Ngày 03-06-2018
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Thăm dò mới nhất của Pew về tâm thức Kitô hữu tại Tây Âu, kỳ cuối
Vũ Văn An
19:53 03/06/2018
Hầu hết người châu Âu không thống thuộc tôn giáo không tin vào một quyền năng cao hơn, nhưng một thiểu số đáng kể giữ một số tín ngưỡng tâm linh

Bất kể họ được nuôi dưỡng như thế nào, những người “nones" khắp Tây Âu thỉnh thoảng tham gia vào các thực hành tôn giáo truyền thống. Rất ít người lớn không thống thuộc tôn giáo nói họ tham dự các buổi lễ tôn giáo ít nhất hàng tháng, cầu nguyện hàng ngày, hoặc nói tôn giáo "rất" hoặc thậm chí "hơi" quan trọng trong cuộc sống của họ.

Hầu hết các người “nones” ở Tây Âu cũng khẳng định họ thực sự là những người không tin: Không những các nhóm đa số ở mọi nước được thăm dò nói rằng họ không tin vào Thượng đế, nhưng hầu hết cũng minh xác (trong một câu hỏi tiếp theo) rằng họ không tin vào bất cứ quyền năng cao hơn hay một sức mạnh thiêng liêng.Tuy nhiên, một phần đáng kể các người “nones” ở tất cả 15 quốc gia được tham khảo, thay đổi từ 15% ở Thụy Sĩ đến 47% ở Bồ Đào Nha, biểu hiện niềm tin vào Thiên Chúa hoặc một sức mạnh thiêng liêng khác nào đó trong vũ trụ. Mặc dù ít người trong số những tín hữu không thống thuộc tôn giáo này nói rằng họ đi nhà thờ hàng tháng hoặc cầu nguyện hàng ngày, nhưng họ bày tỏ nhiều thái độ đối với linh đạo khác với các thái độ của hầu hết các người “nones” khác.

Thí dụ, các tín hữu không thống thuộc tôn giáo – tức các người “nones”, những người nói rằng họ tin vào Thiên Chúa hay một quyền năng cao hơn hoặc một sức mạnh thiêng liêng khác, trong đó khoảng tám trên mười người ở Hòa Lan và Na Uy - đặc biệt có nhiều khả thể tin rằng họ có một linh hồn cũng như một thân thể vật lý. Trong nhóm lớn hơn của những người "nones" không tin vào bất cứ quyền năng cao hơn nào, thì niềm tin vào một linh hồn cũng ít phổ biến hơn nhiều.Cuộc thăm dò cũng đặt ra nhiều câu hỏi về các khái niệm số phận và luân hồi, và về chiêm tinh, thầy bói, thiền định, yoga (như một thực hành tâm linh, không chỉ là tập thể dục), "mắt ác" (evil eye) và niềm tin vào "năng lượng tinh thần nằm trong các sự vật vật lý, như núi non, cây cối hay tinh thể”. Hầu hết các người “nones” ở Tây Âu không có hoặc không tham gia vào các tín ngưỡng và thực hành thường được gắn liền với Đông Phương, Tân Đại (New Age) hoặc các tôn giáo dân gian này. Nhưng những người trả lời mà không thống thuộc tôn giáo, chỉ tin vào một quyền năng cao hơn hay một sức mạnh thiêng liêng, có nhiều xác suất hơn những người không tin như thế trong việc duy trì các niềm tin này.

Trong khi nhiều người “nones” ở châu Âu bày tỏ quan điểm hoài nghi hoặc tiêu cực về giá trị của tôn giáo, các tín hữu không thống thuộc tôn giáo thì ít có xác suất hơn những người không tin trong việc chủ trương các thái độ chống tôn giáo. Thí dụ, ở Bỉ, 43% những tín hữu thuộc loại “nones” đồng ý rằng khoa học làm cho tôn giáo không cần thiết, so với 69% những người không tin và không thống thuộc tôn giáo. Và ở Đức, 35% các tín hữu không thống thuộc nói rằng tôn giáo gây tai hại nhiều hơn lợi ích, so với 55% những người “nones” không tin.Người Tây Âu ít tôn giáo hơn người Hoa Kỳ

Giống phần lớn người Tây Âu, đại đa số người lớn ở Hoa Kỳ tiếp tục tự nhận mình là Kitô hữu (71%). Nhưng ở cả hai phía Đại Tây Dương, ngày càng nhiều người nói rằng họ là những người không thống thuộc tôn giáo (tức là, vô thần, bất khả tri hoặc "không là gì đặc biệt"). Khoảng một phần tư người Hoa Kỳ (23%, tính đến năm 2014) phù hợp với mô tả này, so với số người “nones” ở Anh (23%) và Đức (24%).

Tuy nhiên, người Hoa Kỳ, nói chung, có tinh thần tôn giáo đáng kể hơn người Tây Âu. Một nửa số người Hoa Kỳ (53%) nói tôn giáo "rất quan trọng" trong cuộc sống của họ, so với số trung bình 11% người lớn khắp Tây Âu. Nơi các Kitô hữu, khoảng cách còn lớn hơn - hai phần ba Kitô hữu Hoa Kỳ (68%) nói rằng tôn giáo rất quan trọng đối với họ, so với số trung bình 14% Kitô hữu ở 15 quốc gia được thăm dò khắp Tây Âu. Nhưng cả những người “nones” ở Hoa Kỳ cũng có tinh thần tôn giáo nhiều hơn các đối tác châu Âu của họ. Trong khi một trong tám người trưởng thành ở Hoa Kỳ không thống thuộc tôn giáo (13%) nói tôn giáo rất quan trọng trong cuộc sống của họ, hầu như không có bất cứ người "nones" ở Tây Âu nào (số trung bình 1%) chia sẻ tình cảm này.

Các khuôn mẫu tương tự cũng thấy có trong niềm tin vào Thiên Chúa, tham dự các buổi lễ tôn giáo và cầu nguyện. Thực thế, theo một số thước đo tiêu chuẩn về cam kết tôn giáo, những người “nones” ở Hoa Kỳ cũng có tinh thần tôn giáo như - hoặc thậm chí hơn – các Kitô hữu ở một số nước châu Âu, trong đó có Pháp, Đức và Anh.Ngoài ra, cuộc thăm dò cũng hỏi các người trả lời xem họ có coi bản thân họ là người tôn giáo không và cách riêng, xem họ có coi mình là người tâm linh hay không. Hai câu hỏi này, kết hợp lại, đem lại bốn loại người: những người tự mô tả mình vừa tôn giáo vừa tâm linh, tâm linh nhưng không tôn giáo, tôn giáo nhưng không tâm linh, không tôn giáo và cũng không tâm linh.

Nhóm lớn nhất khắp Tây Âu (số trung bình là 53%) “không tôn giáo và cũng không tâm linh.”

Trong hầu hết các quốc gia được thăm dò, khoảng bốn phần mười hoặc hơn người trưởng thành nói rằng họ không phải là người tôn giáo hay tâm linh. Ngoại lệ lớn nhất là Bồ Đào Nha, nơi có hơn nửa số người lớn (55%) nói rằng họ là cả tôn giáo lẫn tâm linh.

Phần ít hơn trong dân số ở hầu hết các quốc gia nói rằng họ tâm linh nhưng không tôn giáo, hoặc tôn giáo nhưng không tâm linh.

Theo cách đo lường này, thành phần tôn giáo ở Tây Âu khác một cách đáng kể với thành phần ở Hoa Kỳ. Nhóm lớn nhất ở Hoa Kỳ vừa là tôn giáo vừa là tâm linh (48%), so với số trung bình 24% khắp Tây Âu. Người Hoa Kỳ cũng có nhiều xác suất hơn người Tây Âu nhiều trong việc nói rằng họ nghĩ mình là người tâm linh chứ không phải là người tôn giáo; 27% người Hoa Kỳ nói điều này, so với số trung bình 11% người Tây Âu được thăm dò.

Rất ít người lớn không thống thuộc tôn giáo - 2% đến 4% ở hầu hết các nước Tây Âu được thăm dò - nói rằng họ coi mình là người tôn giáo. Trong khi phần lớn hơn (số trung bình là 19%) tự coi mình là người tâm linh, điều này vẫn còn thấp hơn nhiều so với ở Hoa Kỳ, nơi khoảng một nửa người “nones” tự mô tả là người tâm linh (bao gồm 45% nói rằng họ là người tâm linh chứ không phải người tôn giáo).Ghi Chú

1.Để đo lường căn tính tôn giáo, cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew hỏi: “Tôn giáo hiện tại của bạn là gì, nếu có? Bạn là Kitô hữu, người Hồi Giáo, người Do Thái Giáo, người Phật Giáo, Ấn Giáo, vô thần, bất khả tri, một điều gì khác hay không là gì đặc biệt cả?”. Cách đặt câu chữ cho câu hỏi này có thể dẫn đến việc nhiều người trả lời hơn cho biết thống thuộc tôn giáo (thí dụ: họ là Kitô hữu hoặc người Hồi giáo) hơn là các cuộc thăm dò trước đây ở một số quốc gia, đặc biệt là nếu những cuộc thăm dò này sử dụng điều các nhà nghiên cứu gọi là phương thức “hai bước” để nhận diện căn tính tôn giáo. Thí dụ, Cuộc Thăm Dò Xã hội Châu Âu (ESS) hỏi: “Bạn có coi mình thuộc về bất kỳ tôn giáo hay giáo phái nào không?” Chỉ những người trả lời “có” cho câu hỏi đầu tiên này được đưa cho một danh sách các tôn giáo để lựa chọn. Phương thức hai bước có xu hướng tìm được phần nhỏ hơn các người nói rằng họ là Kitô hữu (hoặc thuộc về một nhóm tôn giáo nào khác) - và phần lớn hơn gồm những người không có tôn giáo - nhiều hơn là được tìm thấy trong các cuộc thăm dò sử dụng phương thức một bước, như Trung tâm nghiên cứu Pew sử dụng. Cả hai phương thức đều có giá trị, mặc dù kết quả có thể khác nhau. Xem bài phụ thêm ở dưới đây để biết thêm về cuộc thảo luận cách dùng chữ cho câu hỏi và phân tích các dữ kiện của ESS về căn tính tôn giáo.

2.Người trả lời được hỏi về các quan điểm của họ đối với những người nhập cư từ Trung Đông, "như những người từ Syria," và đối với những người nhập cư từ châu Phi, "như những người từ Nigeria."

3.Cuộc thăm dò hỏi bốn câu hỏi liên quan đến khái niệm duy quốc gia: xem người ta hoàn toàn đồng ý/phần lớn đồng ý hay hoàn toàn không đồng ý / phần lớn không đồng ý với câu “Dân tộc chúng tôi không hoàn hảo, nhưng nền văn hóa của chúng tôi trổi vượt hơn những nền văn hóa khác”; xem họ nghĩ điều rất quan trọng / phần nào quan trọng / không rất quan trọng / không quan trọng chút nào việc phải đã được sinh ra trong nước mới thực sự chia sẻ được căn tính quốc gia của mình; và xem người ta có rất/ phần nào / không quá / không tự hào chút nào được là người quốc gia của đất nước họ (ví dụ, là người Pháp, là người Thụy Điển). Ba mục đầu tiên tương quan qua lại chặt chẽ với nhau và được bao gồm trong cán cân đo lường các quan điểm duy quốc gia, chống nhập cư và chống thiểu số (NIM). Xem Chương 1 để có phân tích đầy đủ về các kết quả này.

4.Một phân tích dữ kiện từ cuộc thăm dò này được công bố trước đây đã sử dụng một phiên bản thăm dò cũ hơn. Kể từ đó, Trung tâm nghiên cứu Pew đã cải thiện phương thức thăm dò để đạt độ chính xác cao hơn, dẫn đến sự khác biệt nho nhỏ trong một ít số liệu giữa hai ấn phẩm. Các phát hiện có chất lượng của ấn phẩm trước không bị ảnh hưởng bởi sự cải tiến này. Vui lòng liên hệ với Trung tâm nghiên cứu Pew để biết các câu hỏi liên quan đến các điều chỉnh này.

5.Ngoài các quốc gia này, cuộc điều tra dân số ở Vương Quốc Thống Nhất (Anh) đã hỏi về căn tính tôn giáo vào năm 2001 và một lần nữa vào năm 2011, cho thấy sự suy giảm đáng kể về tỷ lệ Kitô hữu trong dân số và sự gia tăng phần dân số không có tôn giáo trong khoảng thời gian 10 năm đó.

6.Đại đa số các người “nones" nào được nuôi dưỡng trong một nhóm tôn giáo (số trung bình là 97%) đều được nuôi dưỡng như các Kitô hữu.

7.Nhiều người tham gia các nhóm tập chú cho biết họ đã trở nên ít gắn bó hơn với tôn giáo theo thời gian ra sao, trong khi những người khác nhấn mạnh tới một sự kiện trong đời họ đã thúc đẩy họ thay đổi căn tính tôn giáo. Xem Chương 2 để biết một cuộc phân tích thêm về các cuộc thảo luận của nhóm tập chú về chủ đề này.
 
ĐGH Phanxicô kêu gọi hòa bình ở Nicaragua.
Giuse Thẩm Nguyễn
20:28 03/06/2018
(Vatican News) Trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật ngày 3 tháng Sáu, ĐGH Phanxicô đã kêu gọi hòa bình ở Nicaragua và bày tỏ “nỗi buồn xâu xa “của ngài vì bạo lực đang xảy ra tại đất nước Châu Mỹ La Tinh này, làm cho nhiều người bị chết và bị thương. Tin cho biết số người chết từ một cuộc đàn áp của chính phủ đối với người phản kháng đã lên tới 110.

Cùng hiệp chung với những quan ngại của các giám mục trong đất nước này, ĐGH kêu gọi một cuộc chấm dứt tất cả bạo lực và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ.

Ngài nói rằng Giáo Hội luôn ủng hộ một cuộc đối thoại nhưng “nó đòi hỏi những cam kết tích cực trong sự tôn trọng sự tự do, và trên tất cả là mạng sống.”

Nicaragua đã chứng kiến những cuộc phản kháng rộng khắp sau khi Tổng Thống Daniel Ortaga cắt lương hưu và tiền an ninh xã hội vào tháng Tư. Ông đã nhanh chóng thu hồi điều luật đó, nhưng chính bản thân ông đã trở thành mục tiêu của các cuộc phản kháng.

Bao vây nhà thờ

Vào hôm thứ Bẩy, cảnh sát đã bao vây một nhà thờ Công Giáo ở Masaya, khoảng 20 Km phía nam của thủ đô Managua, sau khi có khoảng 30 người phản kháng lánh nạn ở đó. Họ đã bị tấn công bởi cánh sát chống bạo động và dân quân ủng hộ chính quyền.

Hai người đã chết trong nhà thờ trước khi những vị có trách nhiệm của Giáo Hội địa phương can thiệp và những người trốn ở đó được thả ra

Đức Giám Mục Silvio Jose Baez, phụ tá Tổng Giám Mục Managua, đã ca ngợi linh mục địa phương ở Masaya, là cha Edwing Roman và một nhà hoạt động nhân quyền là Alvoro Leiva, vì những nỗ lực của họ trong việc đàm phán với nhà cầm quyền Nicaragua.

Ngài cũng kêu gọi Tổng Thống Ortega chấm dứt đàn áp những người phản kháng chính phủ của ông.

Công dân Hoa Kỳ bị giết.

Cũng vào hôm thứ Bẩy, tại Managua, thi thể của một công dân Hoa Kỳ là Sixto Henry Vera đã được tìm thấy chết bên đường với một viên đạn vào đầu nằm cạnh hai chiếc xe hơi bị cháy.

Có ít nhất 110 đã bị giết từ những phản kháng bắt đầu vào tháng Tư.

Các giám mục đình chỉ đối thoại

Vào đầu tuần này, các giám mục Nicaragua nói rằng các ngài sẽ không trở lại “ cuộc đàm phán quốc gia”, những đối thoại này được kêu gọi bởi Tổng Thống Daniel Ortega cho đến khi một số những điều kiện nhất định được đáp ứng. “Chúng tôi không thể trở lại cuộc đàm phán trong khi nhân dân Nicaragua bị khước từ quyền biểu tình một cách ôn hòa và trong lúc những người dân thường tiếp tục bị ức hiếp và sát hại.”

Lời lên án của các giám mục đã được đưa ra trong một công bố được phổ biến vào hôm thứ Năm tại Managua.

Có ít nhất 15 người bị giết và hơn 200 người khác bị thương vào cuộc phản kháng Tổng Thống Ortega vào hôm thứ Tư. Những người chứng kiến nói rằng các nhóm vũ trang ủng hộ chính quyền đã nổ súng vào những người dân tuần hành.

Đau buồn xâu sắc.

Các giám mục Nicaragua đã tự nguyện đứng ra làm trung gian giữa chính quyền và những người phản kháng, và rằng họ đã trải qua “ những hành vi bạo lực với sự đau buồn xâu sắc.”

Các giám mục nói,“Chúng tôi cương quyết lên án những hành vi bạo lực này, nó đi ngược lại với những cuộc phản kháng tự do và ôn hòa. Chúng tôi dứt khoát loại trừ sự xâm lược có tổ chức và hệ thống này chống lại người dân, khiến cho hàng chục người bị thương và nhiều người tử vong.”


Source: Vatican News Pope Francis appeals for peace in Nicaragua
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Lễ Bổn mạng Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm lần thứ 37
Trần Văn Minh
04:16 03/06/2018
Melbourne, Thánh lễ lúc 8 giờ 45 sáng Chúa Nhật thứ IX thường niên, cũng là lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa. Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Ca đoàn Belem Thánh Vinh Sơn Liêm, đã dâng lễ mừng bổn mạng lần thứ 37 trọng thể.

Xem hình

Trong cái lạnh buổi đầu Đông Melbourne, với buổi sáng trên dưới 6 độ. Các em Thiếu Nhi Thánh Thể với đủ mọi độ tuổi đã được cha mẹ và các huynh trưởng thiếu nhi hướng dẫn ổn định chỗ ngồi theo mầu cờ từ nhỏ tuổi cho đến lớn hơn để cùng dâng lễ mừng bổn mạng.

Thánh lễ đồng tế do Linh mục Trần Ngọc Tân quản nhiệm cộng đoàn và cũng là tuyên úy của Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Vinh Sơn Liêm chủ tế, cùng với Linh mục Vũ Nhật Thăng người cũng là một cựu đoàn viên TNTT Vinh Sơn Liêm đồng tế.

Trước khi chia sẻ lời Chúa. Linh mục Vũ Nhật Thăng đã mời cộng đoàn vỗ tay chúc mừng bổn mạng đoàn TNTT, và nhất là tán thưởng các cháu thiếu nhi đã dậy được sớm để đến nhà Chúa, dâng lễ mừng bổn mạng.

Trong dịp này, Linh mục Tuyên úy đã làm nghi thức tấn phong cho hai nam dự trưởng nhận chức huynh trưởng của Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Vinh Sơn Liêm. Sau lời tuyên hứa của các em. Linh mục chủ sự đã làm nghi thức thay khăn vàng trở thành khăn đỏ và cấp giấy chứng nhận cho hai tân huynh trưởng.

Trong lời dâng lễ, linh mục chủ tế đã dâng lời cầu nguyện cách đặc biệt cho Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Cầu cho Ca đoàn Belem, xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành đến từng người, từng gia đình, và muôn ơn phúc để họ luôn biết phục vụ Thiên Chúa bằng lời ca tiếng hát mà Thiên Chúa ban cho họ.

Thánh lễ kết thúc, các đoàn viên và thành viên Ca đoàn Belem chụp hình chung, trước khi các em có một buổi sinh hoạt đặc biệt mừng bổn mạng trong khuôn viên trung tâm thật vui vẻ bên các đoàn viên và có sự chăm sóc của cha mẹ các em, đánh dấu lễ bổn mạng lần thứ 37 của Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Vinh Sơn Liêm.
 
Hai du học sinh VN trở thành Linh Mục của giáo phận New Orleans, Hoa Kỳ
Lm. Nguyễn Vượng
16:37 03/06/2018
New Orleans.- Vào lúc 10g sáng thứ Bảy ngày 2/6/2018, tại nhà thờ chánh tòa St.Louis thuộc tổng giáo phận New Orleans. Đức Tổng Giám Mục Gregory M. Aymond, đã truyền chức linh mục cho 4 thầy phó tế, trong số này có 2 tân linh mục người Việt Nam, Linh mục Vincen Nguyễn Trung Kiên, nhà quê thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội, có Ông Cố Nguyễn Huỳnh và ông Chú Nguyễn Ngọc Ánh hiện diện và linh mục Phê Rô Nguyễn Thế Thiện, nhà quê thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn, có Ông Bà Cố Nguyễn Văn Cường và Trần Thị Thoa hiện diện.

Xem Hình

Được biết Hai tân linh mục cách đây 10 năm đã đi sang New Orleans theo diện du học sinh và khi sang được Hoa Kỳ rồi cả hai, xin gia nhập Tổng Giáo phận New Orleans và sau 8 năm dùi mài kinh sách tại Đại chủng viện Notre Dame, nay nhận hồng phúc lớn lao trong thiên chức linh mục.

Được sự quý mến cúa moi người, trong thánh lễ số linh mục đồng tế là 100, quý thầy sáu, tu sĩ, chủng sinh đông đảo giáo dân mà đa số giáo dân Việt Nam từ Việt Nam, Canada, tại Hoa Kỳ những người đến từ Virginia, Houston, Wechita, California và tại Lousiana

Thánh lễ thật trang trọng và cảm động hình thành một cộng đoàn thật hạnh phúc. Cảm ơn Chúa và Mẹ Maria về thiên chức linh mục Chúa đã chọn gọi. Chúc mừng tổng giáo phận New Orleans có thêm linh mục để phục vụ. Cầu chúc quý tân linh mục luôn trung thành suốt đời với Chúa Giêsu, Linh mục đời đời.

LM Nguyễn Vượng
 
Thiếu Nhi Thánh Thể TGP Sydney Mừng Kính Bổn Mạng Kỷ Niệm 30 Năm
Diệp Hải Dung.
22:03 03/06/2018
Tối thứ Bảy 02/06/2018 các em Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc các Xứ Đoàn Cabramatta. Georges Hall, Granville, Lakemba, Marrickville, Miller, Mt. Pritchard và Plumpton đã đến Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly Sydney tham dự thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu là Quan Thầy của Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể TGP Sydney, đặc biệt mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Liên Đoàn.

Đúng 6:00 tối các em tập trung chào cờ khai mạc buổi trại. Sau khi dùng cơm tối, các em tập trung tại hội trường và sinh hoạt với những màn văn Nghệ thật đặc sắc do các Xứ đoàn trình diễn. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Liên Đoàn, Cha Paul Văn Chi cũng đến thăm và tặng nhạc phẩm mà cha sáng tác với tựa đề “30 Năm Phụng Sự Hy Sinh.”

Xem Hình

Sáng Chúa Nhật 03/06/2018. Đúng 8 giờ 30, là nghi thức chào cờ. Sau đó các em sinh hoạt chung theo từng Ngành với những trò chơi lành mạnh. Trong dịp này, các em cũng nhận được một cái Ba Lô (Pack-Back) như là quà tặng của Liên đoàn và những món qùa khác qua các trò chơi mà các em tham dự. Sau giờ ăn cơm trưa, và giờ tổng vệ sinh đất trại, các em tập trung vào hội trường để chuẩn bị tham dự Thánh lễ. Cha FX. Nguyễn văn Tuyết Tuyên úy Đặc trách Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình TGP Sydney giới thiệu Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Giáo Phận Parramatta, đến thăm và Chủ tế Thánh lễ mừng kính Bổn Mạng.

Đức Cha Vicent chúc mừng Bổn Mạng và cho biết trước đây Ngài cũng là một thành viên của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể và chúc các em luôn sống gương mẫu theo gương Chúa Giêsu.

Kết thúc ngày bổn mạng là thánh lễ do Đức Cha Vincent chủ tế với sự đồng đế của cha FX Nguyễn Văn Tuyết.

Sau bài giảng, Trưởng Vũ La Cường, Liên đoàn phó đặc trách Nghiên Huấn đọc danh sách thăng cấp cho 16 Dự Trưởng, 8 Huynh Trưởng cấp I và một Huynh Trưởng cấp II lên tuyên hứa và lãnh nhận khăn quàng Huynh trưởng và còi lãnh đạo.

Sau nghi thức thăng cấp, trưởng Huỳnh Hoa Hồng Phúc giới thiệu Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2021 lên tuyên hứa và nhận lấy bổ nhiệm thư do Cha FX Nguyễn Văn Tuyết Đặc trách Liên Đoàn trao.

Liên Đoàn Trưởng: Giuse Phùng Hải Sơn

Liên Đoàn Phó Đặc Trách Quản Trị: Giuse Vũ Thuyên

Liên Đoàn Phó Đặc Trách Nghiên Huần: Maria Hoàng Thảo Nguyên

Thư ký Liên Đoàn: Catherine Tô Chữ Anh Thư

Thủ Quỹ Liên Đoàn: Nguyễn Ngọc Hồng Yến.

Ủy viên Ngành Nghĩa Sĩ: Phanxicô Xavie Vũ Thanh Nguyên

Uỷ Viên Ngành Thiếu Nhi: Maria Nguyễn Thị Ngọc Bích

Ủy Viên Ngành Ấu Nhi: Anna Bùi Ngọc Trang

Uỷ Viên Ngành Tuổi Thơ: Agathe Trần Thị Phương Chi

Uỷ Viên Kỹ Thuật: Phêrô Hoàng Minh Trí

Uỷ Viên Báo Chí: Phêrô Phạm Trung Tín

Ủy Viên Phụng Vụ: Têrêsa Đặng Hồng Thảo.

Trước khi kết thúc Thánh lễ. anh Trần Anh Vũ Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney, thay mặt Cộng Đồng, chúc mừng Bổn Mạng và kỷ niệm 30 Năm thành lập Liên Đoàn, sau đó Chị Trương Thị Xinh Liên Đoàn Trưởng ngỏ lời cám ơn Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Cha FX. Nguyễn Văn Tuyết Tuyên úy Đặc trách Phong Trào, quý Sơ Trợ Úy, quý Phụ huynh, quý ân nhân và các Huynh Trưởng đã giúp cho Liên Đoàn tổ chức ngày mừng kính Quan Thầy hôm.

Thánh lễ kết thúc và nghi thức hạ cờ bế mạc.

Diệp Hải Dung
 
Rước lễ lần đầu tại xứ Vĩnh Hòa
Văn Minh
22:18 03/06/2018
“Hôm nay, các con được rước Mình Máu Chúa Kitô vào lòng. Để từ đây, các con sẽ bước sang một trang sử mới trong cuộc hành trình đức tin của mình”.

Trên đây là lời chia sẻ của cha Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ, nói với các em thiếu nhi trong Thánh lễ Mình Máu Chúa Kitô, diễn ra lúc 7g00 sáng Chúa Nhật ngày 03.06.2018.

Thánh lễ trọng thể do cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán chủ tế. Đồng tế cùng ngài có cha Vinh Sơn Trương Đức Vinh, phó xứ Chợ Đũi, cùng đông đảo quý vị phụ huynh và cộng đoàn trong giáo xứ cùng hiệp dâng.

Trước Thánh lễ, 45 em trong trang phục quần áo trắng tinh thắp nến sáng cầm trên tay rước quý cha từ dưới hội trường vào trong ngôi thánh đường trong niềm hân hoan chào đón của quý vị phụ huynh và cộng đoàn giáo xứ.

Đầu lễ, cha xứ có lời chúc mừng 45 em thiếu nhi lần đầu tiên được rước Mình và Máu Chúa Kitô. Trong đó, có 23 em nam, và 22 em nữ.

Xem Hình

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Gioakim hỏi các em chuẩn bị được rước Chúa vào trong tâm hồn các con có vui không? Các em đồng thanh đáp: “Dạ vui”. Đó không chỉ là niềm vui của các em mà còn là niềm vui chung của các bậc làm cha mẹ và cho cả cộng đoàn giáo xứ nữa. Để từ đây, các em bước sang một trang sử mới trong cuộc hành trình đức tin của mình. Thật vậy, ngoài kết quả giáo lý mà các em đã đạt được, trong những ngày qua các em đã rất siêng năng đi tham dự Thánh lễ và học hỏi kinh thánh. Trong mỗi Thánh lễ, các em được tâm sự với Chúa cùng với những ý nguyện của các em viết ra giấy đưa lên cha chủ tế cầu nguyện như: Xin cho ông bà khỏe mạnh, bố mẹ sống yêu thương không cãi nhau, anh chị biết vâng lời, và các em ngoan ngoãn học giỏi…

Cha Gioakim diễn giảng tiếp, và ngài nhấn mạnh cho các em hai điều sau:

Thứ nhất, có Chúa là Đấng toàn năng.

Thứ hai, con người có hồn xác.

Mừng lễ Mình Máu Chúa Kitô hôm nay, chúc cho các em luôn ý thức mỗi khi tham dự Thánh lễ và rước lễ vào lòng, được trở nên những người con ngoan trong gia đình, trong giáo xứ, cũng như nơi các em học tập, và là những chứng nhân của Đức Kitô giữa cuộc sống hôm nay.

Sau phần hiệp lễ, các em thiếu nhi cùng quý cha kiệu Mình Thánh Chúa xung quanh thánh đường. Sau khi lãnh nhận phép lành Thánh Thể, vị phụ huynh đại diện lên ngỏ lời cảm ơn quý cha, quý chức trong HĐMVGX, quý anh chị huynh trưởng, quý vị phụ huynh đã hy sinh cầu nguyện và lo cho các em có được ngày vui trọng đại này. Bó hoa tươi được em thiếu nhi dâng lên quý cha với tâm tình cảm mến và biết ơn.

Đáp từ, cha xứ thay mặt cộng đoàn giáo xứ có lời cảm ơn cha Vinh Sơn, nguyên Đoàn trưởng Đoàn TNTT giáo xứ Vĩnh Hòa. Đồng thời, cảm ơn quý vị phụ huynh đã đáp lại lời mời gọi cùng ngài lo cho các em có được ngày vui hôm nay. Một lần nữa chúc mừng và cảm ơn các em và gia đình các em, cách riêng, đối với các anh chị HT- GLV đã hy sinh thời gian truyền đạt kiến thức giáo lý cho các em trong những năm tháng qua được tốt đẹp.

Thánh lễ kết thúc lúc 8g45. Sau Thánh lễ, quý cha cùng các em chụp chung tấm hình làm kỷ niệm. Trước khi ra về, các anh chị HT- GLV trao cho mỗi em rước lễ lần đầu một phần quà.

 
VietCatholic TV
Giáo Hội Năm Châu 04/06/2018: Đức Tổng Giám Mục Philip Wilson bị hầu tòa
Thế Giới Nhìn Từ Vatican
04:33 03/06/2018
Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
1. Những Diễn Biến về vụ Đức Tổng Giám Mục Philip Wilson bị hầu tòa

Tổng hợp qua báo chí và đài phát thanh ABC thì luật sư biện hộ cho Đức Tổng Giám Mục Philip Wilson cho hay phán quyết của vị thẩm phán phiên tòa ngày thứ Ba 21/5/2018 vừa qua trong buổi điều trần này mang một bước ngoặt quan trọng về Đức Tổng Giám Mục, dù chưa có khả năng để kết án ngài!

Khi kết thúc phiên tòa tại Newcastle hôm thứ Ba, luật sư của Đức Tổng Giám Mục Wilson, Stephen Odgers SC, đã 'không trả lời', hoặc không bình luận gì về những cáo buộc có thể được chánh án Robert Stone áp dụng cho Đức Tổng Giám Mục, cho dù Đức Tổng Giám Mục Wilson có nhớ hoặc tin có thể có lời cáo buộc lạm dụng tình dục chống lại một linh mục được nói với ngài vào năm 1976.

Luật sư Odgers cho hay phiên điều trần hai tuần qua đưa ra cáo buộc Tổng Giám mục Wilson là đã che giấu những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em chống lại linh mục Hunter Jim Fletcher lại được tranh cãi sau bốn tháng bị gián đoạn!

Đức Tổng Giám Mục Wilson đã không thể biện hộ mạnh mẽ cho mình được trong ba phiên tòa, kể cả việc kháng đơn lên Tòa án tối cao NSW, để bãi nại phiên tòa điều trần này. Thẩm phán Stone cho hay hai nhân chứng cung cấp những bằng chứng cho biết Đức Tổng Giám Mục Wilson có thể bị cáo buộc là đã không bá cáo việc lạm dụng tình dục trẻ em cho các cơ quan chức năng.

Ông Stone cho hay bằng chứng hai nạn nhân đã có tiếp xúc với Đức Tổng Giám Mục Wilson trong thời gian ngài ở Wollongong và Adelaide, tuy bằng chứng ấy không có “giá trị đáng kể” cho ông Stone xác tín Đức Tổng Giám Mục đã có liên quan tới vấn đề cáo buộc là ngài đã không trình báo hay tố cáo việc lạm dụng tình dục trẻ em.

Đức Tổng Giám Mục Wilson, 67 tuổi, đã không nhận tội là đã không tố giác việc này trong những phiên tòa từ những thời gian tháng Tư năm 2004 đến tháng Giêng năm 2006, lúc cha Fletcher bị kết tội là đã lạm dụng tính dục và tấn công tình dục Peter Creigh lúc ông này 10 tuổi vào năm 1971.

Ông Creigh đưa ra bằng chứng tại phiên tòa vào tháng 12/2017 khi ông nói với Thẩn phán Stone rằng ông có đến gặp Đức Tổng Giám Mục Wilson, lúc đó còn là một linh mục trẻ tại một căn phòng ở phía sau nhà thờ ở Hunter vào đầu năm 1976 và kể cho ngài nghe về những gì cha Fletcher đã xâm phạm tình dục ông năm năm trước đó.

Tóm lại mấu chốt và toàn bộ câu chuyện là: năm 1976 lúc ấy Đức Tổng Giám Mục còn là một linh mục trẻ, làm phó xứ tại Giáo phận Maitland-Newcastel trong những thập niên 1970 và ngài đã được nạn nhân tâm sự bị linh mục Fletcher tấn công tình dục mà Cha Wilson đã không tố giác! Nhiều người tự nghĩ có công tâm không khi đặt để hoàn cảnh của thập niên 1970 vào cảnh trạng của ngày hôm nay!

Công tố viên Stone sẽ phải chứng minh rằng ông Creigh vào năm 1976 có nói với Đức Tổng Giám Mục Wilson, lúc đó là một linh mục trẻ tại Maitland-Newcastle, về sự kiện ông ta bị lạm dụng tình dục, và Đức Tổng Giám Mục Wilson không nhớ, mà đến mãi vào những năm 2004-2006 ngài mới biết rõ khi cha Fletcher bị luận tội xâm phạm tội tình dục trẻ em, cha đó bị tù và chết trong tù.

Tòa án sẽ tuyên án Đức Tổng Giám Mục có tội hay không và sẽ bị tù giam hay không vào ngày 19/6 tới này. Nếu Đức Tổng Giám Mục bị buộc tội, ngài có thể bị tù tới 2 năm. Nếu Ngài bị tù thì đây là trường hợp một vị cao cấp nhất trong Giáo Hội Công Giáo bị ngồi tù!

Ngay sau phiên tòa xét có nhiều khả thi Đức Tổng Giám Mục đã biết mà không tố giác cha Fletcher lạm dụng tính dục… Đức Tổng Giám Mục đã tự nguyện từ chức vai trò Tổng Giám Mục của TGP Adelaide Nam Úc ngay lập tức vào ngày 22/5/2018.

Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Úc Châu ngày 23/5/2018 đã phát biểu: Tiếp theo phán quyết của tòa án tiểu bang New South Wales ngày 22/5/2018 thì Đức Tổng Giám Mục Wilson đã từ chức và chúng tôi, các Giám mục anh em của ngài tin rằng quyết định của Đức Tổng Giám Mục Wilson là chính đáng trong giai đoạn đầy khó khăn này.

Những tâm tình cầu nguyện của chúng tôi hướng về những ai đang chịu áp lực và buồn đau trước sự kiện này, kể cả những nạn nhân là những người đã tường thuật lại những câu chuyện đen tối của đời họ cũng như anh chị em tín hữu trong Tổng giáo phận Adelaide và với chính cá nhân Đức Tổng Giám Mục Wilson nữa.

Trong lúc đó thì ngày 25/5/2018 tổng giáo phận Adelaide đã công bố kể từ ngày hôm nay trọng trách và mọi công việc của Tổng giáo phận được trao cho cha Tổng Đại Diện Philip Marshall và linh mục phụ tá cho cha Tổng Đại Diện là linh mục Anthoni Adimai SdM.

Cha Tổng đại diện Philip Marshall sẽ đảm trách trách nhiệm chính về các nghi thức phụng vụ cũng như mọi quyết định điều hành cai quản giáo phận và giải quyết các vấn đề của các linh mục cũng như phôi kết chương trình canh tân của Tổng giáo phận.

Còn cha Adimai thì vẫn phụ trách giáo xứ Hectorville nhưng sẽ phụ giúp với cha Tổng đại diện trong việc điều hành Tổng Giáo Phận.

Bà Pauline Connelly chưởng ấn của Giáo phận được bổ nhiệm làm Chủ tịch của Ủy ban Bảo vệ Trẻ em của Tổng Giáo phận và là đại diện của Tổng Giám mục trong việc quản trị và xử lý các vấn đề liên quan đến Tiêu chí Chuyên nghiệp, những việc liên quan tới việc kiểm tra của Cảnh sát và ủy ban Bảo vệ Trẻ em.

Cha Tổng đại diện Marshall cho hay một trong những công việc chính yếu của ngài là đảm bảo sự an toàn cho trẻ em và lo lắng việc mục vụ cho các nạn nhân, đảm bảo cho những ai từng là nạn nhân được lắng nghe và được nâng đỡ. Ngoài ra ngài sẽ cộng tác chặt chẽ với các linh mục và giáo dân để duy trì cuộc sống đức tin và phát triển của tổng giáo phận.

2. Đức Thánh Cha hỏi các bạn trẻ Á Căn Đình “Chúng con có đọc Tin Mừng hàng ngày không?”

Trong một thông điệp video gửi đến Hội nghị Giới trẻ Quốc gia đang diễn ra ở Á Căn Đình, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi những người trẻ hãy đọc Tin Mừng ít nhất hai phút mỗi ngày, và Đức Thánh Cha chia sẻ về sự hiện diện, hiệp thông và sứ mệnh.

Qua một video mười lăm phút Đức Thánh Cha đã gửi cho những người trẻ Á Căn Đình đang tham dự viên Hội Nghị Giới trẻ Quốc Gia II diễn ra tại Rosario trong các ngày 25 đến 27 tháng Năm.

Đức Thánh Cha mời gọi hãy luôn mang theo một cuốn Kinh thánh nho nhỏ và đọc nó một chút, lúc hành trình trên xe buýt hoặc nghỉ ngơi ở nhà. Việc ấy sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng con. Đức Thánh Cha hỏi: “Tại sao? Bởi vì chúng con đang gặp gỡ Chúa Giêsu.”

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng suy tư về tầm quan trọng của sự hiện diện, sự hiệp thông và sứ mệnh trong đời sống của người trẻ.

Suy tư về sự hiện diện Chúa Giêsu luôn ở bên chúng ta. Đức Thánh Cha nói “Chúa Giêsu đã trở nên người anh của chúng ta, và Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy để cho mình được nhập thể hầu cùng nhau xây dựng những lý tưởng đẹp cho một nền văn minh của yêu thương như các môn đệ xưa và thể hiện việc truyền giáo của mình ngay tại đây-và-bây giờ.”

Đức Thánh Cha nói điều này có thể thực hiện được trong mọi tình huống mà cuộc sống hàng ngày đem đến cho chúng ta. Nhưng Đức Thánh Cha nói chúng ta phải ở hiệp nhất với Chúa Giêsu “cầu nguyện, trong Lời của Chúa và qua các Bí Tích. Hãy dành chút thời giờ cho Chúa. Hãy thinh lặng hầu chúng con có thể nghe thấy tiếng Chúa đang thì thầm với chúng con.”

Bước sang điểm thứ hai đó là sự hiệp thông, Đức Thánh Cha Phanxicô cho hay lịch sử được viết lên bởi con người, chứ không phải bởi ý thức hệ. “Chúng ta là một cộng đồng; chúng ta là Giáo hội.”

“Là dân của Chúa, là Giáo Hội, trong đó bao gồm tất cả những người thiện tâm trẻ lẫn già, ốm đau cũng như khỏe mạnh, công chính cũng như tội lỗi, tất cả chúng ta đều là một đoàn người lữ hành!”

Đức Thánh Cha cũng đề cập đến Hội Đồng Giám Mục sắp tới về Giới Trẻ, Đức Thánh Cha cho hay Giáo Hội đang trải qua “một thời điểm đặc biệt”. Ngài mời những người trẻ Á Căn Đình hãy hết lòng tham dự vào hội nghị này. “Đức Thánh Cha mong muốn lắng nghe các bạn. Đức Thánh Cha khao khát được đối thoại hầu tìm ra những con đường mới làm thăng tiến và đổi mới niềm tin của chúng ta và làm sống lại sứ mệnh truyền giáo của chúng ta. “

Đức Thánh Cha Phanxicô nói về công cuộc truyền giáo. “Chúng ta được kêu gọi làm thành một Giáo Hội vươn xa trong sứ mệnh: Một Giáo Hội truyền giáo; không bị đóng khung trong lối sống và yên phận của chúng ta, mà là một Giáo hội tung cánh đi muôn phương để gặp gỡ tha nhân.”

Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu gọi mời, sai đi và đồng hành với chúng ta khi chúng ta lại gần với tất cả những người trẻ già không phân biệt nam nữ và tuổi tác.”

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với những người trẻ rằng họ là tương lai, nhưng phải là “một tương lai vững chắc, phồn vinh, một tương lai được đâm rễ thật sâu chắc!”

“Hãy trở về với cuội nguồn của chúng con và xây dựng tương lai của chúng con từ gốc nguồn tổ tiên của chúng con: Đừng phủ nhận lịch sử của quê hương, của gia đình và của cha ông tiên tổ của chúng con. Hãy trở về nguồn cội của chúng con, về quá khứ của chúng con để từ đó chúng con xây dựng một tương lai bền vững”

3. Giới trẻ Á Căn Đình xuống đường vì sự sống.

Cũng liên quan đến Á Căn Đình, hôm thứ Năm 24 tháng 5 năm 2018, hơn ba triệu rưỡi người Á Căn Đình đã xuống đường để phản đối luật cho phép phá thai trong nước. Vào đầu tháng ba năm 2018, 70 thành viên của quốc hội đã đem ra thảo luận luật cho phép phụ nữ phá đai ở 14 tuần đầu của thai kỳ. Hiện nay, phá thai trong nước là bất hợp pháp, ngoại trừ khi sức khỏe của người mẹ bị đe dọa hoặc trong trường hợp đó là hậu quả của bạo lực tình dục. Tổng thống Á Căn Đình Mauricio Macri, mặc dù là người ủng hộ sự sống, nhưng ông nói rằng ông sẽ không phủ quyết luật nếu nó được Quốc hội phê chuẩn.

Cuộc tuần hành được tổ chức bởi “Marcha Por La Vida” (Tuần hành vì sự sống), có 117 thành phố tham gia, tập trung hàng ngàn người với khẩu hiệu “hãy cứu cả hai”. Tại Buenos Aires, các nhà tổ chức sự kiện đã yêu cầu các nhà lập pháp, cả từ phía chính phủ và phe đối lập bác bỏ dự luật một cách dứt khoát. Họ đọc văn bản: “Chúng tôi muốn bảo vệ cả hai sự sống. Cho dù nó được thực hiện theo yêu cầu của người mẹ hay không, phá thai gây ra cho người phụ nữ và cho những người thân cận những thiệt hại, để lại những hậu quả không thể cứu vãn, nó trở thành một cuộc tấn công chống lại lợi ích chung của xã hội”.

Các nhà tổ chức cũng đã khẳng định rằng đằng sau vấn đề phá thai có những “tình cảnh khó khăn và đau đớn, bạo lực, gạt bên lề, nghèo đói, cô đơn và bỏ rơi; nhưng niềm tin cá nhân của chúng tôi là phá thai không bao giờ là giải pháp”

4. Đức Thánh Cha khích lệ các bác sĩ can đảm bảo vệ tính chất thánh thiêng của cuộc sống con người

Lúc 11 giờ 30 sáng thứ Hai, tại Hội trường dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có cuộc gặp gỡ với Liên đoàn Y tế Công Giáo Thế giới (FIAMC), nhân dịp Đại hội được tổ chức tại Zagreb, Croatia từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, về chủ đề “Sự thánh thiêng của trong cuộc sống và ngành Y khoa, từ thông điệp Humanae Vitae đến Laudato Si”.

Trong diễn từ Đức Thánh Cha nói “Với tư cách là ‘các bác sĩ Công Giáo’ các bạn được mời gọi tiếp tục đào tạo mình về tinh thần, luân lý và đạo đức sinh học để thực hiện các nguyên tắc trong thực hành y khoa, từ mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân đến các hoạt động truyền giáo, và cải thiện tình trạng sức khỏe của người dân ở các vùng ngoại ô của thế giới . Công việc của bạn là một hình thức đặc biệt thể hiện tình liên đới nhân loại và chứng tá Kitô giáo. Công việc của các bạn thực sự được phong phú hóa với đức tin.”

Đức Thánh Cha nhận xét rằng “Lòng trung tín với Tin Mừng đã đòi hỏi và tiếp tục đòi hỏi các bạn đối diện với những khó khăn chồng chất mà, trong những hoàn cảnh đặc biệt, có thể đòi hỏi cả nhiều can đảm. Hãy tiếp tục quyết tâm theo đuổi con đường này với sự thanh thản, và đồng hành với huấn quyền Giáo Hội trong các lĩnh vực y học với một nhận thức tương ứng về ý nghĩa đạo đức của những giáo huấn này.”

Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nói:

“Anh chị em thân mến, nhiều người đang nhìn vào anh chị em và công việc của anh chị em. Lời nói của anh chị em, cử chỉ của anh chị em, những lời tư vấn của anh chị em và các quyết định của anh chị em có những tiếng vang vượt xa lĩnh vực chuyên môn và nếu phù hợp có thể trở nên những chứng tá đức tin sống động. Do đó, nghề nghiệp này có thể khiến anh chị em trở thành các tông đồ thật sự. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục cuộc hành trình liên đới của mình với niềm vui và sự quảng đại, phối hợp với tất cả mọi người và các tổ chức để chia sẻ tình yêu cho cuộc sống và nỗ lực phục vụ cuộc sống trong phẩm giá và tính thánh thiêng của nó. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ vương phù hộ những kẻ yếu đau, nâng đỡ chí nguyện của anh chị em. Tôi đồng hành và ban phép lành cho anh chị em. Và xin hãy cầu nguyện cho tôi nữa. Cảm ơn anh chị em”.

5. Đức Hồng Y tân cử Pedro Barreto Jimeno của Peru đã từng bị dọa giết

Đức Hồng Y tân cử Pedro Barreto Jimeno là người từng phải đối mặt với những lời dọa giết khi ngài lên tiếng chống lại sự ô nhiễm từ một nhà máy đe doạ sức khỏe của những người sống ở dãy núi Andes.

Mauricio Lopez, thư ký điều hành của REPAM lên tiếng chào mừng quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y cho Đức Tổng Giám Mục Barreto. Ông nói: “Ngài sẽ là một Hồng Y đi đầu trong lĩnh vực bảo vệ sinh thái. Ngài không sợ mạo hiểm mạng sống của mình vào những thời điểm cần phải tố cáo và phản đối một cách mạnh mẽ các vấn đề liên quan đến việc khai thác mỏ, gây ra những ảnh hưởng tai hại cho môi trường và con người.”

Sinh năm 1944 tại Lima, ngài vào Dòng Tên năm 1961, sau đó học ở Tây Ban Nha và ở Lima và Cusco, Peru.

Được thụ phong linh mục vào năm 1971, ngài đã từng là bề trên các cộng đồng Dòng Tên tại các thành phố ven biển phía nam của Tacna và Moquegua và ở Ayacucho, ở vùng cao nguyên phía nam. Năm 2002, ngài trở thành Giám Quản và sau đó là Giám Mục miền phủ doãn Tông Tòa Jaen, ở vùng Amazonia phía bắc Peru, một khu vực có đông dân bản địa.

Hai năm rưỡi sau đó, ngài trở thành Tổng Giám Mục Huancayo, một thành phố thương mại ở thung lũng Mantaro trong dãy núi Andes miền trung Peru, một khu vực được gọi là vựa lúa mì của Peru.

Ngài đã trở thành tiếng nói can đảm chống lại một nhà máy lọc và tinh chế dầu ở thị trấn La Oroya gần đó, nơi ô nhiễm đã lột sạch những sườn đồi và khiến trẻ em trong vùng có mức chì cao nguy hiểm trong máu.

Dù mức độ ô nhiễm nặng nề như thế vẫn có nhiều người ủng hộ nhà máy dầu này vì họ lo sợ việc dời nhà máy đi chỗ khác sẽ khiến họ mất công ăn việc làm.

Trong một cuộc biểu tình ủng hộ nhà máy, những người biểu tình đã mang theo quan tài với tên của ngài trên đó.

6. Các Giám Mục Ái Nhĩ Lan kinh hoàng trước “sự bội giáo của cả một quốc gia”

Các Giám Mục Ái Nhĩ Lan đã bày tỏ sự đau đớn và kinh hoàng của các ngài trước điều mà báo chí địa phương gọi là “sự bội giáo của cả một quốc gia”. Ý thức tầm mức nghiêm trọng của cuộc trưng cầu dân ý này, hàng giáo phẩm Ái Nhĩ Lan đã làm tất cả mọi khả năng các ngài có thể làm. Vì thế, kết quả cuộc trưng cầu dân ý đã khiến các ngài kinh ngạc và thất vọng.

Trong tổng số 5,011,000 dân Ái Nhĩ Lan, 78.3% là người Công Giáo. Thế nhưng, trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 25 tháng 5, các cử tri đã lựa chọn loại bỏ quyền sống của thai nhi ra khỏi hiến pháp với một tỷ lệ áp đảo 66.4% trên 33.6%. Cuộc trưng cầu dân ý này mở đường cho việc hợp pháp hóa phá thai tự do ngay cả khi thai nhi đã 12 tuần tuổi.

Đức Cha Brendan Leahy của Limerick nói với các tín hữu hôm 26 tháng 5 rằng kết quả này “thật đáng tiếc và làm chết điếng những người trong chúng ta đã bỏ phiếu chống phá thai”

Ngài nói: “Kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu dân ý này là ý chí của đa số người dân, mặc dù không phải của tất cả mọi người.”

“Tất nhiên, đó chỉ là một cuộc bỏ phiếu. Điều đó không thay đổi quan điểm của chúng ta. Thông điệp của chúng ta là một thông điệp tình yêu: tình yêu dành cho tất cả, tình yêu dành cho cuộc sống, cho những người đang sống giữa chúng ta hôm nay, và cho cả các thai nhi còn trong bụng mẹ”

Đề cập đến chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Leahy nói: “Vào tháng Tám, chúng ta sẽ hiệp nhất với nhau trong tư cách một gia đình, để canh tân cảm thức về gia đình của chúng ta trong Đại Hội Thế Giới Về Gia Đình. Chúng ta có đặc ân được Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm, và hôm nay tôi nghĩ rằng chuyến viếng thăm của ngài thật là kịp thời: ngài đến đây và nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của gia đình, về tình yêu đối với gia đình, đôi khi thâm tím, nhưng gia đình không thể bị phá vỡ.”

“Vì vậy, chúng ta hãy tiến về phía trước, hướng đến thời điểm đó. Chúng ta kỳ vọng cuộc gặp gỡ này sẽ mang đến ơn chữa lành và chúng ta sẽ được canh tân một lần nữa trong tình yêu và trong sự chăm sóc cho nhau”.

7. Đức Tổng Giám Mục Diarmuid Martin kêu gọi canh tân toàn diện Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan

Đức Tổng Giám Mục Diarmuid Martin của Dublin nhấn mạnh rằng “Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan sau cuộc trưng cầu dân ý này phải canh tân toàn diện, đặc biệt là cam kết hỗ trợ sự sống”.

Phát biểu trong một buổi lễ phong chức phó tế cho bốn chủng sinh tại chủng viện quốc gia ở Maynooth, Quận Kildare, Đức Tổng Giám Mục Martin nhấn mạnh rằng Giáo Hội được mời gọi phò sinh “không chỉ bằng các văn bản và những lời tuyên bố, nhưng còn phải ủng hộ sự sống, bằng cách trở thành một Giáo Hội phản ánh sự chăm sóc yêu thương của Chúa Giêsu cho đời sống con người ở bất kỳ giai đoạn nào.”

“Sự chăm sóc yêu thương đó bao gồm sự hỗ trợ để giúp những phụ nữ đang phải đối mặt với những thách thức to lớn và những người đang vật lộn với những quyết định rất khó khăn để chọn cuộc sống,” ngài nói.

Đức Tổng Giám Mục Martin nói trong thêm rằng “thách thức để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô trong thế giới ngày nay không phải là một điều dễ dàng. Nhiều người sẽ thấy kết quả của cuộc trưng cầu dân ý hôm thứ Sáu như một dấu hiệu cho thấy Giáo Hội Công Giáo ở Ái Nhĩ Lan được nhiều người ngày nay nhìn với một sự thờ ơ lãnh đạm và cho rằng Giáo Hội chỉ nên có vai trò thứ yếu hay không có vai trò nào hết trong sự hình thành văn hóa Ái Nhĩ Lan.”

“Giáo hội được kêu gọi để thể hiện trong thế giới hôm nay thánh nhan của Chúa Giêsu đầy lòng thương xót và từ bi. Giáo Hội ấy ngày nay đang bị nhiều người xuyên tạc là thiếu sự cảm thông”

8. Đức Cha Gebhard Furst của giáo phận Rottenburg-Stuttgart phê bình linh mục đeo khăn đội đầu giống như phụ nữ Hồi Giáo trong thánh lễ

Linh mục Wolfgang Sedlmeir của giáo xứ Đức Maria tại Aalen đã bị Đức Cha Gebhard Furst của giáo phận Rottenburg-Stuttgart phê bình sau khi vị linh mục này đeo một khăn đội đầu giống như các phụ nữ Hồi Giáo trong thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống gây công phẫn trong các giáo dân.

Ngày 16 tháng 5, Alice Weidel, lãnh tụ của đảng Alternative für Deutschland, một đảng có khuynh hướng cực hữu tại Đức đọc một diễn văn tại Quốc Hội, trong đó có những lời như sau:

“Tôi có thể nói với bạn rằng mấy cô gái mặc burqas [một kiểu áo dài trùm kín toàn thân], đeo khăn trùm đầu và mấy tên đàn ông trang bị dao đang sống nhờ trợ cấp xã hội, những kẻ đó sẽ không mang lại thịnh vượng và sự tăng trưởng kinh tế của chúng ta và thậm chí còn làm giảm phúc lợi của quốc gia chúng ta nữa”.

Những nhận xét của Weidel, được đưa ra trong một cuộc tranh luận trong quốc hội Đức, đã làm cha Sedlmeier tức giận. Để phản đối những gì ngài cảm nhận là “những lời nhận xét xúc phạm và cực đoan”, ngài phủ lên đầu ngài một chiếc khăn choàng đầu Hồi giáo khi đang giảng trong thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Cha Sedlmeier giải thích: “Bất cứ ai phân biệt đối xử với những người có đức tin và choàng khăn trên đầu theo niềm tin của họ, là chống lại phẩm giá con người và tinh thần của ngày lễ Ngũ Tuần”.

Các cơ quan truyền thông Ả rập nói những nhận xét của cha Sedlmeier đã được anh chị em giáo dân tán thưởng, trong khi theo nguồn tin của Catholic Herald nhiều anh chị em giáo dân đã bày tỏ sự công phẫn của họ.

Tờ Cruz thì nói rằng cha Sedlmeier không chỉ đeo trong lúc giảng nhưng còn trong khi cử hành phần Phụng Vụ Thánh Thể sau đó. Theo tờ Cruz “Các cử chỉ đã gây ra một cơn bão phẫn nộ và nhạo báng trên các phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm cả Twitter và Facebook, và trên internet cha Sedlmeier được tặng biệt danh là ‘Headscarf Priest.’”

Phát ngôn viên giáo phận nói hành vi của cha Sedlmeier là không phù hợp nhưng ông cũng không hài lòng trước phản ứng dữ dội của các phương tiện truyền thông. Ông nói:

“Choàng lên đầu một chiếc khăn như thế trong một Thánh Lễ chắc chắn là rất bất thường đối với Giáo Hội Công Giáo”.

Phản ứng chung chung vô thưởng vô phạt này xem ra yếu quá nên Đức Giám Mục Gebhard Furst của Rottenburg-Stuttgart đã phải đích thân lên tiếng chỉ trích cách phản đối của cha Sedlmeier.

“Hình thức [phản đối này của cha này Sedlmeier] chắc chắn là vượt quá giới hạn và không phải là một lựa chọn tốt. Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại rõ ràng với ngài trong những ngày tới.”

9. Nạn tội phạm vi tính.

Trong các ngày từ 14 tới 18 tháng 5 năm 2018 phiên họp thường niên lần thứ 27 của “Ủy ban phòng ngừa tội phạm và công lý tội phạm” đã diễn ra tại thủ đô Vienne bên Áo. Phiên họp lần này có đề tài là “CyberCrimes: Tội phạm vi tính”. Ðây là một hiện tượng tội phạm tân tiến, vì các tay tội phạm sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử để phạm tội. Một số các vụ tội phạm này nhằm mục đích khai thác thương mại hệ thống liên mạng và gây nguy hại cho các hệ thống thông tin của nền an ninh quốc gia của một nước hay một chính quyền.

Trong số các người tham dư và phát biểu tại đại hội về đề tài CyberCrimes cũng có Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Trong bài phát biểu Ðức Hồng Y Parolin cho biết Ðức Thánh Cha Phanxicô rất chú ý tới phiên họp này của “Ủy ban phòng ngừa tội phạm và công lý tội phạm”. Các tiến bộ kỹ thuật đem lại nhiều kết quả tích cực, nhưng không thể đánh giá thấp khía cạnh đen tối của thế giới vi tính. Một trong những khía cạnh trầm trọng nhất là việc phổ biến các hình thức mới của các hoạt động tội phạm, hay các hình thức cũ nhưng được thực hiện với các dụng cụ mới rất hùng mạnh. Chống lại chúng một cách hữu hiệu là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách của ủy ban. Chúng ta tất cả đều phải lo lắng làm sao để mọi người đều có thể hưởng sự phát triển thăng tiến nhân phẩm, có thể lớn lên một cách lành mạnh và quân bình hòa hợp trong thân xác cũng như tinh thần, trong một xã hội tiếp đón và che chở họ. Liên Hiệp Quốc dấn thân hướng dẫn nỗ lực chung này với chương trình Phát triển có thể thực hiện được. Trong số các mục tiêu đáng chú ý là mục tiêu thứ 16 cho hòa bình, công lý và các cơ cấu phải bảo đảm chúng. Một cách đúng đắn nó nêu bật sự cấp thiết chấm dứt mọi hình thức bạo lực chống lại trẻ em.

Ðức Thánh Cha Phanxicô xác tín rằng các trẻ em là tương lai của gia đình nhân loại, chúng là trọng tâm sự chú ý, được ưu tiên và che chở trong các năm định đoạt việc lớn lên của chúng. Vì thế vào cuối “Hội nghị toàn cầu về phẩm giá trẻ vị thành niên trong thế giới vi tính” ngày mùng 6 tháng 10 năm 2017 Ðức Thánh Cha đã xác tín ủng hộ “Tuyên ngôn Roma” kêu gọi nỗ lực của các chính quyền, các vị lãnh đạo tôn giáo, các nhà nghiên cứu, các kỹ nghệ, các tổ chức xã hội dân sự góp phần vào việc cùng nhau đương đầu với một vấn đề vượt quá các khả năng của các cá nhân.

Tiếp tục bài phát biểu Ðức Hồng Y Parolin nói: Sự lan tràn các hình ảnh bạo lực và dâm ô ngày càng tột độ làm hư hỏng sâu xa tâm lý và cả hoạt động não bộ của trẻ em nữa. Rồi Ðức Hồng Y kể ra vài hiện tượng thường xảy ra trên mạng vi tính hiện nay như: Cyberbulling tức là liên tục tấn công ức hiếp xúc phạm trên mạng; sexting tức gửi các hình ảnh hay sứ điệp tình dục; và sextortion tức gửi hình ảnh hấp dẫn làm quen với các lý do nhằm lừa gạt để có các hình ảnh khỏa thân và đe dọa phổ biến các hình ảnh đó, nếu nạn nhân không trả một số tiền nào đó. Tất cả những điều này làm hư hỏng các tương quan liên bản vị và các liên lạc xã hội giữa con người với nhau. Các hình thức cám dỗ tình dục qua mạng, chiếu trực tiếp các vụ hãm hiếp và bạo lực, cũng như tổ chức mại dâm trên mạng hay buôn người, xúi giục bạo lực và khủng bố phá hoại... tất cả đều là các thí dụ tội phạm hiển nhiên kinh khủng không thể nhân nhượng được trong bất cứ cách nào.

Tòa Thánh và Giáo Hội Công Giáo ý thức về phần đóng góp của mình cho việc đào tạo lương tâm luân lý và ý thức công cộng. Vì thế, mỗi tổ chức, trong sinh hoạt riêng của mình, muốn cộng tác với các quyền bính chính trị và tôn giáo, cũng như tất cả mọi thành phần xã hội dân sự, nhất là các ý tưởng gia và các giới chức điều hành các kỹ thuật, để các trẻ em có thế lớn lên với sự thanh thản trong một môi trường an ninh. Do đó trong một thế giới biến chuyển liên tục, vai trò của Liên Hiệp Quốc và một cách chuyên biệt của Văn phòng Liên Hiệp Quốc kiểm soát ma túy và phòng ngừa tội phạm, đặc biệt chính yếu. Vì vậy Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu chúc thành công tốt đẹp nhất cho các công việc của Ủy Ban này và gửi tới tất cả các tham dự viên lời chào chúc lành của ngài.
 
TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 4/6/2018: TGP Minnesota Hoa Kỳ bồi thường 210 triệu dollars cho 450 nạn nhân bị xâm phạm tình dục
VietCatholic Network
15:54 03/06/2018
Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây

Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. VietCatholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, chương trình Truyền Hình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau:

1- Buổi đọc Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, Chúa Nhật ngày 3 tháng 6.

2- Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Ma quỷ hủy diệt phẩm giá, gây nên đói khát và nô lệ.

3- Đức Thánh Cha tiếp Hội Italia chống bệnh loạn dưỡng bắp cơ.

4- Thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho người Công Giáo Chilê.

5- Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin khẳng định: Giáo Hội không thể phong chức Linh Mục cho phụ nữ.

6- Công bố văn kiện Tòa Thánh về Thể Thao.

7- Tòa Thánh tăng cường việc mục vụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Mễ Du.

8- Tấm hình một linh mục Congo bị nhiễm vi khuẩn Ebola quỳ gối xin Giám Mục đứng từ xa ban phép lành, gây chấn động trên Twitter.

9- Tổng Giáo Phận Minnesota Hoa Kỳ bồi thường 210 triệu dollars cho 450 nạn nhân bị xâm phạm tình dục.

10- Giới thiệu Thánh Ca: Trọn Đời Hiến Dâng.

Xin mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết
 
Thánh Ca
Dòng Đời Ngược Xuôi – Trình bày: Mai Hương
Khắc Thái
06:38 03/06/2018
Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây