Ngày 30-04-2023
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Thánh Lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh 30/4 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Giáo Hội Năm Châu
05:47 30/04/2023


BÀI ĐỌC 1  Cv 2:14a,36-41

Bài trích sách Công vụ Tông đồ.

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm Mười Một lớn tiếng nói với dân chúng rằng: “Toàn thể nhà Ít-ra-en phải biết chắc điều này: Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.”

Nghe thế, họ đau đớn trong lòng, và hỏi ông Phê-rô cùng các Tông Đồ khác: “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông Phê-rô đáp: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi.” Ông Phê-rô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: “Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ.” Vậy những ai đã đón nhận lời ông, đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo.

Đó là Lời Chúa.

BÀI ĐỌC 2  1Pr 2:20b-25

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.

Anh em thân mến, nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban. Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em.

Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG  x. Lc 24:32

Alleluia. Alleluia.

Chúa nói: Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi.

Alleluia.

CHÚA NHẬT THỨ IV PHỤC SINH

TIN MỪNG  Ga 10:1-10

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.”

Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

Vậy, Đức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”

Đó là Lời Chúa.
 
Ngày 01/05: Mục Tử Nhân Lành – Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB
Giáo Hội Năm Châu
05:49 30/04/2023

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

“Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”

Đó là lời Chúa
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07:27 30/04/2023

50. Người đi biển nhờ hải tinh (sao biển) mới biết phương hướng, các tín hữu trông cậy vào Đức Mẹ Ma-ri-a mới có thể đi tới thiên đàng.

(Thánh Thomas de Aquino)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07:29 30/04/2023
37. CHIM SƠN TƯỚC

Tiểu Long nói với em gái là Tiểu San:

- “Em nhìn trên cây táo kìa, có một con chim sơn tước rất đẹp.”

Nói xong, nó liền treo lên cây đặt một cái bẫy, rồi tự mình núp một chỗ nhìn coi động tĩnh của con chim sơn tước. Chim sơn tước nhảy lui nhảy tới trên cây rất vui vẻ, nhất thời không cẩn thận nên bị sập bẫy.

- “Ha, ha, bắt được rồi.”

Tiểu Long giống con khỉ trèo thoăn thoắt lên cây bắt con chim, lúc vừa đưa tay bắt, thì bị hụt chân, Tiểu Long từ trên cây cao ngã xuống, chim sơn tước thoát hiểm liền bay đi, Tiểu Long ngã xuống bị u đầu.

Tiều San nói:

- “Tội nghiệp anh hai, anh nhìn cái đầu anh kìa, đây là bài học thứ nhất, lần sau đừng bắt chim trên cây nữa, nếu ngã lần nữa thì có thể gãy cổ đó.”

Lý Long không để ý đến chuyện đó, nó cười cười nói:

- “Đồ ngốc, như vậy có thấm thía gì chứ, anh vẫn cứ trèo, chỉ là chim sơn tước lém lĩnh, lần sau cái bẫy đó đối với nó thì không có dùng được nữa rồi.”

Tiểu San nói:

- “Nếu thật như vậy, chim sơn tước thông minh hơn anh rồi, nó biết cái bẫy nguy hiểm thì lần sau sẽ không tới nữa, anh mới té ngã thoát chết được coi là kỳ tích, lần sau vẫn còn trèo nữa hay sao?”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 37:

Chỉ có những người ngu mới phạm nhiều lần cùng một lỗi lầm.

Con chim bị thoát bẫy một lần thì lần sau không dám đến nữa, nhưng con người vì mãi mê cố chấp trong những tham làm của mình mà liều mình phạm đi phạm lại một lỗi lầm.

Chấp nê trong cái tôi của mình thì sẽ không thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Tiếng người lạ
Lm. Minh Anh
19:16 30/04/2023

TIẾNG NGƯỜI LẠ
“Chiên sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ”.

Một người Mỹ du lịch Syria, thấy ba người chăn chiên dẫn chiên của mình đi chung trên một con đường. Một lúc sau, người thứ nhất hô to, “Men ah! Men ah!”, tiếng Ả Rập là “Hãy theo ta!”. Chiên của anh tách khỏi đàn, theo anh lên một ngọn đồi. Người thứ hai cũng làm như thế, chiên của anh đi theo anh. Người Mỹ nói với người thứ ba, “Vui lòng cho tôi mượn mũ, gậy và đồ đạc của anh, tôi sẽ gọi, xem chiên có theo tôi không?”; người ấy sẵn sàng. Người Mỹ gọi, “Men ah! Men ah!”, chẳng con nào ngẩng lên! “Thế chiên không nghe ai khác, chỉ trừ mình anh?”. Người chăn chiên trả lời, “Có chứ! Vài con chiên bị bệnh, nó sẽ đi theo bất cứ ai!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Vài con chiên bị bệnh, nó sẽ đi theo bất cứ ai!”. Lời Chúa hôm nay bất ngờ hỏi chúng ta, “Bạn có khoẻ không?”. Và hy vọng, bạn khoẻ, để từ chối ‘tiếng người lạ’ và chỉ nghe tiếng Giêsu, Chủ Chiên, như lời Ngài nói, “Chúng sẽ không theo người lạ!”.

Có lẽ bạn và tôi thường tự trấn an rằng, ‘tiếng người lạ’ hàng ngày không ảnh hưởng mấy đến tôi! Thế nhưng, tiếng của truyền thông, của tình cảm, tiền bạc, dục vọng và các thứ khác… lại ảnh hưởng lên bạn và tôi nhiều hơn chúng ta tưởng. Và dù tin hay không tin, chúng vẫn tác động và áp lực mạnh mẽ! Tin Mừng hôm nay nói đến sự đối lập giữa tiếng Mục Tử Giêsu và ‘tiếng người lạ’. Thường thì chiên dễ thuần thục khi được dạy để phản ứng có điều kiện, vì chủ chăn thường nói chuyện với chiên. Quen giọng của anh, chiên sẽ quay lại và đi theo anh.

Điều này cũng đúng với chúng ta. Bạn sẽ đi theo tiếng mà bạn quen thuộc! Bất cứ điều gì mà bạn đắm mình trong đó, sẽ lớn lên trong bạn mỗi ngày và lôi kéo bạn làm theo, dù là vô thức! Điều này đặt ra câu hỏi, vậy thì bạn quen với điều gì nhất? Lý tưởng là chúng ta dành đủ thời gian cho việc đọc Lời Chúa, học ngôn ngữ, giọng điệu và tiếng của Ngài; lý tưởng là chúng ta dành một phần thời gian trong ngày, mỗi ngày, để im lặng đủ mà chiêm ngắm, cầu nguyện. Khi làm điều này, bạn xây dựng cho mình một thói quen nghe tiếng Chúa và trở nên dễ chịu với tiếng Ngài. Một khi thói quen này được hình thành, chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc nhận ra tiếng Chúa bất cứ khi nào Ngài gọi giữa những bận rộn của mình và làm theo ngay!

Câu chuyện Công Vụ Tông Đồ hôm nay là một minh hoạ. Những người đồng hương trách cứ Phêrô vì ông đã giao du với người ngoại. Nhưng nhờ cầu nguyện và lắng nghe, Phêrô nhận ra ý Chúa qua một câu chuyện dài mà ông đã kể cho họ, “Nghe xong, họ thinh lặng và ca tụng Thiên Chúa, ‘Vậy ra, Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống!’”.

Anh Chị em,

“Chúng không nhận biết tiếng người lạ”. Chúa Giêsu không bao giờ nghe ‘tiếng người lạ!’; cuộc chiến của Ngài trong hoang địa 40 đêm ngày đã chứng tỏ điều đó. Ngài luôn hướng về Chúa Cha, quen với tiếng nói của Cha và Thánh Thần, nên Ngài luôn làm điều đẹp lòng Cha. Cũng thế, với chúng ta, đừng để ‘tiếng người lạ’ trong thế giới lấn át tiếng nói của Giêsu, Mục Tử và Thánh Thần của Ngài! Ngài không bao giờ xa lạ; Ngài là bạn, là anh em, nói to nói nhỏ với chúng ta mỗi ngày để chúng ta có thể ‘phản xạ có điều kiện’ mỗi khi nghe Ngài gọi. Nên biết, không phải lúc nào chúng ta cũng nhạy bén để nghe được tiếng Ngài giữa bao bận rộn. Vì thế, hãy cẩn thận! Bạn và tôi luôn có nguy cơ bị phân tâm bởi ‘tiếng người lạ’ vốn luôn ngọt ngào, lôi cuốn. Đừng để mình thuộc số “Vài con bị bệnh, sẽ đi theo bất cứ ai!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ‘tiếng người lạ’ luôn hấp dẫn, nhưng chỉ khiến con bất an và lạc đàn. Giúp con chỉ quen với tiếng Chúa, để mau mắn ‘ngẩng lên’, theo Ngài ra đồi cỏ và suối bình an!”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Sứ mạng Đấng Cứu Thế
Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
21:38 30/04/2023

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12
SỨ MẠNG ĐẤNG CỨU THẾ

Bài Tin Mừng hôm nay được trích từ Tin Mừng Gioan (14,1-12), trong đó, có những mạc khải rất quan trọng mà Chúa Giêsu gửi đến các môn đệ ngày xưa và qua các ông, Người cũng gửi tới mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta tập trung suy niệm bốn mạc khải quan trọng trong thánh lễ này. Đó là:

1) “Thầy đi dọn chỗ cho anh em;”
2) “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy;”
3) “Ai xem thấy Thầy là xem thấy Chúa Cha;”
4) “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa.”

Chúng ta lần lượt tìm hiểu từng lời một của Chúa Giêsu.

1. “Thầy đi dọn chỗ cho anh em”

Trước hết, Chúa Giêsu nói với các môn đệ lời này trong bối cảnh trước khi Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn. Nghĩa là Chúa chấp nhận đi vào con đường khổ nạn và chịu chết trên thập giá. Điều này đã làm cho các môn đệ hết sức lo lắng và xao xuyến. Bởi vì đối với con người, đối diện với cái chết là đối diện với một thách đố lớn nhất. Cái chết làm cho con người xa lìa nhau vĩnh viễn, và không bao giờ sẽ gặp lại nhau nữa. Nên cái chết là nỗi ám ảnh lớn nhất của con người, khiến ai cũng phải sợ chết. Nhưng đối với Chúa Giêsu, giờ phút đi vào cuộc khổ nạn là giờ của Chúa, giờ quan trọng phải thực hiện theo thánh ý Chúa Cha. Giờ thập giá là giờ cứu độ và là giờ vinh quang. Vì thế, Người phải ra đi thì có lợi cho con người. Đối với Người, sự sống này không quan trọng cho bằng sự sống đời sau.

Chúa Giêsu chấp nhận lìa bỏ thế gian, chia tay các môn đệ để ra đi dọn chỗ cho các môn đệ bằng cái chết trên thập giá, và Người được mai táng trong mồ, đến ngày thứ ba nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Cha đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy từ cõi chết; Người được siêu tôn là Đức Chúa và là Đấng Cứu Độ trần gian. Đấng Phục Sinh là người đầu tiên đã đi vào sự sống đó. Người khai mở một đời sống mới cho chúng ta. Đó là sự sống phục sinh, sự sống hoàn toàn mới mẻ và hoàn toàn khác biệt với sự sống tự nhiên. Người là Đấng Hằng Sống. Như thế, cái chết là cửa để đưa Người vào một thế giới mới, và nhờ đó Người được hoàn toàn hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha. Người về với Chúa Cha và để dọn đường cho chúng ta mai sau cũng sẽ được chia sẻ sự sống đó với Người.

Đọc những lời trên dưới ánh sáng phục sinh, chúng ta mới hiểu ý nghĩa của Lời Chúa nói: “Thầy đi thì có lợi cho anh em,” hay “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em.” Và Người hứa là Người sẽ trở lại với các môn đệ. Người đã thực hiện lời hứa đó, sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã xuất hiện với các môn đệ. Người hiện ra nhiều lần với các ông để củng cố niềm tin cho các ông và để minh chứng rằng những gì Người nói đã được ứng nghiệm.

2. “Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”

Trước hết, Đức Giêsu tự xưng mình là đường. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không phải là đường bộ, đường rừng, đường thủy hay đường hàng không… Nhưng Người là người mở đường và là chính con đường nối Thiên Chúa với con người qua mầu nhiệm nhập thể. Người là người mở ra một con đường dẫn tới hạnh phúc đích thực, đó là con đường Thánh Giá mà Người đã đi qua nhờ mầu nhiệm tử nạn. Con đường đó là con đường hẹp, nhưng là con đường dẫn con người tới ơn cứu độ và hạnh phúc đích thực. Con đường rộng thênh thang chỉ dẫn tới sự diệt vong. Người đã mở ra một con đường để nối kết con người với Thiên Chúa, hiện tại với vĩnh cửu, nhờ mầu nhiệm phục sinh của Người. Những người sáng lập các tôn giáo khác chỉ là những người dẫn đường. Còn Đức Giêsu hơn hẳn họ bởi vì Người vừa là người dẫn đường vừa là con đường. Chỉ qua Người chúng ta mới có ơn cứu độ.

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói rằng:
“Có nhiều con đường để đến với Thiên Chúa, nhưng chung quy lại, chỉ có một con đường duy nhất, đó là Đức Giêsu Kitô.”
Đức Giêsu là chân lý. Người chính là mạc khải của Thiên Chúa Cha. Người mang đến cho chúng sự thật về Thiên Chúa, về con người và thế giới. Sự thật mà Đức Giêsu mang đến giải thoát con người khỏi mọi sự gian dối, nô lệ và bất công. Nếu chúng ta bước theo Đức Kitô, chúng ta có sự thật và ơn giải thoát. Đúng như có lần Chúa nói:
“Sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 8,32).

Đức Giêsu chính là sự sống. Quả thế, Đấng Phục Sinh là Đấng Hằng Sống, là nguồn sự sống và là Đấng ban sự sống mới cho chúng ta. Bởi vì, trong lịch sử loài người, chưa có ai có thể đi vào sự sống mới của Thiên Chúa. Người đã chiến thắng sự chết và bẻ gãy xiềng xích tội lỗi và sự dữ vốn kìm hãm con người trong âm phủ, và ban cho con người sự sống vĩnh cửu, để con người được sống và sống dồi dào.
Như thế, Đức Giêsu là đường dẫn chúng ta tới Thiên Chúa Chúa, là sự thật soi sáng cho chúng ta và là sự sống đời đời của mỗi người chúng ta.

3. “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”

Chúng ta chuyển sang mạc khải thứ ba. Chúa Giêsu mạc khải cho các môn đệ biết tương quan giữa Người với Chúa Cha:
“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9b).
Đây là một lời mạc khải rất mới mẻ.

Cựu Ước cho thấy Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn thánh thiện, vô hình và bất khả thấu, nghĩa là con người không thể nhìn thấy, tiếp cận và đối diện với Người. Chưa ai đã nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ. Thiên Chúa vô hình, nên dầu Người hiện ra ở Sinai, thì Môsê chỉ nhìn thấy Thiên Chúa qua hình ảnh ngọn lửa cháy nơi bụi gai. Kinh Thánh cho biết: Dẫu được trực tiếp nói chuyện với Thiên Chúa, nhưng ông chỉ nhìn thấy cái lưng của Thiên Chúa, chứ không thể diện đối diện hoặc thấy Người.

Nhưng vì Thiên Chúa là tình yêu, nên Người đã để cho con người đến gặp Người. Điều mới mẻ đã xảy ra trong Tân Ước, với mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa có một khuôn mặt cụ thể, gần gũi và dịu dàng hơn lúc nào hết qua khuôn mặt của Đức Giêsu. Người đã để cho chúng ta có thể gặp gỡ và đụng chạm tới Người. Đức Giêsu là hình ảnh của Thiên Chúa, hay nói như Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giêsu chính là “dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa.”

Đức Giêsu chính là sứ giả được Chúa Cha sai đến để thi hành sứ vụ cứu độ trần gian. Vì thế, mọi lời nói và việc làm Người thực hiện nhân danh Chúa Cha. Điều mới mẻ trong sứ điệp này là Thiên Chúa là Cha của Người. Người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Người. Người là hình ảnh của Chúa Cha, nên “ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy.”

Mọi người chúng ta phải đụng chạm và gặp gỡ một cách cá nhân lòng thương xót của Thiên Chúa, một tình yêu thật ân cần và gần gũi với mỗi người chúng ta.

Vậy làm sao chúng ta có thể thấy được Chúa Kitô? Người đã về trời cách đây 2000 năm. Các ảnh tượng của Người có giúp chúng ta thấy Người được không? Ngày hôm nay, chúng ta không có may mắn để nhìn thấy trực tiếp Chúa Giêsu như các Tông Đồ, nhưng Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện với chúng ta qua bí tích Thánh Thể. Nơi đó, Người trở thành của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta. Đấng Phục Sinh và Đức Giêsu Thánh Thể là một. Người hiện diện với chúng ta dưới hình bánh và rượu để trở nên của ăn thức uống nuôi sống linh hồn chúng ta. Bởi thế, chúng ta được mời gọi hãy đến với thánh lễ để gặp gỡ Đức Giêsu Phục Sinh và đón nhận Người. Thánh Thể phải là trung tâm điểm của đời sống Kitô hữu, bởi lẽ, nơi Thánh Thể, Thiên Chúa gần gũi, ân cần và yêu thương mỗi người chúng ta hơn hết. Ước gì mỗi lần đến tham dự thánh lễ, chúng ta có những điều kiện cần thiết như sạch tội và có lòng sốt sắng để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.

4. “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa.”

Bài đọc I hôm nay minh chứng điều đó. Tin vào Chúa Giêsu không chỉ sẽ được phần rỗi đời đời, nhưng còn làm những việc lớn lao hơn thế nữa. Sách Công Vụ Tông Đồ kể lại: Sau khi Chúa Phục Sinh, các Tông Đồ được đầy ơn Thánh Thần, đã hăng hái đi khắp mọi nơi loan báo Tin Mừng phục sinh. Có rất nhiều người đã theo đạo. Các Tông Đồ không những rao giảng nhưng còn làm việc bác ái cho các tín hữu. Nhưng số tín đồ trở nên đông đúc, họ không thể lo nổi nhiều trách vụ, nên họ đã chọn thêm các phó tế để lo việc phục vụ và phân phát lương thực cho các bà góa trong cộng đoàn. Thánh Phêrô trong một bài giảng sau lễ Hiện Xuống, đã làm cho khoảng 3000 người theo đạo. Đây là những điều kỳ diệu và những thành quả mà các Tông Đồ làm xem ra còn vĩ đại hơn và lớn lao hơn nhiều so với con số mà Chúa Giêsu có được trong cuộc đời rao giảng của Người. Chúa Giêsu xem ra có vẻ lép vế so với con số này, trong suốt ba năm rao giảng, Chúa Giêsu chỉ chiêu mộ được một nhóm nhỏ là các Tông Đồ, 72 môn đệ khác và một người khác, nhưng khi Chúa chết, họ đã bỏ đi gần hết, có nhiều người còn phản bội Chúa nữa.

“Ai tin vào Thầy, người đó còn làm được những việc lớn lao hơn nữa.” Với quyền năng của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội không ngừng lớn mạnh, Tin Mừng không ngừng được loan báo khắp nơi trên thế giới. Sau hơn hai mươi thế kỷ, Giáo Hội có đông đảo thành viên theo đạo. Hiện nay, có biết bao trường học, bệnh viện, tổ chức xã hội do các thành viên trong Giáo Hội thành lập để phục vụ con người. Đó là những việc làm lớn lao mà những người tin vào Chúa Kitô đã thực hiện được.

Nếu mỗi người chúng ta cũng thế, nếu chúng ta có đức tin chỉ bằng hạt cải thôi, chúng ta cũng có thể chuyển núi dời non, như Chúa đã nói. Xin cho mỗi người chúng ta có một đức tin mạnh mẽ và cá vị vào Chúa Giêsu, ngõ hầu chúng ta có sức mạnh thực hiện những điều lớn lao cho Chúa và cho tha nhân trong đời sống mỗi người chúng ta. Amen!

ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê - Nghệ An
http://nguoinguphu.blogspot.com/
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Bài nói chuyện của Đức Phanxicô với giới trẻ Hung Gia Lợi
Vu Van An
00:56 30/04/2023

Hồi 16 giờ 30 ngày 29 tháng 4, 2023, Đức Phanxicô đã tới Vận động trường Papp László ở Budapest để gặp gỡ khoảng 12,000 bạn trẻ Hung Gia Lợi.

Trong bài nói chuyện với họ, ngài nhấn mạnh vai trò không thể thay thế được của tuổi trẻ trong lịch sử Giáo Hội và thế giới. Sau đây là nguyên văn bài phát biểu của ngài, dựa vào bản tiếng Anh do Tòa Thánh cung cấp:Disértessék a Jézus Krisztus! [Chúc tụng Chúa Giêsu Kitô!]

Anh chị em thân mến, tôi muốn nói köszönöm! [cảm ơn!] vì điệu nhảy, bài hát và chứng ngôn can đảm của anh chị em. Tôi cảm ơn mỗi anh chị em đã có mặt ở đây ngày hôm nay: Tôi rất vui được ở bên anh chị em! Cảm ơn.

Đức Cha Ferenc đã nói với chúng ta rằng tuổi trẻ là thời gian cho những câu hỏi và câu trả lời quan trọng. Đó là sự thật, và điều quan trọng là anh chị em phải có ai đó động viên và lắng nghe câu hỏi của anh chị em, không phải để đưa ra cho anh chị em những câu trả lời đơn giản, đóng gói sẵn, vô ích và không thể làm chúng ta hạnh phúc, mà giúp anh chị em dũng cảm đối diện với cuộc phiêu lưu của cuộc sống khi anh chị em tìm kiếm câu trả lời đúng. Đó chính xác là những gì Chúa Giêsu đã làm. Bertalan, con đã nói rằng Chúa Giêsu không phải là nhân vật trong truyện hay siêu anh hùng trong truyện tranh, và điều đó đúng. Người là Thiên Chúa bằng xương bằng thịt, Thiên Chúa hằng sống đến gần chúng ta. Chúa Giêsu là một người bạn, người bạn tốt nhất. Người là một người anh, người anh em tốt nhất, và Người rất giỏi trong việc đặt câu hỏi. Chúng ta đọc trong Tin Mừng rằng Người, Người Thầy, luôn đặt câu hỏi trước khi trả lời. Tôi nghĩ đến lúc Người đối diện với người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, người mà tất cả mọi người đều chỉ tay chỉ trích. Chúa Giêsu lên tiếng, và những người buộc tội cô rời đi. Người còn lại một mình với cô và Người nhẹ nhàng hỏi cô: “Này chị, họ đâu rồi? Không có ai lên án chị sao?” (Ga 8:10). Cô trả lời: “thưa Chúa, không ai cả” (c. 11). Ngay lúc nói, cô nhận ra rằng Chúa không muốn kết án cô, mà là tha thứ cho cô. Hãy ghi nhớ điều này: Thiên Chúa không muốn kết án, nhưng muốn tha thứ. Thiên Chúa luôn tha thứ. Đừng quên điều đó! Chúa luôn tha thứ; Người luôn ở đó để nâng chúng ta lên bất cứ khi nào chúng ta gục ngã! Với Người ở bên cạnh, chúng ta đừng bao giờ sợ hãi tiến bước trong cuộc sống của mình. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến Maria Mađalêna – một người phụ nữ có quá khứ! – người vào buổi sáng Phục sinh là người đầu tiên nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh. Khi bà đang đứng khóc bên ngôi mộ trống, Chúa Giêsu đến và hỏi bà: “Này chị, sao chị khóc? Chị đang tìm ai? (Ga 20:15). Nghe câu hỏi này, Maria Mađalêna đã mở lòng ra, trút bỏ buồn sầu và bộc lộ những ước muốn sâu xa nhất trong lòng mình: “Chúa ở đâu?”.

Chúng ta cũng có thể nhìn vào cuộc gặp gỡ đầu tiên của Chúa Giêsu với những người sẽ trở thành môn đệ của Người. Hai người trong số họ, được Gioan Tẩy Giả sai đến, bắt đầu đi theo Chúa Giêsu. Chúa quay sang họ và hỏi một câu duy nhất: “Các anh đang tìm gì vậy?” (Ga 1:38). Tôi cũng hỏi mỗi anh chị em một câu hỏi; hãy trả lời nó lặng lẽ trong trái tim của anh chị em. Câu hỏi của tôi là: “anh chị em tìm kiếm điều gì? Anh chị em đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống? Anh chị em đang tìm kiếm điều gì trong trái tim mình?” Thầm lặng, hãy để mỗi chúng ta tự trả lời trong chính mình. Tôi tìm kiếm điều gì? Chúa Giêsu không rao giảng cho họ, nhưng đồng hành với họ, và với mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đi sát bên ta. Người không muốn các môn đệ của Người giống như những đứa trẻ học trò chỉ lặp lại những bài học đã học, mà là những người trẻ tự do và đang tiến bước, những người bạn đồng hành của một Thiên Chúa biết lắng nghe nhu cầu của họ và quan tâm đến ước mơ của họ. Rồi, một thời gian sau, hai đệ tử trẻ tuổi của Người phạm sai lầm – các đệ tử của Người thường phạm sai lầm! – và họ xin Chúa Giêsu một điều sai lầm, tức là ngồi bên phải và bên trái của Người khi Người lên làm vua, vì họ muốn leo lên vị trí cao hơn. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không quở trách họ vì sự táo bạo của họ. Người không nói: “Sao các con dám bạo? Đừng mơ về những thứ như vậy nữa!” Không, Chúa Giêsu không tham vọng của họ tan vỡ, nhưng chỉ dạy họ cách đúng đắn để đạt được chúng. Người chấp nhận mong muốn trở nên vĩ đại của họ, điều đó tốt, nhưng Người nhấn mạnh một điều mà chúng ta cũng phải luôn nhớ: không phải bằng cách giẫm đạp lên người khác mà chúng ta trở nên vĩ đại, mà bằng cách cúi xuống giúp đỡ họ. Chúng ta không đạt được sự vĩ đại bằng sự hy sinh của người khác, nhưng bằng cách phục vụ họ (x. Mc 10:35-45). Như anh chị thấy đấy, anh chị em thân mến, Chúa Giêsu muốn chúng ta hoàn thành những điều vĩ đại. Người không muốn chúng ta lười biếng “ngồi coi truyền hình”; Người không muốn chúng ta im lặng và rụt rè; thay vào đó, Người muốn chúng ta sống động, tích cực, sẵn sàng đảm nhận và làm nên lịch sử. Người không bao giờ chê bai những kỳ vọng của chúng ta mà ngược lại, Người nâng cao những mong muốn của chúng ta. Chúa Giêsu đồng ý với một câu châm ngôn của anh chị em, mà tôi hy vọng rằng tôi sẽ phát âm chuẩn: Aki mer az nyer [Người dám làm, sẽ giành được giải thưởng].

Anh chị em cũng có thể hỏi: làm thế nào để chúng ta chiến thắng trong cuộc sống? Cũng như trong thể thao, có hai bước cơ bản. Đầu tiên, nhắm mục tiêu cao, sau đó huấn luyện. Nhắm mục tiêu cao. Anh chị em có tài năng không? Tất nhiên anh chị em có, mọi người đều có! Đừng gạt nó sang một bên, nghĩ rằng những điều tối thiểu nhất cũng đủ mang lại hạnh phúc: bằng cấp, công việc kiếm tiền, vui chơi… Không! Hãy sử dụng tốt các tài năng của anh chị em. Anh chị em có những đức tính tốt không? Hãy đầu tư vào nó, đừng sợ! Trong thâm tâm anh chị em có cảm thấy mình có khả năng giúp đỡ người khác không? Anh chị em có cảm thấy yêu mến Chúa, có một gia đình đông con, giúp đỡ những người túng thiếu là tốt biết bao không? Sau đó tiếp tục, đừng nghĩ rằng đây là những mong muốn không thể đạt được. Thay vào đó, hãy đầu tư vào những mục tiêu lớncủa cuộc sống! Như thế, đây là bước đầu tiên, để nhắm mục tiêu cao. Thứ hai là huấn luyện. Anh chị em huấn luyện ra sao? Qua việc đối thoại với Chúa Giêsu, Người là huấn luyện viên giỏi nhất. Người lắng nghe anh chị em, khuyến khích anh chị em, tin tưởng vào anh chị em. Anh chị em có biết điều đó không? Chúa Giêsu tin tưởng anh chị em và có thể phát huy những điều tốt nhất nơi anh chị em. Người liên tục mời anh chị em trở thành một thành viên trong nhóm, không bao giờ một mình mà cùng với những người khác: điều này rất quan trọng. Nếu anh chị em muốn trưởng thành và phát triển trong cuộc sống, hãy luôn là một thành viên trong nhóm, trong cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm của anh chị em với người khác. Chẳng hạn, tôi nghĩ về kinh nghiệm của Ngày Giới trẻ Thế giới, vì vậy tôi sẽ nhân cơ hội này mời các anh chị em tham dự ngày sắp tới, sẽ được tổ chức tại Bồ Đào Nha, ở Lisbon, vào đầu tháng Tám. Ngày nay có một cơn cám dỗ lớn muốn hài lòng với một chiếc điện thoại di động và một vài người bạn. Thật đáng tiếc! Ngay cả khi nhiều người sẵn sàng chấp nhận điều đó, hoặc ngay cả khi anh chị em cũng chấp nhận, nó vẫn không tốt hay lành mạnh. Anh chị em không thể khép mình trong những nhóm nhỏ bạn bè, chỉ nói chuyện qua điện thoại di động. Làm như vậy - cho phép tôi nói lớn - là hơi ngu ngốc.

Có một yếu tố quan trọng của việc huấn luyện mà con, Krisztina, đã nhắc nhở chúng ta khi con nói rằng ngày nay, giữa tất cả chúng ta đang hối hả chạy quanh, với quá nhiều hối hả lăng xăng, có một điều gì đó thiết yếu mà những người trẻ tuổi và cả người lớn đang thiếu. Anh chị em nói, “Chúng con không dành thời gian cho sự im lặng giữa tiếng huyên náo này, bởi vì chúng con sợ cô đơn; kết quả là mỗi ngày chúng con đều cảm thấy mệt mỏi”. Cảm ơn con đã nói với chúng ta điều này, Krisztina. Điều tôi muốn nói với anhchị em là thế này: đừng sợ bơi ngược dòng, dành chỗ cho một khoảnh khắc thinh lặng mỗi ngày, một khoảnh khắc để dừng lại và cầu nguyện. Ngày nay, chúng ta tràn ngập nhắn nhe nói rằng chúng ta phải nhanh, phải hữu hiệu và thực tế hoàn hảo, giống như những cỗ máy – mặc dù, các bạn thân mến, chúng ta không phải là những cỗ máy! Rồi, chúng ta thường thấy mình hết xăng và không biết phải làm gì. Chúng ta phải học cách dừng lại và đổ đầy bình, để sạc lại pin. Tuy nhiên, ở đây, tôi cũng muốn nói: hãy cẩn thận đừng đắm chìm trong tâm trạng ủ rũ hoặc nghiền ngẫm về những rắc rối của anh chị em. Đừng lãng phí thời gian nghĩ xem ai đã làm điều này điều nọ với mình, đặt câu hỏi về động cơ của người khác. Điều đó cũng không tốt hay lành mạnh; trên thực tế, nó chuốc độc và tốt nhất nên tránh nó.

Im lặng là mảnh đất để chúng ta vun đắp những mối liên hệ tốt đẹp. Nó cho phép chúng ta phó thác cho Chúa Giêsu bất cứ điều gì chúng ta đang cảm thấy, mang đến cho Người khuôn mặt và tên tuổi, chia sẻ những khó khăn của chúng ta, nhớ đến bạn bè và cầu nguyện cho họ. Sự thinh lặng giúp chúng ta có cơ hội đọc một trang Tin Mừng có thể nói với tâm hồn chúng ta, để tôn thờ Thiên Chúa, để lấy lại bình an nội tâm. Sự im lặng cho phép chúng ta chọn một cuốn sách mà chúng ta không cần phải đọc, nhưng là cuốn sách có thể giúp chúng ta học cách đọc được trái tim con người. Im lặng cho phép chúng ta quan sát thiên nhiên, để chúng ta không chỉ tiếp xúc với các thiết bị và đồ dùng mà còn khám phá vẻ đẹp tự nhiên xung quanh chúng ta. Im lặng không phải để ngồi dán mắt vào điện thoại di động hoặc trên mạng xã hội. Không, xin làm ơn! Cuộc sống là thật chứ không phải ảo. Nó không diễn ra trên màn hình, mà là trên thế giới! Xin đừng “ảo hóa” cuộc sống! Tôi xin nhắc lại: đừng ảo hóa nó, vì cuộc sống là cụ thể. Hiểu chứ?

Như thế, thinh lặng là cánh cửa của cầu nguyện, và cầu nguyện là cánh cửa của tình yêu. Dóra, cha muốn cảm ơn con vì con đã nói với chúng ta một điều tuyệt vời, từ kinh nghiệm của chính con: rằng đức tin là một câu chuyện tình yêu, nơi mỗi ngày con đối đầu với những vấn đề của tuổi mới lớn, nhưng con biết rằng luôn có Ai đó ở bên cạnh con, Ai đó ở đó vì con, và Đấng đó là Chúa Giêsu. Người không ngần ngại giúp con vượt qua mọi trở ngại trên con đường của con. Cầu nguyện giúp con trong việc này, bởi vì cầu nguyện là đối thoại với Chúa Giêsu, cũng như Thánh lễ là cuộc gặp gỡ với Người, và Xưng tội là cái ôm mà con nhận được từ Người. Điều này làm cha nhớ đến nhạc sĩ vĩ đại của các con Franz Liszt. Trong quá trình phục hồi cây đàn piano của ông, người ta đã tìm thấy một số hạt từ chuỗi tràng hạt của ông; tràng hạt đã bị đứt và những hạt đó đã rơi vào nhạc cụ. Điều này khiến chúng ta nhận ra rằng trước khi sáng tác hoặc biểu diễn, có lẽ ngay cả sau giây phút thích thú với cây đàn piano, ông thường cầu nguyện. Ông đã nói chuyện với Chúa và Đức Mẹ về những gì ông yêu thích và ông đã mang nghệ thuật và tài năng của mình để cầu nguyện. Cầu nguyện không nhàm chán! Chúng ta là những người làm cho nó nhàm chán. Cầu nguyện là một cuộc gặp gỡ với Chúa, một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ. Vì vậy, khi các con cầu nguyện, đừng ngại trình bày với Chúa Giêsu mọi điều đang diễn ra trong cuộc đời các con: cảm xúc và nỗi sợ hãi, vấn đề và kỳ vọng, ký ức và hy vọng, mọi thứ, kể cả tội lỗi của các con. Chúa Giêsu hiểu tất cả. Cầu nguyện là một cuộc đối thoại của cuộc sống; cầu nguyện cuộc sống. Bertalan, hôm nay con đã không xấu hổ khi nói với mọi người về nỗi lo lắng đôi khi đeo bám con và về những cuộc đấu tranh của con với đức tin. Thật là một điều đẹp đẽ khi có được lòng can đảm và trung thực này. Thay vì phải hành động như thể con không bao giờ sợ hãi, con có thể tự do chia sẻ sự yếu đuối của mình với Chúa và với những người khác, mà không cần che giấu hay ngụy trang bất cứ điều gì, không cần đeo mặt nạ. Cảm ơn vì chứng từ của con, Bertalan. Cảm ơn! Trên mỗi trang, Tin Mừng cho chúng ta biết rằng Chúa không làm những điều vĩ đại với những người xuất chúng, nhưng với những người bình thường và yếu đuối như chính chúng ta. Những người chỉ biết trông cậy vào khả năng của mình, và luôn lo lắng để tỏ ra tốt đẹp trước mặt người khác, họ đã giữ Thiên Chúa xa cách lòng họ vì họ chỉ quan tâm đến bản thân mình. Chúa Giêsu, bằng những câu hỏi và bằng tình yêu của Người, cùng với Thánh Thần của Người, tác động sâu xa trong chúng ta để biến chúng ta thành những con người thực sự, đích thực. Và ngày nay chúng ta rất cần những con người thực sự và đích thực như vậy. Để tôi nói cho các bạn biết một điều: các bạn có biết mối nguy hiểm ngày nay là gì không? Là một người giả tạo. Xin đừng bao giờ là con người giả tạo, hãy luôn là con người thật và chân thật của các bạn! “Nhưng thưa Cha, con xấu hổ vì con người thật của con không tốt; cha biết đấy, thưa cha, con có một số điều ở bên trong…” Hãy nhìn về phía trước, với Chúa, hãy can đảm lên! Chúa muốn chúng ta theo cách chúng ta đang là, cách chúng ta bây giờ, và Người yêu chúng ta theo cách của chúng ta. Hãy can đảm và tiến về phía trước! Đừng sợ sự nghèo nàn của các bạn.

Về vấn đề này, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có ấn tượng đối với những gì con nói, Tódor ạ, bắt đầu bằng tên của con, tên này tôn vinh Chân phước Theodore, một vị tuyên xưng đức tin vĩ đại, người đã truyền cảm hứng để chúng ta không sống nửa vời. Con muốn đưa ra một “lời cảnh tỉnh”, nhắc nhở chúng ta rằng lòng nhiệt thành của chúng ta đối với sứ mệnh có thể bị giảm sút khi sống trong an ninh và thoải mái, trong khi không xa đây, chiến tranh và đau khổ là thực tại hàng ngày. Đây là thách thức thực sự: kiểm soát cuộc sống của chúng ta để giúp thế giới của chúng ta sống trong hòa bình. Mỗi người chúng ta nên đặt ra câu hỏi khó chịu: Tôi đang làm gì cho người khác, cho xã hội, tôi đang làm gì cho Giáo hội hay cho kẻ thù của tôi? Tôi có chỉ nghĩ về bản thân mình không? Hay tôi tự đặt mình vào thế nguy hiểm vì người khác, mà không tính toán đến lợi ích của chính mình? Xin vui lòng để chúng ta suy niệm về khả năng quảng đại, khả năng yêu thương, yêu thương như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, đó là yêu thương và phục vụ tha nhân.

Các bạn thân mến, có một điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đó là một trang Tin Mừng tóm tắt tất cả những gì chúng ta đã nói. Cách đây một năm rưỡi, tôi đã đến đây dự Đại hội Thánh Thể. Trong chương sáu của Tin Mừng Gioan, có một đoạn Thánh Thể tuyệt đẹp với một người trẻ ở trung tâm. Anh là một phần của đám đông đang lắng nghe Chúa Giêsu, và anh đã lên kế hoạch trước: anh mang theo bữa ăn trưa của mình. Chúa Giêsu chạnh lòng thương đám đông hơn năm ngàn người, và muốn cho họ ăn; vì vậy, một lần nữa theo cách điển hình của mình, Người đặt câu hỏi cho các môn đồ để khiến họ hành động. Người hỏi một người trong số họ làm sao có thể cho đám đông ăn, và nhận được câu trả lời của một “nhân viên kế toán”: “Sáu tháng lương cũng không đủ mua bánh cho mỗi người một ít” (Ga 6:7). Như thể muốn nói: về mặt toán học, đó là điều bất khả. Trong khi đó, một môn đệ khác nhìn thấy người thanh niên và đưa ra một nhận xét bi quan không kém: “Ở đây có một cậu bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá. Nhưng chúng là gì với số quá nhiều người như thế này?” (câu 9). Tuy nhiên, đối với Chúa Giêsu, năm chiếc bánh và hai con cá đó là đủ, đủ để thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều. Đối với chúng ta cũng vậy: những điều nhỏ nhặt chúng ta có, ngay cả tội lỗi của chúng ta, cũng đủ cho Chúa Giêsu. Và chúng ta nên làm gì? Đặt chúng vào tay Chúa Giêsu: thế là đủ.

Tuy nhiên, có một chi tiết mà Tin Mừng không cho chúng ta biết, mà để chúng ta tự tưởng tượng. Làm thế nào các môn đệ thuyết phục được người thanh niên dâng tất cả những gì mình có? Họ có thể đã yêu cầu anh hiến bữa trưa của mình, và anh có thể đã nhìn quanh, thấy hàng ngàn người, và có lẽ đã trả lời như họ đã trả lời, bằng cách nói: “Không đủ đâu; Tại sao các ông lại hỏi tôi mà không tự mình giải quyết việc này, trong tư cách môn đệ của Chúa Giêsu? Tôi là ai?" Có lẽ họ cũng nói với anh rằng chính Chúa Giêsu là người đang yêu cầuDù sao, chàng trai trẻ làm một điều phi thường: anh ta tín thác. Người thanh niên đó, người mang theo bữa trưa của mình, đã tín thác; anh cho đi tất cả, không giữ lại gì. Anh đã đến đó để nhận từ Chúa Giêsu, và bây giờ anh ta thấy mình dâng hiến cho Chúa Giêsu. Tuy nhiên, đó là cách phép lạ đã xảy ra. Nó bắt đầu bằng việc chia sẻ: Việc hóa bánh và cá ra nhiều của Chúa Giêsu bắt đầu với một người trẻ tuổi đã chia sẻ với Người, vì lợi ích của những người khác. Trong tay Chúa Giêsu, ít ỏi mà anh sở hữu trở nên nhiều. Đức tin là như vậy: nó bắt đầu bằng việc cho đi một cách tự do, với sự nhiệt tình và quảng đại, vượt qua nỗi sợ hãi của chúng ta và tiến bước! Các bạn thân mến, mỗi người các bạn đều quý giá đối với Chúa Giêsu và cả với tôi nữa! Hãy nhớ rằng không ai có thể thay thế vị trí của các bạn trong lịch sử thế giới và Giáo hội: không ai có thể thay thế vị trí của các bạn, không ai có thể làm điều mà chỉ các bạn mới có thể làm được. Vì vậy, chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau để tin rằng chúng ta được yêu thương và quý giá, rằng chúng ta được tạo ra cho những điều vĩ đại. Chúng ta hãy cầu nguyện cho điều này và khuyến khích nhau trong điều này! Tôi cũng yêu cầu các bạn giúp tôi bằng những lời cầu nguyện của các bạn. Köszönöm! [Cảm ơn!]
 
Bài giảng của Đức Phanxicô trong thánh lễ tại Budapest, Hung Gia Lợi, Chúa nhật 30 tháng Tư, 2023
Vu Van An
05:04 30/04/2023


Đức Phanxicô bắt đầu ngày thứ ba và là ngày cuối cùng của ngài ở Budapest bằng việc cử hành Thánh lễ với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại Quảng trường Kossuth Lajos ở trung tâm Budapest.

Đức Giáo Hoàng dựa bài giảng của ngài vào bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật thư tư Mùa Phục sinh, tập chú vào hình ảnh Chúa Chiên Lành. Ngài nói, người chăn chiên nhân lành “hiến mạng sống mình vì đòan chiên của mình. Sau đây là nguyên văn bài giảng của ngài dựa vào bản tiếng Anh do Tòa Thánh cung cấp:Anh chị em thân mến

Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe tóm tắt ý nghĩa sứ vụ của Người: “Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10:10). Đó là điều người mục tử nhân lành làm: hy sinh mạng sống vì đàn chiên của mình. Chúa Giêsu, như một mục tử đi tìm đàn chiên của mình, đã đến tìm chúng ta khi chúng ta lạc lối. Giống như một người chăn chiên, Người đến để dựt chúng ta ra khỏi cái chết. Giống như một mục tử biết rõ từng con chiên của mình và yêu thương chúng với sự dịu dàng vô hạn, Người đã đưa chúng ta trở lại đàn chiên của Chúa Cha và coi chúng ta là con cái của Người.

Vậy chúng ta hãy suy tư về hình ảnh của Vị Mục Tử Nhân Lành và về hai điều chuyên biệt mà, theo Tin Mừng, Người làm cho đoàn chiên. Người gọi tên chúng, và rồi Người dẫn chúng ra ngoài.

Đầu tiên, “Người gọi tên từng con chiên của mình” (c. 3). Lịch sử cứu độ không bắt đầu với chúng ta, với công lao, khả năng và cơ cấu của chúng ta. Nó bắt đầu với tiếng gọi của Thiên Chúa, với ước muốn của Người đến với chúng ta, với sự quan tâm của Người đối với mỗi người chúng ta, với lòng thương xót dồi dào của Người. Chúa muốn cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, để ban cho chúng ta sự sống dồi dào và niềm vui bất tận. Chúa Giêsu đến trong tư cách Mục Tử Nhân Lành của nhân loại, để gọi chúng ta và đưa chúng ta về nhà. Với lòng biết ơn, tất cả chúng ta có thể nhớ lại tình yêu mà Người đã dành cho chúng ta khi chúng ta lưu lạc xa Người. Khi, giống như những con chiên, chúng ta “lạc lối” và mỗi người chúng ta “đi theo đường của mình” (Is 53:6). Chúa Giêsu đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta và mang lấy tội lỗi của chúng ta, dẫn đưa chúng ta về với trái tim của Chúa Cha. Đây là điều mà chúng ta đã nghe từ thánh tông đồ Phêrô trong bài đọc thứ hai hôm nay: “Anh em như đàn chiên lầm lạc, nhưng nay anh em đã trở về với mục tử và người gìn giữ linh hồn anh em” (1 Pr 2:25). Ngày nay cũng vậy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc khi chúng ta cảm thấy bối rối và sợ hãi, bị choáng ngợp và nặng trĩu bởi buồn phiền và tủi thân. Người đến với chúng ta trong tư cách Mục Tử Nhân Lành, Người gọi đích danh chúng ta và cho chúng ta biết chúng ta quý giá biết bao trong mắt Người. Người chữa lành những vết thương của chúng ta, mang lấy những yếu đuối của chúng ta và quy tụ chúng ta vào sự hiệp nhất của đàn chiên Người, trong tư cách con cái của Chúa Cha và là anh chị em của nhau.

Và như vậy, thưa anh chị em, sáng nay, tại nơi này, chúng ta cảm nhận được niềm vui được làm dân thánh của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta được sinh ra từ ơn gọi của Người. Người đã kêu gọi chúng ta lại với nhau, và vì vậy chúng ta là dân của Người, đoàn chiên của Người, Giáo hội của Người. Dù chúng ta đa dạng và đến từ những cộng đồng khác nhau, nhưng Chúa đã quy tụ chúng ta lại với nhau, để tình yêu bao la của Người có thể bao bọc chúng ta trong một vòng tay. Thật tốt cho chúng ta được ở bên nhau: giám mục và linh mục, tu sĩ và giáo dân. Và thật tuyệt vời khi được chia sẻ niềm vui này của chúng ta với các phái đoàn đại kết, các nhà lãnh đạo của cộng đồng Do Thái, các đại diện của các tổ chức dân sự và đoàn ngoại giao. Đây là ý nghĩa của tính Công Giáo: tất cả chúng ta, được Vị Mục Tử Nhân Lành gọi đích danh, được triệu tập để đón nhận và truyền bá tình yêu của Người, để làm cho đoàn chiên của Người bao gồm tất cả mọi người và không bao giờ loại trừ người khác. Theo đó, tất cả chúng ta được mời gọi vun trồng các mối liên hệ huynh đệ và hợp tác, tránh chia rẽ, không rút lui vào cộng đồng của mình, không quan tâm đến việc giành lấy lãnh thổ cá nhân của mình, nhưng thay vào đó mở rộng trái tim của chúng ta để yêu thương nhau.

Sau khi gọi chiên của mình, Vị Mục Tử “dẫn chúng ra ngoài” (Ga 10:3). Đầu tiên, Người đưa họ vào đàn, gọi tên họ; bây giờ Người sai họ đi ra ngoài. Chúng ta cũng lần đầu tiên được quy tụ vào gia đình của Thiên Chúa để trở thành dân của Người; rồi chúng ta cũng được sai đi vào thế giới để một cách can đảm và không sợ hãi, chúng ta có thể trở thành những người loan báo Tin Mừng, những chứng nhân của tình yêu đã tái sinh chúng ta. Chúng ta có thể đánh giá cao diễn trình “vào” và “ra” này từ một hình ảnh khác từng được Chúa Giêsu sử dụng. Người nói, “Tôi là cánh cửa; ai qua tôi mà vào thì được cứu, được ra vào và gặp được đồng cỏ” (c. 9). Chúng ta hãy nghe lại những từ đó: “họ được ra vào”. Một mặt, Chúa Giêsu là cánh cửa rộng mở giúp chúng ta bước vào mối tương giao với Chúa Cha và cảm nghiệm lòng thương xót của Người. Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, cửa mở không chỉ để vào mà còn để ra. Sau khi đưa chúng ta trở lại vòng tay của Thiên Chúa và gia nhập Giáo hội, Chúa Giêsu là cánh cửa dẫn chúng ta trở lại thế giới. Người thúc giục chúng ta ra đi để gặp gỡ anh chị em mình. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng tất cả chúng ta, không trừ một ai, đều được kêu gọi làm điều này; chúng ta được mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn của mình và tìm được can đảm để vươn tới tất cả những vùng ngoại biên cần ánh sáng Tin Mừng (x. Evangelii Gaudium, 20).

Thưa anh chị em, “ra đi” có nghĩa là, giống như Chúa Giêsu, chúng ta phải trở thành những cánh cửa rộng mở. Thật buồn và đau đớn biết bao khi nhìn thấy những cánh cửa đóng kín. Những cánh cửa đóng kín của sự ích kỷ của chúng ta đối với người khác; những cánh cửa đóng kín của chủ nghĩa cá nhân của chúng ta giữa một xã hội ngày càng cô lập; những cánh cửa đóng kín của sự thờ ơ của chúng ta đối với những người kém may mắn và những người đau khổ; những cánh cửa mà chúng ta đóng lại đối với những người xa lạ hoặc không giống chúng ta, đối với những người di cư hoặc người nghèo. Những cánh cửa cũng đóng lại trong các cộng đồng giáo hội của chúng ta: những cánh cửa đóng lại với những người khác, đóng cửa với thế giới, đóng cửa với những người “bất thường”, đóng cửa với những ai khao khát sự tha thứ của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, xin vui lòng để chúng ta mở những cánh cửa đó! Trong lời nói, việc làm và hoạt động hàng ngày, giống như Chúa Giêsu, chúng ta hãy cố gắng là cánh cửa rộng mở: một cánh cửa không bao giờ đóng trước mặt bất cứ ai, một cánh cửa cho phép mọi người bước vào và cảm nghiệm vẻ đẹp của tình yêu và sự tha thứ của Chúa.

Tôi đặc biệt lặp lại điều này với bản thân tôi và với các anh em giám mục và linh mục của tôi: với những người trong chúng tôi là các mục tử. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng mục tử nhân lành không phải là một tên trộm cũng không phải là một tên cướp (x. Ga 10:8). Nói cách khác, họ không lợi dụng vai trò của mình; họ không thống trị đàn chiên được giao cho họ chăm sóc; họ không chiếm chỗ của các anh chị em giáo dân của họ; họ không thực thi quyền lực cứng ngắc. Thưa anh chị em, chúng ta hãy khuyến khích nhau trở thành những cánh cửa ngày càng rộng mở: “những người tạo điều kiện” cho ân sủng của Thiên Chúa, những bậc thầy của sự gần gũi; chúng ta hãy sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình, như Chúa Kitô, Chúa chúng ta và là tất cả của chúng ta, đang dang rộng vòng tay dạy dỗ chúng ta từ ngai thánh giá và hằng ngày tỏ cho chúng ta thấy Bánh Hằng Sống bẻ ra cho chúng ta trên bàn thờ. Tôi cũng nói điều này với các anh chị em tu sĩ của chúng ta, với các giáo lý viên và nhân viên mục vụ, với những người có trách nhiệm chính trị và xã hội, và với những người chỉ đơn giản là tiếp tục cuộc sống hàng ngày của họ, những điều đôi khi không dễ dàng. Hãy là những cánh cửa mở rộng! Hãy để Chúa của sự sống bước vào tâm hồn chúng ta, với những lời an ủi và chữa lành của Người, để sau đó chúng ta có thể tiến ra như những cánh cửa rộng mở trong xã hội. Vì vậy, anh chị em hãy cởi mở và hòa nhập, và bằng cách này, hãy giúp Hung Gia Lợi phát triển trong tình huynh đệ, vốn là con đường hòa bình.

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành gọi đích danh chúng ta và chăm sóc chúng ta bằng tình yêu vô cùng dịu dàng. Người là cánh cửa, ai vào qua Người thì được sự sống đời đời. Người là tương lai của chúng ta, một tương lai của “sự sống dư dật” (Ga 10:10). Chúng ta đừng bao giờ nản lòng. Đừng bao giờ để chúng ta bị cướp đi niềm vui và sự bình an mà Người đã ban cho chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ rút lui vào những vấn đề của riêng mình hoặc quay lưng lại với những người khác trong sự thờ ơ. Xin Vị Mục Tử Nhân Lành luôn đồng hành với chúng ta: cùng với Người, cuộc sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta và toàn thể đất nước Hung Gia Lợi sẽ triển nở với sự sống mới và dồi dào!
 
Phát biểu của Đức Phanxicô khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại Budapest, Hung Gia Lợi, trưa ngày 30 tháng 4, 2023
Vu Van An
05:52 30/04/2023


Đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào cuối Thánh Lễ duy nhất tại Budapest hôm 30 tháng 4 năm 2023, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cám ơn các nhà cầm quyền và nhân dân Hung Gia Lợi về sự đón tiếp nồng hậu của họ và ngài cầu nguyện cho hòa bình khắp Châu Âu, nhất là tại nước láng giềng Ukraine. Sau đây là lời phát biểu và lời cầu nguyện của ngài, dựa vào bản tiếng Anhdo Tòa Thánh cung cấp:Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Erdő vì những lời tốt đẹp của ngài, và tôi xin chào ngài Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ và các Nhà chức trách hiện diện. Khi chuẩn bị trở về Rôma, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với các ngài, các anh em giám mục, các linh mục và các tu sĩ nam nữ, và tất cả những người dân Hung Gia Lợi thân yêu vì sự chào đón nồng nhiệt và tình cảm mà tôi đã trải nghiệm trong những ngày này. Tôi cũng biết ơn những người đã đi một quãng đường rất xa để có mặt ở đây và những người đã làm việc rất chăm chỉ và rất tốt cho chuyến thăm này. Tôi nói với tất cả các bạn, köszönöm, Isten fizesse! [Cảm ơn các bạn, cầu Chúa ban thưởng cho các bạn!]. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người bệnh tật và già cả, những người không thể hiện diện với chúng ta, những người cô đơn và những người đã mất niềm tin vào Thiên Chúa và hy vọng vào cuộc sống. Tôi gần gũi với tất cả các bạn; Tôi cầu nguyện cho các bạn và tôi chúc lành cho các bạn.

Tôi cũng xin gửi lời chào đến các thành viên của ngoại giao đoàn và các anh chị em của chúng ta thuộc các hệ phái Kitô giáo khác. Tôi cảm ơn vì sự hiện diện của các bạn và vì sự kiện này là ở đất nước này, các niềm tin và tôn giáo khác nhau tương tác và hỗ trợ lẫn nhau. Đức Hồng Y Erdő nói rằng ở đây các bạn đã sống “ở biên giới phía đông của Kitô giáo phương Tây trong một nghìn năm”. Thật là một điều tuyệt vời khi các biên giới không đại diện cho các ranh giới ngăn cách, mà là các điểm tiếp xúc, và khi các tín hữu nơi Chúa Kitô trước tiên nhấn mạnh đến lòng bác ái đã liên kết chúng ta, hơn là các khác biệt về lịch sử, văn hóa và tôn giáo chia rẽ chúng ta. Chúng ta được hợp nhất bởi Tin Mừng, và chính bằng cách trở về đó, về cội nguồn, mà cuộc hành trình đại kết của chúng ta sẽ tiếp tục, theo ý muốn của Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng mong muốn chúng ta được hiệp nhất trong một đoàn chiên.

Bây giờ chúng ta hướng về Đức Mẹ. Đối với ngài, Magna Domina Hungarorum [Đức Bà Cao Cả của Người Hung Gia Lợi], người mà các bạn gọi là Nữ hoàng và Người bảo trợ, tôi giao phó tất cả người dân Hung Gia Lợi. Từ thành phố vĩ đại này và từ đất nước cao quý này, tôi muốn ký thác vào trái tim của ngài đức tin và tương lai của toàn bộ lục địa Châu Âu, điều mà tôi đã nghĩ đến trong những ngày này và đặc biệt là chính nghĩa hòa bình. Lạy Trinh Nữ diễm phúc, xin trông mom các dân tộc đang đau khổ quá nhiều. Một cách đặc biệt, xin trông nom dân tộc Ukraine lân cận, đang bị bao vây và những người dân Nga, cả hai đều tận hiến cho Mẹ. Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, xin khơi dậy trong lòng các dân tộc và các nhà lãnh đạo của họ ước muốn xây dựng hòa bình và mang đến cho các thế hệ trẻ một tương lai hy vọng, không chiến tranh, một tương lai đầy nôi chứ không phải nấm mồ, một thế giới của anh em và các chị em, không phải bức tường và chướng ngại vật.

Chúng con hướng về Mẹ, Mẹ Thiên Chúa! Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Mẹ đã đồng hành với cộng đoàn Kitô hữu trong những bước đầu tiên, giúp các môn đệ kiên trì hiệp nhất trong việc cầu nguyện (x. Cv 1:14). Mẹ đã gắn kết các tín hữu lại với nhau, bảo vệ sự đoàn kết của họ bằng tấm gương ngoan ngoãn và đại lượng của Mẹ. Chúng con cầu xin Mẹ cho Giáo hội ở Châu Âu, để Giáo hội có thể tìm thấy sức mạnh trong lời cầu nguyện, đổi mới đức khiêm nhường và vâng lời, và trở thành một mẫu gương về chứng tá thuyết phục và lời loan báo vui tươi. Chúng con giao phó Giáo hội này và đất nước này cho Mẹ. Như Mẹ hân hoan trước sự phục sinh của Con Mẹ, xin hãy đổ đầy lòng chúng con niềm vui vì sự hiện diện của Người
. Anh chị em thân mến, đây là lời chúc của tôi dành cho anh chị em, đó là anh chị em có thể gieo rắc niềm vui của Chúa Kitô khắp nơi. Isten eltessen! [Lời chúc tốt nhất!]. Với lòng biết ơn về những ngày này, tôi ghi nhớ các bạn trong trái tim mình và tôi xin các bạn cầu nguyện cho tôi. Isten áld meg a magyart! [Chúa phù hộ cho người Hung Gia Lợi!]
 
Đức Thánh Cha cám ơn sự chào đón nồng nhiệt của người dân Hung Gia Lợi, và cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine
Thanh Quảng sdb
18:03 30/04/2023
Đức Thánh Cha cám ơn sự chào đón nồng nhiệt của người dân Hung Gia Lợi, và cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine

Trong giờ đọc Kinh Lạy Nữ Vương khi kết thúc Thánh lễ tại Budapest, Đức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn chính quyền và dân chúng Hung Gia Lợi trước sự đón tiếp nồng hậu, đồng thời ĐTC cầu nguyện cho hòa bình cho lục địa Châu Âu, đặc biệt cho nước láng giềng Ukraine.

(Tin Vatican - Devin Watkins)

Trong bài phát biểu trước buổi đọc kinh “Lạy Nữ Vương…”, Đức Thánh Cha đã phó thác dân tộc Hung Gia Lợi cho Đức Trinh Nữ Maria, dưới tước hiệu “Đức Mẹ Cao cả của dân tộc Hung Gia Lợi” (Magna Domina Hungarorum).

ĐTC nói: “Từ thành phố vĩ đại này và từ đất nước cao quý này, tôi muốn dâng hiến cho trái tim Mẹ niềm tin và tương lai của toàn bộ lục địa Châu Âu, điều mà tâm trí tôi luôn nhớ đến trong những ngày này và đặc biệt là hòa bình.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt cầu nguyện cho “những người dân Ukraine, đang bị bao vây và những người Nga buộc phải chiến đấu! Xin dâng cả hai cho Trái tim Mẹ.”

ĐTC cầu nguyện: “Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình,” xin gieo vào tâm hồn các dân tộc và các nhà lãnh đạo của họ ước muốn xây dựng hòa bình và mang đến cho các thế hệ trẻ một tương lai hy vọng, không chiến tranh, một tương lai đầy mộng đẹp chứ không phải là chết chóc! một thế giới đại đồng, chứ không phải những bức tường cản và các chướng ngại vật.”

Cầu nguyện cho Giáo hội ở Châu Âu

Đức Thánh Cha cũng xin Đức Trinh Nữ Maria, như xưa Mẹ đã đồng hành với các cộng đồng Kitô hữu sơ khai, xin nâng đỡ các môn sinh bằng lời cầu nguyện của Mẹ.

ĐTC bày tỏ hy vọng rằng Giáo hội ở Châu Âu có thể tìm thấy nơi mình “sức mạnh trong lời cầu nguyện, sự khiêm nhường và vâng lời được đổi mới, và là một tấm gương về chứng tá thuyết phục và lời loan báo tin vui”.

Cảm ơn vì sự đón tiếp chân thành

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục cảm ơn các nhà chức trách chính phủ Hung Gia Lợi và tất cả dân chúng Hung Gia Lợi đã nhiệt liệt chào đón ĐTC và “những chân tình mà tôi nhận được trong những ngày này”.

Ngài đặc biệt cảm ơn rất nhiều người đã phải hành trình từ xa về đây để gặp ngài trong 3 ngày Tông du này.

“Tôi đặc biệt nhớ đến những người ốm đau và già cả, những người không thể hiện diện với chúng ta, những người cô đơn và những người đã mất niềm tin vào Thiên Chúa và hy vọng vào cuộc sống,” ngài nói. “Tôi gần gũi với tất cả các bạn; Tôi cầu nguyện cho các bạn và tôi chúc lành cho các bạn.”

Kitô hữu ‘hiệp nhất trong Tin Mừng’

ĐTC thừa nhận có nhiều người thuộc các Giáo hội Kitô giáo khác nhau đã theo dõi chuyến viếng thăm Hung Gia Lợi của Ngài, Đức Thánh Cha kêu gọi các Kitô hữu hãy luôn hỗ trợ lẫn nhau, vì tất cả chúng ta đều “được Tin Mừng liên kết lại với nhau”.

ĐTC ghi nhận những lời của Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng Giám mục Esztergom-Budapest, người đã nêu ra rằng Hung Gia Lợi đã sống “ở biên giới phía đông của các nước Công Giáo phương Tây trong suốt nghìn năm qua”.

Ngài nói: “Thật là một điều tuyệt vời khi các biên giới không còn là những ngăn cách mà là các điểm tiếp xúc, vì đối với các tín hữu tin vào Chúa Kitô thì phải nhấn mạnh đến lòng bác ái, liên kết chúng ta lại hơn là các khác biệt về lịch sử, văn hóa và tôn giáo chia rẽ chúng ta..”

Truyền bá niềm vui của Chúa Kitô

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc bài phát biểu trong buổi đọc kinh trưa bằng kêu gọi người dân Hung Gia Lợi hãy chia sẻ niềm vui của Chúa Kitô đến mọi người xung quanh họ.

“Isten eltessen! [Lời chúc tốt nhất!]. Với lòng biết ơn về những ngày này, tôi ghi nhớ các bạn trong tim và tôi xin các bạn cầu nguyện cho tôi. Isten áld meg a magyart! [Chúa phù trì người Hung Gia Lợi!]”
 
Bài nói chuyện của Đức Phanxicô với giới học thuật và văn hóa Hung Gia Lợi
Vu Van An
19:40 30/04/2023


Cuộc gặp gỡ cuối cùng của Đức Phanxicô tại Budapest diễn ra tại Khoa Kỹ thuật Thông tin và Sinh học của Đại học Công Giáo Péter Pázmány, nơi ngài nói chuyện với các đại diện của giới học thuật và văn hóa Hung Gia Lợi.

Trong bài phát biểu của ngài, Đức Giáo Hoàng tập chú vào việc sở đắc nhận thức mà theo ngài “bao hàm việc không ngừng gieo trồng hạt giống đâm rễ vào mảnh đất thực tại và sinh nhiều hoa trái phong phú”. Sau đây là nguyên văn bài nói chuyện của ngài, dựa vào bản tiếng Anh do Tòa Thánh phổ biến.Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi chiều!

Khi chào từng người trong anh chị em, tôi bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với những lời chào mừng tốt đẹp của anh chị em, mà tôi sẽ đề cập tới trong giây lát. Đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng trong chuyến thăm Hung Gia Lợi của tôi, mà tôi rất biết ơn. Ở đây tôi nghĩ về dòng sông Danube, nối kết đất nước này với nhiều quốc gia khác, thống nhất không những địa lý mà cả lịch sử của họ nữa. Theo một nghĩa nào đó, văn hóa giống như một dòng sông lớn: nó chảy qua và kết nối nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống và lịch sử, giúp chúng ta lèo lái trong thế giới này và ôm lấy các quốc gia và vùng đất xa xôi. Nó nuôi dưỡng trí tuệ, thỏa mãn linh hồn và thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Chính hạn từ văn hóa bắt nguồn từ động từ vun trồng: nhận thức đòi hỏi phải liên tục gieo những hạt giống bén rễ trong mảnh đất thực tại và sinh hoa trái phong phú.

Một trăm năm trước, Romano Guardini, một trí thức vĩ đại và một người có đức tin sâu sắc, khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một hồ nước tráng lệ và những ngọn đồi xung quanh, đã có một cái nhìn sâu sắc về văn hóa đương thời. Như ngài đã viết: “Những ngày này, tôi đã nhận ra rất rõ ràng rằng có hai cách để biết. Một là đắm chìm vào sự vật và bối cảnh của nó. Mục đích là thâm nhập, di chuyển vào bên trong, sống với nó. Tuy nhiên, cách còn lại là mở gói, xé toạc, sắp xếp thành từng ngăn, tiếp quản và cai trị” (Những bức thư từ Hồ Como: Những khám phá về Kỹ thuật và Loài người, Edinburgh, 1994, trang 43). Guardini phân biệt giữa nhận thức dịu dàng, có tương quan và tinh thông, mà ngài mô tả là “cai trị bằng phục vụ, sáng tạo từ những khả năng tự nhiên, không vi phạm các giới hạn đã đặt ra” (tr. 45), và là một cách nhận biết khác, “không kiểm tra; nó phân tích. Nó không xây dựng một bức tranh về thế giới, mà là một công thức… một quy luật có thể được xây dựng một cách hợp lý” (tr. 44).

Ở hình thức nhận thức thứ hai này, vật chất và năng lực đều hướng về một mục đích duy nhất: máy móc (xem tr. 46). Kết quả là “một kỹ thuật kiểm soát người sống đang phát triển” (tr. 47). Guardini không coi kỹ thuật như ma quỷ, vì nó giúp cải thiện cuộc sống, thông đạt và mang lại nhiều lợi ích, nhưng ngài cảnh cáo về nguy cơ nó có thể kiểm soát, nếu không muốn nói là thống trị, cuộc sống của chúng ta. Ngài đã thấy trước một mối đe dọa lớn: “[trong trường hợp đó] chúng ta mất tất cả sự tiếp xúc bên trong mà chúng ta có thể có được từ cảm thức về tỷ lệ và việc tuân theo các hình thức tự nhiên. Chúng ta trở nên không có hình thức, tỷ lệ và phương hướng từ bên trong. Chúng ta võ đoán ấn định các mục tiêu của mình và buộc các sức mạnh làm chủ của tự nhiên phải thực hiện chúng” (tr. 48). Và ngài để lại cho hậu thế một câu hỏi hóc búa: “Cuộc sống sẽ ra sao nếu nó bị trao cho quyền lực của sự thống trị này?” (tr. 49). Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta trở thành đối tượng cho các mệnh lệnh của kỹ thuật? “Một hệ thống máy móc đang nhấn chìm sự sống… Liệu sự sống có thể giữ được đặc tính sống động của nó trong hệ thống này hay không?” (sđd.).

Cuộc sống có thể giữ được đặc tính “sống” của nó không? Đây là một câu hỏi thích hợp để hỏi, đặc biệt là ở nơi này, một trung tâm nghiên cứu về kỹ thuật thông tin và khoa sinh học. Sự thật mà nói, phần lớn những gì Guardini dự đoán dường như hiển nhiên đối với chúng ta ngày nay. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến cuộc khủng hoảng sinh thái, trong đó thiên nhiên chỉ đơn thuần phản ứng đối với sự khai thác nó bởi bàn tay của chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ đến việc thiếu các ranh giới [đạo đức], não trạng cho rằng “nếu có thể làm được thì được phép làm”. Chúng ta cũng có thể nghĩ về xu hướng không tập trung vào con người và các mối liên hệ của họ, mà tập trung vào cá nhân, mải mê với nhu cầu của mình, tham lam thu quén và quyền lực, và hậu quả là sự xói mòn các mối liên hệ cộng đồng, với kết quả là sự tha hóa và lo lắng không còn đơn thuần là những cuộc khủng hoảng hiện sinh, mà là những vấn đề xã hội. Có bao nhiêu cá nhân bị cô lập, mặc dù chìm đắm trong các phương tiện truyền thông xã hội, nhưng bản thân họ ngày càng trở nên ít “xã hội” hơn, và, như thể trong một vòng luẩn quẩn, thường tìm đến sự an ủi của kỹ thuật để lấp đầy sự trống rỗng nội tâm của họ. Sống với tốc độ điên cuồng, làm mồi cho chủ nghĩa tư bản tàn nhẫn, họ đau đớn ý thức được tính dễ bị tổn thương của mình trong một xã hội mà tốc độ bên ngoài đi đôi với sự mong manh bên trong. Tôi đề cập đến điều này không phải để tạo ra chủ nghĩa bi quan – vì điều đó sẽ trái ngược với niềm tin mà tôi vui mừng tuyên xưng – mà đúng hơn là để suy gẫm về sự xấc xược ngạo mạn của niềm tự hào và quyền lực đã bị nhà thơ Homer tố cáo vào buổi bình minh của nền văn hóa châu Âu, mà mô hình kỹ trị đã làm trầm trọng thêm, và, thông qua việc sử dụng một số thuật toán, đe dọa gây bất ổn hơn nữa cho hệ sinh thái nhân bản của chúng ta.

Trong một cuốn tiểu thuyết mà tôi thường trích dẫn, The Lord of the World [Chúa Thế Giới], của Robert Hugh Benson, chúng ta đọc “kích cỡ [không] đồng nghĩa với sự vĩ đại, và một bên ngoài nhất quán không thể loại trừ một bên trong tinh tế” (New York, 1908, tr. xxv). Cuốn sách đó, được viết cách đây hơn một thế kỷ, ở một mức độ nào đó có tính tiên tri khi mô tả về một tương lai bị thống trị bởi kỹ thuật, trong đó mọi thứ trở nên nhạt nhẽo và độc dạng nhân danh sự tiến bộ, và một “chủ nghĩa nhân đạo” mới được tuyên bố, hủy bỏ sự đa dạng, triệt tiêu sự khác biệt của các dân tộc và xóa bỏ tôn giáo. Các ý thức hệ đối lập đồng qui và một chế độ thực dân ý thức hệ chiếm ưu thế, khi, trong một thế giới do máy móc điều hành, loài người dần dần bị suy giảm và các mối quan hệ xã hội bị suy yếu. Trong thế giới kỹ thuật tiên tiến nhưng nghiệt ngã do Benson mô tả, với dân chúng ngày càng bơ phờ và thụ động, rõ ràng là người bệnh nên bị phớt lờ, thực hành trợ tử và xóa bỏ ngôn ngữ và văn hóa, để đạt được một nền hòa bình phổ quát không gì khác hơn là một áp bức dựa trên sự áp đặt của một sự đồng thuận. Như một trong những nhân vật của ông đã mô tả: “thế giới dường như sống động một cách kỳ lạ… như thể toàn bộ sự việc đều xúc động và căng thẳng” (ibid., p. 125).

Tôi nhận ra rằng tôi đã trình bày một viễn cảnh khá ảm đạm, nhưng chính trong viễn cảnh này, tôi tin rằng chúng ta có thể đánh giá cao vai trò quan trọng đặc biệt của học thuật và văn hóa trong đời sống xã hội. Một trường đại học, như chính tên gọi của nó, là nơi tư duy xuất hiện và phát triển theo cách vừa cởi mở vừa hợp xướng. Đó là một “ngôi đền” nơi nhận thức được giải phóng khỏi những ràng buộc của “tích lũy và sở hữu” và do đó có thể trở thành văn hóa, nghĩa là “sự vun trồng” nhân tính chúng ta và các mối liên hệ nền tảng của nó: với thể siêu việt, với xã hội, với lịch sử và với sáng thế. Như Công đồng Vatican II đã nói: “Văn hóa phải hướng tới sự hoàn thiện toàn diện của nhân vị, vì lợi ích của cộng đồng và toàn xã hội loài người. Nó phải vun trồng tâm trí theo cách khuyến khích khả năng ngạc nhiên, hiểu biết, chiêm niệm để hình thành các phán đoán cá nhân và vun trồng ý thức tôn giáo, luân lý và xã hội” (Gaudium et Spes, 59). Về phương diện này, tôi đánh giá rất cao những gì các diễn giả của chúng ta đã nói. Tôi nghĩ về nhận xét của ngài, thưa Đức ông Viện trưởng, khi nói rằng “trong mỗi nhà khoa học chân chính đều có một chút gì đó của vị luật sĩ, vị linh mục, nhà tiên tri và nhà huyền nhiệm”. Và một lần nữa, “với sự trợ giúp của khoa học, chúng ta không chỉ tìm cách hiểu mà còn làm điều đúng, đó là xây dựng một nền văn minh nhân bản và liên đới, một nền văn hóa và môi trường bền vững. Vì với tấm lòng khiêm nhường, chúng ta không những có thể leo lên ngọn núi của Chúa, mà còn leo lên những đỉnh cao của khoa học.”

Như chúng ta biết, các nhà trí thức vĩ đại nhất đều thực sự là những người khiêm tốn. Dù sao, mầu nhiệm của cuộc sống được tiết lộ cho những người biết quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Dorottya đã đưa ra một luận điểm tuyệt vời: “Khi chúng ta đào sâu vào những chi tiết nhỏ nhất, chúng ta thấy mình đắm chìm trong sự phức tạp của công trình Thiên Chúa”. Nhìn theo cách này, văn hóa thực sự bảo tồn và bảo vệ nhân loại chúng ta. Nó khiến chúng ta đắm chìm trong sự chiêm niệm và lên khuôn những con người không chạy theo mốt nhất thời, nhưng có nền tảng vững chắc trong thực tại của sự vật. Và là những người, trong tư cách những người học hỏi khiêm tốn, cảm thấy có nghĩa vụ phải cởi mở và thông đạt, không bao giờ khuất phục và hiếu chiến. Trên thực tế, những người yêu thích văn hóa đích thực không bao giờ cảm thấy hoàn toàn hài lòng; họ luôn trải qua một sự thao thức nội tâm lành mạnh. Họ nghiên cứu, họ đặt câu hỏi, họ chấp nhận rủi ro và họ tiếp tục thăm dò. Họ có thể vượt lên trên những điều chắc chắn của mình và khiêm nhường lao mình vào mầu nhiệm của cuộc sống, mầu nhiệm bộc lộ chính nó cho những người bồn chồn chứ không phải những người tự mãn, cởi mở với các nền văn hoá khác và kêu gọi chia sẻ nhận thức. Đó là tinh thần của trường đại học, và tôi cảm ơn bạn đã trải nghiệm nó như vậy. Giáo sư Major đã nói như vậy khi ông nói về sự hài lòng đến từ việc hợp tác với các tổ chức giáo dục khác trong các chương trình nghiên cứu chung và chào đón sinh viên từ các nơi khác trên thế giới, chẳng hạn như Trung Đông, và đặc biệt từ Syria bị chiến tranh tàn phá. Chính nhờ sự cởi mở với người khác mà chúng ta hiểu rõ bản thân mình hơn.

Văn hóa đồng hành cùng chúng ta trên hành trình tìm hiểu bản thân. Tư tưởng cổ điển, bất diệt, nhắc nhở chúng ta về điều này. Câu châm ngôn nổi tiếng từ đền thờ Delphi xuất hiện trong tâm trí tôi: “Hãy biết chính mình.” Đó là suy nghĩ đầu tiên trong hai suy nghĩ mà tôi muốn để lại cho anh chị em khi chúng ta kết luận. Những chữ đó có nghĩa là gì: Biết chính mình? Chúng khuyên chúng ta nên có khả năng nhận ra những hạn chế của mình và do đó, hạn chế tính tự phụ. Điều này chứng tỏ hữu ích chính bởi vì, một khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta là những tạo vật, chúng ta trở nên sáng tạo. Chúng ta học cách hòa mình vào thế giới thay vì cố gắng thống trị nó. Tư duy kỹ trị theo đuổi một sự tiến bộ không thừa nhận giới hạn, tuy nhiên con người bằng xương bằng thịt rất mong manh, và chính nhờ trải nghiệm điều này, họ nhận ra sự phụ thuộc của mình vào Thiên Chúa và mối liên hệ của họ với người khác và với sáng thế. Do đó, dòng chữ tại Delphi mời chúng ta đến với một loại nhận thức, bắt đầu từ sự khiêm tốn trước các hạn chế của chúng ta, dẫn chúng ta khám phá tiềm năng đáng kinh ngạc của mình, vượt xa tiềm năng của kỹ thuật. Hiểu biết về bản thân, nói cách khác, mời gọi chúng ta giữ lại với nhau, theo một phép biện chứng đạo đức, sự mong manh và sự vĩ đại của chúng ta trong tư cách con người. Sự ngạc nhiên trước nghịch lý này làm nảy sinh văn hóa: không bao giờ hài lòng, không ngừng tìm kiếm, thao thức nhưng được kêu gọi bước vào cộng đồng, tự kỷ luật trong sự hữu hạn của nó nhưng lại cởi mở một cách tự do đối với thể vô hạn. Tôi cầu nguyện để anh chị em luôn trau dồi hành trình hân hoan hướng tới chân lý này!

Ý nghĩ thứ hai tôi muốn để lại với anh chị em có liên quan với chính sự thật đó. Nó phát xuất từ Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã nói: “Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8:32). Hung Gia Lợi đã chứng kiến sự nối tiếp của các ý thức hệ tự cho mình là chân lý nhưng lại không mang lại tự do. Ngày nay cũng vậy, rủi ro vẫn còn. Tôi nghĩ tới việc thay đổi từ chủ nghĩa cộng sản sang chủ nghĩa tiêu dùng. Điểm chung của cả hai “chủ nghĩa” đó là một quan niệm sai lầm về tự do. Chủ nghĩa cộng sản đưa ra một “sự tự do” bị hạn chế, bị giới hạn từ bên ngoài, do người khác quyết định. Chủ nghĩa tiêu dùng hứa hẹn một thứ “tự do” theo chủ nghĩa khoái lạc, tuân thủ, phóng túng, nô lệ hóa con người đối với tiêu dùng và các đối tượng vật chất. Thật dễ dàng biết bao khi chuyển từ những giới hạn áp đặt lên tư duy, như trong chủ nghĩa cộng sản, sang niềm tin rằng không có giới hạn, như trong chủ nghĩa tiêu thụ! Chuyển từ tự do che mắt sang tự do không bị kiềm chế. Thay vào đó, Chúa Giêsu đưa ra một con đường phía trước; Người nói với chúng ta rằng sự thật giải phóng chúng ta khỏi những định kiến và sự hạn hẹp của chúng ta. Chìa khóa để tiếp cận sự thật này là một dạng nhận thức không bao giờ tách rời khỏi tình yêu, một kiến thức có tính tương quan, khiêm tốn và cởi mở, cụ thể và cộng đồng, can đảm và xây dựng. Đó là điều mà các trường đại học được kêu gọi để trau dồi và đức tin được kêu gọi để nuôi dưỡng. Và vì vậy, tôi mượn cơ hội này để bày tỏ niềm hy vọng rằng trường Đại học này, và thực sự là mọi trường đại học, sẽ luôn là ngọn hải đăng của tính phổ quát và tự do, một cuộc tập huấn hữu hiệu về chủ nghĩa nhân bản, một phòng thí nghiệm của hy vọng. Tôi ban phước lành cho anh chị em từ trái tim, và tôi cảm ơn anh chị em vì tất cả những gì anh chị em đang làm. Köszönöm szépen! [Cảm ơn rất nhiều!]
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện Ngày Quốc Hận 30/4/2023 tại các Giáo Đoàn CĐCGVN TGP Sydney.
Khanh Lai
20:06 30/04/2023
Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện Ngày Quốc Hận 30/4/2023 tại các Giáo Đoàn CĐCGVN TGP Sydney.

Trong dịp Tưởng Nhớ và Cầu Nguyện Thứ Bảy 29/4/2023 và Chúa Nhật 30/4/2023 đánh dấu 48 năm tang thương cho một dân tộc Việt Nam, tất cả các Giáo Đoàn trong CĐCGVN TGP Sydney tổ chức Thánh Lễ Tưởng Nhớ và Cầu Nguyện cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam với sự Chủ Tế của Quý Cha Tuyên Úy trong Ban Tuyên Úy CĐCGVN TGP Sydney.

Phóng viên Vietcatholic có mặt tại các Giáo Đoàn và thấy rất đông giáo dân tới tham dự Thánh Lễ trong các Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện này.Phần mở đầu, người hướng dẫn đọc lời dẫn nhập như sau: “Hôm nay ghi dấu 48 năm kể từ ngày 30/4/1975, ngày mà Quê Hương Việt Nam thân yêu bị cưỡng bách và thống trị bởi chủ nghĩa Cộng Sản vô thần. Hôm nay, CĐCGVN trong TGP Sydney chúng ta, hiệp thông cùng toàn thể Dân Tộc, Quê Hương, và Giáo Hội Việt Nam,

dâng Thánh Lễ để cầu nguyện cho Tự Do và Công Lý, đồng thời, tưởng niệm đến các chiến sĩ Việt – Úc, Đồng Minh và đồng bào đã hy sinh vì đại nghĩa cũng như những thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn đã bỏ mình trên đường vượt biên vượt biển tìm lý tưởng tự do.”

“Trong Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện hôm nay, chúng ta cùng hướng về Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam, hiệp ý cầu nguyện và tưởng niệm, vì chúng ta luôn ý thức rằng, dù sống ở nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta không thể thờ ơ trước những bất hạnh của Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam. Đồng thời, chúng ta không thể dửng dưng và vô cảm trước những thống khổ triền miên của đồng bào ruột thịt. Chúng ta phải luôn can đảm mạnh mẽ khẳng định rằng,

sẽ không có Công Lý đích thực khi nhân quyền bị chà đạp thô bạo, nhất là quyền tự do tín ngưỡng bị tước đoạt khống chế.”

Tiếng chuông vang lên, mọi người chào đón Đoàn Phụng Vụ tiến lên Bàn Thờ. Dẫn đầu với Thánh Giá nến cao, các em Thiếu Nhi Cung Thánh, 2 người Thừa Tác Viên Phụng Vụ Lời Chúa, 2 ông Trưởng và Phó Ban Mục Vụ, sau cùng là Linh Mục Chủ Tế.

Sau khi Đoàn Phụng Vụ và Cha Chủ Tế bái kính Bàn Thờ, Cha Chủ Tế và 2 ông Trưởng và Phó Ban Mục Vụ tiến về Bàn Thờ Tổ Quốc, cùng dâng hương để Tưởng Nhớ và Cầu Nguyện cho những người đang tranh đấu cho Tự Do và Nhân Quyền cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam. Đồng thời, Tưởng Nhớ và Cầu Nguyện cho những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do.

Cha Chủ Tế cầu nguyện: “Lạy Cha, Cộng Đồng chúng con xin dâng lên Cha lời cầu đặc biệt cho Quê Hương Việt Nam, một phần đất của thế giới Cha tạo dựng, giờ đây gần như không còn tự do và công lý. Cho những đồng bào Việt Nam ruột thịt vẫn chưa đuợc trọn vẹn sống một đời sống chân chính con người tác thành theo hình ảnh Cha. Xin cho chúng con thắp nén hương đầu tiên truớc bàn thờ Tổ Quốc, tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước, tưởng nhớ đến những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do.”

Sau đó, Trưởng Ban Mục Vụ cầu nguyện: “Một nén hương khác chúng con thắp lên cho tất cả các chiến sĩ và đồng bào, cũng như những chiến sĩ Đồng Minh đã không tiếc gì thân sống, tuẫn tiết hy sinh vì hồn thiêng sông núi. Họ đã đáp lại lời Cha mời gọi bảo vệ và xây dựng thế giới Cha tạo dựng, trong đó có Quê Hương Việt Nam chúng con, để mọi ngườì Việt Nam cùng đuợc sống tự do trong hòa bình và hạnh phúc sung mãn.”

Tiếp theo, Phó Ban Mục Vụ cầu nguyện: “Nén hương sau cùng chúng con xin được thắp lên cho những ai đang xả thân tranh đấu cho tự do, nhân quyền, và công lý. Xin Cha ban cho họ được đầy tràn Thánh Thần, để họ luôn can đảm cất cao tiếng nói cho những đồng bào Việt Nam đã không còn tiếng nói và đã bị tước đi quyền sống con người.”

Sau cùng, Cha Chủ Tế cầu nguyện kết thúc: “Tưởng Niệm là Sống Điều Tưởng Niệm. Lạy Cha, xin cho chúng con biết noi guơng các bậc tiền nhân, để tranh đấu đến cùng cho Tự Do, Hòa Bình và Công Lý. Chúng con cầu nguyện cho những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến và trên đường vượt biên vượt biển hay trong các trại tỵ nạn và trại Cải Tạo vì lý tưởng Tự Do. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.”

Cha Chủ Tế, và Trưởng Ban Mục Vụ và Phó Ban Mục Vụ dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam. Sau phần dâng hương, ca đoàn và mọi Giáo Dân cùng hát bài Lời Cầu Nguyện cho Quê Hương: “Mẹ ơi, Đoái thương xem nước Việt nam. Trời u ám chiến tranh điêu tàn. Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an. Đưa Việt Nam qua phút nguy nan. Mẹ ơi, Cúi xem dân nước Việt Nam. Đời gian khó, đức tin gông cùm. Mẹ hãy ban ơn giải thoát Việt Nam. Cho toàn dân no ấm khang an. Mẹ ơi, Chúng con lưu lạc miền xa. Lòng thổn thức nhớ quê dấu yêu. Mẹ hãy chung tay dọn lối hồi hương. Đưa đàn con mau tới quê nhà.”

Sau phần ghi thức cầu nguyện sông hương là phần Thánh Lễ, trong bài giảng hôm nay, Cha Chủ Tế giảng về Chúa Nhật Chúa Chiên Lành và cầu nguyện cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ mọi người cùng hát và dâng nước Việt Nam cho Mẹ Maria, đồng thời, cầu nguyện xin dâng Quê Hương Dân Tộc cho Đức Mẹ, kết thúc Thánh Lễ trong tâm tình nhớ về quê hương Việt Nam.

Kính xin Quý Vị xem trang ảnh Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện Ngày Quốc Hận 30/4/2023 tại các Giáo Đoàn Fairfield, Marrickville, Lakemba, Georges Hall, Cabramatta, Miller, Revesby, và Mt Pritchard.

Khanh Lai tường trình

Hình ảnh GĐ Fairfield:

Hình ảnh GĐ Miller:

Hình ảnh GĐ Revesby:

Hình ảnh GĐ Mt Pritchard:
 
VietCatholic TV
Moscow la làng: Sau Crimea, mạng lưới điện Nga ở Belgorod lại bị đánh sập. Ukraine tấn công Kakhovka
VietCatholic Media
03:25 30/04/2023


1. Các quan chức địa phương do Nga cài đặt cho biết thị trấn Nova Kakhovka bị tạm chiếm đang nằm dưới “hỏa lực pháo binh dữ dội”

Chính quyền địa phương do Nga hậu thuẫn cho biết trên Telegram hôm thứ Bảy rằng thị trấn Nova Kakhovka ở miền nam Ukraine bị Nga tạm chiếm đang bị các lực lượng Ukraine “pháo kích dữ dội”.

Các cuộc pháo kích đã khiến thị trấn mất điện, các quan chức do Nga cài đặt tuyên bố, trích dẫn các dịch vụ khẩn cấp.

Tuyên bố của các quan chức kêu gọi cư dân ở trong các nơi trú ẩn. Công việc khắc phục thiệt hại và khôi phục nguồn điện “sẽ bắt đầu ngay sau khi kết thúc đợt pháo kích”.

Theo chính quyền do Nga cài đặt, Nova Kakhovka được tường trình đã chứng kiến những vụ nổ lớn khiến thành phố không có nguồn điện. CNN không thể xác nhận mục tiêu nào có thể đã bị tấn công.

Tại sao thị trấn lại quan trọng? Thưa, Nova Kakhova là nơi có một dự án thủy điện quan trọng trên sông Dnipro.

Trở lại vào tháng 11 năm 2022, Vladimir Leontie, một quan chức do Nga cài đặt ở Nova Kakhovka, đã cáo buộc trên truyền hình nhà nước Nga rằng nhà máy thủy điện Kakhovka đã bị thiệt hại “rất lớn” do bị lực lượng Ukraine pháo kích, và việc sửa chữa sẽ mất ít nhất một năm.

Hôm 25 Tháng Tư, phát ngôn nhân Bộ Tư Lệnh Phía Nam Nataliya Humenyuk cho biết các lực lượng phòng thủ Ukraine đã thể hiện “kết quả chiến đấu khá mạnh mẽ” ở trục phía nam trong ba ngày qua. Quân phòng thủ Ukraine phá hủy khoảng 13 đến 20 thiết bị của quân xâm lược mỗi ngày.

2. Tình báo quân đội Ukraine cảnh báo cư dân Crimea tránh xa các cơ sở quân sự trong “tương lai gần”

Cơ quan tình báo quân sự của Bộ Quốc phòng Ukraine kêu gọi người dân Crimea tránh xa các cơ sở quân sự sau vụ cháy tổng kho dầu gần một ngày gây ra bởi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Sevastopol hôm thứ Bảy.

Gọi ngọn lửa là “bavovna”, trong tiếng Ukraine có nghĩa là “cơn cuồng nộ”, Andrii Yusov, đại diện của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, cho biết vụ hỏa hoạn “là sự trừng phạt của Chúa, đặc biệt là đối với những thường dân thiệt mạng ở Uman.”

Yusov đang đề cập đến cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào một khu chung cư ở thành phố Uman miền trung Ukraine hôm thứ Sáu đã giết chết ít nhất 23 người.

“Hình phạt này sẽ kéo dài,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine hôm thứ Bảy.

“Tất cả cư dân của Crimea bị xâm lược tạm thời không nên ở gần các cơ sở quân sự hoặc cơ sở hậu cần cho quân đội của kẻ xâm lược trong tương lai gần,” ông nói thêm.

Yusov tuyên bố ngọn lửa “đã phá hủy hơn 10 bể chứa sản phẩm dầu với sức chứa 40.000 tấn.” Theo Yusov, các sản phẩm dầu được dự định sử dụng cho Hạm đội Hắc Hải của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận gì về vụ việc. Tuy nhiên, thống đốc thành phố do Nga bổ nhiệm, Mikhail Razvozhaev, cho biết ngọn lửa hiện đã được dập tắt sau hơn 18 giờ hoành hành là kết quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ông cho biết “chỉ có một máy bay không người lái tiếp cận được bể chứa dầu” và một chiếc khác đã bị bắn hạ. Ông cho biết thêm, 4 bể chứa nhiên liệu đã bị trúng đạn nhưng không có ai bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Bảy rằng Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công, nhưng từ chối cho biết khi nào điều đó sẽ xảy ra. Ông đã nhiều lần cam kết “giải phóng” Crimea khỏi Nga. Mạc Tư Khoa tuyên bố sáp nhập bán đảo từ năm 2014.

3. Ukraine đánh sập mạng lưới điện của Nga ở thành phố Belgorod

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Ukraine Knocks Out Power With Attack in Russia: Report”, nghĩa là “Ukraine tấn công đánh sập mạng lưới điện ở Nga.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine được tường trình đã khiến một số ngôi làng của Nga dọc theo biên giới giữa hai quốc gia tham chiến bị mất điện hôm thứ Bảy.

Các báo cáo có nguồn gốc từ khu vực Belgorod của Nga, nằm ngay phía đông bắc của khu vực Kharkiv phía đông Ukraine. Trong suốt cuộc xung đột căng thẳng kéo dài hơn một năm qua, Belgorod thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công do giao tranh quân sự gần đó.

Vyacheslav Gladkov, thống đốc khu vực Belgorod, lần đầu tiên báo cáo về sự việc mất điện trong một video chính thức của mình.

“Ngôi làng Novaya Tavolzhanka đã bị Ukraine pháo kích hôm nay. Đường dây điện bị hỏng.”

Ngoài ra, 4 ngôi làng khác gần Novaya Tavolzhanka bị “mất điện” do pháo kích, Gladkov nói thêm. Công việc hiện đang được tiến hành để khôi phục điện cho các ngôi làng.

Gladkov lưu ý rằng “theo thông tin sơ bộ,” vụ pháo kích không dẫn đến bất kỳ trường hợp tử vong nào, mặc dù ông không đề cập đến thương tích có thể xảy ra. Thiệt hại cũng đã được thực hiện đối với một số nhà ở tư nhân và các tòa nhà trong khu vực.

“Có một thiệt hại nghiêm trọng trong một hộ gia đình tư nhân, một quả đạn bay vào sân của một tòa nhà mới chưa có ai cư ngụ. Ngoài ra, 10 hộ gia đình tư nhân cũng phát hiện nhiều hư hỏng khác nhau: mặt tiền bị phá hủy chỗ này chỗ nọ, hàng rào và cửa sổ bị cắt. Đường dây điện bị hư hại: cư dân của các làng Arkhangelskoye, Shaamino, Ziborovka, Murom và Novaya Tavolzhanka vẫn không có điện. Người đứng đầu quận Vladimir Zhdanov, các dịch vụ khẩn cấp và điều hành tại chỗ tiếp tục kiểm tra quanh lãnh thổ. Trong tương lai gần, đội thợ điện sẽ bắt đầu công việc phục hồi.”

Vụ pháo kích ở Belgorod xảy ra cùng thời điểm với một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm đã khiến tổng kho nhiên liệu của Nga ở Crimea bốc cháy. Là một bán đảo nằm ở miền Nam Ukraine, khu vực Crimea bị Nga sáp nhập vào năm 2014 trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang. Động thái này đã bị lên án rộng rãi trên trường quốc tế và rất ít quốc gia công nhận bán đảo này là đất của Nga.

Giống như Belgorod, Crimea đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bắt đầu từ tháng 2 năm ngoái, hầu hết trong số đó Nga đổ lỗi cho Kyiv. Hình ảnh từ hiện trường hôm thứ Sáu cho thấy một cột khói khổng lồ bao trùm quận Kazachya Bay vào ban ngày. Hãng thông tấn nhà nước Nga, TASS, đưa tin rằng ngọn lửa bao trùm khoảng 21.500 feet vuông hay 6553 mét vuông.

4. Những khẩu pháo mạnh mẽ đến Ukraine khi cuộc tấn công tàn khốc tàn phá đất nước

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Powerful Howitzers Arrive in Ukraine as Devastating Attack Hits Country”, nghĩa là “Những khẩu pháo mạnh mẽ đến Ukraine khi cuộc tấn công tàn khốc tàn phá đất nước”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Ukraine hôm thứ Sáu tuyên bố họ gần đây đã nhận được trọng pháo Caesar từ Đan Mạch và các hệ thống pháo đã được đưa vào sử dụng.

Ukraine có vẻ sẽ tăng cường khả năng quân sự của mình với sự xuất hiện của các hệ thống pháo tự hành Caesar 155ly do Pháp sản xuất. Thông báo được đưa ra sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn trên cả nước.

Ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong cuộc tấn công được cho là lớn nhất của lực lượng Nga nhằm vào các mục tiêu dân sự trong hơn một tháng qua. Một cuộc không kích phá hủy một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố Uman là đặc biệt nghiêm trọng và thống đốc khu vực cho biết ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đó.

Thủ đô Kyiv cũng bị tấn công lần đầu tiên sau hai tháng. Các quan chức báo cáo rằng lực lượng phòng không đã hạ gục 21 hỏa tiễn trong số 23 hỏa tiễn do Nga tung ra và một cặp máy bay không người lái. Không có thương vong nào được báo cáo ở Thủ đô Kyiv.

“Hôm nay, Caesars Đan Mạch đã đến. Và họ đã làm nhiệm vụ chiến đấu. Đây là mức độ hợp tác giữa Ukraine và Đan Mạch,” Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu.

Samuel Ramani, một trợ giảng chính trị tại Đại học Oxford và là cộng tác viên tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI), đã gọi sự xuất hiện của lựu pháo Caesars Đan Mạch là “sự thúc đẩy quan trọng cho cuộc phản công của Ukraine “ trên Twitter.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Ukraine qua email để bình luận.

Caesar, hay CAmion Équipé d'un Système d'ARtillerie, là loại lựu pháo 155 ly cỡ nòng 52 ly được gắn trên xe tải. Một hệ thống dẫn đường cho phép vũ khí bắn những quả đạn mạnh với tầm bắn xấp xỉ 25 dặm với đạn tầm xa hoặc 34 dặm với đạn thông minh.

Mahir Zeynalov, một biên tập viên của The Defense Post, nói với Newsweek rằng Caesars “có thể ở đằng sau tầm bắn của pháo binh Nga, khiến chúng rất khó bị phát hiện và bắn trúng. Chúng cũng rất chính xác và có thể thay đổi vị trí rất nhanh và tránh lực lượng Nga xác định chính xác vị trí của chúng và phản công.”

“Các khẩu đội pháo này là chìa khóa trong việc làm chậm bước tiến của Nga trên nhiều chiến trường trong năm qua vì Ukraine có thể tấn công các cơ sở hậu cần và quân sự của Nga nằm sâu bên trong các tuyến cung cấp thiết bị thiết yếu cho lực lượng chiến đấu của Nga ở tiền tuyến,” Zeynalov nói.

Reznikov không cho biết có bao nhiêu lựu pháo Caesar đã được chuyển đến nước ông, nhưng Đan Mạch đã cam kết vào Tháng Giêng sẽ cung cấp cho Ukraine tất cả 19 hệ thống pháo mà nước này đã đặt hàng từ nhà sản xuất Pháp.

Đan Mạch cũng cho biết họ sẽ gửi cho Ukraine 80 xe tăng Leopard 1 vào cuối năm 2023 và tổng cộng 100 chiếc cùng với 14 xe tăng Leopard 2 (được gửi với sự hợp tác của Hà Lan).

Ukraine đã có một số lựu pháo Caesar trong kho vũ khí do Pháp cung cấp. Năm ngoái, Pháp đã tặng Ukraine 18 chiếc Caesars và hứa sẽ tặng thêm 12 chiếc nữa vào tháng Giêng.

“Nếu có một lý do duy nhất khiến Ukraine không thất thủ bất kể các cuộc tấn công tổng lực của Nga, thì đó là nhờ lực lượng pháo binh cấp NATO của Ukraine, trong đó có lựu pháo Caesar,” Zeynalov nói. “Không còn nghi ngờ gì nữa, các khẩu đội pháo do NATO cung cấp cho Ukraine đã thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến này và pháo Ceasar của Pháp là phần mạnh nhất của hạm đội này.”

5. Zelenskiy nói phản công “sẽ xảy ra,” nhưng chưa sẵn sàng nói khi nào

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy cho rằng một cuộc phản công rất được mong đợi chống lại quân đội Nga đang được chuẩn bị và “sẽ xảy ra”.

“Sẽ có một cuộc phản công,” Zelenskiy nói khi nói chuyện với các phóng viên từ Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó. Nó sẽ xảy ra”

Zelenskiy cho biết ông tin tưởng vào sự thành công của sứ mệnh và rằng “chúng ta sẽ có thể giải phóng các lãnh thổ của mình”.

Nhưng tổng thống Ukraine cho biết ông “chưa sẵn sàng nói chi tiết khi nào điều đó sẽ xảy ra và như thế nào.”

Ông nói, Ukraine vẫn đang cần “một số loại vũ khí nhất định,” và rủi ro chính đối với quân đội của ông là liệu họ có đủ đạn dược cần thiết hay không.

Zelenskiy nói: “Vũ khí có ý nghĩa quyết định trong những thời điểm giải phóng”

Ukraine đã có những nỗ lực phi thường nhằm che giấu việc bắt đầu cuộc phản công mang tính sống còn chiến lược của mình.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar tuần trước tuyên bố rằng cuộc phản công sẽ không được công bố.

Phần lớn trọng tâm của những đồn đoán gần đây tập trung vào khu vực phía nam Zaporizhzhia, nơi các lực lượng của Kyiv có thể cố gắng bao vây bán đảo Crimea đã bị sáp nhập vào Nga khỏi lãnh thổ bị xâm lược ở miền đông Ukraine và lục địa Nga.

6. Nghiên cứu cho thấy các máy bay không người lái của Iran do Nga triển khai ở Ukraine được cung cấp năng lượng từ công nghệ phương Tây bị đánh cắp

Nghiên cứu mới đã tiết lộ mức độ mà Iran đã xây dựng một ngành công nghiệp vũ khí hùng mạnh dựa trên công nghệ phương Tây và cách công nghệ đó đang được Nga sử dụng để chống lại các thành phố của Ukraine.

Tổ chức Nghiên cứu vũ khí xung đột, gọi tắt là CAR, một tổ chức có trụ sở tại Vương quốc Anh chuyên điều tra các thành phần của vũ khí, đã xác định rằng máy bay không người lái Shahed-136 mà Iran bán cho Nga được trang bị động cơ dựa trên công nghệ của Đức – là công nghệ đã được Iran mua lại cách đây gần 20 năm..

Phát hiện này – được thực hiện thông qua việc kiểm tra chi tiết các thành phần được thu hồi ở Ukraine và được chia sẻ độc quyền với CNN – nhấn mạnh khả năng của Iran trong việc bắt chước và cải tiến công nghệ quân sự mà nước này có được một cách bất hợp pháp.

Các quan chức phương Tây cũng lo ngại rằng Nga có thể chia sẻ vũ khí và thiết bị do phương Tây sản xuất thu hồi được trên chiến trường Ukraine với người Iran. Cho đến nay, không có bằng chứng chắc chắn điều này đã xảy ra.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Tehran và Mạc Tư Khoa đã phát triển gần gũi hơn nhiều. Nga muốn máy bay không người lái và hỏa tiễn đạn đạo của Iran; Iran muốn đầu tư và thương mại của Nga. Theo các quan chức Iran, Nga đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Iran trong năm qua.

Và đối với người Nga, theo các quan chức phương Tây, máy bay không người lái của Iran là một sự thay thế rất rẻ tiền cho các hỏa tiễn đắt tiền hơn nhiều. Một máy bay không người lái Shahed-186 có giá khoảng 20.000 USD, chỉ bằng một phần rất nhỏ so với giá thành của hỏa tiễn hành trình Kalibr.

7. Cựu chỉ huy NATO cảnh báo Mỹ sắp hết đạn khi chiến tranh Ukraine kéo dài

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Ex-NATO Commander Warns U.S. Running Low on Ammo as Ukraine War Drags On”, nghĩa là “Cựu chỉ huy NATO cảnh báo Mỹ sắp hết đạn khi chiến tranh Ukraine kéo dài.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Cựu Tư lệnh Đồng minh Tối cao NATO Âu Châu James Stavridis hôm thứ Sáu cảnh báo rằng cả Hoa Kỳ và Ukraine đều đang cạn kiệt đạn dược khi cuộc chiến của Nga kéo dài.

Stavridis đã viết trên Bloomberg op-ed xuất bản hôm thứ Sáu rằng Nga và Ukraine đang gặp phải tình trạng thiếu đạn dược, linh kiện điện tử, vũ khí dẫn đường chính xác và cả xi măng trong bối cảnh chiến tranh. Sự thiếu hụt có thể trở nên trầm trọng hơn do các vấn đề trong chuỗi cung ứng thương mại toàn cầu, mà theo Stavridis, đang bắt đầu “biểu hiện”.

Ukraine được cho là sẽ mở cuộc phản công mùa xuân chống lại Nga và liên tục nhận được sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây để đánh bại quân đội Nga, bao gồm các thiết bị tiên tiến, xe tăng và pháo binh. Vào Tháng Giêng, Satvridis nói rằng xe tăng Leopard mà Đức gửi đến Kyiv có thể có lợi cho Ukraine.

Stavridis nói rằng ông “lo lắng” cách đây một thập kỷ về khả năng xảy ra xung đột với Nga, đồng thời nói thêm rằng trong khi các đồng minh phương Tây có lợi thế và năng lực về hàng tồn kho, thì Nga có cơ sở công nghiệp, lô hàng hoặc nguyên liệu thô “có năng lực” và lao động cần thiết để vận hành các máy móc trong các nhà máy và xưởng chế tạo của họ.

Stavridis viết trong bài xã luận của mình: “Nhu cầu khổng lồ của Ukraine đang tạo ra những thách thức trong việc cung cấp vật tư cho các hoạt động chiến đấu ở mức độ mà tôi không lường trước được. Nhu cầu về các linh kiện điện tử nói riêng—để chế tạo vũ khí dẫn đường chính xác, máy bay không người lái tinh vi, hỏa tiễn hành trình chống hạm và cái gọi là đạn pháo thông minh—đang tăng cao”.

“Bất chấp nền kinh tế toàn cầu trì trệ, các công ty dân sự đang cạnh tranh với quân đội phương Tây để giành được những con chip bán dẫn quan trọng, đặc biệt là những con chip cao cấp được sản xuất chủ yếu ở Đài Loan.”

Xi măng là một sản phẩm khác đang trở nên khan hiếm, theo Stavridis, vì Ukraine cần tái thiết trong khi chiến tranh kéo dài. Nước này cũng có nhu cầu cao ở Hoa Kỳ đối với các dự án cơ sở hạ tầng sẽ được thực hiện theo Luật Cơ sở hạ tầng Lưỡng đảng. Có những dự đoán rằng các sản phẩm khác cũng có thể sắp hết hàng chẳng hạn như súng, hỏa tiễn và đạn dược—đặc biệt là đạn pháo. Stavridis cũng cảnh báo về tình trạng thiếu hụt “trầm trọng” công nhân sản xuất vũ khí “có tay nghề cao”.

“Đáng chú ý trong số các kho dự trữ đang cạn kiệt là đạn pháo 155 ly đã nổi lên như một cú đấm tấn công quan trọng đối với người Ukraine. Một số nhà phân tích tin rằng, chỉ trong vòng một tháng, Ukraine đang đốt cháy tổng sản lượng hàng năm của Mỹ trước chiến tranh,” Stavridis viết.

Cựu chỉ huy NATO nói tiếp: “Mặc dù Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục bảo vệ kho dự trữ chiến tranh của riêng mình, nhưng mức vũ khí dư thừa—được dự trữ cho các tình huống bất ngờ ngoài nhu cầu cơ bản của các kế hoạch chiến tranh của Hoa Kỳ—là rất thấp. Và đó không chỉ là đạn pháo: Ví dụ, hỏa tiễn hiệu suất cao HIMARS cũng đang bị thiếu hụt.”

Theo Stavridis, các quốc gia phương Tây phải bảo đảm sản xuất theo hợp đồng “để các công ty quốc phòng không bị giải thể nếu chiến tranh đột ngột kết thúc”.

“Mặc dù sẽ có một số khó khăn trong các chuỗi cung ứng thương mại toàn cầu cụ thể (ví dụ: điện tử, vật liệu xây dựng, một số khoáng sản), nhưng khả năng tổng thể để sản xuất vượt xa nền kinh tế đang chao đảo của Nga là rõ ràng. Giả sử Trung Quốc tiếp tục từ chối một cách khôn ngoan không cung cấp cho Putin một huyết mạch vật chất chiến tranh, thì Nga sẽ ngày càng tụt hậu xa hơn so với khả năng sản xuất của phương Tây,” Stavridis kết luận.

Ông nói thêm: “'Cách thức chiến tranh cổ điển này của Mỹ' đã thành công trong cả Thế chiến II và cuối cùng là trong Chiến tranh Lạnh, giữ cho tỷ lệ cá cược có lợi cho người Ukraine.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để bình luận.

8. Putin ra lệnh xây bảo tàng trên khắp nước Nga dành riêng cho cuộc xâm lược Ukraine “anh hùng”

Putin đã ra lệnh xây dựng các bảo tàng dành riêng để tưởng niệm các sự kiện trong cuộc chiến ở Ukraine, Điện Cẩm Linh cho biết hôm thứ Sáu.

Theo một tuyên bố của Điện Cẩm Linh, các bảo tàng sẽ được xây dựng trên khắp đất nước, sẽ giới thiệu “các sự kiện của chiến dịch quân sự đặc biệt và những hành động anh hùng của những người tham gia”.

Putin đã đặt ra thời hạn cuối năm để những người đứng đầu Bộ Văn hóa, Bộ Quốc phòng, và Bộ Giáo dục và Khoa học báo cáo về tiến độ thực hiện các phòng trưng bày do các chính quyền khu vực và thành phố chịu trách nhiệm. Bộ Quốc phòng cũng đã được chỉ đạo xác định những hiện vật phù hợp để trưng bày tại các bảo tàng này.

Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Putin đã phát động cuộc xâm lược tổng lực vào Ukraine và bắt đầu cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất Âu Châu kể từ năm 1945 -- và Điện Cẩm Linh đã nỗ lực hết sức để kiểm soát câu chuyện.

Luật kiểm duyệt mới hà khắc nhắm vào bất kỳ phương tiện truyền thông nào vẫn hoạt động ngoài sự kiểm soát của Điện Cẩm Linh và hầu hết các nhà báo độc lập đã rời khỏi đất nước.

Trong khi đó, Bức màn sắt kỹ thuật số đã được củng cố, ngăn người Nga tiếp cận với các trang mạng xã hội và tin tức phương Tây, và chính quyền đã bắt giữ hàng nghìn người trong một cuộc đàn áp các cuộc biểu tình phản chiến.

Tờ Meduza, do các ký giả người Nga chống Putin, có trụ sở ở Latvia cho rằng Putin đang học đòi theo các nhân vật cộng sản thời Liên Xô muốn được tôn vinh cá nhân như những bậc anh hùng, trong khi trên thực tế, ông ta đang bị quốc tế truy nã.

9. Thống đốc do Nga dựng nên cho biết vụ cháy tổng kho nhiên liệu Sevastopol đã được dập tắt

Một đám cháy lớn bắt đầu tại tổng kho nhiên liệu ở thành phố cảng Sevastopol của Crimea vào sáng sớm thứ Bảy đã được “dập tắt hoàn toàn” sau 18 giờ chiến đấu với ngọn lửa, thống đốc thành phố được Nga hậu thuẫn, Mikhail Razvozhaev, cho biết trên Telegram.

Razvozhaev, người tuyên bố rằng đám cháy là kết quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, cho biết “chỉ một máy bay không người lái có thể tiếp cận bể chứa dầu” và một chiếc khác đã bị bắn hạ. Cuộc tấn công được ghi nhận xảy ra vào lúc 4 giờ sáng giờ địa phương.

Theo thống đốc, không ai bị thương trong vụ cháy. Ông nói trong một video trước đó rằng bốn bể chứa nhiên liệu đã bị trúng đạn.

Trong sáu tháng qua, thường xuyên có báo cáo về các vụ hỏa hoạn và tấn công nhằm vào Crimea và Sevastopol do Nga xâm lược, thành phố lớn nhất và là căn cứ hải quân chính của Hạm đội Hắc Hải của Nga.

Đây là vụ tấn công gần đây nhất trong một loạt nỗ lực tấn công vào Sevastopol, căn cứ hải quân chính của Hạm đội Hắc Hải của Nga. Sau các cuộc tấn công trước đó vào Sevastopol và các khu vực khác, các quan chức Ukraine đã không công khai nhận trách nhiệm mà chỉ nói rằng Ukraine có quyền tấn công bất kỳ mục tiêu nào để đáp trả sự gây hấn của Nga.
 
Anh giáo tan rã: Bỏ phiếu bất tín nhiệm Giáo chủ. Đức Thánh Cha gặp gỡ, an ủi người tị nạn Ukraine tại Hungary
VietCatholic Media
05:06 30/04/2023


1. Anh giáo tan nát: Các giáo tỉnh Phi châu bỏ phiếu bất tín nhiệm Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo

Đại hội thứ tư của Liên hiệp Anh giáo, Global Fellowship of Confessing Anglican, gọi tắt là GAFCON, đã bỏ phiếu bất tín nhiệm Đức Tổng Giám Mục Justin Welby của Giáo phận Canterbury, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, vì đã ủng hộ việc chúc lành cho các cặp đồng phái.

Liên hiệp GAFCON được thành lập năm 1994 và quy tụ 14 trong 25 giáo tỉnh Anh giáo, hiện có khoảng 40 triệu tín hữu Anh giáo, gồm đa số các tín hữu sống tại Nigeria, Uganda và Kenya bên Phi châu, nhưng cũng có những giáo phận ở Bắc Mỹ và Úc châu, tức là chiếm một nửa tổng số tín hữu Anh giáo trên thế giới.

Đại hội thứ tư của Liên hiệp này nhóm tại Kigali thủ đô Ruanda, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng Tư vừa qua, với sự tham dự của 1.302 đại biểu, gồm 315 giám mục, 456 giáo sĩ và 531 giáo dân. Trong tuyên ngôn chung kết, các tham dự viên Đại hội khẳng định rằng quyết định của Giáo hội Anh giáo tại Anh quốc chúc lành cho các cặp đồng phái là điều “lừa đảo và phạm thượng về mặt mục vụ”. Mặc dù những lời cảnh giác từ 25 năm qua, do phần lớn các vị Tổng giám mục Trưởng các giáo tỉnh Anh giáo, sự tiếp tục xa lìa quyền bính của Lời Chúa đã làm hao mòn Liên hiệp Anh giáo. Những lời cảnh giác đó đã bị cố tình làm ngơ và bất chấp, và nay nếu không có sự thống hối thì nước này không thể được chữa lành”.

Hồi tháng Hai năm nay, Đại hội đồng của Giáo hội Anh giáo tại Anh đã bỏ phiếu chấp thuận việc chúc lành cho các cặp đồng phái trong các hôn thú dân sự. Liên hiệp GAFCON coi đó là “một bước tiến đi xa hơn”, rời bỏ giáo huấn của Kinh thánh và gây thiệt hại cho Liên hiệp Anh giáo

2. Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ những người Ukraine chạy trốn chiến tranh ở biên giới phía đông của Hung Gia Lợi hôm thứ Bảy, nói với những người tị nạn rằng một tương lai khác có thể xảy ra.

Đức Phanxicô đã gặp khoảng 600 người tị nạn, người nghèo và người vô gia cư trong chuyến viếng thăm nhà thờ Thánh Elizabeth ở Budapest vào ngày thứ hai của chuyến thăm, bắt đầu vào hôm thứ Sáu khi ngài cảnh báo rõ ràng về những nguy cơ của chủ nghĩa dân tộc đang gia tăng ở Âu Châu.

Đức Phanxicô đã được một ban nhạc người Di-gan gốc Hung Gia Lợi mặc quần áo có hoa văn đàn hát và dường như thưởng thức âm nhạc khi họ lượn quanh ngài khi ngài ngồi trên xe lăn.

Nhưng những gì Đức Thánh Cha Phanxicô nghe trước đó ảm đạm hơn nhiều.

Oleg Yakovlev kể về việc ông và vợ Lyudmila cùng 5 đứa con của họ phải rời Dnipro, Ukraine một năm trước sau các cuộc ném bom của Nga.

“Chúng con được chào đón ở đây và chúng con đã tìm thấy một ngôi nhà mới nhưng nhiều người vẫn phải chịu đau khổ và đau đớn vì chiến tranh,” Yakovlev nói với Đức Thánh Cha.

Ngồi ở hàng ghế đầu tiên của nhà thờ cùng với gia đình, đứa con út của gia đình Yakovlev, một cậu bé khoảng bốn tuổi, thích thú với sự chú ý mà cậu đang nhận được, làm mặt nhăn nhó với các phóng viên khi cha cậu nói về hỏa tiễn, những tòa nhà đổ nát và một quãng đường dài 1.500 km trong chuyến đi đến nơi an toàn.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, hàng triệu người tị nạn đã chạy trốn qua Trung Âu, bao gồm cả Hung Gia Lợi, và chuyển đến các quốc gia khác. Khoảng 35.000 người đã nộp đơn xin quy chế bảo vệ tạm thời ở Hung Gia Lợi.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết bày tỏ lòng trắc ẩn đối với những người đang phải chịu cảnh nghèo đói và bi kịch là một phần không thể thiếu để trở thành một Kitô hữu, ngay cả khi những người gặp khó khăn đó không cùng tôn giáo với mình.

“Ngay cả giữa đau đớn và khổ sở, một khi chúng ta đã nhận được sự xoa dịu của tình yêu, chúng ta sẽ tìm thấy can đảm cần thiết để tiếp tục tiến về phía trước: chúng ta tìm thấy sức mạnh để tin rằng tất cả sẽ không mất đi, và một tương lai khác là có thể,” ngài nói.

Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã gặp Tổng Giám Mục Hilarion, đại diện của Giáo Hội Chính thống Nga tại Budapest.

Dưới tác động của Thượng Phụ Kirill, Đức Tổng Giám Mục Hilarion của tổng giáo phận Volokolamsk, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa kể từ năm 2009, đã bị Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo Nga bãi nhiệm.

Vị Tổng Giám Mục thường được xem là cánh tay phải của Thượng phụ Kirill về các vấn đề đối ngoại, được ghi nhận là có quan điểm khác với Thượng Phụ Kirill về cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Từ việc coi sóc tổng giáo phận Volokolamsk, nơi có hàng trăm ngàn tín hữu Chính Thống Giáo, Tổng Giám Mục Hilarion giờ đây trở thành Tổng Giám Mục của Budapest và Toàn Hung Gia Lợi. Tên nghe có vẻ kêu nhưng thực tế chỉ có vài trăm tín hữu. Chúa Nhật và các ngày lễ trọng giáo dân ngồi không quá 5 hàng ghế. Tổng giáo phận Budapest cũng không hoàn toàn mới mẻ đối với Tổng Giám Mục Hilarion. Thật vậy, đó là một lãnh thổ mà ngài biết quá rõ vì ngài là Giám Quản Tông Tòa từ những năm 2000. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6, Tổng Giám Mục Hilarion đã đến thăm Hung Gia Lợi và gặp gỡ với Đức Hồng Y Tổng Giám mục Peter Erdö của Budapest. Trong khi ngài đang ở đó, Thượng Phụ Kirill triệu tập một cuộc họp tại Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa với kết quả là yêu cầu Tổng Giám Mục Hilarion ở lại Hung Gia Lợi, không cần về Nga nữa.

Như thế, có thể nói vắn tắt, Tổng Giám Mục Hilarion đã bị loại bỏ hầu hết các chức vụ, và chỉ còn giữ được một chức vụ khiêm tốn nhất trong các chức vụ đã đảm nhận.

Từng là học giả tại Đại Học Oxford, Tổng Giám Mục Hilarion là một trong những kiến trúc sư vĩ đại trong việc mở cửa Giáo Hội Chính thống Nga ra thế giới trong những năm gần đây, trước khi Nga xâm lược Ukraine. Tham gia vào đối thoại giữa các tôn giáo, ngài cũng thể hiện mình trong mối quan hệ hợp tác giữa Mạc Tư Khoa và Rôma, đặc biệt thể hiện qua cuộc gặp gỡ lịch sử của Đức Thánh Cha Phanxicô và Kirill tại Cuba vào năm 2016.

Đức Tổng Giám Mục Hilarion và Đức Bênêđíctô XVI cũng có một mối quan hệ thân tình, một phần vì tình yêu âm nhạc chung của các vị. Tổng Giám Mục Hilarion là một nhà soạn nhạc và vở nhạc kịch Cuộc Thương Khó Chúa Kitô theo Thánh Matthêu của ngài đã được trình bày tại Rôma sau khi ra mắt ở Mạc Tư Khoa.

Cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái đã làm đảo lộn sự cân bằng trong Giáo hội Chính thống giáo Nga, trong đó Giáo chủ Kirill đứng về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Trong tình huống mới này, Đức Tổng Giám Mục Hilarion đã tránh xa những tuyên bố của Kirill, bất kể các ủy nhiệm của Kirill phải thể hiện quan điểm cởi mở này với Putin - nhưng sau đó, có lẽ ngài đã đi xa hơi khi công khai bày tỏ quan điểm đối kháng” Carol Saba, một chuyên gia về Chính thống giáo và một luật sư tại Paris Bar nhận định.

Theo Carol Saba, bất kể quyết định thanh trừng này, Tổng Giám Mục Hilarion vẫn có thể đóng một vai trò quan trọng trong Giáo Hội Chính thống Nga trong tương lai khi không còn Kirill và cũng chẳng còn Putin.

Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã chia rẽ thế giới Chính thống giáo và làm căng thẳng mối quan hệ giữa Vatican và Chính Thống Giáo Nga.

Thượng phụ Kirill, là một đồng minh thân cận của Putin. Kirill hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến như một bức tường thành chống lại một phương Tây mà ông mô tả là suy đồi.

Liên minh Âu Châu đã cố gắng đưa Kirill vào danh sách trừng phạt của mình vào năm ngoái nhưng các quốc gia thành viên đã không tìm được sự nhất trí về vấn đề này vì Hung Gia Lợi phản đối việc đưa ông vào.

Mối quan hệ giữa Vatican và Chính Thống Giáo Nga trở nên lạnh nhạt kể từ khi Đức Phanxicô nói vào năm ngoái rằng Kirill không nên là “cậu bé giúp lễ của Putin”.

3. Toàn văn diễn từ của Đức Thánh Cha với người tị nạn

Trong phần tiếp theo của chương trình, Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ toàn văn diễn từ của Đức Thánh Cha với người tị nạn qua phần trình bày của Túy Vân

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Tôi rất vui khi được ở đây với anh chị em. Xin cảm ơn Đức Giám Mục Antal vì những lời chào mừng và đã mô tả sự phục vụ quảng đại mà Giáo hội Hung Gia Lợi thực hiện cho và với người nghèo. Những người túng thiếu – chúng ta đừng bao giờ quên – là tâm điểm của Tin Mừng, vì Chúa Giêsu đã đến giữa chúng ta “để đem tin mừng cho người nghèo khó” (Lc 4:18). Do đó, người nghèo đặt ra cho chúng ta một thách thức lớn: chúng ta phải bác bỏ việc để đức tin mà chúng ta tuyên xưng bị giam cầm bởi một lòng đạo đức xa rời cuộc sống, một lòng đạo đức dẫn đến một loại “chủ nghĩa vị kỷ thiêng liêng”, một nền linh đạo do chính tôi sáng tạo để duy trì sự yên tĩnh và tự mãn bên trong của chính tôi. Đức tin đích thực luôn thách thức, chấp nhận rủi ro, nó dẫn chúng ta đến gặp gỡ người nghèo và nói ngôn ngữ bác ái bằng chứng tá cuộc sống của chúng ta. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng chúng ta có thể nói nhiều thứ tiếng, có nhiều khôn ngoan và giàu có, nhưng nếu thiếu bác ái, chúng ta chẳng có gì và chẳng là gì cả (x. 1 Cr 13:1-13).

Ngôn ngữ của lòng bác ái. Đó là ngôn ngữ được nói bởi Thánh Êlidabét, người mà người dân Hung Gia Lợi rất sùng kính và yêu mến. Khi đến đây sáng nay, tôi đã nhìn thấy bức tượng của thánh nữ ở quảng trường, với phần đế cho thấy thánh nữ đang nhận sợi dây của Dòng Phanxicô và cho nước để làm dịu cơn khát của một người đàn ông nghèo. Đây là một hình ảnh hùng hồn của đức tin: những ai “gắn bó với Thiên Chúa”, như Thánh Phanxicô Assisi, người là nguồn cảm hứng cho Thánh Êlidabét, đều trở nên có lòng bác ái đối với người nghèo. Vì “nếu ai nói: 'Tôi yêu Thiên Chúa ' mà ghét anh em mình, thì người ấy nói dối; vì ai không yêu anh em mà mình trông thấy, thì không thể yêu Thiên Chúa mà mình không thấy được” (1 Ga 4:20). Thánh Êlidabét, con gái của một vị vua, đã lớn lên trong sự thoải mái của cuộc sống tại cung đình, trong một môi trường sang trọng và đặc quyền. Tuy nhiên, một khi được chạm đến và biến đổi bởi cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, bà cảm thấy ghê tởm sự giàu có và phù phiếm của thế gian, và tìm cách từ bỏ chúng và quan tâm đến những người túng thiếu. Vì thế, bà không chỉ bán tài sản của mình mà còn dành cả cuộc đời để phục vụ người nghèo, người cùi và người bệnh, tận tình chăm sóc họ, thậm chí còn vác họ trên vai. Đó là ngôn ngữ của bác ái.

Brigitta đã nói chuyện với chúng ta về điều này, và tôi cảm ơn cô vì sự làm chứng của cô. Cô kể cho chúng ta nghe về những thiếu thốn, những khó khăn và vất vả của cô để cố gắng vượt qua và giữ cho những đứa con của cô không bị đói. Sau đó, vào thời điểm tàn khốc nhất, Chúa đã đến giúp đỡ cô. Cô nói với chúng ta cách Chúa đến can thiệp. Đấng lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, Đấng “bảo vệ công lý cho kẻ bị áp bức, Đấng ban bánh cho kẻ đói ăn” và “nâng đỡ những kẻ đang cúi đầu”, hầu như không bao giờ can thiệp bằng cách giải quyết các vấn đề của chúng ta từ trên cao. Thay vào đó, Người đến gần chúng ta với vòng tay yêu thương dịu dàng của Người, khơi dậy lòng cảm thương nơi các anh chị em của chúng ta, những người lưu ý và chọn không thờ ơ. Như Brigitta đã đề cập, cô có thể cảm nghiệm được sự gần gũi của Chúa nhờ Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp, nhờ rất nhiều người đã cố gắng hết sức để giúp đỡ cô, khuyến khích cô, tìm cho cô một công việc và hỗ trợ cô cả về nhu cầu vật chất lẫn hành trình đức tin của cô. Đó là loại chứng tá mà chúng ta được yêu cầu đưa ra: thể hiện lòng cảm thương đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang gặp cảnh nghèo đói, bệnh tật và đau đớn; cảm thương, có nghĩa là “chịu đựng cùng”. Chúng ta cần một Giáo hội thông thạo ngôn ngữ bác ái, ngôn ngữ phổ quát mà mọi người có thể nghe và hiểu, kể cả những người ở xa chúng ta nhất, kể cả những người không có tín ngưỡng.

Ở đây, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Giáo hội ở Hung Gia Lợi vì đã phục vụ bác ái một cách quảng đại và rộng khắp. Anh chị em đã xây dựng một mạng lưới liên kết các nhân viên mục vụ, tình nguyện viên, các tổ chức Caritas của giáo xứ và giáo phận, đồng thời thu hút các nhóm cầu nguyện, các cộng đồng tín hữu và các tổ chức thuộc các hệ phái khác, nhưng vẫn đoàn kết trong mối hiệp thông đại kết phát sinh từ lòng bác ái. Cũng xin cảm ơn anh chị em vì đã chào đón rất nhiều người tị nạn từ Ukraine– không những chỉ với lòng quảng đại mà còn với sự nhiệt tình –. Tôi đã cảm động khi lắng nghe lời chứng của Oleg và gia đình anh ấy. “Hành trình đến tương lai” của họ - một tương lai khác, khác xa với nỗi kinh hoàng của chiến tranh - thực sự bắt đầu bằng một “hành trình của ký ức”, bởi vì Oleg nhớ lại sự chào đón nồng nhiệt mà anh đã nhận được ở Hung Gia Lợi nhiều năm trước, khi anh đến làm việc ở đây với tư cách là một đầu bếp. Ký ức về trải nghiệm đó đã khuyến khích anh đưa gia đình đến Budapest, nơi anh được tiếp đón với lòng hiếu khách quảng đại. Ký ức về tình yêu nhận được thắp lại hy vọng và thôi thúc con người bắt đầu một hành trình mới trong cuộc sống. Ngay cả giữa đau đớn và khổ sở, một khi chúng ta đã nhận được sự xoa dịu của tình yêu, chúng ta sẽ tìm thấy can đảm cần thiết để tiếp tục tiến về phía trước: chúng ta tìm thấy sức mạnh để tin rằng tất cả sẽ không mất đi, và một tương lai khác là điều có thể. Tình yêu mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta và truyền lệnh cho chúng ta thực hành có thể giúp nhổ bật gốc rễ những sự dữ của tính ích kỷ và tai họa của sự thờ ơ khỏi xã hội, khỏi các thành phố của chúng ta và những nơi chúng ta sống, đồng thời thắp lại hy vọng về một thế giới mới, công bằng và huynh đệ hơn, nơi tất cả mọi người có thể cảm thấy như ở nhà.

Đáng buồn thay, nhiều người, ngay cả ở đây, thực sự là người vô gia cư. Nhiều anh chị em dễ bị tổn thương hơn của chúng ta – sống một mình, vật lộn với nhiều khuyết tật về thể chất và tinh thần, bị tàn phá bởi chất độc của ma túy, ra tù hoặc bị bỏ rơi vì già yếu – đang phải chịu cảnh nghèo khó trầm trọng về vật chất, văn hóa và tinh thần; họ không có mái che và không có nhà để ở. Zoltàn và vợ của anh ấy là Anna đã cung cấp cho chúng tôi lời chứng của họ về vấn đề to lớn này – cảm ơn vì những lời của anh chị! Cũng xin cảm ơn anh chị vì đã đáp lại sự thúc giục của Chúa Thánh Thần, đã dẫn dắt anh chị với lòng can đảm và quảng đại xây dựng một trung tâm tiếp nhận những người vô gia cư. Tôi rất cảm động khi biết rằng, cùng với nhu cầu vật chất của họ, anh chị quan tâm đến những câu chuyện cá nhân và phẩm giá bị tổn thương của họ, chăm sóc họ trong sự cô đơn và cuộc đấu tranh của họ để cảm thấy được yêu thương và chào đón trên thế giới. Anna nói với chúng tôi rằng, “Chúa Giêsu, Lời hằng sống, chữa lành tâm hồn và các mối quan hệ của họ, bởi vì người ta được xây dựng lại từ bên trong”; một khi họ nhận ra rằng trong mắt Thiên Chúa họ được yêu thương và ban phước, họ được tái sinh. Đây là một bài học cho toàn thể Giáo Hội: cung cấp bánh cho no bụng thì không đủ; chúng ta cần lấp đầy trái tim của người ta! Từ thiện không chỉ là trợ giúp vật chất và xã hội. Nó liên quan đến toàn bộ con người; nó cố gắng đưa con người đứng dậy bằng tình yêu của Chúa Giêsu: một tình yêu giúp họ phục hồi vẻ đẹp và phẩm giá của họ.

Làm từ thiện có nghĩa là can đảm nhìn vào mắt mọi người. Chúng ta không thể giúp đỡ người khác trong khi ngoảnh mặt đi. Làm bác ái đòi hỏi can đảm tiếp xúc: chúng ta không thể bố thí từ xa mà không đụng chạm. Phải chạm và phải nhìn. Bằng cách này, bằng cách chạm và nhìn, chúng ta bắt đầu hành trình với những người đang gặp khó khăn. Và điều này làm cho chúng ta nhận ra rằng chính chúng ta cần cái nhìn và sự đụng chạm của Chúa xiết bao.

Thưa anh chị em, tôi khuyến khích anh chị em luôn nói ngôn ngữ bác ái. Bức tượng ở quảng trường này tượng trưng cho phép lạ nổi tiếng nhất của Thánh Êlidabét: chúng ta được kể rằng Chúa đã từng biến những ổ bánh mì mà bà mang đến cho người nghèo thành rất nhiều hoa hồng. Đây cũng là trường hợp của anh chị em: bất cứ khi nào anh chị em cố gắng cung cấp bánh cho người đói, Chúa làm cho niềm vui nở hoa trong anh chị em và truyền vào cuộc sống của anh chị em hương thơm của món quà tình yêu mà anh chị em trao tặng. Thưa anh chị em, hy vọng và lời cầu nguyện của tôi là anh chị em sẽ luôn lan tỏa hương thơm bác ái trong Giáo hội và trên đất nước của mình. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn anh chị em.
 
Biến lớn: Wagner tuyên bố rút khỏi Bakhmut, Putin khó tránh binh biến. Thiếu F16, Kyiv vẫn phản công
VietCatholic Media
15:24 30/04/2023


1. Cận chiến tiếp tục diễn ra ở Marinka, và Bakhmut

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều Chúa Nhật 30 tháng Tư, Đại Tá Georgi Gleba cho biết Nga đang tập trung các nỗ lực tấn công chính vào các khu vực Marinka và Bakhmut, với các lực lượng Ukraine và Nga chiến đấu trên đường phố của các thành phố, thường ở cự ly ngắn.

Theo ông, chiến tuyến hầu như không thay đổi trong suốt tuần qua. Đầu tuần, quân Nga rút khỏi các vị trí để quay sang phòng thủ vì sợ bị phản công nên các cuộc giao tranh chỉ diễn ra ở Bakhmut, và Marinka. Trong vài ngày qua, các cuộc giao tranh lại bùng lên ở 4 hướng là

Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka.

“Nhưng khu vực Marinka và Bakhmut là tâm điểm của chiến sự. Ở đó, tập trung số lượng lớn nhất các hoạt động tấn công, và ở hai nơi đó, giao tranh trên các đường phố vẫn tiếp diễn, đôi khi ở cự ly khá gần” ông nói.

Ông lưu ý rằng các cuộc giao tranh diễn ra ở khoảng cách dưới 100 mét và ở một số nơi ở khoảng cách thậm chí dưới 50 mét.

Ông cũng nói thêm rằng người Nga tiếp tục xây dựng các tuyến phòng thủ nhiều lớp ở khu vực Zaporizhzhia và Kherson.

“Đối phương tiếp tục xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều lớp và củng cố các vị trí của chúng. Và không phải là hầu như không có âm mưu tấn công nào ở các khu vực này. Ít nhất cũng cũng có các cuộc pháo kích. Và trong các khu vực này người Nga tích cực sử dụng máy bay không người lái trinh sát”.

Trong 24 giờ qua, 470 lính Nga đã bị loại khỏi vòng chiến cùng với 2 xe tăng, 5 xe thiết giáp, 6 hệ thống pháo, 1 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, một hệ thống phòng không và 6 xe chuyển quân và nhiên liệu.

Tính chung từ ngày 24 tháng 2, 2022 đến 30 Tháng Tư, 190.510 quân Nga đã bị loại khỏi vòng chiến. Tổng thiệt hại chiến đấu của quân xâm lược còn bao gồm 3.699 xe tăng, 7.189 xe thiết giáp, 2.914 hệ thống pháo, 544 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 295 hệ thống tác chiến phòng không, 308 máy bay, 294 trực thăng, 2.475 máy bay không người lái, 932 hỏa tiễn hành trình, 18 tàu chiến, 5.842 xe chuyển quân và nhiên liệu, 357 đơn vị thiết bị đặc biệt.

2. Cựu tư lệnh Nga cảnh báo Putin phải đối mặt với nguy cơ 'binh biến'

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Putin Faces Threat of 'Military Mutiny,' Former Russian Commander Warns”, nghĩa là “Cựu tư lệnh Nga cảnh báo Putin phải đối mặt với nguy cơ 'binh biến'“. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ.

Cựu chỉ huy Nga Igor Girkin hôm thứ Bảy cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể phải đối mặt với “cuộc binh biến” từ Tập đoàn Wagner, một đơn vị quân sự tư nhân mà lãnh đạo Yevgeny Prigozhin được tường trình đã đe dọa rút quân khỏi Bakhmut.

Girkin đã viết trong một bài đăng trên Telegram rằng kêu gọi rút các đơn vị khỏi “mặt trận mà không có sự đồng ý của chỉ huy cấp cao là một cuộc nổi loạn quân sự chứ không phải là gì khác”.

Tập đoàn Wagner đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ các lực lượng Nga trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Bakhmut ở Ukraine. Tuy nhiên, Prigozhin vẫn thường công khai chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga vì đã không cung cấp thêm đạn dược và hỗ trợ cho các chiến binh của mình.

Trong một bài đăng khác trên Telegram vào thứ Bảy, Girkin đã viết rằng Prigozhin đã “công khai” tống tiền giới lãnh đạo quân sự của Nga bằng cách cảnh báo rằng Tập đoàn Wagner sẽ rời khỏi vị trí của mình ở Bakhmut nếu vấn đề cung cấp đạn dược cho lực lượng của ông ta không được giải quyết vào hôm thứ Sáu.

Cựu chỉ huy Nga cũng viết rằng Prigozhin nhận thức được rằng việc rút quân có thể dẫn đến “hậu quả thảm khốc” cho Nga trước cuộc phản công của Ukraine, dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm nay. Phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã và đang cung cấp cho quân đội Ukraine các thiết bị quân sự, xe tăng và pháo tiên tiến, cùng các nguồn lực khác, để giúp đất nước bị chiến tranh tàn phá này chuẩn bị tốt cho cuộc phản công sắp tới.

Girkin nói thêm rằng Prigozhin đã cảnh báo về việc rút quân trong một bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Newsweek không thể xác minh liệu Prigozhin có đưa ra cảnh báo này cho Shoigu, và nhóm lính đánh thuê của ông ta có thực sự đang thiếu thốn đạn dược hay không. Tuy nhiên, Reuters đưa tin hôm thứ Sáu rằng Prigozhin nói rằng lực lượng của ông đang chịu thương vong nặng nề vì chế độ của Putin không ủng hộ nhóm của ông ta.

Nhà lãnh đạo Wagner tuần này cũng cho biết ông nói đùa khi tuyên bố rằng quân đội của ông sẽ ngừng tấn công Bakhmut để cho phép quân đội Ukraine giới thiệu thành phố này với các nhà báo Mỹ.

Trong khi đó, Girkin đã viết vào thứ Bảy rằng Prigozhin trước đây “đã nói rất tệ về cả bộ chỉ huy Nga và quân đội Nga nói chung, và nói rằng 'chúng ta phải quên đi câu “Lực lượng Dù đang làm điều gì đó ở Bakhmut.”

Girkin là người chỉ trích gay gắt Prigozhin và Bộ Quốc phòng Nga về các hoạt động của nước này ở Ukraine. Tháng trước, ông ấy nói rằng việc loại bỏ Prigozhin là “rất cần thiết”.

“Vì tham vọng chính trị của anh ta được nhân lên bởi chứng suy thái nhân cách, tội ác chiến tranh của tổ chức, xu hướng tự quảng cáo một cách vô liêm sỉ và ở nhiều khía cạnh đã truyền bá sai lầm 'khái niệm tội phạm' thối nát cho các lực lượng vũ trang— ông ta chỉ gây hại cho cả Wagner và sự nghiệp chung của chiến thắng trước 'Ukraine',” Girkin đã viết trên Telegram vào thời điểm đó.

Ông cũng nói rằng lính đánh thuê bán quân sự, cùng với quân đội Nga, cần phải rút khỏi tiền tuyến “để bổ sung và tổ chức lại, để sau đó được sử dụng theo hướng chiến lược hứa hẹn hơn nhằm đột phá mặt trận”.

Newsweek đã liên hệ qua email tới Bộ Quốc phòng Nga để xin bình luận.

3. Prigozhin đe dọa rút Tập đoàn Wagner ra khỏi Bakhmut

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Prigozhin Threatens to Pull Wagner Group Out of Bakhmut”, nghĩa là “Prigozhin đe dọa rút Tập đoàn Wagner ra khỏi Bakhmut.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Phượng.

Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga, cho biết các chiến binh của ông sẽ rời khỏi thành phố Bakhmut của Ukraine đang tranh chấp khốc liệt nếu họ không nhận được đạn dược chuyển giao từ Nga.

Nói chuyện với một blogger quân sự Nga có liên hệ với Điện Cẩm Linh hôm thứ Bảy, ông cho biết các chiến binh Wagner sẽ tiếp tục chiến đấu ở thành phố Donetsk đang bị bao vây, nhưng sẽ sớm cần phải “rút lui một cách có tổ chức hoặc ở lại và chết,” theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW, có trụ sở chính ở Washington DC.

Prigozhin đã trực tiếp kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu “cấp đạn ngay lập tức,” trong một đoạn clip được Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, đăng trên Twitter.

Prigozhin, một cộng sự lâu năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã nhiều lần công khai kêu gọi cung cấp đạn dược cho các chiến binh Wagner của ông ta ở Ukraine. Vào tháng 2, ông cáo buộc Shoigu và Tướng Valery Gerasimov, người chỉ huy các lực lượng của Mạc Tư Khoa ở Ukraine, về tội “phản quốc” và cố gắng “tiêu diệt” Tập đoàn Wagner bằng cách tạo ra tình trạng thiếu đạn dược.

Prigozhin cũng đã công bố những hình ảnh mà ông ta nói là thi thể của những người lính Wagner bị giết ở Bakhmut, cho rằng cái chết của họ là do “cơn đói đạn pháo”.

Lực lượng bán quân sự đã đóng một vai trò nổi bật trong các hoạt động của Nga ở Bakhmut, một thành phố ở miền đông Ukraine, nơi đã chứng kiến một số cuộc giao tranh ác liệt nhất ở nước này kể từ khi nổ ra cuộc chiến tổng lực vào tháng 2 năm 2022. Việc chiếm Bakhmut là ưu tiên hàng đầu của Nga và bảo vệ nó là mục tiêu kiên định của các chiến binh Kyiv.

Các cuộc đụng độ ở Bakhmut đã gây ra số lượng thương vong khổng lồ cho cả hai bên, đến mức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley, trước đây đã coi thành phố này là “lễ hội tàn sát của người Nga”.

“Chúng tôi có tấn công Bakhmut hay không? Chúng tôi có ở đây hay không?” Prigozhin nói thêm trong đoạn clip do Gerashchenko đăng tải.

“Chúng tôi là những người yêu nước và chúng tôi đến Bakhmut khi chúng tôi có những thùng đạn cuối cùng, nhưng những thùng đạn này không phải là dành cho nhiều tuần mà chỉ trong vài ngày,” người đứng đầu Wagner nói thêm.

Prigozhin đã gia tăng nỗ lực của mình để “thuyết phục Điện Cẩm Linh chuyển sang thế phòng thủ ở miền đông Ukraine” trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy.

ISW nhận định rằng “Việc Prigozhin đe dọa rút khỏi Bakhmut cũng có thể chỉ ra rằng Prigozhin lo ngại rằng các vị trí của Nga ở hậu phương Bakhmut dễ bị phản công”

Các quan chức Ukraine và các nhà phân tích phương Tây từ lâu đã thảo luận về một cuộc phản công từ các lực lượng của Kyiv vào mùa xuân, mặc dù chi tiết về các hoạt động của Ukraine chưa được công khai.

Hôm thứ Bảy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói với các phương tiện truyền thông Scandinavia rằng “sẽ có một cuộc phản công và tôi nghĩ nó sẽ thành công.”

Không tiết lộ thêm chi tiết, Zelenskiy nói thêm: “Chúng tôi đã có đủ vũ khí cho việc đó chưa? Tôi muốn nói rằng chúng tôi đang trên đường đi đến thực tế là chúng tôi có đủ.”

Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov gợi ý rằng cuộc phản công có thể sắp xảy ra, và nói với giới truyền thông rằng, “chúng tôi đã sẵn sàng ở mức độ cao”.

“Ngay khi có thánh ý Chúa, thời tiết và quyết định của các chỉ huy, chúng tôi sẽ thực hiện”, ông nói thêm.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Wagner để nhận xét qua email.

4. Yevgeny Prigozhin tuyên bố Wagner sẽ ngừng tồn tại

Lực lượng dân quân tư nhân Wagner của Nga, đang dẫn đầu cuộc tấn công vào Bakhmut ở Ukraine và hoạt động tích cực ở Phi Châu, có thể sớm ngừng tồn tại, người sáng lập lực lượng này, Yevgeny Prigozhin, cho biết trong một video được phát hành vào tối thứ Sáu.

Hiện chưa rõ Prigozhin đã nói khi nào và mức độ nghiêm túc của anh ta trong tuyên bố này đi tới đâu.

Anh ta nói hồi đầu tuần rằng anh ấy đã nói đùa khi nói rằng lực lượng của anh ấy sẽ ngừng bắn phá Bakhmut để cho phép lực lượng Ukraine giới thiệu thành phố với các nhà báo.

Reuters báo cáo rằng ông nói với blogger chiến tranh Nga Semyon Pegov:

“Bây giờ, đối với nhu cầu nói chung về đạn pháo ở phía trước, chúng tôi muốn gì. Hôm nay chúng tôi đang đi đến điểm kết thúc của Wagner. Wagner, trong một thời gian ngắn, sẽ không còn tồn tại. Chúng tôi sẽ trở thành lịch sử, không có gì phải lo lắng, những điều như thế này thường xảy ra mà”.

Pegov đã đăng đoạn clip lên kênh Telegram của mình. Wagner đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

5. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói Ukraine sẽ không trì hoãn phản công dù thiếu F-16

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Ukraine Won't Delay Counteroffensive Despite Lack of F-16s: Zelensky”, nghĩa là “Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói Ukraine sẽ không trì hoãn phản công dù thiếu F-16.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết mặc dù thiếu máy bay chiến đấu F-16 từ phương Tây, nước ông vẫn sẽ tiến hành cuộc phản công theo kế hoạch trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga.

“Sẽ có một cuộc phản công, và tôi nghĩ nó sẽ thành công. Tôi sẽ không đưa ra chi tiết. Chúng tôi đã có đủ vũ khí cho việc đó chưa? Tôi muốn nói rằng chúng tôi đang trên đường đi đến thực tế là chúng tôi sẽ có đủ,” Zelenskiy nói hôm thứ Bảy khi nói chuyện với truyền thông Scandinavia.

Zelenskiy đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu để quân đội của ông thiết lập ưu thế trên không so với quân đội Nga. Ba Lan là quốc gia đầu tiên cung cấp máy bay phản lực cho quốc gia Đông Âu này. Hồi đầu tháng này, Đức đã chấp thuận yêu cầu của Ba Lan tái xuất 5 chiếc MiG-29 của Đức cho Ukraine. Cho đến nay, 8 chiếc MiG-29 đã được cung cấp cho quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này là từ Ba Lan, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Naď xác nhận nước ông đã chuyển giao 13 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine như lời hứa của Thủ tướng Slovakia Eduard Heger hồi tháng trước.

Tổng thống Joe Biden nằm trong số các nhà lãnh đạo thế giới đã từ chối cung cấp máy bay phản lực cho Ukraine bất chấp chiến dịch gây sức ép kéo dài.

Biden cho biết trong một cuộc phỏng vấn của ABC News vào cuối tháng 2 rằng ông “loại trừ” việc gửi máy bay chiến đấu F-16 đến Ukraine “vào lúc này”. Tổng thống nói rằng các quan chức quân đội đã xác định không có lý do gì để cung cấp chúng.

“Không, Zelenskiy không cần F-16,” Biden nói. “Theo quân đội của chúng ta hiện nay, không có cơ sở nào hợp lý để cung cấp F-16.”

Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Biden, sau đó đã bảo vệ quan điểm của tổng thống trong một cuộc phỏng vấn với CNN, nói rằng: “Các chiến binh của Ukraine có thể chiếm lại lãnh thổ mà Nga hiện đang xâm lược” bằng các thiết bị hiện có.

“F-16 là một câu hỏi cho thời gian sau,” ông nói. “Và đó là lý do tại sao Tổng thống Biden nói rằng, hiện tại, ông ấy sẽ không tiếp tục với những điều đó... Nhiệm vụ trước mắt là tổ chức một cuộc phản công thành công để Ukraine có thể lấy lại lãnh thổ của mình.”

Rajon Menon, giám đốc Chương trình Chiến lược Lớn về Các Ưu tiên Quốc phòng, nói với Newsweek hôm thứ Bảy, “F-16 vào thời điểm này là một giấc mơ của Ukraine, vẫn chưa được thực hiện và có lẽ là không thể thực hiện được. Ngay cả khi Kyiv nhận được máy bay thì thời gian huấn luyện cũng sẽ kéo dài”.

Ông nói thêm: “Ukraine trì hoãn cuộc phản công càng lâu thì người Nga càng phải chuẩn bị các vị trí phòng thủ mà họ đã bắt đầu làm và đào sâu theo thời gian. Kết quả cuối cùng: Zelenskiy đã đúng khi không trì hoãn cuộc phản công của Ukraine”.

Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã lên Twitter hôm thứ Năm để bình luận về việc thiếu F-16 mà đất nước của ông đã nhận được.

“Các loại vũ khí mà chúng ta được cho biết là sẽ 'khiêu khích Nga leo thang' nếu được cung cấp cho Ukraine nhưng chưa bao giờ chuyện đó xảy ra: Pháo binh, hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, Phòng không, Xe tăng, Hỏa tiễn tầm xa. F-16 cũng sẽ như thế. Tặng F-16 cho Ukraine sẽ răn đe thay vì 'khiêu khích' Nga. Đã đến lúc thực hiện bước này”, ông viết trên Twitter.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng các thành viên liên minh hiện đã chuyển hơn 1,550 xe bọc thép, 230 xe tăng, cùng một lượng lớn đạn dược và các thiết bị không xác định khác tới Ukraine để hỗ trợ cho chiến dịch tấn công tiếp theo của nước này.

Phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels, ông Stoltenberg ca ngợi điều mà ông gọi là “sự hỗ trợ chưa từng có đối với Ukraine” trong 14 tháng qua. Ông nói: “Tổng cộng chúng ta đã huấn luyện và trang bị cho hơn 9 lữ đoàn thiết giáp mới của Ukraine. Điều này sẽ đặt Ukraine vào một vị thế vững chắc để tiếp tục chiếm lại lãnh thổ bị xâm lược.”

6. Tổng thống Cộng hòa Tiệp thăm người dân tản cư trong nước ở Dnipro

Tổng thống Cộng hòa Tiệp Petr Pavel hôm thứ Bảy đã đến thăm những người di tản trong nước ở thành phố Dnipro của Ukraine.

“Vì chiến tranh, nhiều người Ukraine mất nhà cửa. Khoảng 200.000 người trong số họ đã tìm được nơi ẩn náu trong Dnipro,” Pavel cho biết như trên, và nói thêm rằng đất nước của ông sẽ tập trung vào viện trợ nhân đạo và phát triển trong khu vực.

Tổng thống Tiệp gọi cuộc xâm lược Ukraine của Nga là “man rợ.”

“Tôi hy vọng sẽ không bao giờ nhìn thấy những hình ảnh như thế này nữa”

Một trong những bức ảnh từ tài khoản của tổng thống Tiệp cho thấy Pavel viết dòng chữ “Nước Nga, hãy về nhà!” trên một chiếc xe quân sự.

“Chúng tôi ở bên Ukraine. Bạn sẽ trả thù cho những gì đã ngã xuống, bạn sẽ lấy lại tự do của mình. Người Nga, Hãy Về Nhà!” ông viết.

Pavel và Tổng thống Slovakia Zuzana Čaputová đã đến thăm Ukraine vào hôm thứ Sáu trong chuyến thăm nước ngoài chung đầu tiên của họ.

Pavel đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Cộng hòa Tiệp vào tháng 1 và nhậm chức vào tháng 3 năm nay, sau một chiến dịch vận động ủng hộ mạnh mẽ NATO và Liên minh Âu Châu cũng như ủng hộ viện trợ cho Ukraine.

Từng là chỉ huy quân đội, Pavel trở thành chủ tịch ủy ban quân sự của NATO trong 3 năm trước khi nghỉ hưu vào năm 2018.

7. Hoạt động tìm kiếm và cấp cứu kết thúc trong vụ tấn công chung cư Uman khiến 23 người thiệt mạng, 2 người vẫn mất tích

Hoạt động tìm kiếm và cấp cứu tại thành phố Uman của Ukraine đã kết thúc, sau vụ tấn công bằng hỏa tiễn chết người hôm thứ Sáu nhằm vào một tòa nhà chung cư, theo các dịch vụ khẩn cấp khu vực và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko.

Klymenko cho biết cuộc tấn công đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng - trong đó có 6 trẻ em - và tất cả họ đều đã được xác định danh tính.

Ba cậu bé — bao gồm một đứa trẻ một tuổi rưỡi, hai thiếu niên 16 và 17 tuổi — và ba bé gái — 8, 11 và 14 tuổi — đã thiệt mạng, ông nói.

Hai phụ nữ vẫn mất tích, Klymenko nói. Vasyl Kozynenko, phó cảnh sát trưởng của Uman, nói với CNN rằng họ có lẽ đã chết.

Vụ tấn công được cho là vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào dân thường Ukraine trong nhiều tháng.

Theo Klymenko, một cuộc giải cứu đầy thách thức: 17 người đã được kéo ra khỏi đống đổ nát, với 9 người bị thương.

“Tôi biết ơn lực lượng cấp cứu, cảnh sát, nhân viên tiện ích và hàng chục cư dân Uman đã tham gia tháo dỡ tòa nhà bị sập. Công việc diễn ra rất nhanh vì ai cũng vội. Chúng ta đã hy vọng tìm thấy ai đó còn sống dưới đống đổ nát cho đến phút cuối cùng”, Klymenko cho biết như trên.

Theo Yulia Norovkova, phát ngôn viên của các dịch vụ khẩn cấp của khu vực, tòa nhà tiếp tục sụp đổ trong chiến dịch cấp cứu và các phần của nó không thể tiếp cận được. Khoảng 150 viên chức đã tham gia vào các nỗ lực giải cứu.

“Hơn 100 người đã nhận được sự trợ giúp tâm lý,” Norovkova nói thêm.

8. Thứ trưởng Quốc phòng Nga đang bị trừng phạt nhưng tình nhân của ông ta vẫn sống cuộc sống thượng lưu ở Âu Châu

Svetlana Maniovich là một phụ nữ có những sở thích đắt tiền. Cô ta mời thợ kim hoàn ở Paris đến tận nhà để làm nữ trang theo ý muốn, quần áo thời trang cao cấp và kỳ nghỉ trên du thuyền trên Địa Trung Hải.

Lối sống xa hoa không có gì lạ đối với những người trong giới thượng lưu Nga của cô ấy và sự chi tiêu xa hoa của cô ấy đã được thể hiện trên mạng xã hội và các trang xã hội của Nga. Nhưng cô ấy không phải là người thượng lưu vô danh tiểu tốt của Mạc Tư Khoa.

Tình nhân của cô ta, Timur Ivanov, là kiến trúc sư cấp cao trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga - một người đàn ông, trên giấy tờ, được cho là có thu nhập chính thức khoảng 175.000 đô la mỗi năm. Ông cũng là đối tượng bị Liên minh Âu Châu và Mỹ trừng phạt vì cuộc chiến ở Ukraine.

Maniovich là đối tượng của một cuộc điều tra mở rộng của Tổ chức chống tham nhũng, gọi tắt là ACF, một nhóm điều tra được thành lập bởi nhà lãnh đạo phe đối lập người Nga đang bị bỏ tù Alexey Navalny.

ACF cáo buộc rằng chính Ivanov và những khoản lợi bất chính từ vị trí chính phủ của anh ta, đã tài trợ cho lối sống của Maniovich.

9. Tòa án Nga phạt tiền một nữ luật sư chống lại cuộc xâm lược của Putin, mặc dù cô ấy khăng khăng muốn bị cầm tù

Một tòa án ở Nga đã kết án một phụ nữ qua các bài đăng trên mạng xã hội lên án chiến tranh ở Ukraine và phạt cô ta một khoản tiền phạt nặng mặc dù cô ta đã yêu cầu được ở tù.

Marina Novikova, một luật sư 65 tuổi, bị kết tội “lan truyền thông tin sai lệch” về quân đội Nga, hành vi này bị coi là tội hình sự sau khi Vladimir Putin đưa quân vào Ukraine.

Theo Sky News, các bài đăng của Novikova trên ứng dụng nhắn tin Telegram lên án cuộc xâm lược và chỉ trích chính phủ Nga.

Các công tố viên đã yêu cầu mức án 3 năm tù giam và Novikova đã cầu xin tòa án cho cô vào tù thay vì bị phạt ít nhất 700,000 rúp hay 8,700 Mỹ Kim.

Nhưng thay vào đó, tòa án ở Seversk đã đưa ra mức phạt một triệu rúp hay 12,430 Mỹ Kim, nhóm hỗ trợ pháp lý và nhân quyền Nga OVD-Info dẫn lời chồng cô, Alexandr Gavrik, cho biết như trên.

10. Một tòa án ở Mạc Tư Khoa đã phạt một thợ làm bánh người Nga vì đã trang trí những chiếc bánh của cô bằng những khẩu hiệu ủng hộ Ukraine và hòa bình

Kể từ khi Putin xua quân xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, chính quyền Nga đã cấm mọi chỉ trích công khai về cuộc tấn công.

Hôm thứ Sáu, tòa án quận Izmailovo ở Mạc Tư Khoa đã ra lệnh cho người thợ làm bánh Anastasia Chernysheva nộp phạt 35,000 rúp hay 435 Mỹ Kim vì tội “làm mất uy tín” của quân đội Nga, một đại diện tòa án nói với hãng tin.

Chernysheva, người điều hành một doanh nghiệp làm bánh, đã đăng ảnh những chiếc bánh đầy màu sắc mang khẩu hiệu phản đối xung đột vũ trang trên Instagram, nơi cô được hơn 25,000 người theo dõi.

Cô đã bị giam giữ một thời gian ngắn vào hôm thứ Năm sau khi một cơ quan truyền thông cực kỳ diều hâu của Nga thu hút sự chú ý đến công việc của cô vào tháng Giêng.

Những chiếc bánh khác, được trang trí bằng trái tim và hoa, là những biểu tượng văn hóa đại chúng của Ukraine hoặc viết những khẩu hiệu mang tính chất hòa bình như “Tình yêu sẽ chiến thắng” hoặc “Chúng tôi yêu mến các bạn!”.

11. Nga cho biết họ sẽ gửi công hàm ngoại giao chính thức phản đối điều mà họ gọi là việc chính quyền Ba Lan chiếm giữ bất hợp pháp trường đại sứ quán của họ ở Warsaw.

Đại sứ Mạc Tư Khoa tại Ba Lan, Sergei Andreyev, nói với các hãng thông tấn nhà nước Nga hôm thứ Bảy rằng hành động này là bất hợp pháp, nhưng Ba Lan cho biết họ có quyền lấy lại tòa nhà.

Andreyev nói với hãng thông tấn TASS rằng: “Hôm nay, chính quyền Ba Lan quyết định thực hiện hành động mạnh mẽ, mặc dù thực tế đây là tòa nhà ngoại giao, tòa nhà trường học.

Đây là hành động bất hợp pháp và vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Tất nhiên chúng tôi sẽ nộp đơn phản đối.”

Kênh tin tức nhà nước TVP Info của Ba Lan đưa tin rằng cảnh sát đã có mặt bên ngoài trường học trên đường Kieleckiej ở Warsaw vào sáng thứ Bảy.

Mối quan hệ vốn đã căng thẳng của hai nước càng trở nên xấu đi sau cuộc chiến ở Ukraine với việc Warsaw giúp vũ trang cho Kyiv.

12. Bản tin tình báo của Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Vương Quốc Anh

Một trong những yếu điểm của quân Nga tham chiến tại Ukraine là tình trạng vô kỷ luật từ chống lệnh hành quân, bỏ chạy giữa các cuộc giao tranh đến việc cướp bóc, cưỡng hiếp thường dân vô tội. Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Vương Quốc Anh cho biết như sau về cách thức các chỉ huy Nga đối xử với các binh lính vi phạm kỷ luật. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Phượng.

Trong những tháng gần đây, các chỉ huy Nga có thể đã bắt đầu trừng phạt những kẻ vi phạm kỷ luật bằng cách giam giữ những binh sĩ vi phạm trong những 'Zindans', đó là những phòng giam dã chiến bao gồm các lỗ trên mặt đất được che bằng lưới kim loại.

Nhiều báo cáo gần đây từ các binh sĩ Nga đưa ra những lời kể tương tự về việc bị đưa vào Zindans vì những tội nhẹ bao gồm say rượu và cố gắng chấm dứt hợp đồng của họ.

Trong những tháng đầu của cuộc chiến, nhiều chỉ huy Nga đã tương đối nhẹ tay trong việc thi hành kỷ luật, cho phép những người từ chối chiến đấu lặng lẽ trở về nhà.

Kể từ mùa thu năm 2022, đã có nhiều sáng kiến ngày càng hà khắc hơn nhằm cải thiện kỷ luật trong lực lượng, đặc biệt là kể từ khi Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov nắm quyền chỉ huy chiến dịch vào Tháng Giêng vừa qua.
 
Vatican chuẩn bị tài liệu cho các cặp ly dị, tái hôn. Diễn từ của ĐTC với giới trẻ Hungary
VietCatholic Media
16:59 30/04/2023


1. Cần 30.000 người thiện nguyện cho Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisbon

Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Bồ Đào Nha cho biết đang cần thêm nhiều người thiện nguyện cho công trình to lớn này.

Hãng tin “Ecclesia” của Công Giáo Bồ Đào Nha đưa tin, theo Ban tổ chức, đã có 20.000 người tại nước này ghi danh sơ khởi để phụ giúp các sinh hoạt của Ngày Quốc tế Giới trẻ, nhưng vì những lý do khác nhau, nhiều ứng viên không hoàn tất được tiến trình ghi danh. Vì thế, Ban tổ chức tiếp tục chiến dịch cổ võ để thu hút nhiều người thiện nguyện nhằm đạt tới con số 30.000 người cần thiết.

Đức Cha Américo Aguiar, Trưởng ban tổ chức, nói với báo Sapo24 ở Bồ Đào Nha rằng: “Chúng ta cần thêm nhiều người thiện nguyện, nhưng không phải ai cũng có thể ngưng cuộc sống nghề nghiệp hoặc học hành của họ để dấn thân trong công việc của Ngày Quốc tế Giới trẻ. Tại nhiều nước khác, những người trẻ tạm ngưng việc học hoặc công việc làm để tham gia một công tác bác ái là điều bình thường, nhưng tại Bồ Đào Nha này, đó chưa phải là điều thuộc văn hóa của chúng ta”.

Đức Cha Aguiar giải thích rằng: “Chúng ta cần những người từ 18 đến 60 tuổi, có tinh thần trách nhiệm, phục vụ và khả năng làm việc trong êkíp và với sự tự lập, có thể hỗ trợ các tín hữu tham gia các sinh hoạt của Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisbon”.

Chúa nhật, ngày 23 tháng Tư vừa qua, lúc 8 giờ 23 phút tối, tất cả hơn 900 giáo xứ ở Bồ Đào Nha đã gióng chuông để đánh dấu: còn đúng 100 ngày nữa là đến Ngày Quốc tế Giới trẻ! Nhiều đền đài lịch sử ở Bồ cũng được chiếu đèn trên mặt tường, với màu cờ Bồ Đào Nha và huy hiệu của Ngày Quốc tế Giới trẻ.

Mặt khác, hôm thứ Bảy, ngày 22 tháng Tư trước đó, Thị trưởng thành Lisbon, ông Carlos Moedas, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Trong dịp này, ngài nói với ông rằng: “Tôi vui mừng trở lại Lisbon và Bồ Đào Nha. Tôi hài lòng vì những gì anh chị em đang làm. Và tôi cũng xin lỗi vì sáng kiến tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisbon có thể gây xáo trộn cho đời sống của anh chị em. Tôi cầu chúc anh chị em những gì tốt đẹp nhất và xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Cám ơn vì những gì anh chị em đang làm”.

Theo Ban tổ chức, ngoài số người hơn nửa triệu đã ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ Lisbon, số người đến Bồ Đào Nha trong tuần lễ đầu tiên của biến cố này có thể lên tới hơn một triệu người.

2. Thánh Kinga của Ba Lan: Vị thánh bảo trợ của Ba Lan

Từ ngày 28 đến 30 tháng 4, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thực hiện chuyến tông du đến Hung Gia Lợi. Tờ Aleteia, nghĩa là Chân Lý Tỏ Tường, có bài viết nhan đề “The great saints who built Hungary : Meet a ‘holy dynasty’ of martyrs, kings, princesses, and bishops -- Hungary's great national saints,” nghĩa là “Các vị thánh vĩ đại đã xây dựng Hung Gia Lợi: Gặp gỡ một ‘vương triều thánh thiện’ gồm các vị tử đạo, các vị vua, các công chúa và giám mục -- những vị thánh quốc gia vĩ đại của Hung Gia Lợi.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ phần thứ sáu nói về Thánh Elizabeth của Hung Gia Lợi qua phần trình bày của Túy Vân.

Còn được gọi là Cunegunda, Kinga là em gái của Thánh Margaret của Hung Gia Lợi. Trái với ý muốn của mình, cô đã kết hôn với Vua Boleslas V của Ba Lan. Giống như Margaret, cô ấy mơ ước được gia nhập một dòng tu. Chồng cô đã chấp nhận ý muốn của cô và quyết định sống một cuộc sống khó nghèo và khiết tịnh với cô. Rất được người dân Ba Lan yêu mến, cô đã bán tất cả những gì mình sở hữu sau cái chết của chồng và gia nhập tu viện Thánh Clara Khó Nghèo mà cô đã thành lập ở Stary Sacz. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong thánh cho cô vào năm 1999.

Thánh Stêphanô Pongracz vị tử đạo thành Košice

Sinh ra vào cuối thế kỷ 16 tại Rumani trong một gia đình người Hung Gia Lợi, Stêphanô Pongracz gia nhập Dòng Tên và được đào tạo tại Praha, Ljubljana và sau đó là Áo, nơi ngài được thụ phong linh mục. Được gửi đến giảng dạy gần Košice, thuộc Slovakia ngày nay, ngài bị bắt cùng với hai người bạn đồng hành khác – là tu sĩ Dòng Tên Melchior Grodziecki và một linh mục người Croatia, Cha Marko Krizin - bởi quân đội Tin Lành Calvin của Bethlen, hoàng tử của Transylvania. Bị buộc phải nhịn ăn trong vài ngày, sau đó họ bị tra tấn dã man và tất cả đều chết vì vết thương. Điều này đã gây ra đau buồn sâu sắc trong dân chúng, vì họ đánh giá cao ba linh mục, và Hoàng tử Bethlen buộc phải chôn cất họ một cách đàng hoàng. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong thánh cho các ngài ở Košice vào năm 1995.

3. Đức Hồng Y Farrell nói: Vatican chuẩn bị văn bản cho các cặp vợ chồng ly dị và tái hôn

Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Vatican đang chuẩn bị một tài liệu đề cập đến các cặp vợ chồng ly dị và tái hôn theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô, theo lời bộ trưởng thánh bộ, là Đức Hồng Y Kevin Farrell.

Đức Hồng Y Farrell đã đề cập đến tài liệu đang được tiến hành trong một bài phát biểu bằng tiếng Ý vào ngày 22 tháng 4, khai mạc một cuộc họp của thánh bộ, nhằm thúc đẩy việc chăm sóc mục vụ gia đình và sứ mệnh của giáo dân. Ngài đã nói về tầm quan trọng của việc cung cấp sự giúp đỡ và hướng dẫn cho “những người đang trải qua đủ loại khủng hoảng trong hôn nhân.”

“Về mặt này, bộ cũng đang làm việc để chuẩn bị một văn bản sẽ đặc biệt quan tâm – như Ngài mong muốn, thưa Đức Thánh Cha – đến những người đàn ông và phụ nữ, sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, sẽ sống trong những cuộc hôn nhân mới,” Đức Hồng Y Farrell nói.

Ngài không cho biết khi nào tài liệu sẽ được phát hành.

Giáo hội dạy rằng những người Công Giáo đã ly hôn và tái hôn mà không bị hủy hôn thì không được rước lễ, một giáo huấn đã được Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị tái khẳng định trong tông huấn Familiaris Consortio năm 2005. Trong triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng có thể tùy từng trường hợp mà những người Công Giáo ly dị và tái hôn có thể đến với Bí tích Thánh Thể, kể cả những trường hợp mà vợ chồng thực hành tiết dục trong hôn nhân của họ.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trả lời câu hỏi về việc liệu những người Công Giáo đã ly dị và tái hôn có thể lãnh nhận Bí tích Thánh Thể hay không bằng cách nói: “Chúng ta không thể giản lược tình trạng con người thành một tình trạng bắt buộc”. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên nên xem xét điều mà vị tiền nhiệm của ngài là Đức Bênêđictô XVI đã nói về chủ đề tiêu hôn, khẳng định rằng “phần lớn các cuộc hôn nhân trong nhà thờ là vô hiệu vì thiếu đức tin”.

“Và hãy nghĩ về điều này: Đôi khi một người đi dự đám cưới và có vẻ như đó là một buổi tiếp đón xã giao chứ không phải một bí tích,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Khi những người trẻ tuổi nói 'mãi mãi', ai biết được ý của họ đối với từ 'mãi mãi.'“


Source:Catholic News Agency