Ngày 21-07-2023
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
22/07: Nữ Sứ Giả Đầu Tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh, Thánh Maria Mađalêna, Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
Giáo Hội Năm Châu
02:44 21/07/2023

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. Đức Giê-su nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

Đó là lời Chúa
 
Mary Mađalêna - Tông Đồ Bị Hiểu Lầm
Nguyễn Trung Tây
05:21 21/07/2023
Nguyễn Trung Tây
Góc KINH THÁNH: Mary Mađalêna - Tông Đồ Bị Hiểu Lầm


Tông đồ, trong tiếng Việt Nam, tông mang ý nghĩa tông truyền, chân truyền, hay là chính thống. Đồ là đồ đệ. Tông đồ do đó có nghĩa là đồ đệ trực tiếp hay chân truyền được truyền dạy bởi chính tay của sư phụ. Trương Tam Phong trong Cô Gái Đồ Long chỉ chọn lựa bẩy môn đệ chân truyền. Bẩy đồ đệ này do chính tay Trương Chân Nhân đích thân lựa chọn và truyền dạy võ thuật. Trong ý nghĩa chân truyền, bẩy người đồ đệ của Trương Tam Phong có thể được coi như là bẩy tông đồ.

Tuy nhiên, tông đồ, ἀπόστολος, apóstòlọs, trong tiếng cổ Hy Lạp không có nghĩa là tông truyền hay chân truyền. Aπόστολος có nghĩa là người được Đức Giêsu mời gọi và sai đi với một sứ mạng.

Theo như Gioan 20:1-18, sáng hôm đó trời còn tối, Mary Mađalêna một mình đi tới ngôi mộ. Cô thấy tảng đá che cửa ngôi mộ đá bị lăn sang một bên. Cô chạy về báo cho Phêrô và người môn đệ được Đức Kitô thương mến. Cả hai cùng chạy tới ngôi mộ đá. Cả hai không thấy gì khác hơn ngoài ngôi mộ trống, và khăn liệm che đầu cùng những băng vải cuốn xác Đức Kitô còn để lại trong ngôi mộ. Hai người đàn ông bỏ về. Nhưng Mary Mađalêna quyết định ở lại quanh quẩn với ngôi mộ trống. Trong giây phút không ai ngờ, Đức Kitô Phục Sinh hiện ra đàm đạo với cô. Ngài sai Mary Mađalêna ra đi với một sứ mạng, “Hãy đi tới với các môn đệ của ta và báo cho họ biết là ta trở về cùng Cha ta cũng là Cha của các con” (Gioan 20:17).

Theo lời phán truyền của Đức Kitô Phục Sinh, Mary Mađalêna lên đường loan báo Đại Tin Mừng Phục Sinh tới những môn đệ của Đức Giêsu: “Tôi đã gặp Thiên Chúa.” Mary Mađalêna do đó đã được Giáo hội tiên khởi tuyên phong, "Apostle to all the Apostle/Tông đồ của các tông đồ," bởi Mary Mađalêna là người đầu tiên đã được Chúa Phục Sinh sai đi với sứ mạng rao giảng đại Tin Mừng Phục Sinh.

Năm 591, Pope Gregory I trong bài giảng Phục Sinh xác định Mary Mađalêna của Tin Mừng Luca 8:2 là Mary của Luca 10:39 và người thiếu nữ vô danh rửa chân Đức Giêsu trong Luca 7:36-50. Hình ảnh sai lệch kéo dài cho tới năm 1969 khi Pope Paul VI xác nhận Mary Mađalêna không phải là hai nhân vật trong Tin Mừng Luca 7:36-50 và 10:39. Mới đây 2016, Pope Francis chuyển đổi lễ nhớ thánh Mary Magđalêna trong lịch phụng vụ sang lễ trọng, 22/7.

Lời Nguyện
Lạy Ngài! Xin dạy con ra đi rao giảng Tin Mừng như Tông đồ Mary Mađalêna.
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05:42 21/07/2023

15. Trong tu viện, nếu được chút tinh thần vui vẻ từ nơi Thiên Chúa, thì có thể dư dật bù đắp khi họ khước từ tất cả vì Chúa.

(Thánh Camillus de Lellis)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05:48 21/07/2023
8. CÙNG NHAU ĐỘNG THỦ

Huyện quan và huyện thừa là hai tay tham ô kỳ cựu, chỉ có huyện úy (1) là thanh liêm mà thôi.

Một hôm, ba người cùng đi dự tiệc nhỏ trong huyện, huyện quan và huyện thừa thì cơm rượu no đầy, trong lòng thỏa mãn, bèn kêu nhạc công đàn tấu lên nghe.

Âm nhạc du dương trầm bổng làm cho huyện quan huyện thừa tay chân ngứa ngáy múa máy quay tròn, nhưng huyện úy thì vẫn cứng nhắc ngồi một bên, nhìn mà như không thấy.

Huyện quan gọi:

- “Tại sao không động thủ? Mau mau đến đây, cùng nhau động thủ cho mạch máu lưu thông và để giúp tiêu hóa !”

Huyện úy trả lời:

- “Ngài và huyện thừa đã động thủ rồi, nếu thêm tôi nữa thì bá tánh khó mà sống nổi !”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 8:

Đúng là câu trả lời thông minh và đầy trách nhiệm, thường người làm cảnh sát, công an hoặc an ninh thì rất là hống hách với dân chúng, thế mà huyện úy này lại thanh liêm, đúng là sự đời không như ta nghĩ…

Có người Ki-tô hữu được làm an ninh thôn xóm thì tưởng mình là ông trời con nên thường hay sách nhiễu bà con trong làng xóm, có người được làm trưởng thôn thì cho mình là người có quyền sanh sát, thế là hách dịch với bà con và có khi “đấu” tay đôi với cha sở của mình. Những người này lợi dụng chức quyền người đời để làm khổ bá tánh, làm khổ anh em đồng loại, và nhất là họ đã quên mất giáo lý mà họ đã được hấp thụ từ trong trứng nước ở trong thôn xóm họ đạo, cũng có nghĩa là họ ăn quả nhưng lại quên mất cây đã làm cho họ nên người…

Đức Chúa Giê-su lên án những ai lạm dụng quyền hành để làm khổ hạch họe anh em mình, Ngài nói vơí các môn đệ: “Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng quyền uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20, 25-27).

Xét cho cùng, có quyền hành chức vụ thì rất dễ dàng phục vụ tha nhân, nếu chúng ta có sự khiêm tốn và yêu thương chân thành.

Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta có tâm hồn khiêm tốn và cảm thông khi chúng ta có chức vụ cao trong xã hội và trong Giáo Hội.

(1) Quan làm việc về tư pháp thời xưa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Lúa lùmg lẫn lộn
Lm. Nguyễn Xuân Trường
06:37 21/07/2023

LÚA LÙNG LẪN LỘN

Hằng ngày chúng ta thấy đầy dẫy sự dữ đang xảy ra trong đời. Vậy Chúa có là tác giả của sự dữ? Sao Chúa không thẳng tay loại ngay những người ác độc đi cho đời đỡ khổ? Dụ ngôn Nước Trời như lúa lẫn cỏ lùng tuần này soi sáng cho chúng ta câu trả lời.

1. Lúa lùng lẫn lộn. Chúa như người gieo lúa tốt, gieo những hạt giống yêu thương tốt lành vào mảnh vườn thế giới này. Chúa là tình yêu nên không bao giờ gieo sự dữ khiến con người đau khổ. Vậy ai gieo sự dữ? Thưa, quỷ dữ như kẻ thù gieo cỏ lùng vào ruộng lúa. Từ đó, mảnh vườn cuộc đời này lẫn lộn lành dữ, thiện ác, ánh sáng và bóng tối đan xen.

2. Lúa lớn lùng lụi. Nếu kẻ thù gieo sự dữ thì sao Chúa không trừng phạt, loại bỏ ngay những kẻ ác độc để đời đẹp hơn? Nếu làm vậy thì Chúa giống tên đao phủ mất rồi. Chúa nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương nên Chúa luôn chờ đợi người lầm lỗi sám hối làm lại cuộc đời. Trong tự nhiên, thì cỏ mãi là cỏ, không bao giờ cỏ trở thành lúa. Nhưng trong ơn Chúa, thì tội nhân lại có thể biến đổi thành thánh nhân.

Trong mảnh ruộng dễ phân biệt rõ ràng đây là lúa, kia là cỏ. Nhưng trong mảnh vườn cuộc đời lại khó khẳng định ai 100% là lúa tốt, ai 100% là cỏ lùng. Bởi vì, thực tế chẳng ai hoàn toàn thánh thiện như thiên thần, và cũng chẳng ai hoàn toàn ác độc như quỷ dữ. Mà mảnh đất tâm hồn mỗi người đều có lúa lẫn cỏ, thiện và ác. Thế nên, Chúa mà thẳng tay diệt trừ tội nhân thì còn ai sống nổi! Chúa luôn thương tội nhân, Chúa chỉ ghét tội lỗi. Thế nên, mỗi người mỗi ngày hãy bớt đi cỏ lùng lấm lem lầm lỗi và tăng trưởng lúa lành lợi lộc, để cuộc đời lung linh lấp lánh. Amen.
 
Lòng tốt
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
06:43 21/07/2023

LÒNG TỐT
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A

Bộ phim Pay it forward (Đáp đền tiếp nối) kể lại những cử chỉ đẹp nối tiếp nhau thật cảm động: Ngày đầu năm học, thầy giáo đề nghị làm bài tập thực hành: “Think of an idea to change our world anh put it into action” (Hãy nghĩ ra một điều có thể thay đổi thế giới và thực hành ngay).

Vâng lời thầy, trên đường về, ngang khu vực người vô gia cư, Trevor nhìn chằm chằm một thanh niên bặm trợn, nghiện xì ke, hình như đói và rét lắm…

Tối hôm ấy, chị Arlene, mẹ của Trevor, đi làm về, kinh ngạc phát hiện kẻ lạ ăn uống, tắm rửa và ngủ ngay trong garage. Sau khi hết sức giận và đuổi hắn, chị mới ngỡ ra: Con trai chị cố làm một cử chỉ đẹp hòng thay đổi không chỉ số phận một người mà góp phần xoa dịu thế giới người bất hạnh...

Cử chỉ đẹp của Trevor được tiếp nối bởi mẹ cậu. Được đánh động bởi con trai, chị Arlene đón nhận lại bà mẹ nát rượu của chị mà bấy lâu chị bỏ rơi.

Bà cụ lại gặp anh da đen côn đồ để nói với anh điều hơn thiệt. Tuy chưa đổi đời, anh da đen khắc ghi lời bà cụ. Một hôm, anh bị đồng bọn đâm phải vào viện. Gặp người đàn ông ôm đứa con thoi thóp, anh giơ súng bắn thị uy buộc bác sĩ phải cứu đứa bé ngay, trước khi săn sóc cho anh. Anh đi tù, nhưng niềm vui lần đầu làm việc tốt mãi làm cho anh, luôn nở nụ cười đôn hậu.

Còn người có đứa con nguy tử được cứu sống, là sĩ quan cao cấp. Một hôm, đang chạy xe, gặp một phóng viên, trong lúc tác nghiệp, bị bọn cướp tông nát xe, ông lẳng lặng nhường chiếc xe bạc triệu cho người phóng viên.

Anh phóng viên kinh ngạc: làm gì trên đời có một tấm lòng tốt cách hết sức mầu nhiệm như thế. Với nghề phóng viên, anh quyết tâm điều tra. Cuối cùng, anh gặp bé Trevor, nguyên nhân khiến mọi người phải thực hiện cử chỉ đẹp.

Trước ống kính truyền hình, Trevor hồn nhiên, đơn sơ, nhưng chững chạc: “Có lẽ đối với một số người đã quá quen với cuộc đời họ, ngay cả khi cuộc đời đó buồn thảm. Họ sợ phải thay đổi. Họ buông xuôi. Và khi họ buông xuôi tất cả, họ có cảm giác thua cuộc. Cháu thấy… mình phải quan tâm đến người khác nhiều hơn, luôn trông chừng họ để bảo vệ họ, vì không phải lúc nào họ cũng thấy những gì họ cần. Luôn luôn có một cơ hội để sửa đổi một điều gì đó, không chỉ là một chiếc xe đạp, nhưng chúng ta có thể sửa đổi cả một con người!”.

Nhưng một lần tan học, trông thấy bạn thân bị một số bạn vây đánh. Trevor lăn xả vào can ngăn. Bất ngờ một nhát dao của những học trò vô đạo đức khiến chú bé ra đi vĩnh viễn trước sự thương tiếc vô cùng của thầy, của mẹ, là những người mà Trevor cố gắng tác hợp để họ gặp nhau trong tình yêu muộn.

Trevor chết mà vẫn sống, không chỉ nhờ thông điệp tình yêu em làm lan rộng qua sóng truyền hình khắp nước Mỹ, mà còn do lòng yêu quý, cử chỉ đẹp em để lại trong lòng mọi người.

Trong ánh nến tưởng nhớ em, người ta nhìn thấy đủ mọi khuôn mặt, đủ mọi thành phần: bạn của em, thầy giáo, mẹ, bà ngoại đã bỏ rượu, anh phóng viên, người sĩ quan đã không mất đứa con, anh chàng da đen du thủ du thực đã được ân xá, người thanh niên bặm trợn đã cai được xì ke…

Ngoài ra còn nhiều người xa lạ khác. Họ mang theo trong tâm bài học khao khát muốn làm một cử chỉ để thay đổi thế giới, thay đổi lòng người…

Hôm nay, khi mời gọi suy niệm dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa tốt, Hội Thánh nhắc ta đừng chỉ nghĩ, trong cuộc đời này, người tốt và người xấu tồn tại bên nhau. Chỉ nghĩ theo một "kênh" như thế, có khi người tốt, tự thấy mình tốt, sinh kiêu căng, tự phụ, tự hào, khinh dể người mà họ cho rằng chưa tốt.

Hội Thánh muốn ta nhận ra một "kênh" khác: Nhận biết nơi lòng mình và anh chị em vẫn tồn tại điều tốt, điều xấu. Nếu cỏ lùng và lúa tiếp tục hiện diện bên nhau trong cùng mảnh ruộng, thì lòng người không hề khác.

- Có thể người lương thiện, trong phút chốc, chẳng lương thiện chút nào (tựa như hình ảnh Arlene, mẹ của bé Trevor khi bà quyết đuổi người thanh niên bặm trợn, nghiện xì ke ra khỏi garage nhà mình).
- Cũng có biết bao nhiêu người mà xã hội lên án, lại có lúc sống hết sức cho tình người, tình đồng loại (tựa như kẻ côn đồ bị đâm nhưng buộc bác sĩ phải cấp cứu đứa bé sắp chết trước khi săn sóc vết thương cho anh. Anh đã có thể nở nụ cười đôn hậu, dù phải sống sau song sắt của lao tù).

Bởi "cỏ lùng" và "lúa tốt" không ở đâu xa, nhưng tồn tại trong chính bản thân, nên ta đừng vội lên án hay xét đoán ai. Người xấu có thể là chính ta. Kẻ tốt lại có thể là một tay khét tiếng "đầu trộm, đuôi cướp".

Hãy nhớ, trong mỗi con người vẫn tồn tại cỏ lùng và lúa. Kẻ tốt, không chắc tốt mọi lúc, mọi nơi. Còn kẻ xấu, không chắc lúc nào, nơi nào cũng xấu...

Hãy nhớ đinh ninh: Con sóng dù to đến đâu cũng chỉ có thể tồn tại khi nó hòa mình vào những con sóng khác của đại dương, cho dù loại sóng mà nó hòa vào chỉ là một gợn sóng lăn tăn.

Hiện diện trong đời là để sống cùng và cho nhau. Mọi người đều là quà từ cuộc sống. Bản chất của sự sống là hành trình thực hiện những chia sớt, tương trợ. Hãy cho nhau lòng tốt.

Hãy đến với nhau bằng cõi lòng của "lúa". Càng cắt đứt "cỏ lùng", càng quý, càng là cơ hội nhân rộng bác ái, yêu thương.
 
Hành trình nội tâm
Lm. Minh Anh
14:45 21/07/2023

HÀNH TRÌNH NỘI TÂM
“Maria!”.

“Aline!”, một trong những ca khúc thành công nhất của nhạc sĩ người Pháp, Christophe, vào thập niên 70. Bài hát được các nhạc sĩ Việt Nam chuyển ngữ với tựa đề, “Gọi Tên Người Yêu”. Phải chăng tác giả đã cảm hứng từ sách Diễm Ca khi viết, “Tôi đã tìm người tôi yêu; nhưng biệt tăm, chẳng chút hy vọng… Người hỡi, ai giúp tôi tìm người tôi yêu?”.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật thú vị, “Aline!”, “Maria!”, “Hỡi người tôi yêu!”, những tên gọi đó xem ra được lặp lại qua các bài đọc ngày kính thánh Maria Mađalêna, người phụ nữ đi ra mộ Chúa Giêsu từ sáng sớm khi trời còn tối mịt. Thế nhưng, trước khi nhận ra Chúa Phục Sinh, Maria đã phải trải qua một ‘hành trình nội tâm’ tối mịt khác cho đến khi nghe gọi tên mình, “Maria!”.

Trước khi nhận biết Thầy, Maria vẫn ở trong bóng tối của chiều thứ Sáu; không chỉ một Giêsu đã chết mà thi hài Ngài dường như sau đó, cũng bị đánh cắp! May thay, Maria được dẫn dắt dần dần để bước ra khỏi sự u minh tâm linh này khi ‘Ai đó’ gọi tên cô; để mắt cô mở ra và nhận biết Thầy. Vậy mà, ngay cả khoảnh khắc tuyệt vời đó, Maria vẫn phải vượt qua một sự thật khác: Thầy không còn như trước! Quan hệ của Ngài với Maria đã khác đi! Vậy là phải bắt đầu một ‘hành trình nội tâm’ khác, hành trình của Thánh Thần!

Chỉ khi cởi mở hoàn toàn với mối quan hệ ‘sau phục sinh’ với Chúa Giêsu, Maria mới có thể cất bước rao truyền sứ điệp Sống Lại của Ngài. Vượt qua ‘hành trình nội tâm’ là điều kiện để một người có thể ra đi! Với bạn và tôi, nó có thể là một đoạn tuyệt nào đó, giã từ một tính hư nết xấu nào đó; nó còn là tiến trình dỡ bỏ cái tôi của mỗi người. Đó là một hành trình, một chuyến đi không bao giờ hoàn thành ở ‘phía bên này’ cõi đời đời.

Bài đọc Diễm Ca mô tả chuyến đi này như một người đi tìm người yêu, “Tôi tìm kiếm người tôi yêu”. Sau đó, niềm vui vỡ oà khi người ấy tìm được người của mình. ‘Người ấy’ của Diễm Ca là hình ảnh của Maria, của Hội Thánh, của bạn và tôi trong cơn khát tìm đến suối Giêsu. Thánh Vịnh đáp ca thật ý nghĩa, “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa!”.

Anh Chị em,

“Maria!”. Tiếng gọi đích danh với âm vực quen thuộc của “Người Làm Vườn” đã làm giật thót trái tim Maria, vì “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi”. Nếu thuở địa đàng, sự chết đã đến với loài người trong một khu vườn; thì nay, sự sống đã trở lại với nhân loại cũng trong một khu vườn! Vui biết bao, ‘lần hiện ra đầu tiên’ của Chúa Phục Sinh đã diễn ra theo ‘cách cá nhân’ đến thế! Một ‘Ai đó’ biết tôi, nhìn thấy tôi khổ đau, thất vọng… đến nỗi Ngài gọi tên tôi! Không phải tôi đi tìm Chúa, nhưng thật phi thường, Chúa đi tìm tôi! Ngài quan tâm đến cuộc sống của tôi, Ngài nuôi dưỡng nó; và để làm điều này, Ngài gọi tôi bằng tên. Nhưng trước hết, Ngài mời bạn và tôi hãy bắt đầu tìm kiếm Ngài với một ‘hành trình nội tâm’ vốn đòi hỏi một sự biến đổi, hoán cải bên trong nhờ Thánh Thần.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, để gặp Chúa và có thể loan truyền Chúa, cho con biết ra đi ‘từ cái tôi’, ‘từ nơi sâu thẳm linh hồn’ con. Dù phải đau đớn, xót xa, nhưng nó nhất định cần thiết!”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 16 TN)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16:09 21/07/2023
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

Tin mừng: Mt 13, 24-43

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt.”


Bạn thân mến,

Câu chuyện dụ ngôn lúa và cỏ lùng mà chúng ta nghe hôm nay là do Đức Chúa Giê-su kể, qua lời tường thuật của thánh sử Mát-thêu, bạn nghe xong chắc hẳn khen ngợi Đức Chúa Giê-su thật tài giỏi, vì biết lấy hoàn cảnh thực tế của cuộc sống để dạy dỗ và hướng dẫn dân chúng hiểu được Nước Trời, nhưng tầm quan trọng của dụ ngôn lúa và cỏ lùng là ở chỗ này, bạn thử cùng tôi suy tư xem sao:

Tâm hồn chúng ta là mảnh đất mà Đức Chúa Giê-su gieo hạt giống vào đó, Ngài chỉ gieo hạt giống tốt tức là lời của Ngài để nảy sinh những cây lúa tốt tươi là những nhân đức. Ma quỷ cũng thấy tâm hồn chúng ta có thể gieo cỏ lùng vào để trở nên hang ổ sào huyệt của tội lỗi. Lúa là những nhân đức mà chúng ta học hỏi nơi Lời Chúa để tâm hồn của chúng ta trở nên cánh đồng lúa tốt tươi, đem lại nhiều lợi ích cho mọi người; cỏ lùng chính là những thói hư tật xấu, những ích kỷ hưởng thụ, những đam mê danh vọng.v.v...mà ma quỷ đã gieo vào trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta.

Tình yêu của Thiên Chúa được thể rõ ràng nhất qua thời gian sống của mỗi người chúng ta: lúa tốt và cỏ lùng chính là nhân đức và tội lỗi đang tồn tại trong con người chúng ta. Thiên Chúa không sai các thiên thần lập tức đi diệt cỏ lùng, nhưng đợi đến ngày thu hoạch lúa tức là ngày phán xét mới thực hiện. Điều này cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, yêu thương dẫn đến nhẫn nại, nhẫn nại đưa đến tha thứ, nhưng nếu chúng ta không nhận ra được tình yêu, nhẫn nại và tha thứ của Thiên Chúa mà không sửa đổi cuộc sống của mình cho phù hợp với tinh thần Phúc Âm, thì sẽ có ngày, Thiên Chúa sẽ liệt chúng ta vào hàng cỏ lùng và đem bỏ vào trong lửa hỏa ngục đời đời.

Bạn thân mến,

Cuộc sống của bạn và tôi và của tất cả mọi người đều có ngày kết thúc, sự công bằng của Thiên Chúa lúc ấy sẽ tỏ hiện thật rõ ràng qua việc phán xét công và tội của mỗi người. Trong cuộc sống, bạn và tôi đều mong muốn tâm hồn mình luôn đón nhận Lời Chúa và mong muốn thực hành lời hằng sống ấy trong cuộc sống của mình. Nhưng cũng có rất nhiều lần, tâm hồn bạn và tôi đều đồng thời cảm thấy như có một sức mạnh của cám dỗ làm cho lòng mình không muốn thực hành Lời Chúa, mà chỉ muốn sống hưởng thụ thoài mái thân xác, đó chính là kẻ thường đối kháng với Đức Chúa Giê-su là ma quỷ đang gieo cỏ lùng (tội lỗi) vào trong tâm hồn chúng ta đó, hãy cẩn thận để phân biệt điều tốt đẹp từ nơi Thiên Chúa trong tâm hồn của mình.

Ruộng lúa nào cũng có cỏ dại chen lẫn với cây lúa, nhưng nếu chúng ta siêng năng tỉnh táo nhổ nó mỗi ngày bằng bí tích Giải Tội, bí tích Thánh Thể, lần hạt Mân Côi và các phương tiện mà Giáo Hội đã chỉ dẫn cho chúng ta, thì chắc chắn cỏ lùng sẽ không thể vượt qua và che kín cây lúa được.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Ngày Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 được tổ chức ra sao
Vũ Văn An
14:55 21/07/2023

Theo Clara Raimundo của tờ National Catholic Register, trong một cuộc phỏng vấn của tờ này trước khi Đức Phanxicô công bố việc phong ngài lên hàng Hồng Y, Đức Cha Américo Aguiar, lúc đó là Giám Mục Phụ Tá của tòa Thượng Phụ Lisbon kiêm trưởng ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023, cho hay ngài lưu ý tới các khía cạnh “trước và sau” biến cố này.

Liên quan đến “trước” nghĩa là giai đoạn chuẩn bị, ngài cho rằng việc rước các biểu tượng chính thức của Đại hội khắp nước, tức “Thánh giá Hành hương” và ảnh Đức Mẹ, là một “trải nghiệm độc đáo, đã vận động thêm rất nhiều bạn trẻ hơn ngài có thể tưởng tượng.

Còn chuyện “sau” là giấc mơ của ngài thấy người trẻ tới Lisbon sẽ “trở về đất nước họ với ước vọng và ý chí thành tốt hơn, thành những người tốt hơn, bất chấp tôn giáo, bất chấp mọi điều khác... Vì tại Lisbon, họ sẽ tìm được người da trắng và người da đen, người mập và người gầy, người từ phương Nam và phương Bắc, người giầu và người nghèo, người Hồi Giáo, người Do Thái Giáo và người thuộc tín ngưỡng khác” và họ sẽ “khám phá ra khác biệt là phong phú. Và trọn sự đa dạng anh chị em này luôn luôn là một cơ hội”.

Nhưng vị Giám Mục trẻ tuổi này cũng tỏ bầy quan tâm cho rằng Giáo Hội có thể chưa sẵn sàng hiến cho người trẻ điều họ cần từ đó về sau.Đức Cha có biết điều gì sẽ xảy ra khi nhận nhiệm vụ điều phối việc tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 không?

Không, hoàn toàn không. … Chỉ từ góc nhìn của một người đã sống Ngày Giới trẻ Thế giới với tư cách là một khách hành hương, ở Sydney [2008], và sau đó là thư ký của một giám mục, ở Kraków [2016]. Nhưng tôi không biết gì về chiều sâu, chiều rộng, trọng lượng và quy mô của tổ chức. Tôi đã nghi ngờ một số điều, vì tôi có một số chuyên môn trong việc tổ chức các sáng kiến khác, nhưng hoàn toàn không có gì nghiêm túc như thế này. Chỉ đến khi tôi ở Panama, hậu trường của Ngày Giới trẻ Thế giới, vào tháng 10/11 năm 2018, chỉ còn hơn hai tháng nữa là bắt đầu, tôi mới bắt đầu nhận ra chiều kích của một biến cố như vậy.

Những thách thức lớn nhất là gì?

Cũng giống như các nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha vào thế kỷ 15 và 16, những người định hướng bằng bản đồ mà họ đã tạo ra khi họ ra đi, đó chính là kinh nghiệm tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới; bởi vì không có ai, hoàn toàn không có ai, ngoài giới trẻ Panama, giới trẻ Kraków, Rio, Madrid và các thành phố khác đã từng tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới, thực sự biết nó như thế nào. Tình cờ, chúng tôi có một tình nguyện viên từ Panama làm việc với chúng tôi, người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, ít nhất là để tránh những sai lầm nghiêm trọng mà chúng tôi có thể mắc phải. Chúng tôi đang học hỏi bằng khả năng của mình, những điểm yếu của chúng tôi, lãnh thổ của chúng tôi, Giáo hội, các định chế, các đối tác… và do đó, chúng tôi đang thiết kế Ngày Giới trẻ Thế giới - và luôn luôn đứng trước rất nhiều điều không thể đoán trước, bởi vì số lượng khách hành hương, những người đã đăng ký, những con số đã khóa sổ và dứt khoát, cho phép chúng tôi đưa ra những quyết định nghiêm túc về mặt hậu cần, vẫn để ngỏ. Và không thể đóng những con số này vì đăng ký kết thúc vào Chúa nhật, ngày 6 tháng 8. Điều đó không giúp được gì nhiều, phải không?

Và có một số điều, có thể là đồ ăn, phương tiện đi lại, lễ phục, những thứ khác nhau mà chúng tôi có trong hợp đồng... mà cho đến một ngày nhất định, chúng tôi có thể đặt hàng nhiều hơn, nhưng nếu chúng tôi đặt hàng muộn hơn thì không còn đảm bảo giao hàng nữa. Vì vậy, có một thách thức lớn ở đây!

Chỉ có thể vượt qua với một đội cũng tiếp tục phát triển.

Đúng! Vào cuối năm 2018, Thượng phụ Lisbon [Đức Hồng Y Manuel Clemente] đã hỏi chúng tôi một điều mà tôi nghĩ là rất quan trọng: Đầu tiên, ngài yêu cầu chúng tôi thành lập một nhóm làm việc nhỏ, với một số linh mục kết nối nhiều hơn với các lĩnh vực khác nhau. Và, tại thời điểm nào đó, ngài yêu cầu mỗi người trong số họ chọn những giáo dân, những người trẻ tuổi, những chàng trai và cô gái đã có một số kinh nghiệm, có một số khả năng sẵn sàng, và đó là những gì chúng tôi đã làm. Và hôm nay, bốn năm sau, nhóm, gần như hoàn toàn, được tạo thành từ những người trẻ tuổi, 90 phần trăm là giáo dân, và điều này dẫn chúng tôi đến một tính đồng nghị vĩnh viễn trong quá trình đưa ra quyết định và học hỏi lâu dài với nhiều người không quen biết nhau.

Và, như Đức Giáo Hoàng nói, thượng hội đồng không phải là một quốc hội, trong đó họ đến đó, phát biểu và đa số đi theo cách đó. Không, tại thượng hội đồng, mỗi người đến, chia sẻ, và Chúa Thánh Thần chọn con đường. Nó có thể là đa số; nó có thể là thiểu số: làm quen với nhau, làm việc cùng nhau, như một đội, mọi người có thể nói những gì họ nghĩ, một quyết định được đưa ra.

Đây là một ngôi trường rất thú vị, nhưng cũng là một ngôi trường rất khó, chủ yếu là vì phạm sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả; nó đau; nó ngụ ý sửa chữa, và nó ngụ ý không lặp lại. Và đây là một đội, và đội ngày càng lớn hơn.

Đức Cha có cần quay lại uống 20 ly cà phê mỗi ngày như trước khi tham gia hội thảo không?

Đúng rồi.... Tôi đang bắt đầu đến gần hơn! Tôi vẫn có thể ngủ, nhưng tôi đi ngủ muộn hơn và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Khoảng 7 giờ sáng, trời đã rạng sáng, nhưng với chứng “nghiện caffein” tôi vẫn cảm thấy mình có khả năng!

Đức Cha nói trong một cuộc phỏng vấn, trước khi trở thành chủ tịch của Tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới, rằng “điều quan trọng nhất của Ngày Giới trẻ Thế giới không phải là Ngày Giới trẻ Thế giới; điều quan trọng nhất là chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới và sau đó là những gì tiếp theo.” Đức Cha vẫn còn suy nghĩ như vậy?

Hoàn toàn vẫn còn. Ngày Giới trẻ Thế giới là một tuần bắn pháo bông. Nó rất tốt; nó rất đẹp. Đức Giáo Hoàng đang đến.... Nhưng đó không phải là điều quan trọng của Ngày Giới trẻ Thế giới. Điều quan trọng là những gì còn lại, cho Bồ Đào Nha, cho người Bồ Đào Nha, cho giới trẻ và cho thế giới. Và về mặt chuẩn bị, cuộc hành hương của các biểu tượng đã gây xúc động sâu sắc. Đó là một kinh nghiệm độc đáo. Đi khắp đất nước, khắp các giáo phận, miền bắc và miền nam, bờ biển và miền quê, lục địa và hải đảo… Tôi càng đánh giá cao sức mạnh, niềm vui, sự kiên cường, ước mơ và tương lai của Giáo hội và của đất nước chúng ta. Ở nhiều nơi ít người, ít kỳ vọng, chúng tôi có rất nhiều người trẻ không biết từ đâu đến. Đó là khả năng đặt câu hỏi, khiêu khích của Chúa Kitô trên thập giá.

Và chúng ta phải hiểu rằng những người trẻ này cần nhiều hơn là một thánh lễ vào lúc 11 giờ sáng Chúa nhật. Tất cả những người trẻ này đang được [kêu gọi] và những người đã làm việc tại các giáo phận trong 18 tháng qua, kể từ khi cuộc hành hương của các biểu tượng bắt đầu, tất cả những người trẻ này đều nói: “Hiện tại - chúng con sẵn sàng làm chứng cho Chúa Kitô hằng sống!”

Khi tôi được hỏi về thành quả của cuộc hành trình này, tôi đã thấy những thành quả đó rồi. Các thành phần của các Ủy ban tổ chức giáo phận tháp tùng cuộc hành hương các biểu tượng hàng tháng, trong mỗi giáo phận, là những anh hùng thực sự, những người nam nữ, con trai con gái, đã đình chỉ công việc, trường học, gia đình, đời sống của chính họ và họ dành một tháng [toàn thời gian] với các biểu tượng tới lui. Có những giáo phận mà các biểu tượng không đơn độc trong một giây, thậm chí không qua một đêm. Tôi đã nói với các giám mục trong tất cả các giáo phận rằng cần phải suy nghĩ về những người đàn ông và đàn bà này, về những người giáo dân đã cống hiến tất cả. Những người đã hy sinh gia đình, hy sinh ví tiền, hy sinh của cải để hiến mình cách trọn vẹn, và chính những người này đã dâng mình cách trọn vẹn mà Chúa đang đặt trước mắt chúng ta.

Giáo hội phải cung cấp điều gì cho những người trẻ này để họ ở lại sau Ngày Giới trẻ Thế giới?

Chúng ta phải trả lời - và với từ ngữ “chúng ta”, tôi muốn nói Giáo hội có phẩm trật, những người chịu trách nhiệm về các lĩnh vực khác nhau, linh mục, giáo dân, bất cứ điều gì - chúng ta phải biết rằng những người này cần câu trả lời; họ cần sự sẵn sàng của chúng ta để đi theo cùng một con đường. Và không đủ để nói: “Được rồi, các bạn trẻ thân mến của tôi, vì vậy bây giờ, vào Chúa nhật, lúc 11 giờ sáng, Thánh lễ … và tuần tới, Chúa nhật, lúc 11 giờ sáng, Thánh lễ,” v.v. Điều này không thể được. Việc chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới cũng phải là một sự khiêu khích và một phép thử khả năng của chúng ta trên thực địa để đáp lại những người trẻ này, những người đã nói: “Có mặt”.

Einstein nói rằng khăng khăng làm cùng một việc và mong đợi những kết quả khác nhau hẳn là điên rồ. Và đôi khi đối với tôi, dường như trong Giáo hội, chúng ta thường nghĩ rằng “nó luôn luôn như thế này, nó đã như thế này trong 2000 năm rồi, vì vậy chúng ta không cần phải thay đổi bất cứ điều gì.”… Đó là một trong những điều khiến tôi khó chịu nhất: đi bất cứ nơi nào mà bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề và nghe nói: “Ở đây, theo truyền thống, nó luôn như thế này…”

“Nó luôn luôn như thế này” là sự chăm sóc mục vụ để duy trì! Nó luôn luôn như vậy, cho đến một ngày nó không còn như vậy nữa, bởi vì không còn ai để thực hiện việc bảo trì này.

Sẽ có những người tham gia từ tất cả các nước trên thế giới?

Nếu tất cả các đăng ký được xác nhận, chúng tôi sẽ có những người trẻ tuổi từ hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Một số quốc gia đang trải qua những tình huống tế nhị hơn. Có trường hợp chính Giáo hội địa phương đã quyết định không tham gia, vì kinh nghiệm họ có được từ các phiên bản khác là những người trẻ nhân cơ hội của Ngày Giới trẻ Thế giới để bỏ trốn. Có những loại mối quan tâm như thế.

Hoa Kỳ là quốc gia có số lượng ứng viên cao nhất từ bên ngoài châu Âu. Đức Cha có mong đợi điều đó không?

Có, và tôi muốn nhiều hơn nữa! Thực tế là, khi chúng tôi đến Ba Tây, chúng tôi cũng tính đến Hoa Kỳ, chủ yếu là đến Denver — nơi diễn ra Ngày Giới trẻ Thế giới vào năm 1993 — nhưng sau đó, thật không may, điều đó đã không thể thực hiện được. Nhưng chúng tôi đã hỏi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và tôi nghĩ rằng nó đã sẵn sàng, cho một phiên bản video của [bài hát chủ đề Ngày Giới trẻ Thế giới]. Đó là một công việc rất thú vị, rất gần gũi với họ.

Đôi khi chúng ta nhìn vào Hoa Kỳ và nghĩ rằng vấn đề duy nhất mà họ không phải lưu tâm là tiền, nhưng điều đó không đúng. Có những cộng đồng và những người, giống như những người khác, cũng không thể tham gia vì họ không có khả năng kinh tế để đáp ứng.

Có bao nhiêu người Ukraine và người Nga hiện đã ghi danh?

Chúng tôi có một số đăng ký từ cả hai quốc gia. Đó là một hồ sơ mà chúng tôi đang xử lý hết sức thận trọng, hết sức nhạy cảm. Vài ngày trước, nó không đạt tới tổng số 300: chủ yếu là người Ukraine; người Nga đã không đạt được 100.

Và liệu có cuộc gặp gỡ giữa một người Ukraine và một người Nga, như Đức Giáo Hoàng đã nói khi trở về từ Hung Gia Lợi?

Vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi đang làm việc để, vào một trong những thời điểm quan trọng, có thể là chào mừng, Chặng đàng Thánh giá, canh thức hoặc Thánh lễ, sẽ có một cuộc gặp gỡ bao gồm cả hai. Tôi tin rằng có những người Nga trẻ tuổi và những người Ukraine trẻ tuổi muốn hòa bình. Và hòa bình là không chống lại bất cứ ai. Đó là “Tôi muốn hòa bình với bạn; bạn muốn hòa bình với tôi. Nó không phải là “bạn xấu; tôi tốt.” Chúng ta sẽ không đi theo cách đó, phải không?

Suy nghĩ về vấn đề chiến tranh: Trong 20 năm nữa, những người trẻ tuổi này sẽ là những người ra quyết định về chính trị, kinh tế, tài chính. Liệu họ có đưa ra quyết định tốt hơn vì họ đã học được điều gì đó tại Ngày Giới trẻ Thế giới về học thuyết xã hội của Giáo hội, về bất bạo động không?

Tôi không muốn điều đó chỉ xảy ra khi họ là người ra quyết định trong tương lai; tôi muốn nó ngay ngày hôm nay. Tôi muốn rằng các cuộc họp mà chúng tôi sắp tổ chức sẽ kích thích họ suy nghĩ về Laudato Si, về Fratelli Tutti và về “Nền kinh tế của Đức Phanxicô.” Những người trẻ tuổi phải cho chúng tôi biết (và chúng tôi phải muốn lắng nghe họ) cách họ muốn thiết kế hôm nay, ngày mai và tương lai, trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, hòa bình và chiến tranh, chính trị quốc tế.

Trên tất cả, ước mơ của tôi là những người trẻ này đến Lisbon trở về đất nước của họ với mong muốn trở thành tốt hơn, những người tốt hơn, bất kể tôn giáo của họ, bất kể mọi thứ khác. Tại sao? Bởi vì ở Lisbon, họ tìm thấy những người da trắng và da đen, lớn và nhỏ, từ Nam và Bắc, giàu và nghèo, người Hồi giáo, người Do Thái và những người khác, và họ phát hiện ra rằng sự khác biệt đó là sự phong phú. Và tất cả sự đa dạng này của các anh chị em luôn là một cơ hội.
 
VietCatholic TV
Bom chùm thay đổi sâu sắc chiến trường, Ukraine thắng lớn. Nga pháo vào lãnh sự quán TQ ở cảng Odesa
VietCatholic Media
03:11 21/07/2023


1. Cảnh sát Nga bắt giữ lính đánh thuê Wagner vì hành động tàn ác với đồng bọn

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Russian Mercenary Killed Wagner Comrades for Refusing to Join Coup—Police”, nghĩa là “Cảnh sát Nga cho biết lính đánh thuê Wagner giết chết đồng bọn từ chối tham gia cuộc binh biến.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thảo Ly.

Một lính đánh thuê Wagner đã bị bắt vì bắn chết hai đồng đội của anh ta sau khi hi người này từ chối tham gia cuộc binh biến hồi tháng trước chống lại Bộ Quốc Phòng Nga.

Các tài khoản Telegram của Nga cho biết một người lính thuộc công ty quân sự tư nhân do Yevgeny Prigozhin thành lập, đã bị giam giữ tại tỉnh Voronezh của Nga do liên quan đến những cái chết. Newsweek đã không thể xác minh các báo cáo này.

Vào ngày 24 tháng 6, một ngày sau khi lên án giới lãnh đạo quân sự của Nga và bác bỏ lý do xâm lược Ukraine của Vladimir Putin, Prigozhin đã tuyên bố một cuộc tuần hành tới Mạc Tư Khoa. Anh ta đã ngừng cuộc binh biến sau một thỏa thuận được báo cáo rằng anh ta và các chiến binh của mình sẽ không bị buộc tội và thay vào đó phải đối mặt với sự lưu đày đến Belarus.

Ostarozhna Novosti và ASTRA báo cáo rằng thi thể của hai người đàn ông được tìm thấy vào ngày 6 tháng 7 với những vết thương do đạn bắn trong một khu rừng gần làng Oskino. Khu vực này thuộc quận Khokholsky của vùng Voronezh, gần đường cao tốc Voronezh và Luhansk. Một số vũ khí được tìm thấy bên cạnh xác hai người này, bao gồm súng trường tấn công AK, súng máy, lựu đạn và các băng đạn.

Trong khi bị cảnh sát thẩm vấn, nghi phạm nói rằng anh ta là một chiến binh Wagner và những người đàn ông này đã bị bắn vì từ chối tham gia cuộc nổi loạn, ASTRA đưa tin.

Tuy nhiên, hãng tin Baza đã nêu tên người đàn ông này là Yaroslav Shekhovtsov, một công dân của quốc gia Trung Á Kyrgyzstan. Các sĩ quan vẫn chưa xác định được danh tính những người lính đánh thuê đã chết, hãng tin này cho biết thêm. Không rõ liệu nghi phạm có được lệnh thực hiện các vụ giết người hay không.

Chi nhánh Voronezh của Ủy ban Điều tra Nga, mà Newsweek đã gửi email để bình luận, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng một vụ án giết người đã diễn ra.

“Một người đàn ông 25 tuổi bị giam giữ vì tình nghi phạm tội này đã thú nhận,” tuyên bố viết, mà không nêu tên nghi phạm hoặc đề cập đến mối liên hệ với Wagner.

Các binh sĩ của Tập đoàn Wagner đã đi qua vùng Voronezh trên đường đến thủ đô của Nga vào ngày 24 tháng 6, với 75 phương tiện quân sự được cho là đã tách ra hướng tới Voronezh-45, một căn cứ chứa vũ khí hạt nhân. Tình báo Ukraine cho biết nhóm này suýt lấy được vũ khí hạt nhân trong cuộc binh biến, mặc dù Điện Cẩm Linh và các chuyên gia khác đã nghi ngờ về khả năng đó.

Trong khi đó, số phận của Tập đoàn Wagner và Prigozhin vẫn chưa chắc chắn sau thỏa thuận mở đường cho việc họ phải lưu vong đến Belarus.

Nơi ở của người sáng lập Wagner vẫn chưa được biết. Tuy nhiên, nhóm giám sát Dự án Hajun của Belarus đã báo cáo hôm thứ Hai rằng máy bay riêng của Prigozhin đã hạ cánh xuống nước này lần thứ tư.

Các dịp khác là vào ngày 27 tháng 6, ngày 1 tháng 7 và ngày 11 tháng 7 khi Prigozhin đã qua đêm gần Osipovichi, miền trung Belarus, nơi một trại dành cho các chiến binh Wagner đã được thiết lập, Dự án Hajun cho biết.

2. Các quan chức quân sự Ukraine và Hoa Kỳ thảo luận về điều kiện tiền tuyến và viện trợ quân sự trong cuộc điện đàm

Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã kể lại cuộc điện đàm của ông với Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley, mà ông mô tả là rất chi tiết.

“Lực lượng Vũ trang Ukraine, bất chấp các bãi mìn siêu dày đặc, chướng ngại vật chống tăng và hệ thống hỏa lực của đối phương, đang tiêu diệt một cách có hệ thống các lực lượng của đối phương và tiếp tục các hành động tấn công nhằm giải phóng lãnh thổ của chúng tôi,” Zaluzhnyi nói. “Có những lợi ích dọc theo một số trục. Các chiến binh của chúng tôi là những anh hùng.”

Valerii nói thêm rằng hai người đặc biệt nói chuyện về vật chất và đạn dược khi thảo luận về viện trợ quân sự cho Ukraine.

Zaluzhnyi nói: “Tôi biết ơn Tướng Milley và toàn bộ Quốc gia Hoa Kỳ vì sự hỗ trợ và đối thoại mạnh mẽ mà chúng tôi tiếp tục tiến xa hơn.

3. Quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết Ukraine đang sử dụng hiệu quả bom chùm do Mỹ cung cấp trong chiến đấu

Các lực lượng Ukraine đang sử dụng bom, đạn chùm do Mỹ cung cấp để chống lại Nga một cách “phù hợp” và “hiệu quả” trong chiến đấu, điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia về truyền thông chiến lược John Kirby cho biết hôm thứ Năm, xác nhận rằng Ukraine đã bắt đầu sử dụng các loại bom, đạn này trong chiến đấu.

“Họ đang sử dụng chúng một cách thích hợp. Họ đang sử dụng chúng một cách hiệu quả và chúng thực sự có tác động đến các đơn vị phòng thủ của Nga và hoạt động phòng thủ của Nga. Tôi nghĩ tôi có thể ngưng lại ở đó,” Kirby nói với các phóng viên.

Khi được hỏi khi nào người Ukraine đã bắt đầu sử dụng bom chùm, Kirby cho biết ông “đoán” vào khoảng tuần trước.

Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 8 tháng 7 rằng họ sẽ gửi các loại vũ khí gây tranh cãi và chúng đã được chuyển giao cho lực lượng Ukraine khoảng một tuần sau đó. Đạn chùm phân tán “bom” trên các khu vực rộng lớn, điều này sẽ cho phép các lực lượng Ukraine tấn công tập trung nhiều hơn các lực lượng và thiết bị của Nga với ít đạn hơn. Nhưng những quả bom nhỏ cũng có thể không phát nổ khi va chạm và có thể gây rủi ro lâu dài cho bất kỳ ai gặp phải chúng, tương tự như bom mìn.

Kirby cũng thảo luận về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga mà chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố hôm thứ Năm, nói rằng chúng đang và sẽ tiếp tục là một công cụ hiệu quả trong tương lai.

“Tôi có mọi kỳ vọng rằng trong những ngày tới, các bạn sẽ thấy một vòng hỗ trợ khác được cung cấp cho Ukraine bởi vì chúng tôi thực sự đang cố gắng nắm bắt thông tin về những gì đang diễn ra trên chiến trường và những gì họ cần,” Kirby nói thêm.

Kirby cũng nhắc lại cảnh báo từ Hội đồng An ninh Quốc gia cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị thực hiện một chiến dịch cờ giả ở Hắc Hải để cố gắng biện minh cho các cuộc tấn công của mình. Hoa Kỳ tin rằng Nga sẽ tấn công vào các tàu thuyền dân sự rồi vu cáo cho Hải Quân Ukraine.

4. Tướng Oleksandr Tarnavsky nói bom chùm do Mỹ cung cấp có thể thay đổi sâu sắc hoàn cảnh chiến trường

Quân đội Ukraine đã bắt đầu sử dụng bom chùm do Mỹ cung cấp trong cuộc phản công chống lại Nga, theo hai quan chức Mỹ và một người khác được thông báo về vấn đề này.

Một quan chức cho biết Mỹ vẫn đang chờ thông tin cập nhật từ quân đội Ukraine về hiệu quả của các loại vũ khí này trên chiến trường.

Washington Post lần đầu tiên báo cáo rằng bom chùm đã được Ukraine sử dụng trong chiến đấu.

Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 8 tháng 7 rằng họ sẽ gửi đạn dược và chúng đã được chuyển đến Ukraine khoảng một tuần sau đó. Loại vũ khí này đang gây tranh cãi vì cách chúng rải những “quả bom” nhỏ hơn trên một khu vực rộng lớn, có khả năng gây ra mối đe dọa lâu dài cho dân thường nếu chúng không phát nổ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chúa Nhật tuần trước nói rằng Mạc Tư Khoa có một kho dự trữ bom, đạn chùm và sẽ xem xét sử dụng chúng để chống lại Ukraine “nếu chúng được sử dụng để chống lại chúng tôi”. Tuy nhiên, Nga đã sử dụng loại vũ khí này nhiều lần ở Ukraine, CNN trước đây đã đưa tin, bao gồm cả ở các khu vực đông dân cư.

Vào tháng 3, Liên Hiệp Quốc cho biết họ đã tổng hợp các báo cáo đáng tin cậy rằng các lực lượng Nga đã sử dụng bom chùm ở các khu vực đông dân cư ít nhất 24 lần. Một cuộc điều tra của CNN năm ngoái cho thấy Điện Cẩm Linh đã bắn 11 quả rocket chứa bom, và đạn chùm vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, trong những ngày đầu của cuộc chiến.

Việc rải rộng rãi các quả bom nhỏ sẽ cho phép quân đội Ukraine tấn công vào các lực lượng và thiết bị tập trung lớn hơn của Nga với ít đạn dược hơn.

CNN hồi đầu tuần đưa tin rằng Mỹ và Âu Châu đang gặp khó khăn trong việc cung cấp cho Ukraine một lượng lớn đạn dược mà nước này cần cho một cuộc phản công kéo dài chống lại Nga, và các nước phương Tây đang chạy đua để tăng cường sản xuất.

Các quan chức và nhà phân tích quân sự cho biết, không rõ liệu lượng đạn pháo hạng nặng mà Ukraine sử dụng hàng ngày có bền vững lâu dài nếu không có bom, đạn chùm hay không.

Tướng Oleksandr Tarnavsky nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn ở miền trung Ukraine rằng loại đạn dược này “có thể thay đổi hoàn toàn chiến trường”.

Tarnavsky nói: “Đối phương cũng hiểu rằng với việc có được số đạn dược này, chúng ta sẽ có lợi thế hơn.”

5. Theo truyền thông nhà nước Nga, hầu hết các thành viên của tiểu đoàn Ukraine bị bắt không nhận tội tại tòa án Nga

Hầu hết các thành viên bị bắt của tiểu đoàn Azov của Ukraine, những người đang bị xét xử tại tòa án quân sự phía nam của Nga, đã không nhận tội, theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti báo cáo từ tòa án.

“Tôi không coi mình có tội,” hầu hết trong số 22 bị cáo cho biết.

Theo RIA, một số bị cáo xác nhận từng tham gia tiểu đoàn Azov, phần còn lại khẳng định sẽ bày tỏ thái độ với cơ quan công tố trong quá trình các bên tranh luận.

Văn phòng Công tố của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cáo buộc các chiến binh Azov bị bắt đã thực hiện các hành động nhằm cưỡng đoạt quyền lực và thay đổi trật tự hiến pháp.

Một số bị cáo cũng bị buộc tội tổ chức các hoạt động của tiểu đoàn Azov, và hầu hết họ đều tham gia vào các hoạt động của tiểu đoàn. Theo điều tra, tất cả các bị cáo đã bị bắt làm tù binh trong các cuộc chiến trên lãnh thổ của cái gọi là Cộng hòa Nhân Dân Donetsk từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022.

Theo RIA, ban đầu, có 24 thành viên của tiểu đoàn bị xét xử nhưng đến tháng 6, hai người đã được trao đổi trong cuộc trao đổi tù binh với Ukraine.

Phiên tòa tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 8.

6. 2 người thiệt mạng vì cuộc tấn công qua đêm của Nga vào Mykolaiv

Hai người đã được tìm thấy đã chết ở Mykolaiv sau một cuộc tấn công qua đêm của Nga vào thành phố miền nam Ukraine.

Thị trưởng Mykolaiv Oleksandr SienKyivych cho biết các nạn nhân là một cặp vợ chồng.

Ông nói rằng vụ tấn công xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng giờ địa phương hôm thứ Sáu đã làm hư hại 65 tòa nhà dân cư, cũng như ba trường học, một phòng khám dành cho phụ nữ và một tòa nhà hành chính.

SienKyivych cho biết có 9 người phải nhập viện.

Một người cũng đã thiệt mạng hôm thứ Năm tại Odesa do một cuộc tấn công của Nga vào thành phố đó.

7. Ba Lan giám sát biên giới Belarus trong cuộc tập trận quân sự chung Belarus- Wagner

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết họ đang giám sát biên giới với Belarus và chuẩn bị cho “các kịch bản khác nhau”, sau khi Minsk thông báo hôm thứ Năm rằng lực lượng của họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận với các chiến binh Wagner trong khu vực.

“Biên giới của Ba Lan an toàn. Chúng tôi liên tục quan sát tình hình ở biên giới phía đông của chúng tôi và chúng tôi chuẩn bị phát triển các kịch bản khác nhau khi tình hình phát triển”, Bộ Quốc phòng nói với CNN trong một tuyên bố.

“Cả Phó Thủ tướng Jarosław Kaczyński và nhà lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mariusz Błaszczak đều nhấn mạnh rằng Tập đoàn Wagner có thể được sử dụng để gây bất ổn biên giới Ba Lan-Belarus,” tuyên bố viết.

Tuyên bố nói thêm rằng các hành động chung giữa quân đội Ba Lan và lực lượng biên phòng liên quan đến gần 200 đơn vị thiết bị đang diễn ra như một phản ứng. Ba Lan hoàn toàn sẵn sàng và có thể đáp trả ngay lập tức bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây bất ổn ở biên giới, tuyên bố cho biết thêm.

Một số thông tin cơ bản: Bộ Quốc phòng Belarus cho biết hôm thứ Năm rằng lực lượng của họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận với các chiến binh Wagner ở biên giới Ba Lan.

Vào đầu tháng 7, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã mời lực lượng Wagner đến Belarus để giúp huấn luyện quân đội nước mình.

Lời mời đó được đưa ra ngay sau cuộc nổi dậy vũ trang thất bại của lực lượng Wagner chống lại Mạc Tư Khoa, mà Lukashenko được cho là đã giúp dẹp tan.

Thông báo về một cuộc tập trận quân sự chung được đưa ra một ngày sau khi một đoạn video xuất hiện cho thấy trùm Wagner Yevgeny Prigozhin đang ở Belarus – đó là lần đầu tiên anh ta xuất hiện trước công chúng kể từ sau cuộc binh biến.

8. Lãnh sự quán Trung Quốc tại Odesa bị thiệt hại nhẹ bởi các cuộc tấn công qua đêm của Nga

Sóng xung kích từ các cuộc không kích trong đêm của Nga vào Odesa đã làm rung chuyển tòa nhà lãnh sự quán của Trung Quốc ở thành phố cảng phía nam và dường như đã gây ra một số thiệt hại nhẹ.

Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết như trên khi trả lời câu hỏi của phóng viên hôm thứ Năm rằng “sóng nổ đã làm rung chuyển các phần của bề mặt tường và kính cửa sổ.”

Các nhà báo của CNN tại Odesa lưu ý rằng một trong những vụ nổ từ cuộc tấn công trong đêm xảy ra rất gần lãnh sự quán.

“Các nhân viên lãnh sự quán đã rời khỏi cơ sở từ lâu và không ai bị thương,” Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết. “Trung Quốc đang theo sát diễn biến và giữ liên lạc với các bên liên quan. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giữ an toàn cho các tổ chức và công dân Trung Quốc ở Ukraine.”

Một bức ảnh do nhà lãnh đạo chính quyền quân sự khu vực Odesa đăng trên Telegram cho thấy ít nhất một cửa sổ trong tòa nhà đã bị vỡ do sóng nổ.

“Điều này cho thấy đối phương không chú ý đến bất cứ điều gì,” Oleh Kiper nói trong một tuyên bố.

Trung Quốc đã từ chối lên án cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine và thay vào đó cung cấp hỗ trợ ngoại giao và kinh tế rất cần thiết.

9. Ngoại trưởng Ukraine cáo buộc Putin mưu lợi trong thỏa thuận ngũ cốc

Ngoại trưởng Ukraine hôm thứ Năm đã cáo buộc Nga tìm cách “thủ lợi” bằng cách rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Hắc Hải.

Ngoại trưởng Nga Dmytro Kuleba viết : “Nga hài lòng với sự gia tăng giá lương thực toàn cầu. Họ đã giết Sáng kiến Ngũ cốc Hắc Hải chính xác vì điều này: đó là để tăng xuất khẩu và lợi nhuận của họ.”

“Điều đáng buồn nhất là sự gian lận của Putin sẽ bị trả giá bởi những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là ở một số quốc gia Phi Châu.”

Thỏa thuận Hắc Hải - ban đầu được làm trung gian bởi Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc một năm trước - đã bảo đảm việc đi lại an toàn của các tàu chở ngũ cốc từ các cảng của Ukraine.

Sự sụp đổ của hiệp ước có nguy cơ đẩy giá lương thực lên cao đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới và đẩy hàng triệu người vào cảnh đói kém. Trước chiến tranh, Ukraine là nước xuất khẩu lúa mì lớn thứ năm trên toàn cầu, chiếm 10% kim ngạch xuất khẩu, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.

Ukraine là một trong ba nhà xuất khẩu lúa mạch, ngô và dầu hạt cải hàng đầu thế giới, Gro Intelligence, một công ty dữ liệu nông nghiệp cho biết. Theo Liên Hiệp Quốc, đây cũng là nước xuất khẩu dầu hướng dương lớn nhất, chiếm 46% lượng xuất khẩu của thế giới.

Chỉ số giá lương thực toàn cầu do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc tuân thủ đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 3 năm 2022, nhưng đã giảm dần kể từ đó. Xuất khẩu lương thực giảm do Nga rút khỏi thỏa thuận có thể đảo ngược xu hướng đó.

10. Anh phủ nhận tuyên bố của Nga triệu tập nhà ngoại giao Anh

Vương quốc Anh bác bỏ các báo cáo rằng Nga đã triệu tập đại biện lâm thời của Anh tới Bộ Ngoại giao ở Mạc Tư Khoa vào hôm thứ Năm.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti sáng sớm hôm nay đưa tin rằng Bộ Ngoại giao đã triệu tập quan chức Tom Dodd để lên án việc nước này ủng hộ “các hành động khủng bố” của Ukraine.

Chính phủ Nga cho biết, Dodd cũng được thông báo về một chính sách mới yêu cầu nhân viên của các cơ quan ngoại giao Anh phải thông báo cho chính phủ Nga trước khi đi du lịch trong nước.

Theo RIA, Dodd đã dành hơn một giờ tại Bộ Ngoại Giao. Khi bước vào tòa nhà, Dodd nói với các nhà báo: “Chúng tôi muốn hòa bình ở Ukraine và muốn quân đội Nga rút khỏi Ukraine.”

Trả lời báo cáo hôm thứ Năm, chính phủ Vương quốc Anh cho biết Dodd không bị “triệu tập” mà đã tham gia một cuộc họp theo lịch trình do Đại sứ quán Anh yêu cầu.

Phát ngôn nhân của Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh nói với CNN trong một tuyên bố: “Đây là một cuộc họp đã được lên kế hoạch, được tổ chức theo yêu cầu của chúng tôi, như một phần của thông lệ ngoại giao tiêu chuẩn.”

Căng thẳng ngoại giao diễn ra sau khi Vương quốc Anh gần đây trừng phạt nhiều công dân Nga vì vai trò bị cáo buộc của họ trong nhóm quân sự tư nhân Wagner hoặc trục xuất trẻ em Ukraine.

Chính phủ Anh đang coi các báo cáo rằng Dodd bị chính phủ Nga triệu tập là thông tin sai lệch. Các quan chức Vương quốc Anh đã không giải thích lý do tại sao đại sứ quán của họ được cho là đã yêu cầu cuộc họp.

Thông tin thêm về các biện pháp trừng phạt của Vương quốc Anh: Vương quốc Anh hôm thứ Năm đã trừng phạt những người và nhóm có liên kết với Tập đoàn Wagner của Nga hoạt động tại Cộng hòa Trung Phi và Mali. Hôm thứ Hai, Vương quốc Anh đã áp đặt 14 biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân Nga bị cáo buộc có liên quan đến việc bắt cóc cưỡng bức trẻ em Ukraine. Tháng trước, Vương quốc Anh đã đưa ra luật mới cho phép duy trì các biện pháp trừng phạt Nga cho đến khi Mạc Tư Khoa bồi thường cho Kyiv.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Ba đã lên án các biện pháp trừng phạt liên quan đến việc bắt cóc trẻ em Ukraine, nói rằng “chúng tôi coi các hành động thù địch công khai của Luân Đôn là biểu hiện mới của đạo đức giả không nao núng, vốn đã trở thành một đặc điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Anh,” theo TASS.

11. Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Nam Phi thông qua cầu truyền hình

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi tại Johannesburg vào cuối tháng 8 thông qua truyền hình, hãng truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti cho biết như trên trích dẫn Điện Cẩm Linh.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã xác nhận hôm thứ Tư trong một tuyên bố rằng Putin sẽ không đích thân tham dự hội nghị thượng đỉnh, đồng thời cho biết thêm rằng Ngoại trưởng Sergey Lavrov sẽ tham dự thay thế.

Các nhà lãnh đạo của Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến vẫn sẽ đích thân tham dự.

Kể từ khi Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, ban hành lệnh bắt giữ Putin vào tháng 3 vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine, các nhà lãnh đạo Nam Phi đã đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về nghĩa vụ bắt giữ Putin nếu ông tham dự.

Là một bên ký kết quy chế Rôma, là hiệp ước hình thành nên tòa án quốc tế The Hague, Nam Phi buộc phải bắt giữ các cá nhân bị ICC truy tố.

12. Các nhà lập pháp Liên Hiệp Âu Châu kêu gọi truy tố Lukashenko về vai trò trong cuộc chiến Ukraine

Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện Âu Châu đã hối thúc Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, xem xét lệnh bắt giữ Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko về vai trò của nước này trong cuộc chiến Ukraine.

Trong một báo cáo mới, ủy ban cũng kêu gọi chế độ Belarus trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và bày tỏ lo ngại về việc đất nước này lệ thuộc vào Mạc Tư Khoa, ủy ban cho biết hôm thứ Ba trong một thông cáo báo chí.

Các nhà lập pháp Liên Hiệp Âu Châu cho biết: ““Belarus phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại và tội ác đã gây ra ở Ukraine, bao gồm cả vai trò của chế độ này trong việc chuyển giao trẻ em bất hợp pháp”.

Báo cáo cũng “kêu gọi các tổ chức Liên Hiệp Âu Châu và các quốc gia thành viên thực hiện tất cả các bước cần thiết ở cấp độ quốc tế để cho phép truy tố hình sự những nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Belarus chịu trách nhiệm về tội ác chống lại loài người và diệt chủng.”

ICC hồi tháng 3 đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và quan chức Nga Maria Lvova-Belova vì âm mưu bắt cóc trẻ em Ukraine về Nga.

13. “Một thái độ man rợ:” Cuộc tấn công của Nga vào Odesa gây ra “sự phá hủy kho chứa ngũ cốc,” Liên Hiệp Âu Châu nói

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Hiệp Âu Châu, Josep Borrell, cảnh báo các cuộc tấn công của Nga vào thành phố cảng Odesa ở miền nam Ukraine đang gây ra sự phá hủy quy mô lớn đối với các kho chứa ngũ cốc.

Phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels hôm thứ Năm, Borrell mô tả các cuộc tấn công là “một thái độ man rợ, sẽ được hội đồng xem xét hôm nay”.

Borrell nói: “Họ không chỉ rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc để xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine, mà họ còn đang đốt cháy ngũ cốc.

Ông nhấn mạnh rằng: “Những gì chúng ta đã biết là điều này sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng lương thực lớn, rất lớn trên thế giới.”

Borrell cũng nói với các phóng viên rằng ông đã trình bày một kế hoạch “để bảo đảm hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong những năm tới, kế hoạch này sẽ chiếm một khoản tiền khá quan trọng,” mà ông nói rằng ông hy vọng các bộ trưởng sẽ ủng hộ.

Một số bối cảnh: Nga cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã đình chỉ tham gia vào một thỏa thuận quan trọng cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung lương thực toàn cầu.

Theo thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, Nga cho phép các tàu rời một số cảng của Ukraine trong và xung quanh Odesa và đi qua một hành lang đã thỏa thuận tới eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp cận thị trường toàn cầu.

Nhưng với việc Odesa bị Nga tấn công trong ba ngày liên tiếp, xuất khẩu ngũ cốc dự kiến sẽ bị đình trệ.

14. Giá lúa mì đã tăng trên thị trường toàn cầu, chỉ vài ngày sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận bảo đảm việc đi lại an toàn cho các tàu chở ngũ cốc qua Hắc Hải.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về tác động đối với các nước nghèo hơn, nhập khẩu ngũ cốc, cũng như đối với các quốc gia phương Tây đang đối phó với lạm phát cao. Nga đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào các kho chứa ngũ cốc của Ukraine, cũng như cơ sở hạ tầng cảng ở thành phố ven biển Odesa sau khi Điện Cẩm Linh quyết định chấm dứt sáng kiến ngũ cốc ở Hắc Hải do Liên Hiệp Quốc làm trung gian giữa Nga và Ukraine.

Giá ngũ cốc đã giảm hơn một phần ba, cụ thể là giảm đến 35%, khi thỏa thuận có hiệu lực, được thực hiện chưa đầy một năm nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng lương thực do Nga phong tỏa các cảng của Ukraine đã ngăn cản việc vận chuyển hàng triệu tấn ngũ cốc quan trọng.

Sau khi Nga từ bỏ thỏa thuận này, giá ngũ cốc đã tăng rất nhanh trong mấy ngày qua.

15. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở cảng có tác động “vượt xa Ukraine”

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres “lên án mạnh mẽ” các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các cơ sở cảng ở Odesa và các cảng Hắc Hải khác của Ukraine.

Liên Hiệp Quốc cho biết các cuộc tấn công trái ngược với cam kết của Nga với Liên Hiệp Quốc rằng “Liên bang Nga sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu thực phẩm, dầu hướng dương và phân bón không bị cản trở từ các cảng Hắc Hải do Ukraine kiểm soát”.

Tổng thư ký cũng nhắc lại rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự có thể cấu thành hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Ông Antonio Guterres cảnh báo các cuộc tấn công có thể có tác động “vượt xa Ukraine” khi nói đến giá lúa mì và ngô toàn cầu.

Về phần mình, Tổng thư ký sẽ không ngừng nỗ lực để bảo đảm rằng thực phẩm và phân bón của Ukraine và Nga có sẵn trên thị trường quốc tế như một phần trong nỗ lực không ngừng của ông nhằm chống lại nạn đói toàn cầu và bảo đảm giá lương thực ổn định cho người tiêu dùng ở khắp mọi nơi.
 
TGP New York: Đền thờ Ann Seton bị xúc phạm: Lấy cắp, mặc áo lễ nhưng không mặc quần, đi qua đi lại
VietCatholic Media
05:12 21/07/2023

1. Vatican đáp trả những hiểu lầm liên quan đến vụ Đức Hồng Y Sako

Sứ thần Tòa Thánh tại Iraq đã trả lời một tuyên bố được cho là của Tổng thống Cộng hòa Iraq, trong đó cho rằng Tòa Sứ Thần Tòa Thánh không phản đối việc rút lại sắc lệnh liên quan đến Đức Hồng Y Sako. Do những căng thẳng với Đức Thượng Phụ Sako, Tổng thống Barham Salih đã rút lại một sắc lệnh của người tiền nhiệm mình công nhận Đức Hồng Y Sako là Đức Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Chanđê tại Iraq.

Trong một tuyên bố được công bố trên trang web của Tòa Thượng phụ Chanđê, Sứ thần Tòa thánh tại Iraq bày tỏ sự hối tiếc về sự hiểu lầm và cách giải quyết không phù hợp liên quan đến vai trò của Đức Thượng phụ Louis Sako với tư cách là người được ủy thác tài sản của Giáo hội Chanđê.

Tuyên bố cũng đề cập đến một số báo cáo thiên vị và sai lệch xung quanh vấn đề này, thường bỏ qua thực tế rằng ngài là một nhân vật tôn giáo rất được kính trọng.

Sứ thần Tòa thánh làm rõ rằng Tổng thống Barham Salih đã yêu cầu một cuộc gặp với Đại biện lâm thời của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Iraq, Charles Lwanga Ssuuna, liên quan đến sắc lệnh gần đây liên quan đến Đức Thượng Phụ Louis Sako, là Thượng phụ của Giáo hội Chanđê.

Cha Ssuuna nhấn mạnh rằng việc quản lý các tài sản của Giáo hội - như được quy định trong hiến pháp Iraq - nên tiếp tục tự do dưới sự bảo trợ của những nhà lãnh đạo các Giáo Hội và trên thực tế, trước các tòa án và văn phòng chính phủ của Iraq. Tuy nhiên, Sứ thần Tòa thánh không bình luận về việc liệu điều này có được bảo đảm thông qua các sắc lệnh của tổng thống hay bất kỳ phương tiện thích hợp nào khác hay không

Trước đó vào thứ Hai, Tổng thống Cộng hòa đã gửi một tuyên bố về cuộc gặp giữa Tổng thống Barham Salih và Đại biện lâm thời của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh.

Tuyên bố trích lời Ssuuna nói rằng Đại sứ quán không phản đối các thủ tục do Tổng thống Cộng hòa thực hiện liên quan đến việc rút lại sắc lệnh của tổng thống liên quan đến Hồng Y Louis Sako.


Source:shafaq.com

2. Người đàn ông bị bắt trong cuộc tấn công vào đền thờ Elizabeth Ann Seton tại Manhattan

Sở cảnh sát thành phố New York đã báo cáo về nhân thân của một người đàn ông xông vào một nhà thờ mặc áo lễ của các linh mục nhưng không mặc quần và đi đi lại lại trong nhà thờ.

Sở cảnh sát xác định người này là Walter Chisolm, 42 tuổi, cư dân New Jersey.

Cá nhân “nghểnh ngảng” được cho là đã đột nhập vào một nhà thờ Công Giáo ở Manhattan và phá hoại đền thờ Thánh Elizabeth Ann Seton vào cuối tuần qua.

Anh ta mặc lễ phục của linh mục - và được cho là không mặc quần - đã đột nhập vào Nhà thờ Công Giáo Đức Mẹ Mân Côi và giật đổ một cây thánh giá lớn tại đền thờ Seton, theo một báo cáo trên tờ New York Post, trích dẫn “cảnh sát và nhân chứng.”

Theo báo cáo, nghi phạm đã đuổi theo một nhân chứng và sau đó được tìm thấy ở bậc thềm trước nhà thờ giáo xứ, “đi đi lại lại” và cầm một chai rượu.

Một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát New York đã xác nhận với CNA rằng các viên chức cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi báo trộm tại địa chỉ của nhà thờ vào khoảng 11:20 sáng Thứ Bảy.

“Họ được một tình nguyện viên của nhà thờ thông báo rằng có một người đàn ông trong nhà thờ. Người đàn ông đó đã bị tạm giữ,” phát ngôn nhân nói.

Sở cảnh sát xác định người này là Walter Chisolm, 42 tuổi, cư dân New Jersey. Thủ phạm bị cáo buộc đã bị buộc tội tấn công một viên chức cảnh sát, trộm cắp, phạm tội hình sự, chống lại việc bắt giữ và cản trở chính quyền.

Toàn bộ thiệt hại và lý do phá hoại đều chưa rõ ràng vào sáng thứ Hai. Giáo xứ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Thành phố đã chứng kiến một số cuộc tấn công vào các nhà thờ địa phương trong thời gian gần đây. Những kẻ phá hoại năm ngoái đã làm hư hại nơi ở của Đức Hồng Y Timothy Dolan tại Nhà thờ St. Patrick ở Thành phố New York. Vào tháng 7 năm 2021, những kẻ phá hoại đã phá hủy các bức tượng của cả Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Têrêsa thành Lisieux tại một giáo xứ ở Queens.

Trong khi đó, cảnh sát hồi đầu tháng này đã bắt giữ hai cá nhân liên quan đến các vụ phá hoại và quấy rối tại các nhà thờ ở Brooklyn và Queens.

Và một nhà thờ ở Queens cho biết vào tháng trước rằng một người đàn ông đã vào giáo xứ, phá hủy một bức ảnh của Đức Thánh Cha Phanxicô, mặc áo choàng của một linh mục và tự đập vào đầu mình bằng một mặt nhật trước khi bị bắt. Nhà thờ cần phải thánh hiến lại trước khi Thánh lễ có thể được cử hành lại ở đó.


Source:National Catholic Register

3. Việc Nga chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc tác động nghiêm trọng đến vùng Sừng Phi Châu, Kenya nói

Bộ Ngoại giao Kenya cảnh báo hôm thứ Ba rằng quyết định của Nga chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc ở Hắc Hải là “cú đâm sau lưng đối với giá cả và an ninh lương thực toàn cầu”.

Bộ ngoại giao Kenya, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng quyết định này “tác động đặc biệt nghiêm trọng” đến các quốc gia ở vùng Sừng Phi Châu vốn đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Chính phủ Nga cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã chấm dứt một thỏa thuận được ký kết cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Hắc Hải. Thỏa thuận này cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của mình và điều hướng hành trình an toàn qua Hắc Hải đến eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một quan chức của Liên Hiệp Quốc cho biết hôm thứ Hai rằng mối quan tâm chính là sự đau khổ không thể tránh khỏi của con người theo sau việc chấm dứt thỏa thuận. Vị quan chức này nói: “Đơn giản là có quá nhiều thứ bị đe dọa trong một thế giới đói khát và đau thương.”

Thông tin thêm về tác động của thỏa thuận ở Phi Châu: Sáng kiến này đã cho phép xuất khẩu gần 33 triệu tấn lương thực từ Ukraine. Chương trình Lương thực Thế giới đã vận chuyển hơn 725.000 tấn để hỗ trợ các hoạt động nhân đạo – cứu trợ nạn đói ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, bao gồm Afghanistan, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan và Yemen
 
Putin sợ bị ám sát ở St. Petersburg. Đổ xô mua F35, các nước sẽ tặng F16 cho Kyiv. CIA: Putin lú lẫn
VietCatholic Media
16:03 21/07/2023


1. Nga lo ngại Ukraine tấn công trong cuộc duyệt binh của Hải quân Putin

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Putin's Navy Parade Preparations Hint at Drone Attack Fears”, nghĩa là “Những chuẩn bị cho cuộc duyệt binh của Hải quân Putin cho thấy những lo ngại về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Theo các chuyên gia, Hải quân Nga đã đặt thiết bị gây nhiễu GPS tạm thời trên ít nhất một trong các tàu chiến của họ trước cuộc duyệt binh hải quân cao cấp ở St. Petersburg.

Một tàu hộ tống của Hải quân Nga, được chụp vào ngày 14 tháng 7 tại thành phố thứ hai của Nga, dường như cho thấy nhiều bộ gây nhiễu GPS được trang bị bên ngoài tàu, theo một hình ảnh được đăng hôm thứ Tư bởi nhà phân tích tình báo quân sự và nguồn mở, HI Sutton.

Newsweek không thể xác minh độc lập ngày và địa điểm của đoạn phim. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự David Hambling nói rằng sự xuất hiện của thiết bị gây nhiễu GPS trên tàu cho thấy Điện Cẩm Linh lo ngại một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Kyiv, những người ủng hộ Ukraine hoặc các nhóm chống Putin dàn dựng. Theo Samuel Bendett của Trung tâm Phân tích Hải quân, việc Mạc Tư Khoa lựa chọn sử dụng thiết bị gây nhiễu và đã làm như vậy trước cuộc chiến ở Ukraine là “hoàn toàn khả thi”. Nhưng rất khó để đánh giá với bằng chứng hạn chế, ông nói với Newsweek.

Các chuyên gia khác bày tỏ sự hoài nghi về mức độ tiết lộ của hình ảnh về bất kỳ tính năng gây nhiễu nào có thể xảy ra trên tàu.

Có suy đoán rằng các hệ thống gây nhiễu tiềm năng có thể là một phần của R-330Zh Zhitel, là hệ thống gắn trên xe tải hoặc hệ thống gây nhiễu Pole-21E. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để bình luận qua email.

Hambling nói với Newsweek rằng Nga có một hồ sơ “rộng rãi” về việc sử dụng gây nhiễu GPS — họ chặn cả việc thu tín hiệu GPS và “giả mạo” các tín hiệu, hiển thị vị trí sai trên thiết bị theo dõi — để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Cuộc duyệt binh Ngày Hải quân của Nga được lên kế hoạch vào ngày 30 tháng 7, mặc dù đã có một số cuộc tranh luận trên các phương tiện truyền thông nhà nước Nga về việc liệu cuộc duyệt binh có diễn ra hay không.

Hãng thông tấn Tass do Điện Cẩm Linh hậu thuẫn ngày 12/7 đưa tin, trái với truyền thống, các tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội Phương Bắc sẽ không tham gia cuộc duyệt binh.

Cuộc duyệt binh đầu tiên được tổ chức vào năm 2017 tại thành phố thứ hai của Nga, theo Tass.

Máy bay không người lái và công nghệ không người lái đang phát triển nhanh chóng đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine. Cả hai bên đã tìm đến công nghệ không người lái để gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng với chi phí thấp, với các chuyên gia cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra đã thúc đẩy sự đổi mới máy bay không người lái với “tốc độ cực nhanh”.

Nhưng bên ngoài biên giới Ukraine, chính Mạc Tư Khoa đã nhiều lần là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, Điện Cẩm Linh cho biết trong những tháng gần đây.

Vào ngày 3 tháng 5, Nga cho biết hai máy bay không người lái đã tấn công vào Điện Cẩm Linh, mà họ cho biết là “một cuộc tấn công khủng bố có kế hoạch và một âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống”, được thực hiện trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng hàng năm. Giới lãnh đạo Nga cho biết trong một tuyên bố rằng các máy bay không người lái đã bị chặn “trong khuôn viên Điện Cẩm Linh, làm phát tán các mảnh vỡ mà không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào”.

“Nga bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đối phó ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào họ cho là phù hợp,” Điện Cẩm Linh nói thêm.

Mạc Tư Khoa đổ lỗi cho Kyiv về vụ tấn công, Kyiv phủ nhận việc thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Cuối tháng đó, quân đội Nga cho biết 8 máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công vào các khu dân cư giàu có ở Mạc Tư Khoa, làm hư hại một số tòa nhà. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào thời điểm đó, 3 máy bay không người lái đã bị tiêu diệt bằng thiết bị tác chiến điện tử, đồng thời cho biết thêm rằng 5 máy bay không người lái còn lại đã bị đánh chặn bằng hệ thống phòng không Pantsir-S.

Vào ngày 4/7, Mạc Tư Khoa cáo buộc Ukraine đã phóng 5 máy bay không người lái vào thủ đô của Nga, nói rằng 4 trong số các máy bay không người lái này đã bị lực lượng phòng không Nga phá hủy và chiếc thứ 5 bị “tiêu diệt bởi thiết bị tác chiến điện tử”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chuyến bay từ sân bay Vnukovo, một trong những trung tâm giao thông chính của Mạc Tư Khoa, đã bị gián đoạn nhưng không có thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

“Với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lặp đi lặp lại gần đây ở Mạc Tư Khoa, nỗi sợ hãi chính có thể là cuộc tấn công từ trên không,” Hambling nói về cuộc duyệt binh Ngày Hải quân. Tuy nhiên, Nga cũng cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ bị sáp nhập ở Crimea bằng các thuyền không người lái, tấn công căn cứ hải quân Hắc Hải của Nga tại Sevastopol và cầu Kerch, một cây cầu quan trọng nối Crimea với đất liền Nga.

Các chuyên gia nói với Newsweek đầu tuần này rằng kiểu tấn công này, thường sử dụng thuyền không người lái trên mặt nước, là một trong những điều mà hệ thống phòng thủ của Nga không được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó.

Tuy nhiên, một cuộc tấn công vào quân đội Nga ở St. Petersburg vào Ngày Hải quân dường như khó xảy ra do khoảng cách quá xa từ lãnh thổ Ukraine đến thành phố bên bờ biển Baltic, Hambling nói.

2. Lực lượng Phòng vệ Ukraine đạt được các bước tiến quan trọng trên các hướng Bakhmut, Melitopol và Berdiansk.

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều thứ Sáu 21 tháng Bẩy, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết Lực lượng Phòng vệ Ukraine đạt được các bước tiến quan trọng trên các hướng Bakhmut, Melitopol và Berdiansk.

“Tại chiến trường miền Nam, các cuộc giao tranh ác liệt diễn ra trên các tuyến Novodanylivka - Verbove, Novodanylivka - Robotyne và Novodarivka - Pryiutne, chúng ta đã thành công và đang củng cố các vị trí của mình.”

Thứ trưởng Hanna Maliar thừa nhận rằng bom chùm đã được sử dụng ở miền Nam để có thể vượt qua các bãi mìn dày đặc một đối phương.

Tại chiến trường thành phố Bakhmut, quân đội Ukraine tiếp tục tiến hành các chiến dịch tấn công ở phía bắc và phía nam thành phố. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục ở các khu vực Orikhovo-Vasylivka - Paraskoviivka và Klishchiyivka – Andriivka.

Trong 24 giờ qua, 680 lính Nga đã bị loại khỏi vòng chiến cùng với 4 xe tăng, 15 xe thiết giáp, 18 hệ thống pháo, 7 hệ thống phòng không, và 11 xe chuyển quân và nhiên liệu.

Tính chung từ ngày 24 tháng 2, 2022 đến 21 Tháng Bẩy, khoảng 240.690 quân nhân Nga bị loại khỏi vòng chiến. Tổn thất của quân xâm lược còn bao gồm 4.133 xe tăng, 8.080 xe thiết giáp, 4.610 hệ thống pháo, 692 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 440 hệ thống tác chiến phòng không, 315 máy bay, 310 trực thăng 3.933 máy bay không người lái, 1.298 hỏa tiễn hành trình, 18 tàu chiến, 7.145 xe chuyển quân và nhiên liệu, và 686 đơn vị thiết bị đặc biệt

3. Ngũ Giác Đài cho biết các lực lượng của Tập đoàn Wagner đang được “tái hòa nhập vào quân đội Nga”

Lực lượng của Tập đoàn Wagner đang được “tái hòa nhập trong quân đội Nga”, phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài cho biết như trên.

Phó thư ký báo chí Ngũ Giác Đài Sabrina Singh cho biết: “Xét về những gì chúng ta đang thấy ở Belarus, chúng tôi đã thấy báo cáo rằng quân đội Wagner tiếp tục di chuyển vào khu vực đó và tôi nghĩ họ tiếp tục củng cố ở đó. Nhưng, chúng tôi chắc chắn cũng đã thấy lực lượng Wagner được tái hòa nhập trong quân đội Nga”.

Những bình luận của Singh được đưa ra vài tuần sau một cuộc binh biến ngắn ngủi của lực lượng Wagner và người sáng lập Yevgeny Prigozhin.

Vào đầu tháng 7, tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã mời lực lượng Wagner đến Belarus để giúp huấn luyện quân đội nước mình.

Tuần trước, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Chuẩn Tướng Pat Ryder cho biết Ngũ Giác Đài không thấy lực lượng Wagner “tham gia vào bất kỳ khả năng đáng kể nào để hỗ trợ các hoạt động chiến đấu ở Ukraine.”

4. Nga đã sử dụng gần 70 hỏa tiễn và gần 90 máy bay không người lái Shahed chỉ trong 4 ngày, Zelenskiy nói

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Nga đã sử dụng gần 70 hỏa tiễn các loại và gần 90 máy bay không người lái Shahed chỉ trong 4 ngày trong các cuộc tấn công vào các thành phố Odesa, Mykolaiv của Ukraine và các cộng đồng miền nam khác.

“Tất nhiên, các binh sĩ của chúng ta đã bắn hạ được một số hỏa tiễn và máy bay không người lái của đối phương, và tôi cảm ơn từng người bảo vệ bầu trời của chúng ta vì điều này,” ông nói trong bài phát biểu hàng đêm của mình. “Thật không may, khả năng phòng không của Ukraine vẫn chưa đủ để bảo vệ toàn bộ bầu trời Ukraine.”

Ông Zelenskiy cho biết Ukraine đang làm việc với các đối tác “càng nhiều càng tốt” để có thêm các hệ thống phòng không có thể bảo đảm an ninh cho Odesa và các thành phố khác trên cả nước.

Phát biểu về thỏa thuận ngũ cốc Hắc Hải mà Nga đã rút khỏi trong tuần này, Zelenskiy cho biết công việc “huy động thế giới bảo vệ an ninh lương thực và cuộc sống bình thường” vẫn tiếp tục.

“Tôi tin tưởng rằng năm nay chúng ta có thể làm được tất cả cùng nhau, cả thế giới,” Zelenskiy nói. “Không ai trên thế giới quan tâm đến thành công của Nga trong việc phá hủy thị trường lương thực toàn cầu.”

5. Nga cho biết các cuộc tấn công ở Odesa là sự trả đũa tiếp tục cho vụ tấn công cầu Crimea

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Năm rằng các cuộc tấn công đêm thứ ba liên tiếp vào Odesa là tiếp tục trả đũa cho cuộc tấn công của Ukraine vào cây cầu Crimea, và tuyên bố rằng các cuộc tấn công của họ tấn công vào các cơ sở liên quan đến máy bay không người lái tấn công trên biển của Ukraine.

“Tối nay, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công trả đũa bằng vũ khí trên không và trên biển có độ chính xác cao nhằm vào các xưởng sản xuất và kho chứa thuyền không người lái ở khu vực Odesa và Chornomorsk”, Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, nói.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine nói rằng các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự liên quan đến xuất khẩu ngũ cốc tại cảng Odesa. Một người Ukraine, là một nhân viên bảo vệ, đã thiệt mạng khi một tòa nhà hành chính dân sự trong thành phố bị phá hủy.

Oleh Kiper, nhà lãnh đạo chính quyền quân sự khu vực Odesa, cho biết trên Telegram: “Trong khi tấn công các cảng liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng cảng, những kẻ khủng bố cũng tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự.”

“Họ đã phá hủy một tòa nhà hành chính ở trung tâm Odesa, nơi sóng nổ làm hư hại một số tòa nhà khác, bao gồm cả khu dân cư.”

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố rằng họ đã phá hủy các cơ sở hạ tầng nhiên liệu và kho đạn dược của quân đội Ukraine gần thành phố Mykolaiv.

Các quan chức Ukraine đã tuyên bố Kyiv chịu trách nhiệm về cuộc tấn công hôm thứ Hai vào cây cầu quan trọng nối liền bán đảo Crimea đã sáp nhập với đất liền của Nga - một đường tiếp tế quan trọng cho nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine và là một dự án cá nhân của Tổng thống Vladimir Putin.

Cây cầu dài gần 12 dặm hay hơn 12km, còn được gọi là Cầu Kerch, là cây cầu dài nhất ở Âu Châu và có tầm quan trọng mang tính biểu tượng và chiến lược to lớn đối với Mạc Tư Khoa. Cuộc tấn công hôm thứ Hai là vụ tấn công thứ hai vào cây cầu kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine, sau khi một xe chở nhiên liệu phát nổ khi băng qua cầu vào tháng 10.

6. Liên Hiệp Âu Châu gia hạn lệnh trừng phạt vì cuộc chiến của Nga ở Ukraine

Hội đồng Âu Châu sẽ gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với cuộc xâm lược quân sự của Nga đối với Ukraine, cho đến đầu năm tới, cơ quan này cho biết hôm thứ Năm.

Các biện pháp này lần đầu tiên được đưa ra vào năm 2014 “nhằm đáp trả các hành động của Nga làm mất ổn định tình hình ở Ukraine, đã được mở rộng đáng kể kể từ tháng 2 năm 2022, nhằm đáp trả hành động xâm lược quân sự vô cớ và phi lý của Nga đối với Ukraine”, Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu cho biết trong một thông cáo báo chí.

Các biện pháp trừng phạt hiện bao gồm các hạn chế đối với thương mại, tài chính, công nghệ và hàng hóa sử dụng kép, công nghiệp, vận tải và hàng xa xỉ.

“Chúng cũng bao gồm: lệnh cấm nhập khẩu hoặc vận chuyển dầu thô bằng đường biển và một số sản phẩm dầu mỏ từ Nga sang Liên Hiệp Âu Châu, hủy phương thức giao dịch SWIFT đối với một số ngân hàng Nga và đình chỉ hoạt động phát sóng cũng như giấy phép của một số cơ quan truyền thông cung cấp thông tin sai lệch do Điện Cẩm Linh hậu thuẫn. Ngoài ra, các biện pháp cụ thể đã được đưa ra để tăng cường khả năng của Liên Hiệp Âu Châu trong việc chống lại các hành vi lách luật trừng phạt,” hội đồng cho biết thêm.

7. Tòa Bạch Ốc “quan ngại sâu sắc” về các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố cảng Ukraine

Tòa Bạch Ốc “quan ngại sâu sắc” về các cuộc tấn công đang diễn ra của Nga nhằm vào thành phố cảng Odesa ở miền nam Ukraine. Họ cho biết họ cũng lo lắng về việc Điện Cẩm Linh tấn công vào cơ sở hạ tầng và nguồn cung cấp ngũ cốc sau khi nước này rút khỏi một thỏa thuận quan trọng cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine sang phần còn lại của thế giới.

Sự sụp đổ của thỏa thuận hiện đang đặt ra một thách thức lớn đối với nguồn cung lương thực toàn cầu và có nguy cơ làm tăng giá cả, đặc biệt là đối với các nền kinh tế có thu nhập thấp.

Phó thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Olivia Dalton nói với các phóng viên hôm thứ Năm: “Chúng ta đã chứng kiến ba ngày liên tiếp các cuộc tấn công của Nga - các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái vào các thành phố cảng trên Hắc Hải, là một phần của cuộc tấn công liên tục vào Ukraine và nỗ lực khôi phục về cơ bản việc phong tỏa các cảng Hắc Hải của Ukraine có tác động sâu sắc đến tình trạng mất an ninh lương thực”.

Olivia Dalton cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ đã nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy Nga có thể tấn công các tàu dân sự chở ngũ cốc ở Hắc Hải.

“Chúng tôi đã thấy những dấu hiệu cho thấy về cơ bản họ đang chuẩn bị, như các bạn đã lưu ý, khả năng tấn công các tàu dân sự chở ngũ cốc qua Hắc Hải. Họ ám chỉ thực tế rằng họ sẽ xem xét bất kỳ tàu dân sự nào ở Hắc Hải là một chuyến hàng khả dĩ có chứa hàng hóa quân sự để từ đó tấn công các con tầu này. Chúng tôi lo ngại sâu sắc về điều đó,” cô nói.

8. Ukraine đưa ra lời đe dọa đối với các tàu Nga, nói rằng họ có thể đối mặt với số phận tương tự như tàu chiến Moskva bị đánh chìm

Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc Nga “vi phạm trắng trợn” các nghĩa vụ quốc tế của họ bằng cách đe dọa các tàu dân sự đi đến các cảng của Ukraine. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine hôm thứ Năm đã đưa ra cảnh báo đối với các tàu Nga ở Hắc Hải – nói rằng họ có thể phải đối mặt với số phận tương tự như tàu tuần dương hỏa tiễn dẫn đường Moskva, mà Ukraine đã đánh chìm ở Hắc Hải vào tháng 4 năm 2022.

“Điện Cẩm Linh đã biến Hắc Hải thành khu vực nguy hiểm, chủ yếu đối với các tàu Nga và tàu thuyền đi trên Hắc Hải hướng tới các cảng biển của Nga và các cảng biển của Ukraine nằm trên lãnh thổ Ukraine bị Nga tạm chiếm”, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một tuyên bố.

“Trách nhiệm đối với mọi rủi ro hoàn toàn thuộc về giới lãnh đạo Nga. Số phận của tàu chiến Moskva chứng minh rằng Lực lượng Phòng vệ Ukraine có các phương tiện cần thiết để đẩy lùi sự gây hấn của Nga trên biển”, tuyên bố cho biết thêm.

Sau khi Nga rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc ở Hắc Hải, Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Tư cho biết tất cả các tàu đi trên Hắc Hải đến các cảng của Ukraine sẽ được coi là tàu chở hàng quân sự tiềm năng.

“Ý định coi các tàu nước ngoài là mục tiêu quân sự vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Nga theo luật pháp quốc tế không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với tất cả các quốc gia tham gia hoạt động hàng hải hòa bình ở Hắc Hải”, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết hôm thứ Năm. “Không có lý do gì để tin rằng các tàu buôn đang hỗ trợ các hành động chiến tranh chỉ đơn giản bằng cách xuất khẩu ngũ cốc sang các nước khác cần nó để ngăn chặn nạn đói.”

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hôm thứ Năm rằng Nga đã tạo ra một khu vực nguy hiểm ở Hắc Hải “bằng cách công khai đe dọa các tàu dân sự vận chuyển thực phẩm từ các cảng của Ukraine, tiến hành các cuộc tấn công hỏa tiễn và tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các thành phố yên bình, và cố tình tạo ra mối đe dọa quân sự trên các tuyến đường thương mại”.

Lặp lại ngôn ngữ của Nga, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết bắt đầu từ thứ Sáu, “tất cả các tàu thuyền đi trên Hắc Hải theo hướng các cảng biển của Liên bang Nga và các cảng biển của Ukraine nằm trên lãnh thổ Ukraine bị Nga tạm thời xâm lược có thể bị Ukraine coi là chở hàng quân sự với tất cả các rủi ro liên quan”.

9. Giám đốc CIA nhận định giới tinh hoa Nga đang đặt câu hỏi về khả năng phán đoán của Putin

Ivan Kobzev, thống đốc Irkutsk, đã có buổi tiếp kiến với tổng thống Nga tại Điện Cẩm Linh. Các chủ đề thảo luận bao gồm nền kinh tế của vùng Siberia, cũng như các dự án đầu tư và cơ sở hạ tầng. Cuối buổi tiếp kiến, Kobzev đề cập đến con số các binh sĩ trong vùng đã tử trận trên chiến trường Ukraine. Putin đáp lại, “anh cho tôi gởi lời chúc sức khoẻ họ nhé”. Diễn biến này đang gây ra nhiều đồn đoán về khả năng tập trung, sự thờ ơ trước thảm họa cuộc chiến đang gây ra, cũng như sự sáng suốt của Putin.

William Burns, Giám đốc CIA, nói với Diễn đàn An ninh Aspen rằng từ sau cuộc binh biến ngắn ngủi do nhà lãnh đạo Tập đoàn Wagner lãnh đạo, những người xung quanh nhà lãnh đạo Nga ngày càng tỏ ra quan ngại về khả năng phán đoán của Putin.

Hai ký giả Nahal Toosi và Alexander Ward của tờ The Politicol có trụ sở ở Washington DC có bài tường trình nhan đề “CIA chief: Russia’s elite are questioning Putin’s judgment”, nghĩa là “Giám đốc CIA nhận định giới tinh hoa Nga đang đặt câu hỏi về khả năng phán đoán của Putin”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Cẩm Hạnh.

Giới tinh hoa của Nga đang tỏ ra lo lắng ngày càng tăng về khả năng phán đoán của Tổng thống Vladimir Putin, đặc biệt là sau một cuộc binh biến ngắn dường như khiến Điện Cẩm Linh mất cảnh giác vào tháng trước, Giám đốc CIA William Burns cho biết hôm thứ Năm.

Cơ quan tình báo Hoa Kỳ đang cố gắng nắm bắt điều đó và những vết nứt khác trong sự kiểm soát của Putin, mà cuộc binh biến đã phơi bày, Burns nói thêm. Một video của CIA tìm cách tuyển dụng những người Nga cung cấp thông tin cho CIA đã được xem khoảng 2,5 triệu lần trong tuần đầu tiên.

“Những gì nó hồi sinh là một số câu hỏi sâu sắc hơn… về khả năng phán đoán của Putin, về sự thờ ơ của ông ấy với các sự kiện và thậm chí về sự thiếu quyết đoán của ông ấy,” Burns nói trong tại Diễn đàn An ninh Aspen.

Cuộc binh biến kéo dài cả ngày, do Yevgeny Prigozhin, nhà lãnh đạo Tập đoàn lính đánh thuê Wagner, lãnh đạo, chủ yếu nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tướng hàng đầu của Nga Valery Gerasimov, Burns nói. Prigozhin đã công khai chỉ trích những quan chức như vậy và ông khẳng định mình không nhắm vào Putin.

Nhưng việc lực lượng Wagner có thể đi qua một khu vực rộng lớn của Nga mà không bị cản trở là một tai họa lớn đối với Putin, cũng như những lời chỉ trích công khai của Prigozhin về lý do căn bản dẫn đến cuộc chiến tranh của Nga với Ukraine và sự tham nhũng của giới tinh hoa Nga.

Burns nói: “Tôi nghĩ theo nhiều cách, nó đã phơi bày một số điểm yếu đáng kể trong hệ thống mà Putin đã xây dựng. Ngay cả ngoài cuộc binh biến, những điểm yếu như vậy đã bị phơi bày bởi sự đánh giá sai lầm của Putin kể từ khi ông phát động cuộc xâm lược này vào Ukraine.”

Điều đó lặp lại những bình luận trước đó trong diễn đàn Aspen của Ngoại trưởng Anh James Cleverly rằng cuộc nổi dậy đã phơi bày “những vết nứt” trong chế độ của Putin.

Có những cáo buộc rằng Sergey Surovikin, một vị tướng hàng đầu khác của Nga, có thể đã biết về kế hoạch nổi loạn của Prigozhin. Surovikin đã không xuất hiện trước công chúng trong nhiều tuần. Burns nói: “Tôi không nghĩ anh ta được hưởng nhiều tự do vào lúc này.”

Hiện tại, Putin đã xoay sở để hạ bệ Prigozhin, về cơ bản là trục xuất ông ta đến Belarus. Nhà lãnh đạo Nga có thể sẽ cố gắng tách Prigozhin khỏi những gì ông ta thấy hữu ích ở Wagner, một lực lượng lính đánh thuê có mặt ở nhiều quốc gia, Burns nói.

Burns, cựu đại sứ Mỹ tại Nga, cho biết Putin cũng có thể sẽ tìm cách trả thù chính Prigozhin và loại bỏ ông ta về lâu dài.

“Nếu tôi là Prigozhin, tôi sẽ không sa thải người nếm thức ăn của mình,” Burns châm biếm.

10. Bản tin tình báo của Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Vương Quốc Anh

Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Vương Quốc Anh cho biết như sau:

Trong những ngày tới, Tập đoàn Wagner của Nga có thể sẽ thả những tù nhân cuối cùng được tuyển dụng khỏi nghĩa vụ bắt buộc của họ. Kế hoạch tuyển dụng nhà tù Dự án K của Wagner lên đến đỉnh điểm vào đầu năm 2023 và ít nhất 40.000 nam giới phục vụ theo Dự án đó.

Một số lượng đáng kể những người bị kết án hiện đã được ân xá có thể sẽ nhận lời đề nghị tiếp tục làm việc với Wagner với tư cách là những người ký hợp đồng chuyên nghiệp. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga của Nga đã tiếp quản hệ thống tuyển dụng từ nhà tù của Wagner.

Sự kết thúc của kế hoạch đánh dấu một cột mốc trong lịch sử của Wagner và cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Những người lính do Dự án K cung cấp đã giúp Nga chiếm được Bakhmut: một trong số ít những tuyên bố thành công gần đây của họ.

Dự án đã đưa Wagner trở thành một tổ chức mà tháng trước đã trực tiếp thách thức quyền lực của Tổng thống Putin. Nó cũng đánh dấu một trong những giai đoạn đẫm máu nhất trong lịch sử quân sự hiện đại: có tới 20.000 tân binh bị kết án đã bị giết trong vòng vài tháng.

11. Nhà ngoại giao hàng đầu cho biết Liên Hiệp Âu Châu làm việc để thành lập quỹ quốc phòng Ukraine trị giá 22 tỷ đô la

Nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại Josep Borrell cho biết Liên minh Âu Châu sẽ thành lập một quỹ trị giá 20 tỷ euro tức là khoảng 22 tỷ USD cho quốc phòng Ukraine trong vòng 4 năm tới.

Liên Hiệp Âu Châu sẽ thành lập quỹ thông qua Cơ sở Hòa bình Âu Châu, một cơ chế tài trợ cho các hoạt động và hỗ trợ quân sự, đồng thời cung cấp tới 5 tỷ euro mỗi năm trong 4 năm tới, Borrell nói với các phóng viên tại cuộc họp của các ngoại trưởng nhóm ở Brussels, Bỉ.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói với các phóng viên tại Brussels rằng Ukraine cần “nguồn tài chính rất lớn”. Liên minh sẽ thảo luận về những cách thức bảo đảm an ninh và hỗ trợ tài chính cho Ukraine có thể được “liên kết một cách có ý nghĩa” trong những tháng tới, bà nói thêm.

12. Máy bay phản lực F-35 đang thúc đẩy trường hợp xin F-16 của Ukraine như thế nào

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “How F-35 Jets Are Pushing Ukraine's Case for F-16s”, nghĩa là “Máy bay phản lực F-35 đang thúc đẩy trường hợp xin F-16 của Ukraine như thế nào.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ.

Các lực lượng không quân toàn cầu đang chuyển đổi sang máy bay phản lực thế hệ thứ năm F-35 của Lockheed Martin được đánh giá cao. Họ đang muốn cho đi những chiếc F-16 cho các quốc gia như Ukraine, cựu giám đốc chương trình F-35 của gã khổng lồ quốc phòng nói với Newsweek.

Tom Burbage, cựu tổng giám đốc F-35 của Lockheed Martin, nói với Newsweek rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào tháng 2 năm 2022 đã khiến nhiều quốc gia chuyển sang sử dụng F-35 trong môi trường an ninh thay đổi nhanh chóng.

Burbage, đồng tác giả của cuốn “F-35: Câu chuyện bên trong của chiếc máy bay nhanh như chớp”, cho biết thêm một số quốc gia trong số này đã “ngấp nghé” về việc mua F-35 trước đầu năm 2022. Nhưng với việc Phần Lan đã nhảy vào chương trình F-35, cùng với các quốc gia khác giáp Bắc Cực như Canada và Na Uy, một nhóm “liên minh tự nhiên” khác đang hợp nhất ở Thái Bình Dương, ông nói.

Chưa đầy một tháng sau khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện ở Ukraine, Berlin tuyên bố sẽ chi 10 tỷ euro hay 11,2 tỷ USD để mua 35 chiếc F-35. Phần Lan đang trong quá trình thay thế FA-18 Hornet bằng 64 máy bay phản lực F-35A và Thụy Sĩ đã đồng ý vào tháng 9 năm 2022 để mua 36 chiếc F-35A, sẽ được giao trước năm 2030.

Vào cuối tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt việc bán F-35 cho Cộng hòa Tiệp sau khi Praha cho biết họ hy vọng sẽ thay thế các máy bay phản lực Gripen của Thụy Điển bằng chiến đấu cơ của Hoa Kỳ. Ba Lan, Hàn Quốc, Israel, Singapore, Nhật Bản và Australia nằm trong số 17 quốc gia cam kết mua F-35, với hai quốc gia khác đang trong kế hoạch.

Với việc quân đội các cường quốc trên toàn cầu đang hướng tới F-35, “điều đó giải phóng F-16” cho các lực lượng không quân như Ukraine, ông nói.

Thống chế Không quân đã nghỉ hưu Greg Bagwell, cựu chỉ huy cấp cao của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh, nói với Newsweek rằng F-16 “đang dần trở nên 'dư thừa' vì các đơn đặt hàng F-35.

Mặc dù sẽ mất nhiều năm để đưa F-35 vào từng giai đoạn đối với các quốc gia hiện đang lựa chọn chiến đấu cơ thế hệ thứ năm của Mỹ, nhưng “có vẻ như một điều tự nhiên là bất kỳ quốc gia nào liên minh với lực lượng của Mỹ và NATO cuối cùng sẽ phát triển thành F-35,” Burbage tiếp tục.

Ukraine đã cầu xin các nhà tài trợ phương Tây mua chiến đấu cơ tiên tiến, mặc dù F-35 chưa bao giờ được đưa lên bàn đàm phán. Trong nhiều tháng, các quyết định đã bị đình trệ về việc có nên trang bị cho Ukraine phiên bản F-16 Fighting Falcon của Lockheed, một chiến đấu cơ thế hệ thứ tư cũ hơn nhưng vẫn hiệu quả cao hay không.

Các máy bay phản lực này sẽ mang lại một bước tiến đáng kể về năng lực không quân cho Ukraine, quốc gia hiện đang sử dụng các máy bay cũ kỹ từ thời Liên Xô. Các chuyên gia cho rằng việc chuyển đổi sang sử dụng máy bay phản lực phương Tây cũng sẽ mang lại một phong cách chiến đấu mới cho quân đội Ukraine, với việc thay đổi nền tảng sẽ mang lại học thuyết quân sự phương Tây cho lực lượng không quân Liên Xô cũ kỹ của Kyiv.

Chưa có quốc gia nào đồng ý cung cấp máy bay phản lực cho Ukraine, nhưng một số quốc gia NATO đã cam kết đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay F-16. Ngày càng được coi là điều không thể tránh khỏi, các quan chức và nhà phân tích phương Tây dù sao cũng nhắc lại rằng việc cung cấp F-16 sẽ đánh dấu một cam kết lâu dài đối với lực lượng không quân Ukraine và một số phức tạp sẽ xảy ra khi gửi các hệ thống hoàn toàn mới cho quân đội Kyiv.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden “đã bật đèn xanh và chúng tôi sẽ cho phép, chuẩn y, hỗ trợ, tạo điều kiện và trên thực tế là cung cấp các công cụ cần thiết để người Ukraine bắt đầu được huấn luyện về F-16, ngay khi người Âu Châu chuẩn bị sẵn sàng,” cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan nói với CNN hôm Chúa Nhật.

Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói với giới truyền thông rằng Hà Lan và Đan Mạch đang đạt được “tiến bộ trong kế hoạch huấn luyện gắn kết”, đồng thời nói thêm rằng họ đang nỗ lực giúp “một số phi công Ukraine rất háo hức học lái máy bay thế hệ thứ tư”.

“Người Nga có hàng trăm máy bay thế hệ thứ tư và thứ năm,” Tướng Mark Milley, quân nhân hàng đầu của Hoa Kỳ, khi đó nói với các phóng viên. Ông nói thêm rằng Ukraine sẽ cần một “số lượng lớn máy bay” để tương xứng với số lượng máy bay phản lực mà Mạc Tư Khoa có, đồng thời cho biết sẽ mất “nhiều năm để đào tạo phi công, nhiều năm để bảo trì và duy trì hoạt động, nhiều năm để tạo ra mức độ hỗ trợ tài chính để thực hiện điều đó”.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với Đài phát thanh Tự do hồi đầu tháng này rằng việc đào tạo phi công Ukraine trên máy bay F-16 dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Ông cho biết thêm, những chiếc F-16 đầu tiên có thể bay tới bầu trời Ukraine vào cuối tháng 3 năm 2024.

Kyiv nhắc lại lời kêu gọi mua F-16 trong tuần này, nói rằng các hệ thống phòng không mà nước này vận hành chống lại Nga là không đủ để bảo vệ lãnh thổ và công dân của mình.

“Khi chúng tôi có F-16, nó sẽ cho phép chúng tôi tăng đáng kể tỷ lệ các mục tiêu trên không đang thực hiện các cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ Ukraine”, phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine, Đại tá Yuriy Ihnat cho biết.

Nhưng Trung tướng Hoa Kỳ Douglas Sims cho biết trong một cuộc họp ngắn của Ngũ Giác Đài vào ngày 13 tháng 7 rằng các điều kiện sử dụng F-16 ở Ukraine “có lẽ không lý tưởng” vào lúc này, đồng thời nói thêm rằng lực lượng của Mạc Tư Khoa “vẫn sở hữu một số khả năng phòng không”.

“Số lượng F-16 sẽ được cung cấp có thể không hoàn hảo cho những gì đang diễn ra hiện nay,” ông nói thêm.

Máy bay phản lực tàng hình F-35 là công nghệ thế hệ thứ năm mới nhất, được Lockheed ca ngợi là “chiến đấu cơ đa chức năng tiên tiến nhất thế giới”, với gần 1.000 chiếc đã được giao cho các lực lượng không quân trên khắp thế giới.

Sau những trục trặc, báo chí nói xấu và các rắc rối khác cản trở chương trình phát triển của mình, Lockheed Martin cho biết vào đầu tuần này rằng họ sẽ phải thu hẹp quy mô giao F-35 cho khách hàng vì các vấn đề với nhu liệu cài đặt sẵn.

Lockheed Martin sẽ có thể giao từ 100 đến 120 chiếc F-35 trước cuối năm nay, thay vì con số ước tính là 153, theo Giám đốc điều hành James Taiclet trong các bình luận được DefenseOne đưa tin hôm thứ Ba. Không rõ điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc thực hiện các đơn đặt hàng F-35.

Nếu Ukraine có được những chiếc F-16, điều này “sẽ thúc đẩy hơn nữa tư cách thành viên tiềm năng của họ trong NATO,” ông Burbage của Lockheed Martin cho biết.

Vào một thời điểm nào đó trong tương lai, Ukraine thậm chí có thể trở thành khách hàng của F-35, chỉ huy lực lượng không quân Vương Quốc Anh đã nghỉ hưu Bagwell gợi ý, mặc dù “chưa phải lúc này”.

“Khi NATO tiếp tục chuyển tiêu chuẩn sức mạnh không quân chiến đấu từ F-16 sang F-35, nó sẽ có ý nghĩa chiến lược đối với việc nhận được F-16 trong tương lai của Ukraine,” Burbage nói thêm.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine để xin bình luận qua email.