này với việc Thánh Công Đồng ra vạ tuyệt thông cho bốn tổng giám mục Tigray về việc bổ nhiệm các giám mục mới của các ngài.

Các nhà lãnh đạo từ Tòa Selama Kesate Birhan ly khai đã bổ nhiệm chín giám mục phục vụ trong khu vực và bốn giáo phận ở cộng đồng hải ngoại.

Thượng hội đồng phản ứng bằng cách vạ tuyệt thông cho bốn vị giám mục Tigray, Tổng giám mục Isaias của Mekele, Tổng giám mục Mekaryos của Aksum, Tổng giám mục Merja Kristors của Adigrat và Tổng giám mục Petros của Shire Indaselassie.

Các nhà lãnh đạo của thượng hội đồng ở Addis Ababa cho biết các cuộc bổ nhiệm là bất hợp pháp và dị giáo, vì Thánh Công Đồng đã tước bỏ quyền lực giáo sĩ của bốn tổng giám mục.

Chín tân giám mục cũng bị tước bỏ chức vụ giáo sĩ và bị cấm sử dụng các nhà thờ Chính thống giáo trong khu vực.

Nhưng các tổng giám mục – từ Giáo Hội Chính thống Tigray mới thành lập – đã lên án vạ tuyệt thông.

Họ đã nói rằng thượng hội đồng Addis không có thẩm quyền đạo đức để đưa ra quyết định như vậy sau khi cung cấp hỗ trợ tài chính và đạo đức cho cuộc chiến tàn khốc trong khu vực của họ, diễn ra từ tháng 11 năm 2020 cho đến tháng 11 năm ngoái.

Các vị Giám Mục cảnh báo rằng vạ tuyệt thông sẽ không thay đổi quyết định của họ và kêu gọi thượng hội đồng xem xét lại động thái này nếu họ muốn thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai giáo hội.

Các nhà lãnh đạo nhà thờ ở Tigray cáo buộc Giáo Hội quốc gia đã từ bỏ quan điểm của họ trong cuộc xung đột giữa quân đội quốc gia và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray.

Giáo hội Chính thống Ethiopia đã phải đối mặt với mối đe dọa ly giáo tương tự vào Tháng Giêng, khi ba tổng giám mục từ vùng Oromo tuyên bố thành lập một tòa thượng phụ mới. Động thái này đã gây ra các cuộc biểu tình bạo lực, với hàng chục tín hữu bị lực lượng an ninh hành động để khôi phục sự thống nhất của Giáo hội giết chết.

Tại Addis Ababa, các nhà lãnh đạo thượng hội đồng đã thúc giục chính phủ ngăn chặn các tổng giám mục Tigray thực hiện các hành động chia rẽ Giáo hội.


Source:The Tablet
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
NAM ÚC: CA ĐOÀN SAINT PATRICK MỪNG NGÂN KHÁNH
Jo. Vĩnh SA
01:57 15/08/2023


CĐ Saint Patrick là một ca đoàn người Việt Công Giáo của nhà thờ Saint Patrick, vùng Mansfield Park, trực thuộc giáo xứ Úc Croydon Park, Tổng Giáo Phận Adelaide, tiểu bang Nam Úc. Ca đoàn chuyên hát thánh nhạc song ngữ Anh - Việt, phụng vụ Thánh Lễ 08 giờ 30, mỗi sáng Chúa Nhật, tại nhà thờ Saint Patrick, ca trưởng và các nhạc công là người Việt Nam. Đặc biệt có một nhạc công người Ấn Độ vỗ trống rất hay. Làm nổi bật âm nhạc trong các Thánh Lễ.

Đa số các các ca viên là người Việt Nam. Tuy nhiên ca đoàn cũng có các ca viên: Úc, Ấn Độ, Hoa Kiều, Phi châu..vv.. và nhiều sắc dân khác tham gia.

Hôm nay thật sự là một ngày đại lễ đối với ca đoàn Saint Patrick, giáo xứ Croydon Park Nam Úc: Kỷ niệm Ngân Khánh 25 năm thành lập ca đoàn, nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời, bổn mạng của ca đoàn.

Thánh lễ tạ ơn được cử hành trọng thể vào lúc 8g30 sáng, Chúa Nhật 13/8/2023 tại nhà thờ Saint Patrick, Mansfield Park do Cha chánh xứ Charles Lucati chủ tế, cùng đồng tế có Cha Maurice Shinnick, nguyên chánh xứ Croydon Park, đã nghỉ hưu.

Nhà thờ Saint Patrick là một trong những Cộng Đoàn thuộc Gx. Croydon Park, hôm nay như nhỏ lại, khi số lượng giáo dân tham dự rất đông, các dãy ghế ngồi, đều kín chỗ, vì bên cạnh số giáo dân quen thuộc còn có các khách mời, đến từ các cộng đoàn trong giáo xứ, các ca đoàn bạn, một số giáo viên trường Saint Patrick, Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp Nam Úc, BTT VietCatholic Nam Úc và một số bạn bè thân hữu của ca đoàn.

Hôm nay các anh chị em ca đoàn Saint Patrick trông thật đẹp, với đồng phục áo dài xanh in hình Đức Mẹ Lên Trời, bổn mạng của ca đoàn. Bên cạnh là các ca viên nam vận trang phục áo vest, sơ mi trắng, cà vạt xanh.

Ca đoàn cũng đã chọn những bài thánh ca rất hay và ý nghĩa để hát tạ ơn, qua 25 năm hồng ân mà Chúa đã ban cho ca đoàn.

Thánh lễ sốt sắng và trang nghiêm, mang nhiều ý nghĩa, khi Cha Maurice Shinnick đã nói trong bài giảng lễ. Ngài nhắc đến giá trị của thánh ca trong thánh lễ, đồng thời Cha cũng không quên chúc mừng ca đoàn đã biết đồng hành theo gương Đức Mẹ, đã phụng sự Chúa và góp phần phục vụ giáo xứ trong suốt 25 năm qua, bằng lời ca tiếng hát và một số hoạt động khác. Cha cũng hứa sẽ tiếp tục cầu nguyện cho ca đoàn trong giai đoạn sắp đến.

Đặc biệt trước khi thánh lễ kết thúc, Cha chánh xứ Charles Lucati chủ tế cũng mời tất cả ca đoàn lên trên cung thánh để nhận lãnh ơn chúc lành.

XEM HÌNH

Sau thánh lễ ca đoàn đã tổ chức tiệc trà để mừng lễ bổn mạng và cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho ca đoàn.

Thiết nghĩ cũng nên có vài dòng tóm lược chặng đường 25 năm (1998-2023) của ca đoàn Saint Patrick. Ngày đầu mới thành lập, ca đoàn chỉ có 5 thành viên, rồi theo năm tháng, cây trái đâm chồi, bông hoa nổ rộ, ca đoàn dần có thêm ca viên mới, có thêm người chơi các nhạc cụ, như: guitar, violon, piano, trống, lại có cả những thành viên không phải là người Việt Nam.

Đã có những năm tháng “hùng mạnh” khi ca đoàn có khoảng trên 25 thành viên, nhưng cũng như cuộc đời của con người, ca đoàn cũng đã có những lúc thăng trầm khi số thành viên đến rồi đi vì nhiều lý do khác nhau: tuổi cao, chuyển nơi ở, công việc làm ăn...Và hiện nay ca đoàn Saint Patrick còn khoảng 15 anh chị em đã gắn kết với nhau trong tình yêu thương như một đại gia đình để cùng chia sẻ buồn vui trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Một điều tưởng cũng nên nói thêm là bên cạnh việc phụ trách hát thánh ca cho các thánh lễ song ngữ Việt, Úc, hoặc tổ chức các sinh hoạt đạo đức, như cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi... ca đoàn còn tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, giúp đồng bào nghèo ờ Biển Hồ, Cambodia, xây dựng nhà thờ cho một giáo họ nghèo ở Việt Nam, đóng góp cho cháy rừng, bão lụt ở Úc...Tất cả cũng chỉ muốn thực hiện lời Chúa dạy “Kính Chúa Yêu người”Xin cảm tạ vì những hồng ân Chúa ban cho ca đoàn Saint Patrick. Xin được chúc tất cả anh chị em trong ca đoàn luôn được nhiều sức mạnh hồn xác và cầu xin Chúa và Mẹ Maria tiếp tục chở che, nâng đỡ để ca đoàn tiếp tục góp phần vào việc phụng sự Chúa.

12 giờ 00 trưa. Ca Đoàn mở tiệc mừng tại nhà hàng Sơn Huy trên đường Hanson Rd. vùng Woodville, mời quan khách, thân hữu và một số ca viên các ca đoàn bạn tới tham dự, trong đó có ca đoàn "Hy Vọng" chuyên hát phụng vụ thánh nhạc cho thánh lễ mỗi chiều Chúa Nhật của giáo đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại nhà thờ Mater Dei,Woodville, cũng thuộc giáo xứ Croydon Park.

Có hai linh mục chánh và phó xứ: Cha Charles và cha Sam người Úc cũng đến tham dự, chung vui.

Các cha rất thích văn nghệ, hăng hái lên hát Karaoke và dancing.

Tiệc mừng diễn tiến rất vui và tốt đẹp. Kết thúc lúc 03 giờ 00 chiều, cùng ngày. Thật là một ngày đáng ghi nhớ.

Văn Khánh tường trình
 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Hình ảnh Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa
Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long
04:00 15/08/2023


Hình ảnh " Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa”.

Kinh thánh tường thuật sau khi Thiên Chúa, Đấng tạo thiên lập địa tạo thành vũ trụ trời đất, đã tạo thành ông Adong là con người đầu tiên từ bùn đất.

Đức Mẹ Maria không có sử sách nào ghi thuật lại vào giai đoạn thời gian nào được sinh ra làm người trần gian. Nhưng chắc chắn là trễ muộn sau này. Maria có sau ông Adong cả hàng nghìn trăm năm.

Kinh thánh chỉ thuật lại Thiên Chúa muốn cứu chuộc con người khỏi hình phạt tội lỗi do Ông Bà nguyên tổ Adong Evà từ thuở tạo thiên lập đã gây ra cho nhân lọai, nên đã sai Thiên Thần Gabriel đến nhà Maria, một thiếu nữ vùng làng quê Nazareth mang tin: Maria được Thiên Chúa chọn làm mẹ hạ sinh Giêsu, con Thiên Chúa, Đấng mang ơn cứu độ cho linh hồn con người từ trời cao.

Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá mọi loài thụ tạo, mọi sự sống, có từ trước muôn đời. Ngài không có khởi đầu và tận cùng như con người trần gian chúng ta.

Nhưng tại sao trong kinh cầu Đức Mẹ Maria lại có hình ảnh ca tụng: Đức bà sinh Chúa tạo thiên lập địa?

Kinh thánh thuật lại; Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ cùng sự sống mọi loài trong thiên nhiên từ hư không, và chỉ do lời Ngài nói ra: Hãy có! Và liền có như Ngài muốn. ( Sáng thế ký 1, 1-31).

Ông Adong và Bà Evà, cha mẹ thủy tổ loài người. Họ là những con người đầu tiên được Thiên Chúa tạo thành do ý muốn của Ngài và ban cho đời sống của ông bà được hưởng niềm vui hạnh phúc trong khu vườn địa đàng trần gian. Nhưng hai ông bà đã không tuân giữ giới luật lệ Thiên Chúa ban ra: không được ăn cây trái biết lành biết dữ ở trong khu vườn.

Ông bà vì đã vượt qua ranh giới lề luật của Thiên Chúa. Họ đã ăn trái của cây biết lành biết dữ, nên Thiên Chúa đã phạt hai ông bà. Họ bị đuổi ra khỏi khu vườn địa đàng, và phải sống thân phận kiếp con người đau khổ, không chỉ cho ông bà mà còn cho tất cả mọi thế hệ dòng dõi con người nữa.

“Với Evà, Chúa phán:“Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén; ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị ngươi.”

17 Với Adong, Chúa phán:“Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: “Ngươi đừng ăn nó”, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra.

18 Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng.19 Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.”( Sáng thế ký 3,16-19).

Đó là công trình thứ nhất của Thiên Chúa, Đấng tạo thiên lập địa. Nhưng công trình này vì lỗi phạm vượt ra ngoài lằn ranh giới, hay đúng hơn con người đã không vượt qua được cơn thử thách và đã lỗi phạm ăn trái Thiên Chúa cấm đoán. Nên sự dữ, hình phạt tội lỗi, sự đau khổ đã lan tràn xâm chiếm vào công trình sáng tạo này.

Dẫu vậy Thiên Chúa không muốn công trình sáng tạo của Ngài bị phá đổ do tội lỗi gây ra. Nên Ngài muốn tìm phương cách cứu giúp mang sự chữa lành cho con người. Vì thế ngài đã muốn sai Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là Ngôi Lời của Ngài, xuống trần gian làm người, mang tình yêu ơn cứu độ đến cho con người.

Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ Chúa Giesu, là ngôi lời cùng là Con Thiên Chúa, xuống trần gian làm người. Và Chúa Giêsu được sinh ra từ cung lòng Maria do quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Chúa Giêsu phải sống kiếp con người trên trần gian giữa xã hội con người, như bao con người khác trong xã hội. Nhưng với nhiệm vụ loan báo tình yêu nước Thiên Chúa cho con người. Ngài đã sống không bị vướng mắc vào tội lỗi. Ngài đã sống vượt qua những thử thách do ma qủi gài đặt bày dương ra.

Sau cùng ngài cũng phải chết treo trên thập gía, rồi được mai táng trong mộ huyệt. Nhưng Thiên Chúa không để cho sự ý muốn sáng tạo ơn cứu độ của ngài chấm dứt với sự chết hết trong huyệt mộ nơi lòng đất đá. Nên Ngài đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết.

Sự phục sinh sống lại của Chúa Giêsu Kitô từ cõi chết là sự sáng tạo mới, sự tạo thiên lập địa mới của Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá thực hiện cho con người có niềm hy vọng được Thiên Chúa cứu độ ban cho sự sống lại, khi cuộc đời trên trần gian chấm dứt.

Nơi công trình sáng tạo thuở khởi nguyên, Thiên Chúa, đấng tạo thiên lập địa, đã sáng tạo mọi sự do ý muốn và lời của Ngài nói ra.

Nơi công trình sáng tạo mới với sự phuc sinh sống lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng là con Thiên Chúa xuống trần gian làm người, thể hiện sâu đậm tình yêu của Thiên Chúa cho con người. Họ được thoát khỏi hình phạt tội lỗi của Ông Bà nguyên tổ khi xưa lưu truyền lại. Họ cũng được cùng sống lại với Chúa Giêsu Kitô trong công trình tạo thiên lập địa mới của Ngài.

Nơi công tình sáng tạo mới này, Đức Mẹ Maria là người được Thiên Chúa tuyển chọn, cùng chung đóng góp thực hiện cho hoàn thành tốt đẹp.

Vì thế Đức Mẹ Maria được ca tụng là Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.

Mừng lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời.
 
Hình ảnh vội vã lên đường
Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long.
04:42 15/08/2023
Hình ảnh vội vã lên đường

Trong dân gian có ngạn ngữ khôn ngoan: “Dục tốc bất đạt- Vội vã không đạt được đích điểm!”.

Nhưng có những trường hợp sự vội vã lại cần thiết cùng cấp bách, như trường hợp người bị thương, hay người bị bất tỉnh nằm ngã xuống đất, hỏa hoạn cháy nhà cháy rừng…lúc đó công việc cấp cứu chữa trị phải được vội vã thi hành ngay. Không thì sẽ trễ muộn, và sẽ xảy ra hậu qủa thê thảm kinh hòang bị tàn tật tê liệt hay tử vong!

Vậy hình ảnh sự vội vã tích cực là thế nào?

Trong đời sống cha mẹ, người có trách nhiệm hướng dẫn giáo dục thường khuyên bảo con cháu, học trò mình cần phải kiên nhẫn học bài tập luyện hằng ngày, đừng nên vội vã mà bỏ quên xót những chi tiết nhỏ mà cần thiết.

Nhưng các vị cũng nhắc nhở họ phải thực hành học làm bài ngay đừng để đến mai, không thì sẽ thành thói quen lơ là rồi quên ngay thôi, và sau cùng thành biếng nhác!

Nơi nhà ga xe tầu lửa, nơi phi trường mọi hành khách vội vã tới sớm hoặc đúng giờ cho kịp chuyến bay chuyến tầu. Nếu không sẽ trễ lỡ chuyến tầu!

Trong đời sống phụng vụ đạo gíao cũng có hình ảnh tương tự như thế. Tới giờ thánh lễ, hay nghe tiếng chuông thánh đường đổ hồi, mọi người tín hữu Chúa Kitô vội vã đi đến thánh đường đọc kinh dâng lễ. Nếu không sẽ trễ việc bổn phận thiêng liêng!

Ngày nay đời sống càng trở nên vội vã. Tốc độ làm việc hầu như trong mọi lãnh vực thay đổi liên tục cùng nhanh lẹ. Nên đòi hỏi người làm việc phải vội vã nhanh tay chân cùng cả trí óc suy nghĩ nữa.

Những người trẻ ngày hôm nay và trong tương lai, họ có những phương tiện thông tin điện tử nhanh lẹ luôn bên mình. Những phương tiện nhanh lẹ từng giây phút giúp họ có ngay thu thập những thông tin thời sự, những liên lạc cần thiết cập nhật, cho dù họ ở xa nhau nơi không gian phương trời cùng thời gian khác lạ. Và những phương tiện nhanh lẹ đó cũng chỉ đường huấn luyện cho trở nên người sống vội vã.

Có những người giáo dân tâm sự, tôi thích đi tham dự thánh lễ nơi nào đúng giờ và linh mục làm lễ nhanh lẹ. Vì nếu không, tôi phải vội vã chạy ra trạm đón xe cho kịp chuyến xe Bus. Vội vã làm tôi mệt nhọc thở không ra hơi!

Đại hội giới trẻ thế giới lần thứ 37. từ ngày 01.-06. tháng Tám 2023 ở thủ đô Lissabon bên nước Portugal diễn ra với chủ đề: “ Maria vội vã lên đường” ( Lc 1,39).

Đức Mẹ Maria ngày xưa đã vội vã lên đường đến thăm viếng người chị họ của mình Elisabeth ( Lc 1,40-44)ở vùng đồi núi El Karim miền Juda nước Do Thái.

Cung cách sống vội vã đó của Maria hướng về nếp sống bác ái tình người.

Cung cách sống vội vã đó của Maria thể hiện tâm tình quan tâm đến đời sống của người khác

Cung cách sống vội vã của Maria nói lên tình liên đới với người chị họ mình cùng vui với người chị có tin vui, và cùng muốn chị em gần bên nhau giúp đỡ nhau, lúc cần thiết.

Sự vội vã của Maria còn ẩn chứa cung cách nếp sống nhậy bén với việc thời sự. Vì Maria được Thiên Thần Chúa nói cho hay Elisabeth, người chị họ của mình,đã luống tuổi mà bây giờ được chúc phúc cho có con đang thành hình là bào thai trong cung lòng. Vậy còn gì vui hơn nữa, thời sự hơn nữa!

Đời sống ngày nay diễn xảy ra với tốc độ càng nhanh lẹ, nên con người phải sống làm việc vội vã, phải có cung cách sống nhậy bén đón bắt kịp việc thời sự diễn xảy ra.

Khía cạnh bác ái tình người, tình liên đới với người khác, nhất là xây dựng hòa bình, bảo vệ thiên nhiên cũng cần phải vội vã thực hiện cho hôm nay và ngày mai. 
Church Documents
Bích Ngọc – News 16 Aug 2023
VietCatholic Media
19:23 15/08/2023
1. Mỹ cho rằng Nga sẽ vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nếu đạt được thỏa thuận vũ khí với Triều Tiên, sau khi lãnh đạo hai nước kêu gọi hợp tác nhiều hơn.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Vedant Patel nói với các phóng viên:

Bất kỳ hình thức hợp tác an ninh hay thỏa thuận vũ khí nào giữa Triều Tiên và Nga chắc chắn sẽ vi phạm một loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Patel nhấn mạnh rằng Nga đang dựa vào một số quốc gia bị tẩy chay nhất thế giới, Triều Tiên và Iran, để hỗ trợ “cuộc chiến tranh xâm lược” chống lại Ukraine.

Ông nói thêm:

Thông tin của chúng tôi cho thấy rằng Nga đang tìm cách tăng cường các loại hình hợp tác quân sự này với Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên.

2. Ít nhất 3 người thiệt mạng sau vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Nga ở Ukraine

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm thứ Tư 16 tháng Tám, phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine, Đại Úy Alyona Lyutnytska, cho biết ít nhất ba người đã thiệt mạng sau khi hỏa tiễn của Nga nhắm vào các khu vực trên khắp Ukraine trong đêm.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 28 hỏa tiễn hành trình các loại, 16 trong số đó đã bị lực lượng phòng không đánh chặn.

Cô cho biết có 3 trường hợp tử vong và 3 người khác bị thương, đồng thời cho biết thêm rằng một doanh nghiệp công nghiệp đã bị tấn công.

Tại khu vực trung tâm Dnipropetrovsk, ít nhất hai người bị thương sau khi một doanh nghiệp công nghiệp bốc cháy và một cơ sở thể thao bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga.

Tại Cherkasy gần đó, hỏa tiễn của Nga đã tấn công một cơ sở y tế, một doanh nghiệp tư nhân và mạng lưới cung cấp nước và nhiệt ở thị trấn Smila.

Diễn biến này xảy ra sau khi hơn một trăm căn nhà bị hư hại chỉ sau một đêm bởi các mảnh hỏa tiễn ở khu vực phía tây Lviv.

Andriy Yermak, nhà lãnh đạo Văn phòng Tổng thống Ukraine, đã gọi các cuộc tấn công là “lời nhắc nhở đối với chúng ta và các đối tác của chúng ta rằng chúng ta cần nhiều biện pháp trừng phạt hơn nữa để ngăn chặn tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga.”

“Nếu hỏa tiễn đang bay, thì phải áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn. Nếu người Ukraine đang chết, Nga phải bị cô lập. Và cũng cần phải tước bỏ khả năng phóng các hỏa tiễn này của đối phương; nó phải được phi quân sự hóa,” Yermak cho biết.

3. Nhận xét từ cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy về cuộc tấn công vào Lviv

Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, mô tả các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga “nhằm vào dân thường” ở miền tây Ukraine, là “chỉ vì mục đích giết chóc và gây áp lực tâm lý”.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã bắn tổng cộng 28 hỏa tiễn hành trình vào nước này. 16 hỏa tiễn trong số đó đã bị chặn.

Podolyak nhận xét rằng “Nga cố ý tấn công quy mô lớn vào thường dân. Chỉ vì mục đích giết chóc và áp lực tâm lý.”

Ông nói thêm rằng cuộc tấn công là “một biểu hiện không thể phủ nhận” của “hoạt động khủng bố” của Nga, được ghi lại một cách hợp pháp bởi nhiều vụ phá hủy và nạn nhân.

Tỉnh trưởng Lviv Maksym Kozytskyi cho biết, 6 trong số 7 hỏa tiễn do Nga phóng đã đánh trúng khu vực phía tây Lviv, khiến 15 người bị thương. Hơn bốn mươi tòa nhà và ngôi nhà bị hư hại ở khu vực giáp biên giới Ba Lan, bao gồm cả ở thành phố Lviv, và lưới điện cũng bị hư hại.
 
VietCatholic TV
Nga thất thủ ở Urozhaine. Zelenskiy họp đánh Soledar. NATO rượt đuổi máy bay Nga. Đồng Rúp rơi tự do
VietCatholic Media
03:01 15/08/2023


1. Volodymyr Zelenskiy thăm quân đội ở vùng Donetsk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã đến thăm các binh sĩ tại trụ sở hành quân ở khu vực tiền tuyến Donetsk phía đông Ukraine hôm thứ Hai, trang web của ông cho biết.

Zelenskiy đã đến thăm các lữ đoàn tham gia vào các cuộc tấn công vào khu vực tiền tuyến đối mặt với Soledar, thị trấn do Nga nắm giữ ở phía bắc Bakhmut, Reuters đưa tin.

Hình ảnh trên trang web cho thấy tổng thống và phụ tá hàng đầu của ông nói chuyện với những người lính trong một căn phòng có màn hình bị mờ.

2. Ukraine nói rằng họ đã ngăn bước tiến của Nga ở phía đông

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Ba 15 tháng Tám, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết Nga đang tiếp tục tấn công ở phía đông và tăng cường hoạt động gần Kupiansk và Lyman.

“Hiện tại, có sự sụt giảm nhất định về số lượng các cuộc tấn công và đạn dược mà đối phương sử dụng ở phía đông, nhưng điều này không có nghĩa là đối phương đã rút lui khỏi kế hoạch của chúng,” Maliar cho biết như trên.

Cô nói thêm: “Đối phương hiện đang tập hợp lại và cố gắng khôi phục các khả năng đã mất. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Quân phòng thủ của chúng tôi đã ngăn chặn được bước tiến của đối phương và làm giảm đáng kể khả năng tấn công của chúng.”

Maliar cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn gần Bakhmut, đồng thời cho biết thêm rằng các lực lượng Nga đang cố gắng giành lại những vùng đất đã mất ở các khu vực phía tây Klishchiivka, phía tây Andriivka và Kurdyumivka. Cô cho biết Ukraine đã giải phóng được thêm 3 km vuông ở khu vực Bakhmut, nâng tổng diện tích bị chiếm lại lên 40 km vuông.

Ở phía nam, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang tiến hành các hoạt động tấn công ở các khu vực Melitopol và Berdiansk.

“Theo hướng Urozhaine, phía nam và đông nam Staromayorsk ở vùng Donetsk, lực lượng Ukraine đã thành công và đang củng cố các vị trí đã đạt được. Trong quá trình tấn công, lực lượng phòng vệ Ukraine ở khu vực Tavria tiếp tục giải phóng Urozhaine và các thị trấn lân cận.”

Kyiv đã đẩy lùi những lời chỉ trích rằng quân đội của họ không tiến đủ nhanh, nói rằng họ đang tập trung vào việc tiêu diệt khả năng của Nga và làm gián đoạn hậu cần của nước này.

“Nhiệm vụ của Lực lượng Vũ trang Ukraine không phải là tổ chức các trận chiến quy mô lớn cho mọi khu định cư trên đường đến biên giới năm 1991, mà là tiêu diệt một cách có hệ thống các khả năng của đối phương: hậu cần, tiềm năng kỹ thuật, sĩ quan và binh lính. Và hôm nay, những người bảo vệ Ukraine đang đương đầu với nhiệm vụ này một trăm phần trăm”, Mykhailo Podolyak, cố vấn của nhà lãnh đạo văn phòng tổng thống Ukraine cho biết.

“Việc cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine hiện nay đồng nghĩa với việc năng lực chiến đấu của Nga bị giảm mạnh. Đây là sự phá hủy tích cực các nguồn dự trữ và tài nguyên của Nga ở vùng ngoại ô xa xôi,” Podolyak cho biết trong một bài đăng hôm thứ Hai trên nền tảng truyền thông xã hội “X.”

“Đây là sự phá hủy hậu cần phía sau – nhà kho, vận chuyển, nhiên liệu. Đó là sự tăng tốc của các hoạt động tấn công của Ukraine. Đó là cứu mạng sống của binh lính Ukraine, giảm thiểu tổn thất... Và quan trọng nhất, đó là giảm leo thang”, ông nói thêm.

3. Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết họ đã xuất kích hai chiếc F-16 vào đầu ngày thứ Hai khi hai máy bay ném bom của Nga bị theo dõi bay về phía không phận Hà Lan

Trong một tuyên bố, Bộ cho biết:

Điều này không xảy ra thường xuyên, nhưng sự việc ngày hôm nay cho thấy tầm quan trọng của việc triển khai nhanh chóng.

Các máy bay F-16 ở chế độ chờ 24 giờ một ngày và có thể cất cánh trong vòng vài phút và đánh chặn một máy bay không xác định.

Theo AP, hai chiếc máy bay đã được các máy bay F-16 của Đan Mạch xác định đang bay trong không phận quốc tế trên Biển Baltic nhưng không đi vào không phận Đan Mạch

4. Máy bay phản lực của không quân Anh chặn máy bay ném bom Nga bay ở phía bắc Tô Cách Lan

Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một thông cáo báo chí rằng các máy bay phản lực Typhoon của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh đã được tung ra để đánh chặn hai máy bay ném bom tuần tra hàng hải tầm xa của Nga khi chúng đi qua phía bắc Scotland trong khu vực kiểm soát trên không phía bắc của NATO vào sáng thứ Hai.

Bộ cho biết một máy bay tiếp nhiên liệu cũng đã được phóng lên “và vẫn ở trên không trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ để cung cấp tiếp nhiên liệu trên không, bảo đảm những chiếc Typhoon có thể ở trên không trong thời gian dài cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ”.

Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang James Heappey cho biết: “Các phi công đã phóng các máy bay phản lực Typhoon của họ để chặn hai máy bay ném bom tầm xa của Nga vào sáng nay, theo dõi chúng khi chúng đi qua phía bắc quần đảo Shetland, sẵn sàng chống lại bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào đối với lãnh thổ Vương quốc Anh”.

Máy bay tuần tra hàng hải Tu-142 Bear-F và Tu-142 Bear-J của Nga, được sử dụng để trinh sát và tác chiến, đã bị các máy bay Typhoon của RAF theo dõi trong không phận quốc tế khi chúng đi qua phía bắc Vương quốc Anh.

Bộ nói tiếp rằng máy bay quân sự Nga đi vào Vùng nhận dạng thông tin chuyến bay của Vương quốc Anh, là khu vực không phận quốc tế do Vương quốc Anh kiểm soát, có thể gây nguy hiểm cho các máy bay khác vì những máy bay Nga này thường không nói chuyện với kiểm soát không lưu hoặc phát các tín hiệu để bảo đảm chúng có thể nhìn thấy đối với những người sử dụng hàng không khác và hệ thống điều khiển không lưu trên mặt đất.

5. Nga triển khai máy bay phản lực MiG-29 sau khi máy bay của lực lượng không quân Na Uy áp sát không phận nước này

Nga đã triển khai một máy bay phản lực MiG-29 sau khi phát hiện một máy bay của lực lượng không quân Norweigan gần không phận nước này trên Biển Barents, Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết như trên

Ông cho biết chiếc máy bay đã quay trở lại sau khi máy bay tiếp cận.

“Vào ngày 14 tháng 8 năm 2023, cơ quan kiểm soát không phận Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không tiếp cận biên giới nhà nước của Liên bang Nga trên vùng biển Barents. Để xác định mục tiêu trên không và ngăn chặn vi phạm biên giới quốc gia của Liên bang Nga, một chiến đấu cơ MiG-29 đã được điều động”.

“Khi một chiến đấu cơ của Nga tiếp cận, máy bay quân sự nước ngoài đã quay đầu khỏi biên giới quốc gia của Liên bang Nga. Việc vi phạm biên giới quốc gia của Liên bang Nga là không được phép”, ông ta nói.

6. Lãnh chúa Wagner Prigozhin ở đâu trên thế giới?

Cuối tuần trước, thủ lĩnh phe đối lập người Nga Alexey Navalny đang bị cầm tù đã phải nhận một bản án khắc nghiệt: Sau khi tòa tuyên cho anh ấy bản án 19 năm tù mới trong một trại giam hình sự, anh ấy ngay lập tức bị đưa đến phòng giam trừng phạt.

Điều này hoàn toàn trái ngược với số phận của Yevgeny Prigozhin, nhà lãnh đạo nhóm lính đánh thuê người Nga Wagner. Hôm 23 tháng 6, Prigozhin đã lãnh đạo cuộc binh biến bị hủy bỏ, đưa ra thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hơn hai thập kỷ cầm quyền. Trong khi quân đội của Prigozhin dừng lại trước Mạc Tư Khoa, Putin tức giận nói trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng những kẻ đi theo “con đường phản quốc” sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt. Gần hai tháng sau, trong trường hợp của thủ lĩnh Wagner, điều này đơn giản là không xảy ra.

Rõ ràng, cái giá phải trả cho việc đối đầu với Putin là không như nhau. Có lẽ đáng ngạc nhiên hơn, Prigozhin thậm chí đã xuất hiện gần như công khai kể từ cuộc nổi dậy tháng Sáu.

Chỉ vài tuần sau cuộc nổi dậy, Prigozhin xuất hiện bên lề hội nghị thượng đỉnh Nga-Phi Châu gần đây ở St. Petersburg, bắt tay với một chức sắc từ Cộng hòa Trung Phi.

Chắc chắn rằng, trùm lính đánh thuê không xuất hiện trong tư thế quân sự: Trong khi những người ghi danh kênh Telegram của anh ta đã quen với việc nhìn thấy anh ta trong trang phục ngụy trang và chiến thuật, Prigozhin được phát hiện trong chiếc áo sơ mi polo và quần jean bó sát, trông có vẻ lịch sự hơn so với những tháng trước.

Người dân Nga bối rối tìm lý do tại sao Prigozhin - lực lượng của ông ta đã bắn hạ máy bay quân sự Nga và giết chết các quân nhân Nga trên đường tiến về thủ đô - vẫn được tự do.

7. Mục tiêu của Ukraine hiện nay là gì?

Mục tiêu của Ukraine là gì và điều gì được coi là chiến thắng? Mykhailo Podolyak, cố vấn của Volodymyr Zelenskiy, đã đề cập đến những câu hỏi này ngày hôm nay.

“Mục tiêu chiến lược của Ukraine, ngoài việc trao trả vô điều kiện các lãnh thổ, là tạo ra các điều kiện khiến hành động xâm lược không thể lặp lại trong tương lai,” ông nói.

“Ngược lại, bất kỳ 'kịch bản đóng băng chiến tranh' nào với việc sáp nhập lãnh thổ của Nga đã được ấn định, như một số nhà quan sát phương Tây đang cân nhắc, và việc Ukraine không trở thành thành viên NATO (vì chiến tranh chưa kết thúc) sẽ chỉ khuyến khích Mạc Tư Khoa gia tăng ham muốn và quay trở lại chiến tranh sau một thời gian ngắn.”

“Đó là lý do tại sao không có giải pháp thay thế nào cho Công thức Hòa bình của Ukraine: củng cố quân đội, đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí, giải phóng lãnh thổ, thay đổi chế độ ở Nga, bồi thường từ chính phủ mới và bắt buộc trừng phạt tội phạm chiến tranh.”

8. Nga thất thủ ở Urozhaine. Cuộc phản công của Ukraine tăng tốc khi tung ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái sâu vào hậu phương Nga

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Ukraine Maps Show Counteroffensive Progress As Kyiv Launches Drone Strikes”, nghĩa là “Các bản đồ Ukraine cho thấy tiến trình phản công khi Kyiv tung ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.”Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Các bản đồ mới cho thấy mức độ tiến bộ mà cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine, hiện đang ở tháng thứ ba, đã đạt được ở phía đông và phía nam của đất nước khi Mạc Tư Khoa cáo buộc Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái vào các khu vực biên giới của Nga.

Các điểm nóng giao tranh cuối tuần qua dọc theo chiến tuyến bao gồm phía tây nam của thành phố Bakhmut bị phá hủy, trong khu vực Donetsk đang tranh chấp của Ukraine và xung quanh khu định cư phía nam Urozhaine ở Zaporizhzhia, theo bản đồ do Viện Nghiên cứu có trụ sở tại Washington công bố.

Các cuộc đụng độ ác liệt dọc theo các điểm này của chiến tuyến xảy ra khi Mạc Tư Khoa đổ lỗi cho Ukraine về một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga trong nhiều tuyên bố vào hôm Chúa Nhật, mà Mạc Tư Khoa cho rằng lực lượng phòng không của Nga đã “ngăn cản” được.

Ukraine thường tránh nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cụ thể, nhưng nói rằng Mạc Tư Khoa nên mong đợi các cuộc tấn công tiếp theo vào các mục tiêu như thủ đô của Nga, nơi đã trở thành mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã bị chặn vào Chúa Nhật vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ Mạc Tư Khoa trên khu vực Belgorod của Nga, giáp biên giới với Ukraine. Một “cuộc tấn công khủng bố” bằng máy bay không người lái thứ hai trên Belgorod đã được báo cáo bởi Nga lúc 11 giờ sáng

Điện Cẩm Linh cũng cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm vào khu vực Kursk lúc 11:30 sáng. Trong một bản cập nhật sau đó, Nga cho biết một máy bay không người lái khác đã bị chặn ở Belgorod lúc 1:30 chiều

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine và Bộ Tổng tham mưu Kyiv để xin bình luận qua email.

Một bản đồ cho thấy tiến trình phản công của Ukraine, hiện đã bước sang tháng thứ ba. Vào hôm Chúa Nhật, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết Nga đã cố gắng thực hiện “các hành động tấn công không thành công” xung quanh làng Klishchiivka của Donetsk.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái dường như đã được tăng cường cùng với các cuộc phản công của Ukraine, nhằm đẩy lùi các lực lượng Nga đang cố thủ ở các vùng phía nam Zaporizhzhia và Kherson, cũng như trên khắp Donetsk.

Hôm Chúa Nhật, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết Nga đã cố gắng thực hiện “các hành động tấn công không thành công” xung quanh làng Klishchiivka của Donetsk, với 39 vụ đụng độ được báo cáo trong ngày qua. Bộ Quốc phòng Nga hôm Chúa Nhật cũng cho biết các chiến binh của họ đã “đẩy lùi” các cuộc tấn công của Ukraine ở phía tây Klishchiivka.

Các blogger quân sự Nga cho biết quân đội Mạc Tư Khoa đã rút khỏi các vị trí của họ ở làng Zaporizhzhia thuộc Urozhaine, dọc theo chiến tuyến phía nam, “sau nhiều ngày giao tranh dữ dội”. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để xin bình luận.

Vladimir Rogov, một quan chức do Nga cài đặt ở vùng Zaporizhzhia, nơi Mạc Tư Khoa sáp nhập vào tháng 9 năm 2022, cho biết vào đầu ngày Chúa Nhật rằng Ukraine đã chiếm được Urozhaine.

“Sau hai tuần diễn ra những trận chiến khó khăn và đẫm máu nhất để giành khu định cư này, đối phương đã tiến vào và giành được chỗ đứng ở phía bắc của Urozhaine,” Rogov cho biết. “Các binh sĩ Nga tiếp tục giữ các vị trí ở phần phía nam của khu định cư này,” ông nói thêm.

9. Trọng pháo M777 của phương Tây đang hoạt động trên mặt trận Bakhmut

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Video Shows Western M777 Howitzer in Action on Bakhmut Front”, nghĩa là “Video cho thấy trọng pháo M777 của phương Tây đang hoạt động trên Mặt trận Bakhmut.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Đoạn phim mới cho thấy các khẩu pháo M777 do phương Tây cung cấp trong tay Ukraine đang được sử dụng để chống lại lực lượng Nga ở khu vực Donetsk phía đông đang tranh chấp, theo quân đội của Kyiv.

Lữ đoàn pháo binh biệt lập số 45 của Ukraine đã “tiêu diệt đối phương” bằng cách sử dụng một khẩu M777 gần làng Klishchiivka, cách thành phố đổ nát Bakhmut khoảng 8 km, chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine cho biết hôm thứ Bảy. Đoạn video do Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tư Lệnh Lục Quân Ukraine, chia sẻ — dường như là cảnh quay bằng máy bay không người lái — ghi lại một số vụ nổ trên và xung quanh những thứ có vẻ là phương tiện quân sự của Nga.

Pháo tự hành M777 là một phần của nguồn cung cấp pháo phong phú mà những người ủng hộ phương Tây của Ukraine đã gửi tới Kyiv để duy trì nỗ lực chiến tranh chống lại quân đội Nga ở phía đông và phía nam của đất nước. Một số quốc gia, bao gồm Mỹ, Canada và Australia, đã gửi lựu pháo M777 và đạn dược cho các loại pháo tới Ukraine.

Pháo kéo M777 là một trong những loại pháo 155ly được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ukraine và ban đầu được phát triển cho quân đội Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết vào tháng 6 năm 2022 rằng vào thời điểm đó trong cuộc chiến, những chiếc M777 ở Ukraine đã “hoàn toàn gây chết người” đối với quân đội của Mạc Tư Khoa. Theo nhà sản xuất BAE Systems, nó có phạm vi hoạt động dưới 25 km, tương đương khoảng 15 dặm.

“Pháo binh cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến này,” Davis Ellison, một nhà phân tích chiến lược của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Hague, nói với Newsweek hồi đầu tháng này.

Khi Kyiv tiếp tục đẩy mạnh cuộc phản công của mình, hiện đang ở tháng thứ ba, các loại pháo như lựu pháo M777 và nguồn cung cấp đạn dược cho nó, đã trở nên quan trọng hơn.

Quân đội Ukraine đã thực hiện các hoạt động phản công trên ít nhất hai khu vực của tiền tuyến vào cuối tuần qua và được tường trình đã đạt được “những tiến bộ đáng kể về mặt chiến thuật” dọc theo biên giới giữa các khu vực Zaporzhzhia và Donetsk bị sáp nhập vào Ukraine, theo Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh Hoa Kỳ, gọi tắt là ISW.

Hôm Chúa Nhật, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết Nga đã cố gắng thực hiện “các hành động tấn công không thành công” xung quanh làng Klishchiivka của Donetsk, với hơn một chục khu định cư xung quanh thành phố Bakhmut đang bị Nga pháo kích dữ dội.

Bakhmut là mục tiêu thường xuyên của các hoạt động của Ukraine và Nga trong hơn một năm, phá hủy thành phố và gây ra thương vong cao cho cả hai bên.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Hanna Maliar, cho biết hôm thứ Năm rằng quân đội Nga đang cố gắng khôi phục “các vị trí đã mất của họ ở ngoại ô Klishchiivka.”

10. 22 nhà ngoại giao Nga bay khỏi Moldova khi quan hệ hai nước xấu đi

22 nhà ngoại giao Nga đã bay khỏi thủ đô Chisinau của Moldova hôm thứ Hai, bỏ lại phía sau một số nhân viên ít ỏi khi quan hệ giữa hai nước xấu đi sau khi Moldova vào tháng trước ra lệnh cho Mạc Tư Khoa rút hầu hết phái đoàn của mình.

Các quan chức Moldova cho biết việc cắt giảm nhân sự tại đại sứ quán Nga từ 80 xuống còn 25 người sẽ thiết lập sự ngang bằng với đại sứ quán của Moldova ở Mạc Tư Khoa.

Các phương tiện truyền thông Moldova đã công bố một đoạn video quay cảnh hai chiếc xe buýt được cảnh sát hộ tống ra khỏi đại sứ quán Nga và lái về hướng phi trường.

Một nguồn tin tại phi trường Chisinau nói với Reuters rằng chiếc máy bay chở các nhân viên đại sứ quán đã rời thành phố để bay đến Sochi của Nga, từ đó nó sẽ tiếp tục đến Mạc Tư Khoa. 23 nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và gia đình của họ cũng được yêu cầu rời đi cùng với các nhà ngoại giao.

Theo Bộ Ngoại giao Moldova, không quá 10 nhà ngoại giao Nga và 15 nhân viên hỗ trợ có thể ở lại Chisinau từ thứ Ba.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết:

Bước đi không thân thiện này của quan chức Chisinau chắc chắn sẽ gây ra hậu quả đối với quan hệ Nga-Moldova.

11. Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal đã cảm ơn sự hỗ trợ của chính phủ Đức sau khi Christian Lindner, bộ trưởng tài chính Đức đến thăm Kyiv sáng nay.

Shmygal đã viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng anh ta đã có “một cuộc gặp quan trọng” với Lindner.

Bộ trưởng Đức đã nhấn mạnh trong cuộc hội đàm “rằng Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và các dự án hợp tác của chúng tôi sẽ lâu dài”, theo Shmygal.

Shmygal cho biết thêm, hai nước đã thực hiện 5 dự án đầu tư trị giá khoảng 247 triệu euro và đang xem xét thêm 3 dự án với tổng trị giá hơn 70 triệu euro.

Anh nói:

Chúng tôi mong đợi sự tham gia của doanh nghiệp Đức” vào công cuộc tái thiết Ukraine sau chiến tranh.

Tôi nhấn mạnh rằng cần phải tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga và tịch thu tài sản của Nga, đây sẽ là nguồn tài chính chính để tái thiết.

Chuyến thăm của ông Lindner diễn ra trong bối cảnh Đức đang chịu áp lực ngày càng tăng từ Ukraine về việc gửi hỏa tiễn hành trình tầm xa Taurus để đẩy mạnh cuộc phản công chống lại quân đội Nga.

Chính phủ Đức cho đến nay vẫn bác bỏ lời kêu gọi này, vì lo ngại hỏa tiễn có thể vươn tới lãnh thổ Nga và mở rộng xung đột.

Mykhailo Podolyak, một trợ lý cấp cao của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, nói với tờ Bild của Đức rằng các hỏa tiễn Taurus là “rất quan trọng” đối với cuộc chiến chống lại Ukraine.

Tìm cách giảm bớt những lo ngại về tầm bắn xa của vũ khí, Podolyak cho biết chúng sẽ được sử dụng “thuần túy trên lãnh thổ Ukraine, trong các biên giới được quốc tế công nhận năm 1991”.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko nói rằng ông đã nói với Lindner trong cuộc gặp của họ ở thủ đô rằng Ukraine “rất cần những vũ khí cần thiết”.

Klitschko nói trên Telegram:

Đây là những hệ thống phòng không và vũ khí tầm xa. Và chúng tôi tin tưởng vào sự hiểu biết về tình hình của các đối tác của chúng tôi, rằng nó không thể bị trì hoãn.

12. Đồng rúp giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tháng so với đồng đô la khi xuất khẩu của Nga sụp đổ

Đồng rúp đã giảm xuống mức yếu nhất trong gần 17 tháng do doanh thu xuất khẩu sụt giảm và chi tiêu quân sự ngày càng tăng làm tăng áp lực lên nền kinh tế Nga.

Đồng tiền này, vốn đã liên tục mất giá trong một đợt suy thoái kéo dài kể từ đầu năm, đã trượt qua mức quan trọng về mặt tâm lý là phải mất 100 rúp mới đổi được một đô la vào sáng thứ Hai.

Nó đã suy yếu 26% trong năm nay, khiến nó trở thành một trong 3 đồng tiền có ít được tin tưởng thứ ba toàn cầu vào năm 2023.

Ngân hàng trung ương Nga hôm thứ Hai cho biết họ đang xem xét tăng lãi suất cơ bản tại cuộc họp dự kiến tiếp theo để ổn định lạm phát, nhưng nói thêm rằng họ không thấy mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính của đất nước từ sự sụp đổ của đồng rúp. Ngân hàng trung ương cho rằng sự sụt giảm giá trị của đồng tiền là do khối lượng xuất khẩu giảm và nhu cầu nội địa đối với hàng nhập khẩu ngày càng tăng.

Đồng rúp đã trải qua một giai đoạn hỗn loạn kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2021, giảm xuống mức thấp kỷ lục là 150 rúp mới đổi được một đô la hai tuần sau khi chiến tranh bắt đầu trước khi phục hồi mạnh sau khi ngân hàng trung ương Nga áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhằm hạn chế dòng chảy của tiền ra khỏi đất nước.

Vào mùa hè năm ngoái, đồng rúp đã tăng trở lại mức cao nhất trong 7 năm do giá dầu và khí đốt tăng vọt, một phần là kết quả của cuộc xâm lược, đã giúp Nga tăng doanh thu xuất khẩu khi nhập khẩu của người tiêu dùng giảm.

Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm mạnh kể từ khi phương Tây áp đặt giá trần và lệnh cấm vận. Chính phủ cũng đã chi hàng tỷ đô la cho ngành công nghiệp quốc phòng để tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, với nhiều hàng hóa quan trọng vẫn đến từ nước ngoài.

Đồng rúp mất giá nhanh hơn sau cuộc nổi dậy bị hủy bỏ vào tháng 6 của Yevgeny Prigozhin và nhóm lính đánh thuê Wagner của ông ta khiến người Nga chuyển tiền vào các tài khoản nước ngoài.

13. Ngoại trưởng Mỹ công bố khoản hỗ trợ an ninh mới 200 triệu USD cho Ukraine

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, bao gồm đạn phòng không, đạn pháo, năng lực chống thiết giáp và thiết bị rà phá bom mìn bổ sung.

Gói này trị giá 200 triệu đô la và đến từ “Cơ quan rút vốn của Tổng thống được ủy quyền trước đây” — đó là số tiền còn lại sau lỗi kế toán của Bộ Quốc phòng.

“Nga bắt đầu cuộc chiến này và có thể kết thúc nó bất cứ lúc nào bằng cách rút lực lượng khỏi Ukraine và ngừng các cuộc tấn công tàn bạo. Cho đến khi điều đó xảy ra, Hoa Kỳ cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ đoàn kết với Ukraine cho đến chừng nào còn cần thiết,” Blinken cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Hai đã cảm ơn Hoa Kỳ và Tổng thống Joe Biden về gói hỗ trợ an ninh mới nhất cho Ukraine.

“Hỏa tiễn phòng không, đạn pháo, hệ thống rà phá bom mìn và vũ khí chống tăng sẽ tăng thêm sức mạnh cho Lực lượng Phòng vệ của chúng ta. Một bước nữa hướng tới chiến thắng chung của chúng ta,” Zelenskiy viết.

14. Tòa Bạch Ốc tự tin Quốc hội sẽ thông qua ngân sách bổ sung cho Ukraine

Tòa Bạch Ốc lạc quan rằng Quốc hội sẽ thông qua viện trợ bổ sung cho Ukraine trên cơ sở lưỡng đảng.

Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết chính quyền Biden rất biết ơn sự hỗ trợ của lưỡng đảng đối với Ukraine cho đến nay, đồng thời nói thêm rằng tổng thống “tin tưởng rằng sự hỗ trợ đó sẽ tiếp tục khi chúng ta làm việc cùng nhau để bảo đảm rằng người dân Ukraine có mọi thứ mà họ cần để tiếp tục chiến đấu dũng cảm cho tự do của họ.”

Trong một lá thư gửi Quốc hội hôm thứ Năm, chính quyền Biden đã yêu cầu hơn 24 tỷ đô la tài trợ bổ sung, bao gồm hơn 13 tỷ đô la hỗ trợ an ninh và 7,3 tỷ đô la hỗ trợ kinh tế và nhân đạo cho Ukraine.

Jean-Pierre cho biết Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Shalanda Young và các thành viên trong nhóm phụ trách các vấn đề lập pháp của tổng thống “đã có rất nhiều cuộc trò chuyện, rất nhiều cuộc gọi với các nhà lập pháp tại chỗ, với cả hai bên để giải thích chính xác nhu cầu và điểm nổi bật của nó... và nêu bật tính chất khẩn cấp của yêu cầu này.”

Cô cho biết chính quyền sẽ tiếp tục hợp tác với Quốc hội và họ tin rằng “điều này sẽ tiếp tục theo cách của cả hai đảng.”
 
Đại tang của Nga: Lệnh rút lui quá trễ, không mấy ai sống sót trên xa lộ T0518. Nga trả đũa tàn bạo
VietCatholic Media
17:11 15/08/2023


1. Người Nga chỉ có một con đường duy nhất để thoát khỏi Urozhaine. Nhưng đó là tử lộ.

Ukraine đã dùng đến bom chùm trong trận chiến tại Urozhaine. Tờ Kyiv Post cho rằng những người Nga còn sống trong trận Urozhaine là các tù binh ra đầu hàng quân Ukraine. Các binh sĩ Nga bỏ chạy trên con đường duy nhất thoát ra khỏi thị trấn đã trở thành tử sĩ.

Ký giả David Axe của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ có bài tường trình nhan đề “Ukrainian Cluster Shells Massacred Russian Troops Fleeing Urozhaine”, nghĩa là “Đạn chùm của Ukraine đã tàn sát quân đội Nga đang chạy trốn khỏi Urozhaine”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Việc quân đồn trú Nga ở Urozhaine thất thủ Urozhaine là không thể tránh khỏi. Tiến lên trong một loạt các cuộc tấn công nhanh chóng kể từ đầu tháng 6, một lực lượng hùng mạnh có quy mô sư đoàn của Ukraine — bao gồm cả bốn lữ đoàn thủy quân lục chiến Ukraine — đã bao vây Urozhaine, một khu định cư nhỏ với vài trăm công trình được bố trí dọc theo ba con đường bắc-nam song song ở Tỉnh Donetsk miền nam Ukraine.

Bằng cách tiến về phía đông và phía tây của Urozhaine, một cứ điểm quan trọng của Nga trong một chuỗi dẫn về phía nam tới Mariupol bị tạm chiếm, cách đó 50 dặm trên bờ Hắc Hải, quân Ukraine đã chừa cho lực lượng đồn trú ngày càng tuyệt vọng của Nga—bao gồm cả các đơn vị của Lữ đoàn súng trường cơ giới số 37— chỉ một con đường ra khỏi Urozhaine: con đường T0518, đi về phía nam đến Zavitne Bazhannya và Staromlynivka lân cận.

Nhóm tình báo xung đột độc lập viết: “Việc chiếm lại các thị trấn lân cận với Urozhaine chỉ là vấn đề thời gian. Và khi lực lượng đồn trú của Nga đã cạn kiệt rút lui hoàn toàn hoặc một phần vào thứ Bảy hoặc Chúa Nhật, họ đã đi bộ dưới ánh sáng ban ngày dọc theo con đường rộng mở và những cánh đồng tiếp giáp với nó.”

Máy bay không người lái Ukraine quan sát từ trên cao. Và các khẩu đội pháo Ukraine đã tấn công. Những gì tiếp theo là một cuộc tắm máu.

Một cặp video quay bằng máy bay không người lái mà Bộ Quốc phòng Ukraine công bố hôm Chúa Nhật mô tả rất nhiều người Nga hối hả trên đường. Trong video đầu tiên, một quả đạn pháo nổ mạnh phát nổ, thổi bay những người lính xuống đất. Trong video thứ hai, các xạ thủ Ukraine sử dụng các loại đạn thông thường được cải tiến với mục đích kép—đạn chùm—để tiêu diệt đường thoát của quân Nga.

Các lực lượng Nga đã sử dụng bom chùm kể từ khi bắt đầu cuộc chiến rộng lớn hơn của họ ở Ukraine bắt đầu từ tháng 2 năm 2022. Các lực lượng Ukraine đã nhận được đạn chùm của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm 2022 và vào mùa xuân năm nay, họ cũng đã nhận được đạn M483A1 DPICM do Mỹ sản xuất cho loại đạn 155 ly- kiểu NATO của họ.

Theo sách hướng dẫn thực địa của Quân đội Hoa Kỳ, một viên đạn M483A1 nặng 50kg nổ tung và bắn ra các loại đạn con của nó—mỗi loại “có khả năng xuyên thủng hơn 2,5 inch áo giáp”—trên một khu vực thay đổi tùy theo loại đạn, và tùy theo độ cao tại thời điểm nổ, nhưng có thể rộng bằng một sân túc cầu.

Đạn DPICM của Mỹ rất nguy hiểm đối với xe bọc thép. Chống lại bộ binh không được bảo vệ, những loại đạn này rất nguy hiểm. Không rõ có bao nhiêu người Nga đã chết ở Urozhaine và trên đường rời khỏi Urozhaine. Có một khả năng cao là những người Nga duy nhất sống ở Urozhaine là những tù binh của Ukraine.

Không phải ai cũng đồng ý với điều này. Trong khi một số nhà quan sát ở cả hai bên của cuộc chiến tin rằng người Ukraine đã giải phóng Urozhaine, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, DC kêu gọi thận trọng. “ISW chưa quan sát thấy những xác nhận rằng các lực lượng Nga đã rút hoàn toàn khỏi Urozhaine và các lực lượng Nga có khả năng hiện đang duy trì các vị trí ở ít nhất là phần phía nam của khu định cư,” tổ chức tư vấn này viết hôm Chúa Nhật.

Dù một số người Nga có còn bám giữ các vị trí ở phía nam Urozhaine hay không, kết quả sắp xảy ra của cuộc chiến giành thị trấn là điều không cần bàn cãi. Và người Nga đã cố gắng đổ lỗi. ISW lưu ý: “Không gian thông tin của Nga đang nắm bắt những lợi ích của Ukraine ở Urozhaine… để làm nổi bật tinh thần kém cỏi của Nga và những thách thức chỉ huy trong khu vực”.

Một blogger người Nga đã đổ lỗi cho Lữ đoàn súng trường cơ giới số 37 vì đã không gửi xe tăng đến hỗ trợ bộ binh. Các binh sĩ của lữ đoàn cũng say rượu, blogger này khẳng định. Một blogger khác chỉ trích Điện Cẩm Linh vì đã sa thải chỉ huy của Quân đoàn vũ trang liên hợp thứ 58, đơn vị giám sát nhiều lữ đoàn và trung đoàn ở miền nam Ukraine.

Đối với những người Nga đã chết trong và xung quanh Urozhaine, việc ai có lỗi không còn quan trọng nữa. Và Lữ đoàn súng trường cơ giới số 37, Tập Đoàn Quân thứ 58 và Điện Cẩm Linh sẽ sớm có cơ hội khác để chứng minh rằng họ có thể giữ vị trí phòng thủ. Sau khi người Ukraine giải phóng Urozhaine chắc chắn họ sẽ chuyển tầm nhìn sang Zavitne Bazhannya và Staromlynivka. Các cứ điểm tiếp theo trên đường đến Mariupol.

2. Ba Lan bắt giữ các gián điệp Nga công khai tuyển mộ cho quân Wagner ở các thành phố lớn

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Poland Detains Russian 'Spies' Accused of Spreading 'Wagner Propaganda'“, nghĩa là “Ba Lan bắt giữ 'Điệp viên' Nga bị buộc tội truyền bá 'Tuyên truyền Wagner'“. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Chính quyền Ba Lan đã bắt giữ hai công dân Nga bị cáo buộc truyền bá “tuyên truyền” liên quan đến Tập đoàn Wagner, tổ chức bán quân sự do Yevgeny Prigozhin đứng đầu, có liên quan đến cuộc nổi dậy chống lại Điện Cẩm Linh vào tháng 6.

Hai công dân Nga đã “phân phát tài liệu tuyên truyền của Wagner” ở Krakow và Warsaw đã bị các nhân viên của Cơ quan An ninh Nội bộ Ba Lan bắt giữ, Bộ trưởng Nội vụ Mariusz Kaminski cho biết trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter.

Đã có ít nhất 18 vụ bắt giữ những người tình nghi là điệp viên Nga ở Ba Lan trong những tháng gần đây. Ba Lan gần đây đã lên tiếng lo ngại về những hành động khiêu khích tiềm ẩn từ Tập đoàn Wagner, có trụ sở tại nước láng giềng Belarus kể từ khi cuộc binh biến ngày 24 tháng 6 bị hủy bỏ của Prigozhin kết thúc.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga qua email để bình luận.

Kaminski cho biết hai người này phải đối mặt với cáo buộc gián điệp, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ cung cấp thêm thông tin về vấn đề này sau.

Hôm thứ Hai, hãng thông tấn nhà nước Tass của Nga, trích dẫn dịch vụ báo chí của Kaminski, đã xác định hai người bị giam giữ là “Aleksey T. và Andrey G.”

Tuần trước, truyền thông Ba Lan đưa tin rằng các nhãn dán có logo của Tập đoàn Wagner và dòng chữ bằng tiếng Anh: “Chúng tôi ở đây - hãy tham gia cùng chúng tôi” đã được phân phát. Các nhãn dán được cho là có chứa mã QR chuyển hướng đến một trang web của Nga về nhóm bán quân sự.

Thông báo của Kaminski về X không đề cập đến việc liệu những người bị giam giữ có bị bắt liên quan đến việc phổ biến các nhãn dán được báo cáo hay không.

Nhưng Tass và hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti trích dẫn dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại Giao Ba Lan nói rằng hai công dân Nga đã phát 300 tờ rơi ở những nơi công cộng ở Warsaw và Krakow.

“Công tố viên buộc tội những người bị giam giữ có hành động ủng hộ tình báo nước ngoài chống lại lợi ích của Ba Lan, tham gia vào một nhóm tội phạm quốc tế có tính chất vũ trang, nhằm phạm tội có tính chất khủng bố, tuyển dụng vào một dịch vụ bị luật pháp quốc tế nghiêm cấm,” thông báo của dịch vụ báo chí Bộ Ngoại Giao Ba Lan cho biết.

Những chi tiết này chưa được công bố trên trang web của bộ nội vụ Ba Lan.

Những người bị giam giữ được cho là phải đối mặt với án tù 10 năm.

Một số thành viên của Tập đoàn Wagner tham gia vào cuộc nổi dậy vũ trang do Prigozhin dàn dựng ở Nga vào ngày 24 tháng 6 đã chuyển đến Belarus như một phần của thỏa thuận do nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian. Ba Lan đáp trả bằng cách tăng cường bảo vệ biên giới với Belarus.

Lukashenko cho biết hồi đầu tháng này rằng các thành viên của Tập đoàn Wagner đang giúp cho lực lượng vũ trang của Minsk bằng cách “truyền kinh nghiệm” cho các chiến binh Belarus.

3. Nga trả đũa cho trận chiến ở Urozhaine, pháo kích tàn bạo vào khu vực Lviv

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều thứ Ba 15 tháng Tám, Phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine, Đại Tá Yurii Ihnat, cho biết một số tòa nhà đã bị hư hại và một số người bị thương trong một cuộc không kích quy mô lớn vào khu vực Lviv phía tây Ukraine và khu vực Volyn phía tây bắc Ukraine.

“Nhiều hỏa tiễn đã bị bắn hạ, nhưng cũng có những quả trúng đích ở Lviv,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng lệnh di tản ít nhất một tòa nhà chung cư đang cháy đã được đưa ra.

Quy mô của cuộc tấn công và mức độ thiệt hại đầy đủ ở Lviv vẫn chưa rõ ràng ngay lập tức. Trước đó, lực lượng không quân báo động rằng “các nhóm hỏa tiễn Nga” đang hướng tới khu vực.

Cho đến tháng 7, khu vực Lviv - cách xa tiền tuyến và giáp với Ba Lan, thành viên NATO - đã tránh được hầu hết các cuộc không kích của Nga. Nhưng vào tháng 7, bảy người đã thiệt mạng khi một quả hỏa tiễn lao vào một tòa nhà dân cư.

Truyền thông Ukraine đưa tin, theo thông tin sơ bộ, cuộc tấn công hôm thứ Ba là cuộc không kích lớn nhất vào khu vực Lviv kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Tại Volyn, một khu vực cũng giáp với Ba Lan, một doanh nghiệp tư nhân đã bị tấn công, khiến ít nhất hai người bị thương ở thành phố Lutsk, thuộc khu vực Volyn, chính quyền địa phương cho biết.

Theo các blogger quân sự Nga, cuộc tấn công kinh hoàng này là nhằm đáp trả cho những tổn thất của Nga trong cuộc chiến giành thị trấn Urozhaine.

Bốn Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến Ukraine đã tấn công ba mặt của thị trấn Urozhaine và chỉ chừa cho các đơn vị Dù và Lữ Đoàn súng trường cơ giới số 37 của Nga một con đường thoát duy nhất là tỉnh lộ T0518. Nhưng khi quân Nga chạy bộ trên tỉnh lộ này, pháo binh Ukraine đã phóng đạn chùm truy kích. Tình hình nghiêm trọng đến mức các quân nhân Nga tham chiến tại thị trấn Urozhaine đã tử trận hầu hết, chỉ trừ những binh sĩ ra đầu hàng là có cơ may sống sót.

Trước các chỉ trích mạnh mẽ của các blogger Nga, có lẽ Bộ Quốc Phòng đã quyết định tấn công tàn bạo vào các thành phố miền Tây Ukraine trên tuyến đường tiếp tế từ Hoa Kỳ và các nước phương Tây cho Ukraine.

Cuộc chiến tại thị trấn Urozhaine đang làm mất tinh thần của quân Nga ở miền Nam Ukraine, và tạo ra các vấn đề rất lớn đối với Putin. Nếu tính theo đường chim bay, từ thị trấn Urozhaine đến Sevastopol, cầu Kerch, Dzhankoi, Mariupol, lần lượt là 342km, 218km, 211km, và 120km. Như thế, trừ Sevastopol, tất cả các cứ điểm hậu cần quan trọng khác đã nằm trong tầm ngắm của hỏa tiễn Storm Shadow.

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều thứ Ba 15 tháng Tám, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov cho biết trong 24 giờ qua, 540 lính Nga đã bị loại khỏi vòng chiến cùng với 7 xe tăng, 16 xe thiết giáp, 29 hệ thống pháo, 3 hệ thống phòng không, 1 máy bay trực thăng bị bắn rơi khi cố gắng ngăn chặn quân Ukraine đang tiến về thành phố Melitopol.

Tính chung từ ngày 24 tháng 2, 2022 đến 15 Tháng Tám, 254.920 quân nhân Nga đã bị loại khỏi vòng chiến. Tổn thất của quân xâm lược còn bao gồm 4.313 xe tăng, 8.370 xe thiết giáp, 5.128 hệ thống pháo, 714 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 482 hệ thống phòng không, 315 chiến đấu cơ, 314 máy bay trực thăng, 4.242 máy bay không người lái cấp tác chiến và chiến thuật, 1.387 hỏa tiễn hành trình, 18 tàu chiến, 7.584 xe chuyển quân và nhiên liệu; và 769 đơn vị thiết bị đặc biệt.

4. Shoigu thăm địa điểm thử nghiệm hạt nhân của Liên Xô ở Bắc Cực

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Putin Ally Visits Soviet Nuclear Testing Site in Arctic Amid Rising Tension”, nghĩa là “Đồng minh của Putin thăm địa điểm thử nghiệm hạt nhân của Liên Xô ở Bắc Cực trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã đến thăm một trong những địa điểm thử nghiệm hạt nhân nổi tiếng nhất của Liên Xô khi căng thẳng xung quanh vũ khí hạt nhân lên đến đỉnh điểm trong nhiều thập kỷ qua trong cuộc chiến Ukraine.

Sergei Shoigu, một đồng minh vững chắc của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã đến thăm các cơ sở thử nghiệm hạt nhân ở Bắc Cực tại Novaya Zemlya, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Shoigu đã bay qua khu huấn luyện trung tâm của Nga cùng với Alexey Likhachev, nhà lãnh đạo công ty hạt nhân nhà nước Rosatom của nước này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Bộ cho biết, khu huấn luyện trung tâm là nơi diễn ra hơn 130 vụ thử vũ khí hạt nhân từ năm 1954 đến năm 1990.

Căng thẳng hạt nhân toàn cầu tăng vọt sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Vào tháng 2 năm 2023, Putin đã đình chỉ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước START mới, hiệp ước đặt ra giới hạn đối với kho vũ khí hạt nhân của Mạc Tư Khoa và Washington.

Trong bài phát biểu trước công dân Nga, lãnh đạo Điện Cẩm Linh khi đó cho biết Rosatom nên sẵn sàng nối lại hoạt động thử nghiệm hạt nhân nếu Washington làm như vậy “trước”.

“Tất nhiên, chúng tôi sẽ không phải là người đầu tiên làm điều này,” Putin nói, theo bản dịch của Reuters. “Nhưng nếu Hoa Kỳ thử nghiệm, thì chúng tôi sẽ làm,” ông nói. “Không ai phải ảo tưởng nguy hiểm rằng sự cân bằng chiến lược toàn cầu có thể bị phá hủy.”

Vào tháng 2, một quan chức Nga nói với hãng thông tấn nhà nước Tass rằng Novaya Zemlya “sẵn sàng” tiếp tục thử nghiệm hạt nhân nếu cần.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khu huấn luyện trung tâm hiện được sử dụng để “thực hiện các cuộc thử nghiệm các mẫu vũ khí và thiết bị quân sự tiên tiến”. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để bình luận qua email.

Quần đảo Novaya Zemlya ở Bắc Cực đã trở thành địa điểm thử nghiệm hạt nhân của Liên Xô vào giữa những năm 1950, và là nơi các nhà khoa học Liên Xô cho nổ quả bom nhiệt hạch khét tiếng Tsar Bomba vào năm 1961, đó là vũ khí hạt nhân lớn nhất từng được thử nghiệm. Một lệnh cấm đã được áp dụng từ thời Chiến tranh Lạnh, ngừng thử nghiệm hạt nhân.

Vào cuối tháng 4, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov đã bác bỏ gợi ý rằng Mạc Tư Khoa có thể nối lại các vụ thử hạt nhân, nói rằng “tại thời điểm này, mọi người đều tuân theo lệnh cấm”.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, gọi tắt là CTBT, vào đầu tháng 4/2023, chính phủ Anh và Pháp cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ muốn “bày tỏ quan ngại trước tuyên bố của Nga rằng nước này sẽ bảo đảm sự sẵn sàng tiến hành một vụ thử hạt nhân..”

“Chúng tôi nhắc lại tầm quan trọng của CTBT mà Nga đã ký kết và phê chuẩn, cũng như việc Nga phải tuân thủ lệnh cấm thử hạt nhân,” Luân Đôn và Paris cho biết.

Vào giữa tháng 6, Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được chuyển đến Belarus, sau khi Điện Cẩm Linh cho biết vào tháng 3 rằng vũ khí chiến lược sẽ được gửi đến quốc gia giáp Ukraine và Nga này.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Avril Haines nói với các nhà lập pháp Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2023 rằng “rất khó có khả năng” Mạc Tư Khoa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã mô tả mối đe dọa triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật là “có thật” vào giữa tháng Sáu.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Shoigu cũng đã thị sát các binh sĩ được triển khai ở Bắc Cực cũng như công tác chuẩn bị “để bảo vệ các cơ sở đặc biệt quan trọng”.

5. Nổ lớn tại khu du lịch Hắc Hải của Rumani

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Powerful Blast at NATO Country's Black Sea Resort Raises Alarm”, nghĩa là “Vụ nổ lớn tại khu du lịch Hắc Hải của quốc gia NATO làm dấy lên báo động.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Một quả thủy lôi đã phát nổ ngoài khơi bờ biển của một thị trấn du lịch ở Rumani trên bờ Hắc Hải, nơi căng thẳng gia tăng liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Truyền thông tại quốc gia thành viên NATO đưa tin hôm thứ Hai rằng các nhà chức trách đang điều tra vụ nổ ở bức tường chắn sóng phía trước một khách sạn ở Costinești, gần Constanța, cách biên giới Rumani với Ukraine khoảng 130 dặm về phía nam.

Một nhân chứng nói với cơ quan truyền thông địa phương Digi24 rằng một tiếng nổ lớn đã được nghe thấy và sau đó có thể nhìn thấy khói đen từ sân thượng của khách sạn.

Ana-Maria Stoica, phát ngôn viên của cơ quan thanh tra các tình huống khẩn cấp của vùng Dobrogea, nơi có thị trấn nghỉ mát, cho biết những người phản ứng đầu tiên đã được gọi đến địa điểm vào khoảng 9 giờ sáng thứ Hai và không có ai bị thương.

Digi24 đưa tin vụ nổ được cho là do thủy lôi gây ra và một tàu quét mìn hải quân Rumani cùng các thợ lặn đã được cử tới khu vực. Hải quân cũng điều tra một thủy lôi thứ hai cũng được phát hiện trong khu vực.

Truyền thông địa phương đưa tin kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Rumani đã vô hiệu hóa 5 thủy lôi của Nga ở Hắc Hải. Không rõ thủy lôi hôm thứ Hai có thuộc về Nga hay không. Newsweek đã liên lạc với hải quân Rumani để bình luận.

Costinești là một địa điểm du lịch nổi tiếng và cách Constanta khoảng 20 dặm về phía nam, nơi từng là cảng chính cho ngũ cốc của Ukraine. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào các cảng của Ukraine dọc theo Hắc Hải sau khi nước này rút khỏi thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian nhằm bảo đảm việc vận chuyển ngũ cốc Ukraine an toàn từ khu vực này.

Sau khi Mạc Tư Khoa tấn công vào các cơ sở sản xuất ngũ cốc ở khu vực Odesa dọc theo bờ biển, Ukraine được cho là đứng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong những ngày liên tiếp nhằm vào tàu Olenegorsky Gornyak của hạm đội Hắc Hải, gần cảng Novorossiysk và tàu chở dầu SIG của Nga.

Đầu tháng 8, các tàu chiến của NATO đã tiến hành các cuộc tập trận ở Địa Trung Hải nhằm điều hướng các bãi mìn khi phương Tây gây áp lực buộc Mạc Tư Khoa phải chấm dứt phong tỏa Hắc Hải.

Ở phía tây nam của Hắc Hải, tàu tuần tra Vasily Bykov của Nga đã bắn cảnh cáo vào tàu thương mại Sukru Okan hôm Chúa Nhật, làm dấy lên cáo buộc từ Kyiv về “cướp biển”. Các nhân viên Nga đã khám xét con tàu chở hàng đang treo cờ của quốc đảo Palau ở Thái Bình Dương.

Sau khi từ bỏ sáng kiến Black Sea Grain, Nga cho biết họ sẽ coi bất kỳ tàu nào trên đường đến vùng biển Ukraine là đối tượng bị kiểm tra.

6. Putin nói Nga sẵn sàng hợp tác quân sự với các nước khác

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng hợp tác quân sự với các nước khác, bao gồm cả việc tham gia các cuộc huấn luyện và tập trận quân sự chung.

“Chúng tôi đề xuất phát triển hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm đào tạo nhân sự, đào tạo nhân viên quân sự nước ngoài và nâng cao trình độ của họ, tiến hành chỉ huy chung và các cuộc tập trận khác. Và chúng tôi hy vọng rằng, như trước đây, các thỏa thuận và hợp đồng xuất khẩu quan trọng sẽ được ký kết bên lề diễn đàn “, ông Putin nói trong một video chào mừng những người tham gia diễn đàn Army-2023 gần Mạc Tư Khoa.

Nga “sẵn sàng tăng cường” quan hệ đối tác công nghệ bình đẳng và hợp tác kỹ thuật quân sự với các quốc gia khác “những nước bảo vệ lợi ích quốc gia, con đường phát triển độc lập của họ và coi điều quan trọng cơ bản là cùng nhau xây dựng một hệ thống an ninh bình đẳng, không thể chia cắt để bảo vệ mỗi quốc gia một cách đáng tin cậy. “ Putin nói thêm.

“Chúng tôi cũng hài lòng khi ngày càng có nhiều công ty quốc phòng nước ngoài tham gia diễn đàn,” ông Putin nói. “Năm ngoái, 32 người nước ngoài tham gia trưng bày sản phẩm của họ tại đây. Năm nay, số lượng của họ đã tăng lên 82.”

Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế hàng năm là một nền tảng nơi các công ty quân sự nổi tiếng của Nga giới thiệu sản phẩm của họ. Khoảng 1.500 doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu của Nga đang tham gia các chương trình kinh doanh và triển lãm diễn đàn năm nay. Họ sẽ thảo luận về các dự án với Bộ Quốc phòng Nga cũng như hợp tác với các quốc gia khác, theo hãng thông tấn nhà nước TASS.

Khoảng 80 công ty và tổ chức nước ngoài từ 7 quốc gia dự kiến tham gia diễn đàn do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức, theo TASS. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng tham dự diễn đàn.

7. Bản tin tình báo của Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Vương Quốc Anh

Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Vương Quốc Anh cho biết như sau:

Trong một bài đăng trực tuyến vào ngày 10 tháng 8 năm 2023, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã công nhận những nỗ lực của Tiểu đoàn Vostok Akhmat Chechnya trong khu vực Orhikiv đang có nhiều tranh chấp ở Tỉnh Zaporizhzhia.

Nhận xét của Kadyrov nhấn mạnh vai trò liên tục của một trong những đơn vị Chechnya hàng đầu trong khu vực trọng điểm này. Vostok chính thức nằm dưới quyền chỉ huy của Sư đoàn súng trường cơ giới số 42 của Quân khu phía Nam, đang hoạt động quanh làng Robotyne.

Lực lượng Chechnya bao gồm một thành phần tương đối nhỏ nhưng nổi tiếng trong lực lượng Nga ở Ukraine. Kadyrov có khả năng đang thúc đẩy mạnh mẽ vai trò của các đơn vị của mình một phần để đánh bóng uy tín của mình với tư cách là một người trung thành với Putin.

8. Putin hô hào tăng cường quan hệ với Bắc Hàn

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba kêu gọi Mạc Tư Khoa và Bình Nhưỡng tăng cường quan hệ, trong một thông điệp chúc mừng tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Chính Ân, nhân Ngày Giải phóng Quốc gia của Bắc Hàn.

Nga và Triều Tiên - cả hai đều ngày càng bị phương Tây cô lập và chịu nhiều lệnh trừng phạt - đã xích lại gần nhau hơn kể từ khi Điện Cẩm Linh triển khai quân tới Ukraine và bắt đầu các hành động thù địch quy mô lớn vào năm ngoái.

Putin nói trong một video: “Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì lợi ích củng cố ổn định và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và trong toàn bộ khu vực Đông Bắc Á.”

Putin nói rằng chính thời kỳ Triều Tiên được giải phóng khỏi Nhật Bản và “thời kỳ chiến tranh khắc nghiệt” đã đặt nền móng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa Mạc Tư Khoa và Bình Nhưỡng.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hồi tháng trước ca ngợi quan hệ đối tác của nước ông với Triều Tiên trong cuộc gặp với người Bộ trưởng Quốc phòng Khương Thuận Nam ở Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nhận định rằng Shoigu đến Bắc Triều Tiên để bảo đảm nguồn cung cấp vũ khí hỗ trợ các lực lượng Nga đang chiến đấu ở Ukraine.
 
Lạ lùng: Ly giáo trong các cộng đoàn Tin Lành vì kẻ bênh, người chống TT Trump – Washington Post
VietCatholic Media
17:14 15/08/2023


1. Đức Thánh Cha lên án vụ ám sát 'vô lý' ứng cử viên tổng thống Ecuador

Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Bảy đã lên án mạnh mẽ vụ ám sát “vô lý” một ứng cử viên tổng thống Ecuador và kêu gọi tất cả người dân Ecuador cùng nhau hợp tác vì hòa bình.

Đức Giáo Hoàng người Mỹ Latinh đầu tiên trong lịch sử đã gửi một bức điện chia buồn sau vụ ám sát Fernando Villavicencio một cách trắng trợn tại một cuộc mít tinh chính trị hôm thứ Tư ở thủ đô Quito. Vụ sát hại một nhân vật mà cả đời cống hiến cho cuộc chiến chống tội phạm và tham nhũng đã tập trung sự chú ý của toàn cầu vào làn sóng cái chết bạo lực ở Ecuador và tình trạng tội phạm đối với những người dễ bị tổn thương của quốc gia này.

Vị giáo hoàng Dòng Tên người Á Căn Đình, người đã đến thăm Ecuador vào năm 2015 trong một trong những chuyến đi đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của mình, cho biết ngài đang cầu nguyện cho gia đình Villavicencio và tất cả người dân Ecuador.

Một bức điện được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, có đoạn viết như sau:

“Trước những đau khổ do bạo lực vô lý gây ra, mà Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ lên án hết sức có thể, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả công dân và các lực lượng chính trị tham gia vào nỗ lực chung vì hòa bình”

Ecuador đã bắt giữ sáu người đàn ông Colombia liên quan đến vụ giết người.


Source:AP

2. Thượng hội đồng Ethiopia ra vạ tuyệt thông cho các giám mục Tigray

Cuộc tranh cãi trong Giáo Hội Chính thống Tewahedo của Ethiopia dường như trở nên gay gắt hơn trong tuần này với việc Thánh Công Đồng ra vạ tuyệt thông cho bốn tổng giám mục Tigray về việc bổ nhiệm các giám mục mới của các ngài.

Các nhà lãnh đạo từ Tòa Selama Kesate Birhan ly khai đã bổ nhiệm chín giám mục phục vụ trong khu vực và bốn giáo phận ở cộng đồng hải ngoại.

Thượng hội đồng phản ứng bằng cách vạ tuyệt thông cho bốn vị giám mục Tigray, Tổng giám mục Isaias của Mekele, Tổng giám mục Mekaryos của Aksum, Tổng giám mục Merja Kristors của Adigrat và Tổng giám mục Petros của Shire Indaselassie.

Các nhà lãnh đạo của thượng hội đồng ở Addis Ababa cho biết các cuộc bổ nhiệm là bất hợp pháp và dị giáo, vì Thánh Công Đồng đã tước bỏ quyền lực giáo sĩ của bốn tổng giám mục.

Chín tân giám mục cũng bị tước bỏ chức vụ giáo sĩ và bị cấm sử dụng các nhà thờ Chính thống giáo trong khu vực.

Nhưng các tổng giám mục – từ Giáo Hội Chính thống Tigray mới thành lập – đã lên án vạ tuyệt thông.

Họ đã nói rằng thượng hội đồng Addis không có thẩm quyền đạo đức để đưa ra quyết định như vậy sau khi cung cấp hỗ trợ tài chính và đạo đức cho cuộc chiến tàn khốc trong khu vực của họ, diễn ra từ tháng 11 năm 2020 cho đến tháng 11 năm ngoái.

Các vị Giám Mục cảnh báo rằng vạ tuyệt thông sẽ không thay đổi quyết định của họ và kêu gọi thượng hội đồng xem xét lại động thái này nếu họ muốn thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai giáo hội.

Các nhà lãnh đạo nhà thờ ở Tigray cáo buộc Giáo Hội quốc gia đã từ bỏ quan điểm của họ trong cuộc xung đột giữa quân đội quốc gia và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray.

Giáo hội Chính thống Ethiopia đã phải đối mặt với mối đe dọa ly giáo tương tự vào Tháng Giêng, khi ba tổng giám mục từ vùng Oromo tuyên bố thành lập một tòa thượng phụ mới. Động thái này đã gây ra các cuộc biểu tình bạo lực, với hàng chục tín hữu bị lực lượng an ninh hành động để khôi phục sự thống nhất của Giáo hội giết chết.

Tại Addis Ababa, các nhà lãnh đạo thượng hội đồng đã thúc giục chính phủ ngăn chặn các tổng giám mục Tigray thực hiện các hành động chia rẽ Giáo hội.


Source:The Tablet

3. Ủng hộ hay không ủng hộ Tổng thống Trump dẫn đến ly giáo

Việc ủng hộ hay không ủng hộ Tổng thống Trump trong cộng đoàn Công Giáo Việt Nam cùng lắm là dẫn đến những tranh cãi, bút chiến hay tối đa là tìm cách hạ nhục lẫn nhau. Tờ Washington Post trong bài tường trình “The churches where clergy and churchgoers agree (and disagree) politically”, nghĩa là “Các nhà thờ nơi giáo sĩ và người đi nhà thờ đồng ý (và không đồng ý) về chính trị”, cho biết trong các giáo phái Tin Lành ở Mỹ, việc ủng hộ hay không ủng hộ Tổng thống Trump, đã và đang dẫn đến ly giáo.

Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Trong hai năm qua, một nhóm các nhà lãnh đạo Tin lành có ảnh hưởng đã ly khai khỏi nhà thờ hoặc giáo phái của họ, chủ yếu là do sự ủng hộ vững chắc của giáo đoàn đối với cựu tổng thống Donald Trump và nói chung là chính trị và thông điệp bảo thủ.

Các động thái, nổi bật nhất là của nhà thần học Russell Moore và giáo viên dạy Kinh thánh Beth Moore, cho thấy những rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa các nhà lãnh đạo Tin lành lâu đời và những tín hữu bình thường.

Sự chia rẽ của Beth Moore với Southern Baptists khiến một số phụ nữ tự hỏi liệu có nên theo cô ấy không.

Nhưng một cuộc khảo sát được công bố trên số mới nhất của tạp chí Chính trị và Tôn giáo, một tạp chí hàng quý, nói rằng các giáo sĩ theo đạo Tin lành Da trắng không kém phần bảo thủ về mặt chính trị so với các giáo đoàn của họ. Trên thực tế, cuộc khảo sát cho thấy, một đa số rõ ràng các giáo sĩ theo đạo Tin lành Da trắng cũng bảo thủ, nếu không muốn nói là hơn, những người ngồi trong hàng ghế của họ.

Tuý Vân xin lưu ý quý vị và anh chị em rằng thuật ngữ “bảo thủ” mà báo chí thường dùng có nghĩa là tin tưởng vào các giá trị truyền thống như chống phá thai, chống hôn nhân đồng tính, chống ý thức hệ giới tính.

Nghiên cứu của nhà xã hội học Mark Chaves của Đại học Duke và cộng sự nghiên cứu sau tiến sĩ Joseph Roso, cho thấy 74% thành viên giáo sĩ Tin lành da trắng báo cáo rằng quan điểm chính trị của họ giống như hầu hết mọi người trong giáo đoàn của họ. Chỉ có 12% giáo sĩ Da trắng theo đạo Tin lành nói rằng họ cấp tiến hơn hoặc tự do hơn nhiều so với giáo dân của họ, và 14% nói rằng họ bảo thủ hơn hoặc bảo thủ hơn nhiều.

Chaves nói: “Điều này thực sự phản bác ý kiến cho rằng có rất nhiều giáo sĩ theo đạo Tin lành cấp tiến hơn người dân của họ”.

Phù hợp với dữ liệu trong nhiều thập kỷ qua, cuộc khảo sát mới cũng cho thấy khoảng cách chính trị sâu sắc giữa quan điểm của các giáo sĩ trong các giáo phái Tin lành và cộng đoàn của họ, cũng gần giống như trong quan điểm của các linh mục Công Giáo và giáo dân của họ. Hơn một nửa (53 phần trăm) các giáo sĩ Tin lành dòng chính nói rằng họ cấp tiến hơn hoặc tự do hơn so với giáo dân của họ. Trong số các linh mục Công Giáo, 53 phần trăm cho biết họ cấp tiến hơn hoặc cấp tiến hơn so với giáo dân của họ.

Nhóm duy nhất khác mà các giáo sĩ và giáo dân có quan điểm giống nhau là những người theo đạo Tin lành da đen; 70 phần trăm giáo sĩ Da đen cho biết họ có cùng quan điểm với giáo dân của mình. Nhưng, không giống như những người theo đạo Tin lành Da trắng, các giáo sĩ và người đi nhà thờ Da đen tỏ ra cấp tiến hơn nhiều và có xu hướng bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ.


Source:Washington Post
 
Thánh Ca
Thánh Ca Lễ Mẹ Lên Trời: MẸ VỀ THIÊN CUNG - Trình bày: Ca Sĩ Kim Thúy
Kim Thúy
02:06 15/08/2023