Ngày 07-01-2024
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 08/01: Phép Rửa bằng Thánh Thần – Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa – Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB
Giáo Hội Năm Châu
02:45 07/01/2024

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô,

Khi ấy, ông Gio-an rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.”

Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. Lại có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

Đó là lời Chúa
 
Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa - Nghĩ về phép Rửa tội của chúng ta
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
06:26 07/01/2024

LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA – NGHĨ VỀ PHÉP RỬA TỘI CỦA CHÚNG TA
SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA
(Mc 1, 6b-11)

Lễ Giáng Sinh mang lại cho chúng ta niềm vui và ơn thánh với sự tràn đầy trong Lễ Chúa Giêsu Kitô chịu Phép Rửa.

Tin Mừng thánh Marcô thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu chịu Phép Rửa (Mc 1, 6b-11), chứng tỏ con đường sống khiêm nhường và hạ mình của Chúa Giêsu Con Thiên Chúa.

Khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã tới sông Giođan để lãnh nhận Phép Rửa thống hối và hoán cải từ Gioan. Thánh Marcô thuật lại : " Chúa Giê-su từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan " (Mc 1,9). Với con mắt thường tình, xem ra điều này có vẻ trái ngược. Bởi Chúa Giêsu là Đấng vô tội đâu cần tới sự thống hối và trở lại sao. Người lại còn hoà mình vào hàng ngũ các tội nhân để được lãnh nhận Phép Rửa; Người là Đấng đến để tha thứ nay cần tới ơn tha thứ và cầu xin Thiên Chúa ơn hoán cải, để có thể trở về với Thiên Chúa bằng tất cả con tim, hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Chúa Giêsu làm thế là Người muốn đặt mình về phía các tội nhân, liên đới với họ, với nỗi cực nhọc của chúng ta trong việc trở về, loại bỏ các điều ích kỷ, trong việc tách mình ra khỏi tội lỗi của chúng ta.

“Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán : “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha” (Mc 1,10-11).

Hỏi : Điều gì đã xẩy ra vào lúc Chúa Giêsu xin chịu Phép Rửa bởi Ông Gioan?

Thưa : Trước hành động của tình yêu khiêm nhường này từ phía Con của Thiên Chúa, "trời mở ra" và hiện ra cách hữu hình Chúa Thánh Thần dưới hình chim bồ câu, trong khi một tiếng nói từ trên cao diễn tả sự hài lòng của Chúa Cha, nhận Con Một của Mình, Đấng Được Yêu Thương : “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha” (Mc 1,11). Đây là sự mặc khải nhãn tiền về Thiên Chúa Ba Ngôi, và Thiên tính của Chúa Giêsu, Người là Đấng Messia, Người được Thiên Chúa đã sai đến như lời đã hứa để giải thoát và cứu chuộc dân Người. Bước lên khỏi nước là Chúa Giêsu nâng chúng ta lên và dẫn chúng ta tới mức độ thật cao bên ngai Thiên Chúa Cha.

Ngày chúng ta chịu Phép Rửa Tội, được dìm mình vào trong nước là chúng ta được dìm vào trong Mầu Nhiệm của quyền năng của Chúa, trong mầu nhiệm của sự chết của Người, là nguồn sự sống, để tham dự vào sự sống lại của Người và tái sinh vào trong đời sống mới.

Với Bí Tích Thánh Thể và Thêm Sức, Bí Tích Rửa Tội tạo thành các Bí Tích gọi là "Khai Tâm Kitô Giáo", tạo thành một biến cố Bí Tích lớn duy nhất, cho chúng ta được trở nên giống Thiên Chúa và biến chúng ta thành một dấu chỉ sống động của sự hiện diện và tình yêu Chúa.

Trong việc làm phép nước của giếng rửa tội, Hội Thánh cầu xin cho nước này có thể trở nên nguồn mạch của sự sống mới trong Đức Kitô và việc thanh tẩy tội lỗi qua sự tuôn đổ Thánh Thần. Như sự sống được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, thì ân sủng cũng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, qua việc tái sinh ở giếng Rửa Tội, và với ân sủng này, dân Kitô lữ hành trong thời gian, như một dòng sông tưới gội trái đất và truyền lan phúc lành của Thiên Chúa khắp thế gian. Sau đó chúng ta từ bỏ Satan và tất cả công việc của nó, và tuyên xưng đức tin của Hội Thánh vào Thiên Chúa Ba Ngôi.

Khi ta nói ‘không’ với các đề nghị của ma quỷ là kẻ chia rẽ, ta có thể thưa ‘có’ với Thiên Chúa, Đấng mời gọi ta nên đồng hình đồng dạng với Ngài trong tư tưởng và hành động. Nếu cha mẹ chúng ta đã ban cho chúng ta sự sống trần thế, thì Hội Thánh lại tái sinh chúng ta vào sự sống đời đời trong Bí Tích Rửa Tội.

Qua việc đổ nước và khẩn cầu Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta được “dìm” vào mầu nhiệm cái chết của Đức Kitô và sống lại trong đời sống mới. Vì vậy, được tái sinh, chúng ta trở nên một thụ tạo mới, đi từ sự hư hỏng của tội lỗi qua sự sống đời đời. Trong Đức Kitô, và nhờ sự tuôn đổ Thánh Thần, chúng ta trở thành dưỡng tử của Chúa Cha, với Hội Thánh là mẹ thiêng liêng của mình. Mối liên hệ này là một mối liên hệ dứt khoát và in trên linh hồn một ấn tín không thể xóa bỏ được. Từ nay trở đi, là chi thể của thân thể Đức Kitô, chúng ta cam kết xa lánh tội lỗi và làm cho cuộc đời mình càng ngày càng nên đồng hình đồng dạng với Người hơn bao giờ hết.

Sau việc tái sinh của mình trong nước rửa tội, chúng ta được xức bằng Dầu Thánh như dấu chỉ của việc chia sẻ vai trò như Tư Tế, Ngôn Sứ và Vương Giả của Đức Kitô. Như phần tử của dân tư tế, chúng ta được mời gọi dâng hiến cuộc sống hàng ngày của mình như một hy lễ đẹp lòng Ngài. Như dân vương giả và ngôn sứ, chúng ta được mời gọi công bố vương quyền của Đức Kitô bằng việc làm chứng cho đức tin và đức ái của mình, và cam kết theo gương Người trong việc yêu thương phục vụ anh chị em mình.

Vậy, Phép Rửa của Chúa Giêsu và Phép Rửa Tội của chúng ta có liên kết chặt chẽ với nhau. Phụng Vụ của ngày lễ này đã hát lên như sau: “Đức Kitô chịu phép rửa, cả trần gian được thánh hoá, chúng ta được tha thứ tội lỗi, được thanh tẩy nhờ nước và Thánh Thần” (Tiền xướng của Kinh Bênêdictus, của Giờ Kinh Sáng).
 
Con rất yêu dấu
Lm. Minh Anh
14:26 07/01/2024

CON RẤT YÊU DẤU
“Con là Con rất yêu dấu của Cha!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Chúa Giêsu là ai? Bạn và tôi là ai? Trả lời hai câu hỏi đó, chúng ta hiểu được ý nghĩa của lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa hôm nay. Ngài là ‘Con rất yêu dấu’ của Chúa Cha; bạn và tôi, chúng ta là ‘con rất yêu dấu’ của Chúa Cha.

Một câu hỏi khác đơn giản nhưng thú vị hơn, tại sao Chúa Giêsu chịu phép rửa? Ngài vô tội, sao Ngài làm thế? Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa là cơ hội để Chúa Cha tỏ cho nhân loại biết ‘chính danh’ của Con Một Ngài. Qua đó, Chúa Cha xác nhận Chúa Giêsu là “Con rất yêu dấu” với sự chứng thực của Thánh Thần. Vì thế, phép rửa của Chúa Giêsu một phần, là lời tuyên bố công khai của Chúa Cha về Chúa Con là ‘Con Thiên Chúa, một Ngôi Vị thần linh, nên một với Cha và Thánh Thần’. Lời chứng công khai này là một ‘sự hiển linh’, một mặc khải về thần tính đích thực của Chúa Giêsu vậy!

Thứ đến, qua phép rửa, sự khiêm nhường đáng kinh ngạc của Chúa Giêsu cho phép Ngài trở nên đồng nhất với tội nhân; hạ mình ngang hàng tội nhân để liên kết với tội nhân. Ngài chấp nhận đi vào chốn bùn lầy của con người để có thể cứu con người. Bằng cách dìm mình trong nước, tượng trưng sự chết; Ngài chiến thắng bước lên hầu cho phép chúng ta cùng Ngài sống lại một đời sống mới. Như vậy, Ngài đã thánh hoá nước, ‘rửa cho nước’, để bản thân nước từ đó, có sự hiện diện thiêng liêng của Ngài hầu thông truyền sự sống mới cho tất cả những ai được rửa nhân danh Ba Ngôi. Nhờ đó nhân loại tội lỗi được thông phần thực sự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa.

Cuối cùng, phép rửa của Chúa Giêsu là một mặc khải về ‘con người mới’ mà trong Ngài, chúng ta trở nên ‘con rất yêu dấu’ của Cha, một con người mà chúng ta phải trở thành.

Một thiên nga lạc mẹ sống giữa đàn sếu; suốt ngày, nó cùng đàn sếu bắt ốc giữa đầm. Sau bao năm tìm con, ngày kia, thiên nga cha phát hiện con, nó quyết định cứu con. Bao lần tiếp cận, nó vẫn thất bại vì mỗi lần thấy nó, đàn sếu vụt bay. Nó quyết định tắm mình dưới bùn để có bộ lông xám như sếu; nó dò dẫm, lân la nhiều ngày. Cho đến một chiều kia, thoắt một cái, nó quắp ‘sếu nhỏ’ bay đi. Nó đem ‘sếu con’ đến một dòng suối, tự tắm mình trong nước. Hiện nguyên hình xinh đẹp, nó tắm cả ‘sếu con’ và nói, “Con là thiên nga; hãy xem, con xinh đẹp như cha”. ‘Sếu con’ mếu máo, “Con sẽ ăn gì, có ốc không?”. Nó đáp, “Con rất yêu dấu’, trong đền vua, con có tất cả… không phải là ốc!”.

Anh Chị em,

“Con là Con rất yêu dấu!”. Để cứu chúng ta, Con Thiên Chúa cũng nên lem luốc như chú thiên nga kia. Chúng ta được Mẹ Giáo Hội quắp vào dòng nước Giêsu; nơi đó, mỗi người được tẩy sạch những tanh tưởi của ao đầm, được chỉ cho thấy sự xinh đẹp, được phục hồi phẩm giá lấm lem vì nguyên tội và được ban Thánh Thần. Chúa Giêsu đã lội xuống dòng nước, để từ nay con người không còn ‘lạc mẹ giữa bầy sếu’, nhưng được vào đền Vua, với lời gọi ngọt ngào của Chúa Cha, “Con là con rất yêu dấu!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con tiếc nuối ‘món ốc’ tanh tưởi của đầm lầy. Bởi lẽ, con không phải là ‘sếu’, nhưng là ‘những thiên nga’ xinh đẹp, ‘con rất yêu dấu’ của Cha!”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Ngày 09/01: Chúa Giêsu chính là niềm hy vọng của con người – Lm. Giuse Lăng Kinh Luân, CS
Giáo Hội Năm Châu
22:13 07/01/2024


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô,

Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy: Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người nà!” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Đó là lời Chúa
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt ở Cộng Hòa Dân Chủ Congo và kêu gọi thả con tin ở Colombia
Thanh Quảng sdb
16:51 07/01/2024
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt ở Cộng Hòa Dân Chủ Congo (DRC) và kêu gọi thả con tin ở Colombia

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi thả những người đã bị bắt ở Colombia. Ngài cũng bày tỏ sự gần gũi của mình với người dân nước Cộng hòa Congo đang bị lũ lụt càn quyét nghiêm trọng.

(Tin Vatican - Francesca Merlo)

Phát biểu trước đám đông tại Quảng trường Thánh Phêrô khi kết thúc giờ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện “cho sự giải thoát vô điều kiện của tất cả những người hiện đang bị bắt cóc ở Colombia”.

Với nghĩa cử chỉ này, Đức Thánh Cha nói, Đây là một nghĩa vụ trước Thiên Chúa, nó giúp thúc đẩy bầu không khí hòa giải và hòa bình trong nước.

Sau đó, Đức Thánh Cha cầu xin hòa bình, đặc biệt cho cuộc chiến ở “Ukraine, Israel, Palestine” và các cuộc xung đột khác đang hoành hành trên thế giới được mau chấm dứt.

Cộng hòa Dân chủ Congo

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự gần gũi với người dân nước Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi 300 người đã thiệt mạng sau những trận mưa lớn gây lũ lụt tàn khốc. Số liệu chính thức cho thấy hơn 43,750 ngôi nhà bị sập vì lũ, đang khi cả nước đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ vì nguy cơ dịch bệnh gia tăng vì thiếu các phương tiện vệ sinh và nước sạch.

Giáng sinh cho các Giáo hội Đông phương

Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng chúc các thành viên của các Giáo hội Đông phương theo lịch Julian một lễ “Giáng sinh Thánh trong tinh thần huynh đệ vui tươi”.
 
Tuyên ngôn Fiducia Supplicans 2.0
J.B. Đặng Minh An dịch
17:09 07/01/2024


Linh mục Raymond J. de Souza, là chủ bút tập san Công Giáo Convivium của Canada. Trên tờ National Catholic Register, ngài có bài viết nhan đề “‘Fiducia Supplicans’ 2.0”. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Khi Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández làm tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin vào tháng 7, ngài đã thực hiện một bước bất thường là viết một lá thư kèm theo việc bổ nhiệm.

“Những gì tôi mong đợi ở Đức Hồng Y chắc chắn là một điều gì đó rất khác biệt,” Đức Thánh Cha viết.

Đức Thánh Cha có tất cả những điều đó, và sau đó một số khác nữa.

Chưa có vị tổng trưởng nào từng hành xử giống như Hồng Y Fernández hiện nay, với những cố gắng điên cuồng ngăn chặn những rạn nứt do Fiducia Supplicans mở ra.

Vào ngày 18 tháng 12, Fiducia Supplicans đã được Bộ Giáo Lý Đức Tin phát hành. Tài liệu tuyên bố rằng “những gì đã được nói trong Tuyên ngôn này liên quan đến phước lành của các cặp đồng giới là đủ” và do đó “không nên mong đợi thêm câu trả lời nào về những cách có thể để điều chỉnh các chi tiết hoặc tính thực tiễn liên quan đến các phước lành thuộc loại này”.

Sau đó, vị tổng trưởng bắt đầu một loạt các cuộc phỏng vấn đưa ra lời bình luận về công việc của chính mình. Điều đó dường như không có tác dụng gì, vì các giám mục trên khắp thế giới đều bày tỏ sự thất vọng tột độ.

Vì vậy, vào ngày 4 Tháng Giêng, Đức Hồng Y Fernández đã ban hành một loại Fiducia Supplicans 2.0, dưới dạng một “thông cáo báo chí” dài về tuyên bố này. Thông báo “không phản hồi thêm” này dài gần bằng một nửa tài liệu gốc.

Tình trạng của Fiducia Supplicans là một “Tuyên ngôn” của DDF, được ban hành với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng, do đó biến nó trở thành một phần của huấn quyền thông thường của Đức Giáo Hoàng. Vào năm 2021, một tài liệu khác của Bộ Giáo Lý Đức Tin, được coi là một bản phản hồi, cũng được ban hành với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng. Thật hữu ích, khi so sánh rằng cả 2 tài liệu đều đề cập đến cùng một chủ đề, cụ thể là các phước lành cho các cặp đồng giới. Nhưng thật vô ích cho thời điểm hiện tại, tài liệu năm 2021 dạy điều hoàn toàn ngược lại, thẳng thừng cấm những gì Fiducia Supplicans cho phép. Vì vậy, mặc dù đã được hứa hẹn “không có phản hồi gì thêm”, nhưng Fiducia Supplicans luôn được yêu cầu trình bày chi tiết hơn. Khi đã có sự mâu thuẫn nơi cùng một vị Giáo hoàng, về cùng một chủ đề, ở cùng một cấp thẩm quyền huấn quyền, thì cần phải nói thêm điều gì đó. Do đó có “thông cáo báo chí” từ tổng trưởng.

Thông cáo báo chí hoàn toàn không phải là một tài liệu huấn quyền. Đó không phải là một Tuyên ngôn, cũng không phải là một phản hồi, thậm chí không phải là một cuộc họp báo của giáo hoàng trên máy bay. Nó không có thẩm quyền gì cả. Mặc dù chắc chắn được quan tâm đối với tâm trí của tổng trưởng, nhưng nó không thể chính thức làm rõ giáo huấn của Fiducia Supplicans; nó không thể giải quyết được những mâu thuẫn và nhầm lẫn. Chỉ có một tài liệu Bộ Giáo Lý Đức Tin khác mới có thể làm được điều đó, bản thân tài liệu này sẽ được đặt cùng với Fiducia Supplicans (2023) và bản phản hồi (2021).

Đó có phải là nơi Đức Hồng Y Fernández hướng tới trong nhiệm vụ trở nên “rất khác biệt” không?

Đường lối tối giản

Trong Fiducia Supplicans, Đức Hồng Y Fernández đã nói rõ nhiệm vụ của mình là “thúc đẩy việc tiếp nhận giáo huấn của Đức Thánh Cha”. Do đó, khi phục vụ Pontifex Maximus hay Đức Giáo Hoàng Tối Cao, vị tổng trưởng thực hiện một đường lối khá tối giản, tuyên bố rằng Fiducia Supplicans không phải là “dị giáo, trái với Truyền thống của Giáo hội hoặc báng bổ”.

Điều đáng ngạc nhiên là vị tổng trưởng cho rằng cần phải đưa ra một thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng Bộ Giáo Lý Đức Tin không dạy tà giáo hay khuyến khích sự báng bổ. Trong hơn 23 năm làm tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger chưa bao giờ phải tuyên bố như thế. Chỉ cách đây vài tháng, người ta vẫn luôn luôn nghĩ rằng Bộ Giáo lý Đức tin không hề lạc giáo hay báng bổ.

Trong bối cảnh nhiều giám mục đang đặt câu hỏi về điều đó, chúng ta đang đảo ngược trật tự trước đây của mọi thứ. Trước đây, Bộ Giáo Lý Đức Tin sẽ làm sáng tỏ việc giảng dạy chính thống và sau đó những người khác sẽ bảo vệ quan điểm chính thống của họ. Bây giờ, Bộ tự tuyên bố, và khi các giám mục địa phương phản đối, vị tổng trưởng phải đi bảo vệ tính chính thống của mình. Đây thực sự “chắc chắn là một điều gì đó rất khác biệt”.

Điểm rõ ràng của thông cáo báo chí là Bộ Giáo lý Đức tin, nhận ra rằng mình có một trường hợp rất yếu, đang đưa ra một lối thoát cho tình trạng hỗn loạn do chính mình gây ra. Tổng trưởng đang yêu cầu càng ít càng tốt. Miễn là các giám mục không cáo buộc Bộ Giáo Lý Đức Tin (và Đức Thánh Cha) về sai sót giáo lý, thì, trong một kiệt tác về biệt ngữ của giáo hội, “sự thận trọng và chú ý đến bối cảnh giáo hội và văn hóa địa phương có thể cho phép các phương pháp áp dụng khác nhau”. Hiểu nôm na là như thế nào: Hãy ngừng nói rằng Fiducia Supplicans là dị giáo và sau đó các giám mục có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, bao gồm cả việc tuyên bố tài liệu ngày 18 tháng 12 là một bức thư chết trên thực tế.

Các cặp và những kết hiệp

Đáng chú ý, thông cáo báo chí từ chối giải quyết câu hỏi chính được nêu ra trong những tuần qua: Cái gì hoặc ai đang được ban phước? Hai cá nhân, một cặp hay sự kết hợp?

Bản phúc trình năm 2021 nói rõ rằng không thể ban phước lành cho các cặp đồng tính sống trong một sự kết hợp tình dục rõ ràng, mặc dù mối quan hệ của họ sẽ bao gồm một số điều tốt đẹp bên cạnh những yếu tố tội lỗi. Toàn bộ quan điểm của Fiducia Supplicans là thay đổi điều đó, nhưng thông cáo báo chí lại tỏ ra rất ngại ngùng về điểm trọng tâm đó.

Thông cáo báo chí cho biết: “Điểm mới thực sự của Tuyên bố này… không phải là khả năng chúc phúc cho các cặp vợ chồng trong những hoàn cảnh trái luật”. Nếu đó không phải là điều mới lạ, thì phản hồi năm 2021 vẫn được giữ nguyên và Bộ Giáo Lý Đức Tin đã gây ra sự nhầm lẫn và khó chịu trên toàn cầu mà không có lý do.

Các nhà bình luận có trách nhiệm đã cố gắng từ lâu để đưa ra những phân biệt thích đáng giữa một cặp cá nhân, hai thành viên của một nhóm lớn hơn, các cặp và các kết hiệp. Có sự bất đồng rõ ràng và thực sự. Do Bộ Giáo Lý Đức Tin sử dụng các thuật ngữ này nên một định nghĩa sẽ hữu ích. Hồng Y Fernández từ chối đưa ra thông tin này trong thông cáo báo chí.

Phước lành không phải là phước lành

Ngược lại, thông cáo báo chí đưa ra một ví dụ cụ thể từ bỏ hoàn toàn động lực chính của Fiducia Supplicans. Thông cáo báo chí lưu ý rằng lời chúc phúc dành cho “những cặp không thường xuyên” chỉ nên diễn ra trong “vài giây” mà không cần bất kỳ nghi lễ nào. Thông cáo báo chí nói đến cả “cặp” và đôi khi là “hai người” mà không làm rõ sự khác biệt.

Thông cáo báo chí nói rằng vị linh mục “chỉ cầu xin Chúa ban bình an, sức khỏe và những điều tốt lành khác cho hai người đang cầu xin điều đó”. Điều đó dường như không phải là về một “sự kết hiệp” nào cả.

Nhưng ngay lập tức thông cáo báo chí cho biết thêm rằng, “đồng thời, người ta yêu cầu họ có thể sống Tin Mừng của Chúa Kitô một cách trung thành trọn vẹn và để Chúa Thánh Thần có thể giải thoát hai người này khỏi mọi thứ không phù hợp với ý muốn thiêng liêng của Ngài và khỏi tất cả mọi thứ đòi hỏi sự thanh lọc.”

Do đó, phước lành dường như dành cho “sự kết hợp”, “sự bất thường” được thừa nhận bằng lời cầu nguyện “thanh tẩy”.

Chẳng hạn, nếu một linh mục đang chuẩn bị cho một cặp vợ chồng sống chung tiến tới hôn nhân, thì việc chúc lành cho họ bằng một lời cầu nguyện khẩn cầu sự trợ giúp của Thiên Chúa đối với những nỗ lực sống khiết tịnh của họ là điều hoàn toàn thích hợp. Nhưng liệu một phước lành như vậy có thể được ban cho nếu không có ước muốn sống khiết tịnh, hoặc thậm chí thách thức các chuẩn mực đạo đức?

Với rất nhiều sự phức tạp và nhầm lẫn, Hồng Y Fernández đưa ra một ví dụ. Do đó, vị tổng trưởng sau khi đã đưa ra Tuyên ngôn trong đó loại trừ rõ ràng bất kỳ công thức nào; hiện lại đưa ra một công thức mẫu trong thông cáo báo chí của mình:

“Vì một số người đã đặt ra câu hỏi về những phước lành này có thể trông như thế nào, chúng ta hãy xem xét một ví dụ cụ thể: chúng ta hãy tưởng tượng rằng trong số đông người đang hành hương, một vài người đã ly dị, hiện đang ở trong một cuộc hôn nhân mới, nói với linh mục rằng: 'Xin ban phép lành cho chúng tôi; chúng tôi không thể tìm được việc làm, anh ấy ốm nặng, chúng tôi không có nhà và cuộc sống trở nên rất khó khăn: Xin Chúa giúp đỡ chúng tôi!'

“Trong trường hợp này, linh mục có thể đọc một lời cầu nguyện đơn giản như thế này: ‘Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến những đứa con này của Chúa, xin ban cho họ sức khỏe, công việc, hòa bình và giúp đỡ lẫn nhau. Hãy giải thoát họ khỏi mọi điều trái ngược với Tin Mừng của Chúa và cho phép họ sống theo ý muốn của Chúa. A-men.' Sau đó, kết thúc bằng dấu thánh giá trên mỗi người trong số hai người.

“Chúng ta đang nói về một điều gì đó kéo dài khoảng 10 hoặc 15 giây. Việc từ chối những loại phước lành này đối với hai người đang cầu xin có hợp lý không? Chẳng phải điều thích hợp hơn là nâng đỡ đức tin của họ, dù nhỏ hay lớn, trợ giúp họ trong những yếu đuối của họ bằng phép lành của Thiên Chúa, và hướng tới sự cởi mở hướng tới siêu việt, vốn có thể khiến họ trung thành hơn với Tin Mừng sao?”

Ở đây chúng ta thấy việc sử dụng cả “hai người” và “một cặp” để mô tả cùng một tình huống. “Cặp” hoàn toàn không yêu cầu một lời chúc phúc nào cho sự kết hợp của họ, khéo léo tránh né vấn đề mấu chốt. Họ yêu cầu sức khỏe, nhà ở và công việc. Tuy nhiên, lời cầu nguyện hàm ý một “sự hiệp nhất” bằng cách yêu cầu “giải thoát họ” khỏi điều “ngược lại với Tin Mừng”.

Đáng chú ý nhất, đó không phải là một chúc lành gì cả. Đó là lời cầu nguyện dành cho “hai người” hoặc “một cặp”, sau đó là lời chúc phúc riêng cho mỗi người. Đối với tất cả những cuộc thảo luận về cách hiểu mới về các phước lành trong Fiducia Supplicans, Hồng Y Fernández không ban phước trong lời cầu nguyện mẫu này và sau đó ban phước cho các cá nhân theo phong tục từ xa xưa.

Nếu đó là điều mà Hồng Y Fernández đã nghĩ đến từ lâu thì sẽ không cần đến Fiducia Supplicans nữa. Phản hồi năm 2021 cũng hình dung điều tương tự. Thông cáo báo chí, ít nhất là trong tuần này, là việc ngài tổng trưởng tách mình ra khỏi tài liệu của chính mình.


Source:National Catholic Register
 
Nhật Ký Trừ Tà số 272: Quỷ dữ phá phiên trừ tà
Đặng Tự Do
17:13 07/01/2024


Đức Ông Stephen Rossetti là một linh mục ở Giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #272: Demons Crash Deliverance Session”, nghĩa là “Nhật Ký Trừ Tà số 272: Quỷ dữ phá phiên trừ tà”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Trong phiên trừ tà trực tuyến vừa qua, kết nối internet của tôi bị lỗi. Tôi có kết nối internet nhanh, có dây và rất đáng tin cậy. Tôi phụ thuộc vào nó để phục vụ lượng người theo dõi quốc tế ngày càng lớn mạnh mà chúng tôi có được từ trang web và phương tiện truyền thông xã hội của mình. Khi kết nối bị ngắt, điều đó thật kỳ lạ và Nhóm biết rằng có điều gì đó không ổn.

Hàng tháng chúng tôi có một phiên giải cứu trực tuyến lớn: 15.000 người ghi danh và Chúa ban phước cho chúng tôi bằng những ân sủng mạnh mẽ. Đương nhiên, lũ quỷ không thích điều đó. Đồng thời, phù thủy đang ném những lời nguyền vào chúng tôi. Hàng tháng, thông tin liên lạc của chúng tôi bị thế giới đen tối quấy rối theo một cách nào đó.

Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi có các “Chiến binh cầu nguyện” cầu nguyện trong suốt buổi trừ atà. Ngoài ra, Nhóm của chúng tôi còn nói “Lời cầu nguyện của Umbrellino cho Công nghệ”* nhiều lần. Và một trong những nhà trừ tà của chúng tôi liên tục giải trừ những lời nguyền. Chúng tôi liên tục kêu gọi Chân phước Carlo Acutis- một nhà thiết kế web đã chứng tỏ là một đồng minh tinh thần mạnh mẽ trong việc bảo vệ công nghệ.

Nhưng vào ngày 13 tháng 11, giữa phiên, màn hình của tôi bị đơ một cách khó hiểu và sau đó kết nối internet của tôi bị hỏng. Điều đặc biệt thú vị là nó rơi xuống ngay giữa buổi cầu nguyện để xóa bỏ những lời nguyền rủa thế hệ.”** Một tai nạn chăng? Tôi nghi ngờ điều đó.

Mặc dù Giáo Hội Công Giáo chưa bao giờ lên tiếng dứt khoát về việc liệu những lời nguyền qua nhiều thế hệ có thực sự tồn tại hay không, nhưng kinh nghiệm chung của các nhà trừ quỷ là chúng có thật. Đúng là các thế hệ kế tiếp không phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của tổ tiên họ, nhưng dường như họ bị ảnh hưởng về mặt tinh thần một cách rõ ràng. Kinh nghiệm của chúng tôi cũng cho thấy việc dỡ bỏ những lời nguyền thế hệ là một trong những khoảnh khắc mạnh mẽ nhất trong các phiên trực tuyến này. Ít ai ngờ rằng Ác ma sẽ làm mọi cách có thể để ngăn chặn nó.

Mặc dù tôi không phải là người am hiểu công nghệ nhất nhưng tôi vẫn có thể kết nối lại với phiên trực tuyến sau vài phút. Nhóm rất có năng lực của chúng tôi, nhận ra điều gì đã xảy ra, đã tiếp tục buổi cầu nguyện cho đến khi tôi tham gia lại. Sau đó chúng tôi tiếp tục nơi chúng tôi đã dừng lại. Trên thực tế, tôi đã nhân đôi lời cầu nguyện để xóa bỏ những lời nguyền rủa của thế hệ ngay từ đầu và thậm chí còn nhấn mạnh vào nó. Khi ma quỷ không thích điều gì đó, chúng ta sẽ phải làm nhiều hơn!

Sự việc này mang tính giáo dục. Theo suy nghĩ của tôi, nó khẳng định lại tầm quan trọng của việc dỡ bỏ những lời nguyền thế hệ. Nó cũng tái khẳng định sự thật rằng, trong khi Ma Quỷ có thể quấy rối các tôi tớ của Chúa bất kể chúng ta nói bao nhiêu lời cầu nguyện ngăn cản và bảo vệ, công việc của Chúa cuối cùng sẽ được hoàn thành. Satan có thể cám dỗ, quấy rối và trì hoãn, nhưng không bao giờ ngăn cản được vương quốc của Thiên Chúa đang đến. Ý muốn của Chúa luôn được thực hiện. Satan bất lực trong việc ngăn chặn nó.

Phiên trừ tà trực tuyến tiếp theo của chúng tôi sẽ diễn ra vào ngày 8 Tháng Giêng. Mỗi tháng lại có một số hình thức quấy rối ma quỷ mới, bất chấp những nỗ lực hết sức của chúng tôi để ngăn chặn nó. Nhưng chúng ta tin vào Chúa Giêsu. Ngài đã chiến thắng và Ngài sẽ làm lại điều đó. Điều này chúng tôi biết chắc chắn.


Source:Catholic Exorcism
 
Nguyên văn Bản Minh Xác của Bộ Giáo lý Đức tin về việc tiếp nhận tuyên bố Fiducia supplicans
Vũ Văn An
22:05 07/01/2024
Theo tin Tòa Thánh, ngày 4 tháng 1 năm 2024, trước nhiều phản ứng bất thuận lợi đối với Tuyên bố Fiducia Supplicans, Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández đã ra một thông cáo báo chí nhằm minh xác một số điểm của Tuyên Bố trên. Sau đây là nguyên văn bản minh xác ấy theo bản tiếng Anh do Tòa Thánh cung cấp.

Bộ Giáo lý Đức tin: Thông cáo báo chí liên quan đến việc tiếp nhận tuyên bố Fiducia supplicans

Chúng tôi viết Thông cáo báo chí này để giúp làm rõ việc tiếp nhận Fiducia supplicans, đồng thời khuyến nghị nên đọc Tuyên bố này cách đầy đủ và bình tĩnh để hiểu rõ hơn ý nghĩa và mục đích của nó.

1. Tín lý

Những tuyên bố dễ hiểu của một số Hội đồng Giám mục liên quan đến tài liệu Fiducia supplicans có giá trị làm nổi bật sự cần thiết phải có một thời gian suy tư mục vụ kéo dài hơn. Những gì được các Hội đồng Giám mục này bày tỏ không thể được hiểu như sự phản đối về mặt tín lý, bởi vì tài liệu này nói rất rõ ràng và dứt khoát về hôn nhân và tính dục. Có một số cụm từ không thể tranh cãi trong Tuyên bố khiến điều này không còn nghi ngờ gì nữa:

“Tuyên bố này vẫn kiên quyết dựa trên tín lý truyền thống của Giáo hội về hôn nhân, không cho phép bất cứ loại nghi thức phụng vụ hoặc phép lành nào tương tự như một nghi thức phụng vụ có thể gây nhầm lẫn”. Người ta hành động trong những tình huống bất hợp lệ này của các cặp vợ chồng “không chính thức xác nhận tình trạng của họ hoặc thay đổi bất cứ cách nào giáo huấn lâu đời của Giáo hội về hôn nhân” (Phần Trình bày).

“Vì vậy, những nghi thức và lời cầu nguyện có thể tạo ra sự nhầm lẫn giữa những gì cấu thành hôn nhân – tức là “sự kết hợp độc chiếm, ổn định và bất khả tiêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà, tự nhiên mở ra cho việc sinh con cái” – và những gì mâu thuẫn với nó đều không được chấp nhận. Niềm tin này được đặt nền tảng trên tín lý hôn nhân lâu đời của Công Giáo; chỉ trong bối cảnh này, các mối quan hệ tính dục mới tìm được ý nghĩa tự nhiên, thích hợp và đầy đủ nhân bản của chúng. Tín lý của Giáo hội về điểm này vẫn vững chắc» (4).

“Đó cũng là ý nghĩa của Phản hồi của Bộ Giáo lý Đức tin, trong đó tuyên bố rằng Giáo hội không có quyền ban phép lành cho sự kết hợp của những người cùng giới tính” (5).

«Vì lý do này, vì Giáo hội luôn coi những quan hệ tình dục diễn ra trong hôn nhân là hợp pháp về mặt luân lý, nên Giáo hội không có quyền ban phép lành phụng vụ khi điều đó bằng cách nào đó mang lại một hình thức hợp pháp về mặt đạo đức cho một sự kết hợp được giả định như một hôn nhân hoặc thực hành tình dục ngoài hôn nhân» (6).

Rõ ràng, không có lý do gì để chúng ta tách rời Tuyên bố này về mặt tín lý hoặc coi nó là dị giáo, trái ngược với Truyền thống của Giáo hội hoặc phạm thượng.

2. Tiếp nhận thực tế

Tuy nhiên, một số Giám mục bày tỏ quan điểm đặc thù về một khía cạnh thực tế: việc ban phúc lành cho các cặp trong những hoàn cảnh không hợp luật. Tuyên bố bao gồm một đề xuất ban phép lành mục vụ ngắn gọn và đơn giản (không mang tính phụng vụ hay nghi thức hóa) cho các cặp trong những tình huống bất hợp lệ (nhưng không cho sự kết hợp của họ), nhấn mạnh rằng đây là những phép lành không có hình thức phụng vụ, không chấp nhận hay biện minh cho tình huống mà những người này đang thấy mình hiện hữu trog đó.

Các tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin như Fiducia supplicans, về mặt thực tế, có thể cần nhiều thời gian để áp dụng, tùy thuộc vào bối cảnh địa phương và sự phân định của mỗi Giám mục giáo phận với Giáo phận của mình. Ở một số nơi, không có khó khăn gì khi áp dụng ngay, trong khi ở những nơi khác, không cần thiết phải giới thiệu chúng mà vẫn dành thời gian cần thiết để đọc và giải thích.

Chẳng hạn, một số Giám mục đã quy định rằng mỗi linh mục phải thực hiện công việc phân định và tuy nhiên, ngài chỉ có thể thực hiện những phép lành này một cách riêng tư. Điều này không có vấn đề gì nếu nó được thể hiện với sự tôn trọng thích đáng đối với một văn bản được chính Đức Thánh Cha ký và phê chuẩn, đồng thời cố gắng một cách nào đó để đáp ứng những suy tư chứa đựng trong đó.

Mỗi Giám mục địa phương, nhờ thừa tác vụ của mình, luôn có khả năng phân định tại địa phương, nghĩa là ở một nơi cụ thể mà ngài biết rõ hơn những người khác vì đó là đàn chiên của chính ngài. Sự thận trọng và chú ý đến bối cảnh Giáo hội và văn hóa địa phương có thể cho phép các phương pháp áp dụng khác nhau, nhưng không phủ nhận hoàn toàn hoặc dứt khoát con đường này được đề xuất cho các linh mục.

3. Tình hình tế nhị của một số nước

Lý lẽ của một số Hội đồng Giám mục phải được hiểu theo bối cảnh của chúng. Ở một số quốc gia, có những vấn đề văn hóa và thậm chí pháp lý mạnh mẽ đòi hỏi thời gian và các chiến lược mục vụ vượt xa tầm ngắn hạn.

Nếu có luật lên án hành động đơn thuần tuyên bố mình là người đồng tính luyến ái thì phải ngồi tù và trong một số trường hợp là tra tấn và thậm chí tử hình, thì không cần phải nói rằng việc ban phước lành sẽ là thiếu thận trọng. Rõ ràng là các Giám mục không muốn đẩy người đồng tính vào tình trạng bạo lực. Điều quan trọng là các Hội đồng Giám mục này không ủng hộ một học thuyết khác với học thuyết được Đức Thánh Cha ký, vì đó là học thuyết lâu đời, nhưng đúng hơn, các Hội đồng này khuyến nghị cần phải nghiên cứu và phân định để hành động với sự thận trọng mục vụ trong những một bối cảnh như vậy.

Sự thật là không ít một số quốc gia lên án, cấm đoán và hình sự hóa đồng tính luyến ái ở những mức độ khác nhau. Trong những trường hợp này, ngoài vấn đề phước lành, còn có một trách nhiệm mục vụ to lớn và rộng khắp bao gồm việc đào tạo, bảo vệ nhân phẩm, giảng dạy Học thuyết Xã hội của Giáo hội và nhiều chiến lược khác nhau không chấp nhận phản ứng vội vã.

4. Tính mới mẻ thực sự của tài liệu

Điểm mới mẻ thực sự của Tuyên bố này, một điều đòi hỏi một nỗ lực tiếp nhận quảng đại và không ai được tuyên bố mình bị loại trừ, không phải là khả năng chúc lành cho các cặp trong những tình huống bất hợp lệ. Đó là lời mời gọi phân biệt giữa hai hình thức ban phép lành khác nhau: “phụng vụ hoặc nghi thức hóa” và “tự phát hoặc mục vụ”. Bài trình bày giải thích rõ ràng rằng «giá trị của tài liệu này […] là nó mang lại một sự đóng góp chuyên biệt và sáng tạo cho ý nghĩa mục vụ của các phép lành, cho phép mở rộng và làm phong phú thêm cách hiểu cổ điển về các phép lành, vốn được liên kết chặt chẽ với viễn ảnh phụng vụ. Suy tư thần học này, dựa trên quan điểm mục vụ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hàm ý một sự phát triển thực sự từ những gì đã được nói về các phép lành trong Huấn quyền và các văn bản chính thức của Giáo hội”.

Ở hậu cảnh, người ta tìm thấy một sự đánh giá tích cực về “việc chăm sóc mục vụ bình dân” xuất hiện trong nhiều văn bản của Đức Thánh Cha. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta đánh giá cao đức tin đơn sơ của Dân Thiên Chúa, những người, ngay giữa tội lỗi của họ, vẫn chỗi dậy từ cuộc sống thường ngày và mở rộng tâm hồn để cầu xin sự giúp đỡ của Thiên Chúa.

Vì lý do này, thay vì chúc lành cho các cặp trong các cuộc kết hợp bất hợp lệ, văn bản của Bộ đã tiếp nhận một danh xưng khác là “Tuyên bố”, vốn có ý nghĩa hơn một bản phản hồi hoặc một lá thư. Chủ đề trung tâm, nhằm đặc biệt mời gọi chúng ta thực hành mục vụ sâu sắc hơn để làm phong phú thêm việc thực hành mục vụ của chúng ta, là có một sự hiểu biết rộng hơn về các phép lành và về đề nghị rằng các phép lành mục vụ này, vốn không đòi hỏi những điều kiện giống như các phép lành trong bối cảnh phụng vụ hoặc nghi lễ, được phát triển mạnh mẽ. Do đó, gạt những cuộc bút chiến sang một bên, bản văn đòi hỏi nỗ lực suy tư một cách thanh thản, với trái tim của những mục tử, thoát khỏi mọi ý thức hệ.

Mặc dù một số Giám mục cho rằng điều khôn ngoan là không ban những phép lành này vào lúc này, nhưng tất cả chúng ta cần phải phát triển như nhau trong niềm xác tín rằng: những phép lành không theo nghi thức không phải là sự thánh hiến của người cũng như của các cặp lãnh nhận chúng, chúng không phải là một sự biện minh cho mọi hành động của họ và chúng không phải là sự chứng thực cho lối sống mà họ đang sống. Khi Đức Giáo Hoàng yêu cầu chúng ta phát triển sự hiểu biết rộng rãi hơn về các phép lành mục vụ, ngài đề nghị chúng ta nghĩ đến một cách ban phép lành không đòi hỏi đặt quá nhiều điều kiện cho việc thực hiện cử chỉ gần gũi mục vụ đơn giản này, vốn là một phương tiện cổ vũ sự cởi mở với Thiên Chúa giữa những hoàn cảnh đa dạng nhất.

5. Những “phúc lành mục vụ” này được trình bày cụ thể như thế nào?

Để phân biệt rõ ràng với các phép lành phụng vụ hoặc nghi thức, “các phép lành mục vụ” trước hết phải rất ngắn (xem số 38). Đây là những lời chúc phúc kéo dài vài giây, không có nghi lễ được phê duyệt và không có sách ban phép lành. Nếu hai người cùng nhau đến tìm kiếm phước lành, thì người ta chỉ cầu xin Chúa ban bình an, sức khỏe và những điều tốt lành khác cho hai người đang cầu xin điều đó. Đồng thời, ta yêu cầu họ sống Tin Mừng của Chúa Kitô một cách trung thành trọn vẹn và để Chúa Thánh Thần giải thoát hai người này khỏi mọi điều không phù hợp với thánh ý Người và khỏi mọi điều đòi hỏi sự thanh luyện.

Hình thức ban phép lành không theo nghi thức này, với hình thức đơn giản và ngắn gọn, không nhằm mục đích biện minh cho bất cứ điều gì không được chấp nhận về mặt đạo đức. Rõ ràng đó không phải là một cuộc hôn nhân, nhưng cũng không phải là một sự “chấp thuận” hay phê chuẩn bất cứ điều gì. Đó chỉ là phản ứng của một mục tử đối với hai người cầu xin sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Vì vậy, trong trường hợp này, mục tử không đặt ra điều kiện và không hỏi thăm đời tư của những người này.

Vì một số người đã nêu câu hỏi về việc những phúc lành này trông như thế nào, chúng ta hãy xem một thí dụ cụ thể: chúng ta hãy tưởng tượng trong số đông người đang hành hương, một cặp đã ly dị, giờ đây đang sống trong một cuộc kết hợp mới, nói với linh mục: “Xin hãy ban phúc lành cho chúng con, chúng con không thể tìm được việc làm, anh ấy đang ốm nặng, chúng con không có nhà và cuộc sống đang trở nên rất khó khăn: xin Chúa giúp đỡ chúng con!”.

Trong trường hợp này, linh mục có thể đọc một lời cầu nguyện đơn giản như thế này: “Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến những đứa con này của Chúa, xin ban cho họ sức khỏe, việc làm, bình an và giúp đỡ lẫn nhau. Xin Chúa giải thoát họ khỏi mọi điều trái ngược với Tin Mừng của Chúa và cho phép họ sống theo ý muốn của Chúa. Amen”. Sau đó, kết thúc bằng dấu thánh giá trên mỗi người trong số hai người.

Chúng ta đang nói về một điều gì đó kéo dài khoảng 10 hoặc 15 giây. Việc từ chối những loại phước lành này đối với hai người đang cầu xin chúng có hợp lý không? Há không thích hợp hơn khi nâng đỡ đức tin của họ, dù nhỏ hay lớn, để giúp đỡ họ trong những yếu đuối của họ bằng phúc lành của Thiên Chúa, và dẫn họ tới việc cởi mở đối với sự siêu việt có thể khiến họ trung thành hơn với Tin Mừng hay sao?

Để tránh bất cứ nghi ngờ nào, Tuyên bố nói thêm rằng, khi một cặp xin phép lành trong một hoàn cảnh trái luật, “dù việc đó được phát biểu ngoài các nghi thức do sách phụng vụ quy định, việc chúc lành này không bao giờ được ban phát đồng thời với các nghi thức của một sự kết hợp dân sự, và thậm chí không liên quan gì đến chúng. Nó cũng không thể được thực hiện với bất cứ trang phục, cử chỉ hoặc lời nói nào của riêng một đám cưới. Điều tương tự cũng được áp dụng khi một cặp đồng tính xin phép lành” (số 39). Do đó, điều rõ ràng là phép lành không được diễn ra ở một nơi nổi bật trong tòa nhà thánh thiêng, hoặc trước bàn thờ, vì điều này cũng sẽ tạo ra sự nhầm lẫn.

Vì lý do này, mọi Giám mục trong Giáo phận của mình đều được Tuyên bố Fiducia supplicans cho phép thực hiện loại phép lành đơn giản này, lưu ý đến sự cần thiết của sự thận trọng và quan tâm, nhưng ngài không hề được phép đề xuất hoặc ban hành các phép lành có thể giống như một nghi thức phụng vụ.

6. Dạy giáo lý

Có lẽ ở một số nơi, một hình thức giáo lý nào đó sẽ cần thiết để có thể giúp mọi người hiểu rằng những loại phúc lành này không phải là sự chứng thực cho cuộc sống của những người cầu xin chúng. Chúng càng không phải là sự tha tội, vì những cử chỉ này không phải là một bí tích hay một nghi thức. Chúng là những cách diễn đạt đơn giản về sự gần gũi mục vụ, không áp đặt những yêu cầu giống như một bí tích hay một nghi thức chính thức. Tất cả chúng ta sẽ phải làm quen với việc chấp nhận sự thật này là nếu một linh mục ban phép lành đơn giản này, ngài không phải là kẻ dị giáo, ngài không phê chuẩn bất cứ điều gì và cũng không phủ nhận giáo lý Công Giáo.

Chúng ta có thể giúp dân Chúa khám phá ra rằng những loại phước lành này chỉ là những kênh mục vụ đơn giản giúp mọi người bày tỏ đức tin của mình, ngay cả khi họ là những tội nhân nặng nề. Vì lý do này, khi ban phép lành cho hai người đến với nhau để xin điều đó một cách tự phát, chúng ta không thánh hiến họ cũng không chúc mừng họ và cũng không thực sự tán thành kiểu kết hợp đó. Trong thực tế, điều tương tự cũng xảy ra khi các cá nhân được ban phép lành, vì cá nhân xin phép lành - không phải sự xá tội - có thể là một tội nhân lớn, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta từ chối anh cử chỉ cha con này giữa cuộc đấu tranh sinh tồn của anh.

Nếu điều này được làm sáng tỏ nhờ việc dạy giáo lý tốt, chúng ta có thể thoát khỏi nỗi sợ rằng những phước lành này của chúng ta có thể biểu lộ một điều gì đó không thỏa đáng. Chúng ta có thể trở thành những thừa tác viên tự do hơn, có lẽ gần gũi hơn và hiệu quả hơn, với một thừa tác vụ đầy những cử chỉ của tình phụ tử và lòng hiếu khách mà không sợ bị hiểu lầm.

Chúng ta cầu xin Chúa mới sinh ban phước lành quảng đại và nhân hậu cho mọi người để chúng ta có thể sống một năm 2024 thánh thiện và hạnh phúc.

Hồng Y Víctor Manuel Fernández
Bộ trưởng

Đức ông Armando Matteo
Thư ký ngành Giáo Lý
 
Nicaragua: các tân linh mục được thụ phong để đáp ứng nhu cầu trước các vụ bắt cóc các linh mục tu sĩ!
Thanh Quảng sdb
23:58 07/01/2024
Nicaragua: các tân linh mục được thụ phong để đáp ứng nhu cầu trước các vụ bắt cóc các linh mục tu sĩ!

Đức Hồng Y Brenes truyền chức cho chín tân linh mục ở Managua, trong khi Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ Nicaragua cho hay nơi giam giữ của Giám mục Siuna, Isidoro Mora.

(Tin Vatican)

Tổng giáo phận Managua đã truyền chức cho chín tân linh mục. Nhiều tín hữu đã tham lễ truyền chức tại Nhà thờ Chính tòa Managua vào Thứ Bảy ngày 6 tháng Giêng, nhân dịp Lễ Hiển Linh của Chúa, do Đức Hồng Y Tổng Giám mục Leopoldo José Brenes Solórzano chủ phong.

Các linh mục, chứng nhân của tình huynh đệ

Trong bài giảng, Đức Hồng Y tạ ơn Thiên Chúa vì “món quà tuyệt vời” của các tân linh mục, đồng thời khẳng định rằng chức linh mục “không phải là một quyền lực”, mà là “một sứ mệnh và một sự phục vụ”. Ngài nhấn mạnh, các linh mục là “những tôi tớ” và “những chứng nhân”, được mời gọi “sống hiệp thông và tình huynh đệ”.

Làn sóng bắt giữ

Các tân linh mục được thụ phong vào thời điểm khó khăn nhất của Giáo hội Nicaragua. Kể từ ngày 20/12/2023, ít nhất 14 linh mục, hai chủng sinh và Giám mục Siuna, Isidoro del Carmen Mora Ortega, đã bị bắt. Đức Giám Mục Mora đã bị bắt cóc sau khi cầu nguyện cho Đức Giám Mục Rolando José Álvarez Lagos, Giám mục Matagalpa và Giám quản Tông tòa của Giáo phận Estelí, người đã bị bỏ tù từ tháng 2 năm ngoái, sau khi bị kết án 26 năm mà không được xét xử thích đáng.

Mối quan tâm đối với các linh mục đau yếu

Giáo hội địa phương đặc biệt quan ngại về các linh mục bị bắt cóc có vấn đề về sức khỏe, trong đó có Cha Ismael Serrano, linh mục quản xứ Thánh Michael Tổng lãnh thiên thần, và Cha Gerardo Rodrígues, cha xứ của Nhà thờ Đức Mẹ, cả hai đều thuộc tổng giáo phận Managua và cả hai đều bị đau bệnh, cần được chăm sóc y tế.

LHQ kêu gọi chính phủ Nicaragua

Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc tại Trung Mỹ (OACNUDH) đã đưa ra lời kêu gọi mới đây tới chính phủ Nicaragua, tha thiết xin cho biết nơi giam giữ Đức Giám Mục Mora, “nạn nhân của vụ cưỡng bức mất tích trong 16 ngày”, đang bị biệt giam! “Biệt tăm tin tức về Đức cha”, trên một bài đăng trên trang mạng X viết, “khiến cho nhiều người ta cho tính mạng của Đức cha đang gặp nguy hiểm”.

Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc tại Trung Mỹ (OACNUDH) trước đó, vào ngày 28 tháng 12, đã lên án “việc bắt cóc Đức Giám Mục Isidoro Mora” và “làn sóng bắt giữ các chức sắc tôn giáo mới” vi phạm “quyền tự do tôn giáo, nền tảng của mọi quốc gia dân chủ”. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Nicaragua đang ngày càng rời xa nền pháp quyền và “các quyền tự do căn bản” bằng cách đàn áp “các nhà lãnh đạo chính trị địa phương, các thành viên của Giáo Hội Công Giáo, các nhà hoạt động và báo giới” được lặp đi lặp lại” và bị giam giữ tùy tiện”.

Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho Nicaragua trong giờ đọc kinh Truyền Tin ngày 1 tháng Giêng như sau:

Tôi đã theo dõi với mối quan ngại sâu sắc về những gì đang xảy ra ở Nicaragua, nơi các Giám mục và linh mục đã bị tước đoạt quyền tự do. Tôi bày tỏ sự thương cảm với họ, với gia đình họ và với toàn thể Giáo hội với tâm tình cầu nguyện chân thành của tôi. Tôi cũng mời gọi tất cả các bạn hiện diện nơi đây, và toàn thể dân Chúa, hãy kiên trì cầu nguyện; đồng thời tôi hy vọng chúng ta sẽ luôn tìm kiếm qua con đường đối thoại để vượt qua những khó khăn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho đất nước Nicaragua hôm nay.

Cho đến nay, chính quyền Nicaragua vẫn chưa lên tiếng xác nhận cũng như phủ nhận việc bắt giữ các giáo sĩ được báo cáo là mất tích.
 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Mừng 25 năm_ Gm Phêrô Trần Đình Tứ_ Bài 3
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
15:46 07/01/2024
ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ

BÀI GIẢNG ĐẦU TIÊN TRONG SỨ VỤ GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG

9 giờ 30 sáng thứ Bảy 6.1.2024, tại nhà thờ Chánh toà Phú Cường, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế thánh lễ tạ ơn mừng 25 năm thánh chức Giám mục mà chính ngài đã được Chúa và Hội Thánh tin tưởng trao ban.

1. BIẾT ƠN THIÊN CHÚA.

Đức Cha Phêrô nhắc đến biết bao nhiêu hồng ân trong cuộc đời mà Chúa quan phòng dành cho và Đức Cha đã được sống, được tận hưởng qua 87 năm cuộc đời, 59 năm linh mục và hôm nay là tròn 25 năm Giám mục, điều mà không phải Giám mục nào cũng có thể có được. Đức Cha nói:

"Kính lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, nhìn lại những gì Chúa đã thực hiện nơi con ròng rã suốt 87 năm cuộc đời, 59 năm linh mục và 25 năm trong chức vụ Giám mục. Con xin cùng với mọi người hiện diện nơi đây ca tụng tình thương vô biên của Chúa và sự quan phòng kỳ diệu của Ngài. Tạ ơn Chúa đã cho con sinh ra bởi cha mẹ đã nhận biết và tôn thờ Chúa. Nhờ đó, con được biết Chúa ngay từ tấm bé, được gần gũi với các linh mục, tu sĩ, nên cũng sớm nhận ra tiếng Chúa mời gọi để dấn thân theo Chúa trong cuộc sống tu trì ngay từ lúc mới lên 9 tuổi.

Tạ ơn Chúa luôn đồng hành với con suốt mọi nơi, mọi lúc, từ những năm đầu đời tu tại nhà xứ An Lập, rồi Trường thử Hưng Yên, Tiểu Chủng viện Mỹ Đức, cho tới 3 năm triết tại Hồng Kông, 4 năm thần học tại Đại Chủng viện Sài Gòn, 5 năm du học ở Rôma, cũng như những năm làm việc mục vụ tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường, dạy học tại đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, thi hành những nhiệm vụ Hội đồng Giám mục cũng như Tòa Thánh trao phó như: Đặc trách Hội Thừa sai Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Phụng tự; Thành viên Hội đồng Giáo hoàng các Đại hội Thánh Thể Quốc tế; Thành viên Hội đồng Giáo hoàng Đặc trách Liên tôn...

Cảm ơn Chúa đã ban sức khỏe và khả năng để con thi hành tất cả những công việc Chúa và Giáo hội trao phó. Xin Chúa tiếp tục ban ơn để trong những ngày còn lại, con có thể thi hành những gì Chúa và Hội Thánh muốn con thực hiện. Xin mọi người cùng với con tạ ơn Chúa..." (Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ - trích Bài cám ơn trong thánh lễ mừng hồng ân Ngân khánh Giám mục).

Nghe những lời tạ ơn Chúa của hôm nay, tôi nhớ lại những lời đầu tiên của Đức Cha Phêrô trong vai trò Mục tử của giáo phận Phú Cường. Ngày ấy, để khởi đầu trách vụ làm Mục tử của mình, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ cũng đã không làm gì khác hơn là hiến dâng Thiên Chúa lòng biết ơn.

Thưa Anh Chị Em, trong máy tính của tôi còn lưu giữ vài tư liệu rất quý giá liên quan đến Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ cách đây nhiều chục năm. Để cùng Đức Cha dâng lên Chúa lòng biết ơn và chân thành cám ơn Đức Cha, người Thầy và Giám mục của tôi suốt nhiều chục năm qua, tôi sẽ lần lượt gởi đăng những tư liệu vô cùng quý và hiếm hoi này.

Hôm nay, trong chính ngày mừng Ngân khánh của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, tôi xin trân trọng giới thiệu đến mọi người bài giảng của chính Đức Cha trong thánh lễ nhậm chức Giám mục Chánh tòa giáo phận Phú Cường ngày 26.1.1999. Đây là bài giảng đầu tiên của Đức Cha trong tư cách Mục tử dẫn dắt giáo phận. Kính mời người cùng đọc lại tư liệu quý này.2. BÀI GIẢNG ĐẦU TIÊN (do người biên soạn đề tựa).

CẢM TẠ VÀ THAO THỨC

ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ - BÀI GIẢNG ĐẦU TIÊN TRONG TRÁCH VỤ GIÁM MỤC GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG TẠI THÁNH LỄ NHẬM CHỨC GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG CÁCH ĐÂY 25 NĂM - NGÀY 26.1.1999

Kính thưa Quý Đức Cha, Quý Viện Phụ và Quý Khách,

Xin Quý Đức Cha, Quý Viện Phụ cho phép con được ngỏ lời với Cộng đoàn dân Chúa Phú Cường trong Thánh lễ Tạ ơn hôm nay.

Thưa toàn thể Anh chị em,

Hôm nay, trong lễ nhậm chức Giám mục Giáo phận Phú Cường, tôi chính thức ra mắt Anh chị em với tư thế và vai trò của một Chủ Chăn. Người Mục tử vừa là Người Cha, vừa là Người lãnh đạo Cộng đoàn. Là Cha, để yêu thương mọi thành phần trong Gia đình giáo phận. Là người Lãnh đạo, để hết tình phục vụ mọi người theo gương Chúa Kitô. Ý thức Ơn gọi Giám Mục vừa là một hồng ân - một quà tặng của Thiên Chúa, và là một trách vụ phải đảm nhiệm, tôi tha thiết xin Ah chị em hiệp thông và chia sẻ với tôi: tâm tình tri ân cảm tạ và nỗi thao thức của Người Mục tử trong Thánh lễ Tạ ơn này.

1. Tâm tình tri ân cảm tạ.

- Cùng với toàn thể Giáo phận, tôi hết lòng tạ ơn Thiên Chúa toàn năng, luôn quan phòng và chăm sóc con dân của Người trong mọi tình huống trên bước đường lữ thứ trần gian. Được mời gọi thi hành tác vụ Giám mục giữa cộng đoàn, tôi tạ ơn Chúa Cha là nguồn gốc mọi quyền hành, Chúa Con là kiểu mẫu tinh thần phục vụ, Chúa Thánh Thần là Đấng quy tụ và hiệp nhất mọi người. Tôi tin rằng, được liên kết với Thiên Chúa là tình yêu, người Chủ chăn sẽ điều hành Giáo phận với tấm lòng nhân ái, sẽ phục vụ dân Chúa bằng thái độ hy sinh quả cảm, sẽ nỗ lực củng cố và bảo đảm sự đa dạng trong hiệp nhất của Giáo hội.

- Cùng với Anh chị em, tôi tri ân Tòa Thánh, đặc biệt cám ơn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Jozef Tomko, Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Phúc âm cho các dân tộc, đã tận tình chăm sóc giáo phận chúng ta. Trong Trọng Sắc bổ nhiệm Giám mục, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mối quan tâm của Ngài; "Nay Cha muốn ân cần dặc biệt hướng về đoàn chiên này, kẻo vì trống ngôi lâu hơn nữa mà việc sống đạo và lòng nhiệt thành ở đó sẽ bị thiệt thòi". Đáp lại mối tình Hiền Phụ này, thiết tưởng Giáo phận chúngta quyết tâm sống gắn bó và hiệp thông với Vị Cha chung của Giáo hội toàn cầu.

- Cùng với Cộng đoàn dân Chúa, tôi cũng tỏ lòng biết ơn các Đức Giám Mục tiền nhiệm khả kính: Đức Cha Giuse, Đức Cha Giacôbê, Đức Cha Lu-y. Các Ngài đã nhiệt thành phục vụ và phát triển Giáo phận. Đặc biệt các Ngài đã nêu gương sáng cho tôi về đời sống nội tâm cầu nguyện, đời sống bác ái vị tha, về tinh thần tôn trọng kỹ luật trong mọi sinh hoạt.

2. Nỗi thao thức của Người Mục tử.

- Khi được mời gọi làm Giám Mục Giáo phận Phú Cường, thực sự tôi cảm thấy do dự và lo lắng: do dự trước một ân ban, lo lắng trước một trách vụ. Và đối với tôi, trách vụ này thật là nặng nề, khi nhìn vào bản thân, vào thực trạng Giáo phận, vào bối cảnh mình đang sống. Tôi đã suy nghĩ và cầu nguyện. Hình như Chúa nói với tôi: Ơn Cha đủ cho con. Và tôi được khích lệ thêm, nhờ khẩu hiệu của Đức Cố Giám mục tiên khởi: "Ơn Chúa ở cùng tôi". Tôi đã can đảm đáp lại tiếng Chúa mời gọi, trong niềm tin tưởng cậy trông vào tình thương nâng đỡ của Người.

Tôi chọn khẩu hiệu "Yêu rồi làm" theo tinh thần của thánh Âu-tinh. Khẩu hiệu đó chỉ muốn đề cao sức mạnh của Tình yêu, chỉ muốn nói lên mọi tác vụ của đời Giám mục phải được phát xuất và xây dựng trên cơ sở tình yêu: yêu Thiên Chúa, yêu con người. Yêu Chúa, nên cố gắng làm những gì đẹp lòng Chúa và thực hiện theo phương cách đẹp lòng Chúa. Yêu người, nên nỗ lực thực hiện những gì đem lại lợi ích chính đáng cho họ, những gì họ đang thực sự mong muốn kiếm tìm.

- Tôi đã tâm sự và hôm nay xin được bày tỏ cùng Anh chị em: "Một mình Giám mục khó có thể làm được gì, nếu không có sự cộng tác của linh mục, tu sĩ và giáo dân".

. Trong tác vụ giảng dạy, thánh hóa và điều hành dẫn dắt dân Chúa, Giám mục nào cũng cần đến các linh mục như những người cộng tác khôn ngoan và nhiệt thành. Giám mục vừa là "Cha" của các linh mục, nhưng cũng là anh em, là bạn hữu, là đồng nghiệp của họ. Hiểu như thế, tôi tha thiết mời gọi các anh em linh mục hãy chân thành hiệp thông với tôi, hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa Kitô, để phục vụ Giáo hội cách hữu hiệu hơn.

. Tôi cũng trân trọng và tin tưởng vào sự hiện diện và sinh hoạt của các Hội dòng, các Tu hội trong Giáo phận. Tôi ước mong các tu sĩ nam nữ, hãy sử dụng đặc sủng của mình để góp phần xây dựng Giáo hội địa phương. Nhờ đời sống thánh thiện trong hy sinh cầu nguyện, nhờ nếp sống chứng tá gương mẫu giữa đời, anh chị em hãy biểu lộ dung mạo của Thiên Chúa, là Cha chung đầy nhân ái đối với mọi người.

. Riêng đối với anh chị em giáo dân là những Kitô hữu đang dấn thân hoạt động trong mọi môi trường sống hiện nay. Giáo Hội nhờ cậy Anh chị em trở nên Men, Muối, Ánh sáng đích thực cho trần thế. Anh chị em là phần tử sống động của Giáo hội giữ lòng thế giới, giữa lòng dân tộc. Anh chị em hãy đồng hành với dân tộc, hòa nhập với cuộc sống chung, tích cực xây dựng Đất nước. Anh chị em hãy dựa vào Tin Mừng của Chúa, căn cứ theo học thuyết xã hội của Giáo hội để dấn thân và hoạt động tích cực giữa đời.

Anh chị em thân mến.

Tôi xin mượn lời thánh Âu-tinh để bày tỏ tâm sự cuối cùng với Anh chị em. Trong một bài giảng, thánh nhân đã phát biểu: "Điều làm tôi lo sợ, là đến đây vì anh em, nhưng điều làm tôi được an ủi là đến đây để ở lại với anh em. Tôi đến đây vì anh em với chức vị Giám mục, song tôi sẽ ở lại với anh em như một Kitô hữu. Tính cách trước là bổn phận, tính cách sau là ơn Chúa. Bổn phận đầy nguy hiểm, ơn Chúa đem lại phần rỗi" (Bài giảng 740).

Trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa Kitô, Đấng cứu độ trần gian, thánh hóa mọi thành phần trong Giáo phận chúng ta, để khi đã giới thiệu được dồi dào ơn cứu độ, chúng ta có bổn phận giới thiệu ơn cứu độ đó cho hết mọi người. Đó cũng là công tác mục vụ và truyền giáo của Giáo hội (+ Phêrô Trần đình Tứ - Giám mục).

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG (biên soạn).
 
Church Documents
Thu Trinh News 8 Jan 2024
J.B. Đặng Minh An dịch
19:21 07/01/2024
1. Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cho biết trong chuyến thăm Kyiv.

“Nhật Bản quyết tâm tiếp tục hỗ trợ Ukraine để hòa bình có thể trở lại với Ukraine”, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

Bà nói thêm: “Tôi có thể cảm nhận được tình hình ở Ukraine hiện nay căng thẳng đến mức nào.

Nhật Bản đã tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga và cung cấp vũ khí cho Kyiv.

“Ngoại trưởng Yoko Kamikawa đã đến Ukraine”, đại sứ quán Nhật Bản cho biết và cho biết thêm: “Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của bà trong năm nay”.

Kamikawa đã đến Bucha, gần Kyiv, nơi các lực lượng Nga bị cáo buộc gây ra vụ thảm sát dân thường năm 2022, cũng như đến Irpin, nơi từng xảy ra giao tranh ác liệt.

Một quan chức của Bộ cho biết, bà đã đến thăm Ukraine để gặp Ngoại trưởng Dmytro Kuleba và nhấn mạnh sự hỗ trợ liên tục của Tokyo đối với đất nước này.

Một quan chức của Bộ cho biết Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa đã đến thăm Ukraine hôm Chúa Nhật để gặp người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba để thể hiện sự hỗ trợ liên tục của Tokyo.

Chuyến thăm không báo trước là sự thay đổi so với kế hoạch du lịch hai tuần ban đầu của bà là thăm Ba Lan, Phần Lan, Thụy Điển, Hà Lan, Mỹ, Canada, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ từ thứ Sáu, AFP đưa tin.

Trong chuyến thăm của mình, Kamikawa “đã một lần nữa nhắc lại với phía Ukraine rằng chính sách nhất quán của Nhật Bản trong việc sát cánh và hỗ trợ Ukraine vẫn không thay đổi”, tuyên bố của Bộ cho biết.

Bà cũng thông báo cho phía Ukraine chi tiết về các dự án hỗ trợ mà Nhật Bản sẽ cung cấp cho Kyiv.

Nhật Bản có kế hoạch tổ chức một hội nghị nhằm thúc đẩy tái thiết kinh tế Ukraine tại Tokyo vào tháng 2, với sự có mặt của Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal.

Tuyên bố của Bộ cho biết thêm, Kamikawa sẽ tham khảo ý kiến phía Ukraine về các chi tiết của hội nghị và sẽ tham dự “lễ bàn giao thiết bị liên quan đến năng lượng quy mô lớn để hỗ trợ mùa đông”.

Tuyên bố nói rằng trong chuyến thăm của Kamikawa là để thể hiện quyết tâm của Nhật Bản trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên 'pháp quyền' từ góc độ không thể chấp nhận những hành động đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, chẳng hạn như việc Nga gây hấn với Ukraine.

2. Charles Michel sẽ tranh cử vào cuộc bầu cử Âu Châu năm 2024

Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, Charles Michel, được tường trình sẽ ra tranh cử với tư cách ứng cử viên cho cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu vào tháng 6, nghĩa là các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu sẽ phải nhanh chóng thống nhất về người kế nhiệm đảm nhận chức vụ còn trống trong hội đồng của ông.

Michel nói với tờ De Standardaard của Bỉ: “Tôi đã quyết định tham gia cuộc bầu cử Âu Châu vào năm 2024.

“Nếu tôi đắc cử, tôi sẽ ngồi vào ghế của mình. Hội đồng Âu Châu có thể dự đoán và chỉ định người kế nhiệm vào cuối tháng 6, đầu tháng 7.”

Phát ngôn nhân của Michel đã xác nhận thông báo này với Politico, trong đó đưa tin:

Michel có kế hoạch đảm nhận ghế trong quốc hội Âu Châu vào giữa tháng 7 nếu ông đắc cử, có nghĩa là các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu sẽ phải nhanh chóng thống nhất người kế nhiệm cho vị trí còn trống trong hội đồng của ông.

Nếu không, thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán, quốc gia sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu vào tháng 7, sẽ chủ trì các cuộc họp - vai trò môi giới thường do chủ tịch Hội đồng Âu Châu đảm nhận.

Kịch bản đó - một Orbán không được kiểm soát sẽ cai trị Hội đồng trong sáu tháng ngay sau cuộc bầu cử ở Âu Châu năm 2024 - là điều mà 26 nhà lãnh đạo khác của các nước Liên Hiệp Âu Châu sẽ cố gắng tránh.

Michel, 48 tuổi, là cựu thủ tướng Bỉ và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu, nhóm lãnh đạo chính phủ của 27 quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu, kể từ cuối năm 2019.

De Standaard cho biết ông sẽ tranh cử với tư cách là ứng cử viên hàng đầu cho đảng Cải cách Phong trào trung hữu ở Bỉ của mình.

Thông báo này được đưa ra sau khi Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng trước không phê duyệt khoản viện trợ an ninh trị giá 50 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine do các nhà đàm phán không đạt được thỏa thuận.

Ukraine đang chờ để nhận gói trị giá 50 tỷ euro (43,5 tỷ bảng Anh) từ Liên Hiệp Âu Châu, việc giao gói hàng này có vẻ không chắc chắn sau khi Hung Gia Lợi chặn Liên Hiệp Âu Châu phê duyệt viện trợ.

3. 5 trẻ em trong số 11 người thiệt mạng trong vụ tấn công hỏa tiễn của Nga vào Pokrovsk

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Hai 8 Tháng Giêng, phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine, Đại Úy Alyona Lyutnytska cho biết có 5 trẻ em nằm trong số 11 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Nga nhằm vào và xung quanh thành phố Pokrovsk phía đông Ukraine hôm thứ Bảy.

Cô cho biết lực lượng Nga đã tiến hành “cuộc pháo kích hàng loạt” vào Pokrovsk vào khoảng 3 giờ chiều.

Hậu quả của vụ tấn công dã man này là 11 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em từ 3 đến 17 tuổi.

Mười người bị thương. Hoạt động cấp cứu đang tiếp tục. Gần đến sáng chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về con số cuối cùng của những người bị thương.

Đáp lại các báo cáo về vụ tấn công, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, đã cho biết: “Nga phải cảm thấy – luôn cảm thấy – rằng không có cuộc tấn công nào như vậy sẽ diễn ra mà không gây hậu quả cho nhà nước khủng bố”.

4. Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 21 trong số 28 máy bay không người lái tấn công do Nga phóng qua đêm

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Hai 8 Tháng Giêng, Phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine, Đại Tá Yurii Ihnat, cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 21 trong số 28 máy bay không người lái tấn công do Nga phóng chỉ trong đêm.

Ông cho biết Nga tấn công chủ yếu vào phía nam và phía đông Ukraine, với 3 hỏa tiễn hành trình cũng được cho là đã phóng vào Ukraine trong đêm.

Ông nói tiếp rằng lực lượng phòng không Ukraine đã hoạt động trên các khu vực Zaporizhzhia, Mykolaiv, Odesa, Kirovohrad, Vinnytsia và Cherkasy trong đêm.

Không có thiệt hại hoặc thương vong nào được chính quyền quân sự và dân sự báo cáo.

Bộ Quốc phòng Anh hôm qua cho biết Nga đang tiếp tục đấu tranh để thiết lập ưu thế trên không đối với Ukraine.

5. Lực lượng đặc nhiệm giúp tiêu diệt nhóm địch ở ngoại ô Avdiivka

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã phá hủy hệ thống trinh sát pháo binh tiên tiến nhất của đối phương 1K148 Yastreb-AV ở khu vực phía Nam và đã tiêu diệt một nhóm quân xâm lược ở ngoại ô Avdiivka.

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Hai 8 Tháng Giêng, Đại Tá Georgi Gleba, phát ngôn nhân lực lượng đặc biệt nói:

“Tại khu vực Avdiivka, kẻ thù không từ bỏ nỗ lực tiến lên. Tuy nhiên, các lực lượng của chúng tôi, phối hợp với các đơn vị bạn của Lực lượng Phòng vệ, tiếp tục kìm chân kẻ thù, gây ra tổn thất đáng kể”

Trung đoàn biệt động số 8 của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt khi quan sát vào ban đêm đã phát hiện sự di chuyển của một nhóm địch.

“Chúng tôi liên tục theo dõi các hướng nguy hiểm nhất trong khu vực trách nhiệm của mình bằng cách sử dụng máy bay không người lái có khả năng chụp ảnh nhiệt và đêm. Trong một chuyến bay thường xuyên qua lãnh thổ trong khu vực Avdiivka, một nhóm kẻ thù đã được phát hiện. Các xạ thủ súng cối đã phản ứng ngay lập tức và trong vài phút, họ đã tiêu diệt hoàn toàn nhóm địch bằng một đòn đánh thẳng vào giữa nhóm địch”
 
VietCatholic TV
Putin tê tái: Tư Lệnh không quân Kyiv xác nhận Trung tâm chỉ huy Crimea đã tan tành. Latvia cảnh báo
VietCatholic Media
02:53 07/01/2024


1. Tư Lệnh không quân Ukraine xác nhận Trung tâm chỉ huy Crimea đã bị phá hủy trong cuộc tấn công đêm Thứ Sáu

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Crimea Command Center Destroyed in Ukraine Air Force Strike: Kyiv”, nghĩa là “Trung tâm chỉ huy Crimea bị phá hủy trong cuộc tấn công của không quân Ukraine.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Một căn cứ không quân của Nga ở Crimea đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công của Ukraine, chỉ huy lực lượng không quân nước này cho biết, khi Kyiv tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công vào bán đảo bị tạm chiếm.

“Tất cả mục tiêu đã bị tiêu diệt!” Tướng Mykola Oleschuk cho biết về cuộc tấn công vào căn cứ không quân Saky. “Tôi một lần nữa cảm ơn các phi công của chúng tôi vì đã làm việc tuyệt vời!” Bài đăng của Oleschuk bên cạnh một hình ảnh được cho là của máy bay không người lái chụp địa điểm này cho biết cuộc tấn công đã tiêu diệt thành công một trung tâm chỉ huy của Nga.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga bằng email về tuyên bố của Ukraine, sau khi truyền thông địa phương đưa tin có tới 10 vụ nổ xảy ra qua đêm vào đêm thứ Sáu 5 Tháng Giêng, gần thành phố Yevpatoria, cách căn cứ không quân Saky 13 dặm về phía đông bắc.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không của họ đã đánh chặn được 4 hỏa tiễn dẫn đường bay qua Crimea vào thứ Bảy mà không đưa ra bằng chứng.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga trên Telegram cho biết: “Nỗ lực của chế độ Kyiv nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng cách sử dụng hỏa tiễn dẫn đường bằng máy bay nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn”.

Chính quyền do Mạc Tư Khoa cài đặt cho biết họ đã phải đóng cửa Cầu Crimea, nơi từng là hiện trường của nhiều cuộc tấn công trong cuộc chiến do Vladimir Putin phát động vào tháng 2 năm 2022.

Hôm thứ Năm, Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo đã tấn công thành công vào sở chỉ huy và kho đạn dược của Nga gần thành phố chính Sevastopol của Crimea.

Lực lượng vũ trang Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về hậu quả của cuộc tấn công, nhưng các thành viên của phong trào đảng phái Atesh nói rằng lực lượng Ukraine đã tấn công một hệ thống radar và trung tâm điều khiển. Trung tâm Kháng chiến Quốc gia cho biết như trên.

Trung tâm mô tả cách quân du kích Atesh tiến hành trinh sát tại địa điểm tấn công và nói rằng một trung tâm kiểm soát quân sự quan trọng của Nga, nơi “chịu trách nhiệm về kênh liên lạc an toàn với Điện Cẩm Linh”, đã bị tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói với tờ tuần báo Anh The Economist trong tháng này rằng các mục tiêu chiến tranh trước mắt của Ukraine bao gồm việc đẩy lùi các tàu Nga ở Hắc Hải, nơi Kyiv đã tấn công thành công các mục tiêu của Nga. Zelenskiy cũng nói rằng trọng tâm là “tiếp tục thành công ở Crimea.”

Trong nửa cuối năm 2023, Kyiv gia tăng các cuộc tấn công vào bán đảo, tấn công thành công vào Hạm đội Hắc Hải của Nga và tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực, như Cầu eo biển Kerch giữa Crimea và đất liền Nga.

Zelenskiy nói với tờ báo rằng việc cô lập Crimea là cực kỳ quan trọng đối với Ukraine vì nó có thể giúp giảm số vụ tấn công khỏi khu vực.

2. Cựu chỉ huy tối cao NATO cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ phải ngừng chặn tàu săn mìn Ukraine

Cựu Tư lệnh Đồng minh Tối cao Âu Châu của liên minh quốc phòng này cho biết, quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn việc bàn giao hai tàu hải quân cho Ukraine là trái với các cam kết của nước này với NATO, đồng thời kêu gọi Ankara có đường lối cứng rắn hơn đối với Nga.

Đô đốc Hoa Kỳ đã nghỉ hưu James Stavridis nói với POLITICO rằng quyết định từ chối đi qua vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ đối với hai tàu lớp Sandown của Hải quân Hoàng gia Anh, được Anh tặng cho Kyiv để giúp rà phá bom mìn trên các tuyến đường vận chuyển đông đúc của Hắc Hải, là “không may”.

Ankara hôm thứ Ba xác nhận rằng các thợ săn mìn sẽ không thể đi từ Địa Trung Hải đến Hắc Hải thông qua eo biển Bosphorous chiến lược. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định họ có nghĩa vụ ngăn chặn việc đi lại của tàu chiến trong thời gian chiến tranh theo các điều khoản của Công ước Montreux năm 1936.

Tuy nhiên, Stavridis khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ “chắc chắn có thể quyết định cho phép các tàu phòng thủ như tàu quét mìn vào Hắc Hải” bởi vì “có đủ quyền quyết định” theo Công ước Montreux, và các tàu quét mìn có bản chất hoàn toàn là phòng thủ. “Đây là quan điểm rõ ràng của NATO, được Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý như một phần vai trò của nước này trong NATO.”

Đô đốc Cem Gürdeniz, cựu tư lệnh hải quân Thổ Nhĩ Kỳ và nhà lý luận quân sự nổi tiếng, đã đáp trả những lời chỉ trích về quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố rằng Ankara muốn tránh “máu Thổ Nhĩ Kỳ đổ” như một phần của “cuộc chiến ở Hắc Hải thay mặt cho Mỹ” và NATO.”

Mặc dù là thành viên của NATO, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bị cáo buộc không có hành động mạnh mẽ hơn đối với các tàu phụ trợ của hải quân Nga di chuyển qua vùng biển của nước này và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng không áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng xuất khẩu bằng đường biển của Mạc Tư Khoa. Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của Ukraine đang bị cản trở bởi các mỏ của Nga nằm ngoài khơi bờ biển quốc gia Đông Âu này, và một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Đông Phương đã bị hư hại sau khi tấn công một tàu vào tuần trước.

Khi đề cập đến mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga và phương Tây, Stavridis nói thêm: “Trong mắt tôi, Ankara đang cố gắng quá mức để đạt được sự cân bằng và nên hoàn toàn dựa vào vai trò thành viên NATO của mình”.

Ông nói: “Nga là một quốc gia xâm lược nguy hiểm và là kẻ vi phạm nhân quyền hàng loạt, đe dọa Liên minh trên không, trên biển, mặt đất, mạng và không gian hàng ngày”. “Đây không phải là một lựa chọn khó khăn.”

3. Bản tin tình báo của Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Vương Quốc Anh

Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Vương Quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến cố gắng của Nga trong việc cố chiếm được ưu thế trên không.

Vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, lực lượng Ukraine đã bắn rơi ba chiến binh Su-34 FULLBACK của Nga trên bầu trời miền nam Ukraine. Trước đây, sức mạnh không quân chiến thuật của Nga đóng vai trò chủ chốt ở phía nam, đặc biệt là tấn công đầu cầu Ukraine ở bờ đông sông Dnipro.

Sau những tổn thất, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga gần như đã ngừng hoàn toàn các hoạt động của phi hành đoàn ở phía nam cho đến cuối tháng 12 năm 2023. Có khả năng thực tế là việc thiếu sự hỗ trợ trên không đã góp phần khiến nỗ lực của Quân Đoàn Tổng hợp thứ 18 của Lực lượng Lục Quân Nga thất bại trong việc dọn dẹp đầu cầu.

Những ngày gần đây, Nga lại tăng cường không kích chiến thuật xung quanh đầu cầu, nhưng ở mức độ thấp hơn trước khi xảy ra vụ bắn hạ. Điều này một lần nữa chứng tỏ rằng việc Nga không thể thiết lập ưu thế trên không trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine tiếp tục làm suy yếu các hoạt động hàng ngày của họ.

4. Nga 'sẽ không dừng lại' ở Ukraine, Latvia cảnh báo

Ngoại trưởng Latvia Krišjānis Kariņš cho biết Nga “sẽ không dừng lại” sau cuộc chiến ở Ukraine và NATO cần một “chiến lược dài hạn” để kiềm chế Mạc Tư Khoa.

Kariņš nói với Financial Times trong một cuộc phỏng vấn công bố hôm thứ Sáu: “Nga sẽ không dừng lại, Nga chỉ có thể bị dừng lại”. “Ngăn chặn Nga ở Ukraine không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Nó đơn giản có nghĩa là chúng ta sẽ phải tiếp tục. Đó là điều quan trọng đối với NATO: rằng chúng tôi sẽ phải thực hiện một chiến lược dài hạn để ngăn chặn Nga”.

Kariņš, cựu thủ tướng, đã bày tỏ sự quan tâm đến việc kế nhiệm Jens Stoltenberg làm lãnh đạo NATO, lập luận rằng tổng thư ký tiếp theo của liên minh nên đến từ một quốc gia đã đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP - chẳng hạn như Latvia.

Vì “ý thức hệ được thúc đẩy bởi chủ nghĩa đế quốc” của Nga, Kariņš cảnh báo rằng mối đe dọa của Điện Cẩm Linh chắc chắn sẽ tiếp tục sau cuộc chiến Ukraine. Nhưng NATO phải bảo đảm rằng “khả năng xảy ra bất kỳ sự việc nào chỉ đơn giản được loại trừ bằng quyết tâm của chúng tôi, bằng các khoản đầu tư của chúng tôi vào quốc phòng”, ông nói.

Kariņš không phải là quan chức hàng đầu đầu tiên cảnh báo về tham vọng quân sự của Nga ngoài Ukraine. Tháng trước, tư lệnh quân đội Bỉ Michel Hofman cho biết Điện Cẩm Linh có thể để mắt tới Moldova và các nước vùng Baltic sau Kyiv.

Trong nỗ lực trở thành tổng thư ký tiếp theo của NATO, Kariņš đang đối đầu với cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte - người được các nước lớn NATO như Mỹ, Đức và Pháp - và Thủ tướng Estonia Kaja Kallas yêu thích. Nhiệm kỳ của Stoltenberg, đã được gia hạn bốn lần, kết thúc vào tháng 10 năm 2024.

5. Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết, việc chuyển giao 19 chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine sẽ diễn ra vào quý 2 năm 2024, sau khi các phi công Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Bẩy, 07 Tháng Giêng, rằng dựa trên thời gian biểu hiện tại, việc quyên góp sẽ diễn ra vào quý 2 năm 2024.

Vấn đề chủ yếu là hoàn thành việc đào tạo nhân viên Ukraine để vận hành và bảo trì máy bay.

Đan Mạch, quốc gia đang thay thế phi đội F-16 của mình bằng các máy bay phản lực F-35 hiện đại hơn, đã tuyên bố vào tháng 8 rằng họ sẽ cung cấp 19 máy bay sau khi nhận được sự chấp thuận của chính phủ Mỹ.

Kyiv từ lâu đã tìm cách sở hữu các chiến đấu cơ này sau những tổn thất nặng nề của lực lượng không quân nước này, vốn chủ yếu sử dụng máy bay Nga.

Hà Lan cũng thông báo vào tháng 8 năm ngoái về việc chuyển giao F-16 cho Ukraine và hiện đang đào tạo phi công Ukraine nhưng chưa cho biết khi nào 42 máy bay này sẽ được chuyển đến.

6. Reuters đưa tin văn phòng công tố khu vực Kharkiv đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy Nga đã tấn công Ukraine bằng hỏa tiễn do Bắc Hàn cung cấp

Hôm thứ Sáu, cố vấn cao cấp của Volodymyr Zelenskiy cho biết Nga đã tấn công Ukraine trong tuần này bằng hỏa tiễn do Bắc Hàn cung cấp lần đầu tiên trong cuộc xâm lược của nước này.

Ông Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, cho biết hỏa tiễn này là một trong số hỏa tiễn tấn công thành phố Kharkiv vào ngày 2 Tháng Giêng, khác biệt về mặt hình ảnh và kỹ thuật so với các mẫu của Nga.

“Phương thức sản xuất chưa hiện đại lắm. Có những sai lệch so với hỏa tiễn Iskander tiêu chuẩn mà chúng ta đã thấy trước đây trong các cuộc tấn công vào Kharkiv. Hỏa tiễn này tương tự như một trong những hỏa tiễn của Bắc Hàn”, ông Yermak nói với giới truyền thông khi trưng bày những tàn tích còn sót lại.

Ông cho biết hỏa tiễn này có đường kính lớn hơn một chút so với hỏa tiễn Iskander của Nga, trong khi vòi phun, cuộn dây điện bên trong và các bộ phận phía sau cũng khác xa.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi nghiêng về giả thuyết đây có thể là hỏa tiễn do Bắc Hàn cung cấp”.

Yermak từ chối cung cấp tên mẫu chính xác của hỏa tiễn.

7. Nga cho biết họ đã bắn hạ 4 hỏa tiễn của Ukraine trên vùng Crimea do Mạc Tư Khoa sáp nhập chỉ trong đêm

Cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi Nga cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Crimea, bắn hạ 36 máy bay không người lái trên bán đảo.

Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết:

Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ đã đánh chặn và phá hủy 4 hỏa tiễn Ukraine trên bán đảo Crimea.

Ukraine đã tấn công vào Crimea, nơi bị Nga sáp nhập vào năm 2014, kể từ khi Mạc Tư Khoa bắt đầu cuộc tấn công toàn diện.

Kyiv cho biết họ đã tấn công vào một sở chỉ huy gần Sevastopol vào đầu tuần này.

Cả hai bên đã leo thang các cuộc tấn công trong những ngày gần đây, khi cuộc xung đột gần chạm mốc hai năm.

8. Lính Nga than thở bị 'đưa đi tàn sát' sau khi được huấn luyện sơ sài

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Russian Soldier Describes Being 'Sent to Slaughter' After Minimal Training”, nghĩa là “Người lính Nga mô tả việc bị 'đưa đi tàn sát' sau khi được huấn luyện sơ sài.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Một người lính Nga đã mô tả việc anh ta được gửi đến tiền tuyến ở Ukraine sau khi chỉ được huấn luyện ở mức tối thiểu trong một đoạn video được lan truyền rộng rãi.

Cố vấn nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko đã đăng đoạn clip lên X về người quân nhân Nga giấu tên mô tả việc anh ta đã bị “gửi đi tàn sát” trong chiến tranh như thế nào.

Đoạn video, tính đến thứ Bảy, đã nhận được hơn 225.000 lượt xem, là tài khoản mới nhất từ một thành viên trong đội ngũ nhân sự của Vladimir Putin, người đã phàn nàn về việc đào tạo, lãnh đạo và tinh thần kém.

Diễn biến này xảy ra khi Nga phải chịu tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công mà nước này phát động vào tháng 10 nhằm vào Avdiivka, thuộc tỉnh Donetsk, nơi đã chứng kiến số binh sĩ thiệt mạng tăng đột biến, theo ước tính của Ukraine và phương Tây.

Đoạn video được đăng trên kênh Telegram thân Ukraine Brati Ykovlevi. Kênh YouTube này có một loạt video quay cảnh quân đội Nga đã tự nguyện đầu hàng Lực lượng vũ trang Ukraine. Kênh YouTube nói rằng nó đang chiếu “tình hình thực tế về việc Ukraine bị giam giữ và kêu gọi gia đình cũng như bạn bè của quân đội Nga đầu hàng.”

Đoạn clip về người lính được giấu tên và không tiết lộ vị trí cho thấy anh ta mô tả việc anh ta và đồng đội được cấp súng trường tự động và đưa đến trường bắn.

Người lính kể lại: “Ở đó, tôi đã bắn hai hoặc ba phát và sau bốn ngày, chúng tôi bị đưa đi tàn sát, tham chiến”. “Chúng tôi đã được thông báo, 'bây giờ, bạn sẽ đến và ngồi phòng thủ. Ở lại một chút. Củng cố vị trí, sau đó bạn sẽ rút lui ngay lập tức.'

“Hóa ra, chúng tôi đến, ngồi phòng thủ trong một hoặc hai ngày, và thế là xong. Chúng tôi được đưa thẳng ra tiền tuyến”, người lính nói thêm.

Anh ta nói rằng anh ta đã bị thương và được băng bó, và nằm viện khoảng năm ngày trước khi xuất viện.

Gerashchenko viết bên cạnh video: “Lính Nga kể về 'cuộc tấn công bằng thịt'. Hãy tưởng tượng hàng triệu người lính không coi trọng mạng sống của mình và mạng sống của người khác. Được vũ trang, tàn bạo qua nhiều năm chiến tranh. Ai sẽ giữ họ lại? Ukraine đang cạn kiệt vũ khí”.

Đối mặt với tổn thất cao, Putin hồi tháng trước cho biết không cần huy động thêm vì 486.000 binh sĩ đã tự nguyện ghi danh vào năm ngoái. Tuy nhiên, vào tháng 7, Nga đã tăng độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc thêm 3 năm, từ 18 đến 27, lên 18 đến 30. Putin hôm thứ Năm đã ban hành sắc lệnh cấp cho những công dân nước ngoài chiến đấu cho Nga ở Ukraine quốc tịch Nga cho bản thân và gia đình họ.

9. Nga nhận được các hỏa tiễn nặng 3.4 tấn từ Bắc Hàn - và nhanh chóng cho nổ tung một cặp căn cứ tiếp tế của Ukraine

Theo Ký giả David Axe của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ, Nga đang phóng hỏa tiễn đạn đạo do Bắc Hàn sản xuất vào Ukraine từ các vị trí ngay phía bắc biên giới Nga-Ukraine.

Các cuộc tấn công hỏa tiễn, dường như liên quan đến hỏa tiễn nhiên liệu rắn KN-23, có thể đã gây ra thiệt hại đáng kể. Ít nhất một nhà phân tích nguồn mở tin rằng hỏa tiễn mới của Bắc Hàn của Nga đã tấn công hai căn cứ hậu cần của quân đội Ukraine trong những ngày gần đây, phá hủy tới 10 xe chở dầu có giá trị.

Việc Nga mua KN-23—hỏa tiễn nhiên liệu rắn nặng 7.500 pound hay 3.4 tấn với đầu đạn nặng 1.100 pound hay nửa tấn—thể hiện sự leo thang lớn trong cuộc chiến rộng hơn kéo dài 23 tháng của Nga với Ukraine. Và Ukraine có thể không có khả năng đáp trả bằng vũ khí tương tự.

Các lệnh trừng phạt quốc tế cấm Bắc Hàn xuất khẩu hỏa tiễn nội địa. Nhưng chế độ của nhà độc tài Nga Vladimir Putin và nhà độc tài Bắc Hàn Kim Chính Ân rõ ràng tự tin rằng họ có thể vượt qua các biện pháp trừng phạt và mở rộng chiến tranh mà không gặp phải nguy cơ phản ứng nghiêm trọng từ Ukraine và các đồng minh.

Phát ngôn nhân an ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên rằng Bình Nhưỡng đã cung cấp cho lực lượng Mạc Tư Khoa hỏa tiễn và bệ phóng. KN-23 được dẫn hướng bằng quán tính thường phóng từ xe phóng có bánh xe. Nó có phạm vi khoảng 650km hoặc hơn và hỏa tiễn sẽ rơi trong phạm vi bán kính 35 mét tính từ điểm mà nó muốn tấn công.

Nó không phải là một loại siêu vũ khí. KN-23 nhìn chung giống với hỏa tiễn đạn đạo Iskander của Nga. Hệ thống phòng không tốt nhất do Mỹ sản xuất của Ukraine— là Patriot PAC-2—thường xuyên bắn hạ Iskander.

Nhưng Ukraine chỉ có ba khẩu đội Patriot, có lẽ mỗi khẩu đội một chiếc ở Kyiv, Odesa và Kharkiv. Điều đó khiến các thành phố khác không có khả năng phòng thủ trước hỏa tiễn đạn đạo. Theo Kirby, không phải vô cớ mà Nga nhắm các cuộc tấn công KN-23 ban đầu vào Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine - một thành phố không có sự bảo vệ của Patriot.

Khi cung cấp KN-23, Bắc Hàn đã phát triển kho hỏa tiễn của Nga và giúp Putin duy trì các đợt tấn công lớn kỷ lục mà Nga đã phóng kể từ tháng trước. Mục đích của Mạc Tư Khoa rõ ràng là phóng nhiều hỏa tiễn hơn số hỏa tiễn mà Ukrainecó thể đánh chặn được, với nguồn cung cấp hệ thống phòng không và hệ thống nạp hỏa tiễn hạn chế.

Ukraine có thể nhắm vào bệ phóng KN-23, nhưng bằng cái gì? Hỏa tiễn đạn đạo Tochka-U do nước này sản xuất có tầm bắn chỉ khoảng 75 dặm. Và Kyiv đã bảo đảm với các đồng minh của mình rằng họ sẽ không tấn công bên trong nước Nga bằng các hỏa tiễn hành trình phóng từ trên không mà họ nhận được từ Vương quốc Anh và Pháp, hoặc bằng các hỏa tiễn phóng từ mặt đất mà họ nhận được từ Hoa Kỳ.

Ukraine tự sản xuất máy bay không người lái tấn công tầm xa và cũng đã sửa đổi hỏa tiễn đất đối không S-200 cũ thành vũ khí tấn công bề mặt tầm bắn 300 dặm. Không rõ liệu cả hai có thể tấn công đủ nhanh và chính xác để tiêu diệt hệ thống KN-23 trên mặt đất hay không.

Ngoài ra, chúng tôi không biết chắc người Ukraine có thể phát hiện KN-23 trước khi nó phóng - hoặc đủ nhanh sau khi nó phóng - để có thể bắn rõ ràng vào bệ phóng.

Ukraine có thể phản ứng một cách không đối xứng, bằng cách tấn công mạnh hơn vào các khu vực hậu phương của Nga bên trong Ukraine - chẳng hạn như ở Crimea bị tạm chiếm. Nhưng một lần nữa, với cái gì? Ukraine chỉ tự sản xuất một số ít đạn dược tấn công sâu mỗi tháng. Kyiv dựa vào các đồng minh của mình để cân bằng nhu cầu đạn dược. Và các đồng minh của Ukraine hiện nay là không đáng tin cậy.

Tệ nhất là Hoa Kỳ, năm ngoái đã cung cấp cho Ukraine khoảng 20 hỏa tiễn Hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội có tầm bắn 100 dặm nhưng kể từ đó đã từ chối bổ sung kho vũ khí ATACMS của Ukraine.

Việc Tòa Bạch Ốc miễn cưỡng cung cấp cho Ukraine số lượng lớn vũ khí mạnh nhất là một vấn đề. Vấn đề lớn hơn nhiều là các thành viên Quốc Hội trong nhiều tháng đã từ chối bỏ phiếu về đề xuất của Tòa Bạch Ốc chi 61 tỷ Mỹ Kim để trang bị vũ khí cho Ukraine vào năm 2024.

Cho đến khi Quốc Hội quyết định ủng hộ Ukraine về vấn đề Nga, Nga có thể tiếp tục phóng hỏa tiễn nặng 4 tấn của Bắc Hàn vào một Ukraine ngày càng không có khả năng phòng thủ. Và Ukraine chắc chắn sẽ có rất ít cách để đáp trả.

10. Hải quân Ukraine tàn phá trọng tải hải quân Nga nhiều như các nhà máy đóng tàu của Nga có thể xây dựng

Theo Ký giả David Axe của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ, hầu hết lực lượng hải quân hàng đầu thế giới đang ngày càng lớn mạnh hơn—lớn hơn rất nhiều—theo một thước đo quan trọng: đó là trọng tải.

Nhưng không phải hải quân Nga. Nó đang gặp khó khăn để phát triển và vì một lý do chính. Hải quân Ukraine vốn không có tàu chiến lớn ở tuyến đầu nhưng liên tục đánh chìm và làm nổ tung các tàu Nga.

Người dùng Reddit Phoenix_jz hàng năm tổng hợp, phân tích và công bố tổng trọng tải của 10 lực lượng hải quân hàng đầu. Cuộc khảo sát gần đây nhất của họ, được công bố trong tuần này, sẽ khuyến khích những người ủng hộ một Ukraine tự do – và gây ra lo lắng cho những người ủng hộ sự xâm lược của Nga.

Năm 2023, hải quân Nga chỉ bổ sung thêm 6.300 tấn và kết thúc năm với tổng trọng tải là 2.152.000. Người Nga lẽ ra đã bổ sung thêm 17.700 tấn vào năm ngoái thông qua việc đóng mới một tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu quét mìn và tàu ngầm mới, nhưng người Ukraine đã cùng nhau phá hủy các tàu của Hạm đội Hắc Hải nặng 11.400 tấn.

Với việc mất đi lượng trọng tải gần bằng lượng đã xây dựng vào năm 2023, hải quân Nga đã gia nhập một câu lạc bộ độc quyền và đáng xấu hổ gồm những lực lượng hải quân trì trệ hoặc đang bị thu hẹp. Hải quân Hoàng gia Anh nặng 886.000 tấn cũng bị thu hẹp vào năm 2023, điều này không có gì mới đối với hạm đội từng là hạm đội lớn nhất thế giới nhưng trong những thập kỷ gần đây đã dần lụi tàn dưới sự quản lý yếu kém của các chính phủ kế nhiệm.

Lực lượng hải quân Ý có trọng tải 356.000 tấn cũng giảm, nhưng điều đó chủ yếu là do khoảng cách giữa việc ngừng hoạt động một số tàu chiến cũ và đưa vào vận hành các tàu mới thay thế lớn hơn nhiều.

Hải quân Nga là lực lượng hải quân duy nhất không thể phát triển phần lớn vì liên tục mất tàu trong chiến đấu. Phoenix_jz viết: Trong năm qua, “những tai ương ở Hắc Hải vẫn tiếp tục không thuyên giảm” đối với hạm đội.

Hạm đội Hắc Hải bắt đầu cuộc chiến rộng lớn hơn của Nga với Ukraine với khoảng 50 tàu chiến lớn bao gồm tàu tuần dương hỏa tiễn Moskva, một số tàu khu trục và tàu hộ tống, khoảng chục tàu đổ bộ, tàu ngầm diesel-điện và một đội tàu tuần tra lớn.

Điều này chống lại hạm đội Ukraine chỉ có một tàu chiến lớn, tàu khu trục Hetman Sahaydachniy. Người Ukraine đã đánh đắm tàu khu trục nhỏ đang neo đậu ở Odesa vào những giờ đầu của cuộc tấn công đầu tiên của Nga vào tháng 2 năm 2022. Với Hetman Sahaydachniy dưới đáy biển, hải quân Ukraine đã trở thành một loại hải quân mới—chủ yếu chiến đấu bằng thuyền không người lái và hỏa tiễn, với một sự hỗ trợ lớn từ lực lượng không quân.

Trong 23 tháng chiến đấu cam go, Hạm đội Hắc Hải đã thua – vào tay máy bay không người lái và hỏa tiễn của Ukraine – tàu tuần dương, 4 tàu đổ bộ, một tàu ngầm, một tàu tiếp tế cùng một số tàu tuần tra và tàu đổ bộ. Phoenix_jz viết: “Tổn thất nặng nề nhất cho đến nay là tàu ngầm Rostov-on-Don bị phá hủy tại ụ tàu ở Sevastopol”. Chiếc tàu ngầm có lượng giãn nước 3.100 tấn.

Bất kỳ hạm đội nào khác đều có thể khắc phục được những tổn thất trong thời chiến, nhưng ngành đóng tàu của Nga đã sụp đổ sau khi Liên Xô tan rã. Chẳng ích gì khi những gì còn lại của ngành dựa vào động cơ hàng hải mà họ nhập khẩu từ Ukraine - động cơ Ukraine không còn sẵn sàng bán cho Nga nữa, vì những lý do rõ ràng.

Ngày nay, các nhà máy đóng tàu của Nga vẫn cố gắng chế tạo các tàu ngầm cỡ lớn, nhưng họ gặp khó khăn trong việc chế tạo các tàu chiến mặt nước nặng hơn vài ngàn tấn – và những chiếc đó thì rất chậm.

Vì vậy, trong khi lực lượng hải quân hàng đầu thế giới, Hải quân Hoa Kỳ, năm ngoái đã tăng 32.000 tấn lên tổng số mới là 7.393.000 tấn; và hải quân Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng đã bổ sung thêm 50.000 tấn vào tổng số 2.899.000 tấn; hạm đội Nga hầu như không tăng trưởng chút nào.

Tất cả là do hải quân Ukraine. Một hạm đội không có tàu lớn liên tục phá hủy trọng tải mà người Nga đóng được.
 
Chế độ độc tài ở Nicaragua kết thúc năm 2023 với 2 giám mục và 15 linh mục bị giam giữ
VietCatholic Media
04:40 07/01/2024


1. Thế giới có thêm 66 triệu dân cư

Trong năm vừa qua (2023), dân số thế giới tăng thêm 66 triệu người, và tính đến ngày 31 tháng Mười Hai năm 2023, có 8 tỷ 73 triệu người trên trái đất, theo viện Dân số Thế giới (DSW), có trụ sở tại thành phố Hannover, Bắc Đức.

Trong thông cáo công bố hôm 31 tháng Mười Hai năm 2023 vừa qua, Viện này cho biết con số trên đây dựa trên phúc trình của Liên Hiệp Quốc về dân số trái đất hồi tháng Bảy năm qua.

Hồi tháng Mười Một năm 2022, dân số thế giới vượt qua mức 8 tỷ người. Và Liên Hiệp Quốc ước lượng rằng vào năm 2050, sẽ có 9 tỷ 700 triệu người trên hoàn cầu, tiếp đến trong thập niên 2080, dân số trái đất sẽ tăng lên 10 tỷ 400 triệu, rồi vào năm 2.100 con số này hơn kém sẽ đứng yên. Tuy nhiên, có những nghiên cứu cho rằng sự gia tăng dân số thế giới sẽ chậm hơn mức vừa nói và theo đó, vào năm 2064, số người trên trái đất tối đa sẽ là 8 tỷ 800 triệu người.

Hồi năm 2020, lần đầu tiên từ năm 1950, tỷ lệ gia tăng dân số trái đất xuống dưới mức 1%. Hiện nay tỷ lệ này là 0,8%.

Theo một ước lượng, cách đây 2.000 năm, trên trái đất chỉ có khoảng 300 triệu người, và vào khoảng năm 1.800 lần đầu tiên con số này vượt quá một tỷ người. Năm 1927, lên tới hai tỷ và 33 năm sau đó, 1960, dân số thế giới là ba tỷ người.

59,4% dân số thế giới sống tại Á châu, và nguyên Trung Quốc với Ấn Độ, có hơn một phần ba dân số trái đất. Phần còn lại 17,8% tại Phi châu, 9,3% tại Âu châu, 8,2% tại Mỹ châu Latinh, 4,7% tại Bắc Mỹ và sau cùng là Úc châu với 0,6% dân số thế giới.

2. Ban lãnh đạo Hiệp sĩ Thánh Mộ hành hương liên đới tại Thánh địa

Đức Hồng Y Fernando Filoni, Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ, cùng với vị Tổng quản là Đại sứ Leonardo Visconti di Modrone, đã đến hành hương tại Thánh địa, từ ngày 28 tháng Mười Hai năm 2023 đến ngày 03 tháng Giêng năm 2024, để bày tỏ tình liên đới với Giáo hội tại địa phương đang ở trong tình trạng khó khăn.

Cuộc hành hương cũng là một cử chỉ nâng đỡ cụ thể cho Tòa Thượng phụ Công Giáo Latinh Giêrusalem, theo đúng ơn gọi của Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ.

Hôm mùng 01 tháng Giêng vừa qua, cũng là Ngày Hòa bình thế giới lần thứ 57, ban sáng Đức Hồng Y Filoni đã đồng tế thánh lễ với Đức Hồng Y Thượng phụ Pizzaballa tại Đồng nhà thờ chính tòa ở Giêrusalem. Trong dịp này, Đức Hồng Y Filoni, từng là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã chia sẻ với các tín hữu về hòa bình như hồng ân của Thiên Chúa, một thiện ích căn bản chúng ta được kêu gọi tìm kiếm và bảo vệ, đồng thời ngài cũng bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới của tất cả các Hiệp sĩ Thánh Mộ trên thế giới, nam cũng như nữ. Đức Hồng Y nói:

“Trong thời buổi khó khăn như hiện nay tại Thánh địa và toàn thể Giáo hội, có nhà Mẹ ở đây, tôi muốn bày tỏ với anh chị em lòng quý mến sâu đậm và mối quan tâm của tất cả các Hiệp sĩ Thánh Mộ. Họ đang theo dõi những biến cố bi thảm đang xảy ra cho nhân dân Israel và Palestine, toàn thể dân chúng đang phải chịu đau thương chưa từng có”.

Đức Hồng Y Filoni nói thêm rằng về phần mình, “Giáo hội muốn là một khí cụ hòa bình và cảm thông nhau, trong khi mời gọi tất cả, qua những lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các giám mục trên thế giới, hãy chống lại bạo lực, mong ước và tìm kiếm con đường sống chung trong sự tôn trọng nhau cho những người sống tại phần đất này, nơi có nguồn gốc mạc khải của Thiên Chúa cho người Do thái, Kitô và Hồi giáo. Oán ghét là điều không thuộc về Thiên Chúa”.

Về phần Đức Hồng Y Thượng phụ Pizzaballa, trong bài giảng, ngài khích lệ các tín hữu Kitô tại Thánh địa hãy tạo nên “sự khác biệt” và nói: “Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, càng ngày tôi càng xác tín rằng ơn gọi và sứ mạng chính yếu của cộng đoàn Kitô bé nhỏ tại đây là: nuôi dưỡng ước muốn gặp gỡ, vun trồng tự do trong tương quan với tất cả mọi người, vượt thắng những ranh giới về chủng tộc, tôn giáo, và căn tính. Đó là ước mơ của tôi và cũng là “sự điên rồ” mà tôi muốn chia sẻ với Giáo hội yêu quý nhỏ bé này tại Giêrusalem”.

Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ Giêrusalem có từ thế kỷ XIV và hiện có mục đích là trợ giúp Giáo Hội Công Giáo tại Thánh địa.

3. Chế độ độc tài ở Nicaragua kết thúc năm 2023 với 2 giám mục và 15 linh mục bị giam giữ

Chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega và vợ ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo, ở Nicaragua kết thúc năm 2023 với hai giám mục, 15 linh mục và hai chủng sinh bị giam giữ. Vụ bắt giữ gần đây nhất diễn ra vào ngày 31/12.

Luật sư và nhà nghiên cứu người Nicaragua Martha Patricia Molina, tác giả của báo cáo điều tra có tựa đề “Nicaragua: Một Giáo hội bị đàn áp”, đã theo dõi các cuộc tấn công của chế độ Ortega và Murillo nhằm vào Giáo Hội Công Giáo kể từ năm 2018.

Trong bản cập nhật ngày 31 tháng 12, Molina báo cáo rằng Cha Gustavo Sandino Ochoa, cha xứ của Giáo xứ Đức Mẹ Sầu Bi ở Santa María nằm ở vùng Pantasma thuộc Giáo phận Jinotega, “đã bị cảnh sát và lực lượng bán quân sự bắt cóc” cùng ngày hôm đó. Molina, một luật sư sống lưu vong ở Hoa Kỳ, lưu ý rằng vị linh mục “bị nhiều bệnh tật”.

Vụ bắt giữ Cha Sandino là vụ bắt giữ gần đây nhất trong làn sóng bắt cóc do chế độ độc tài Nicaragua thực hiện vào tháng 12, bao gồm vụ bắt giữ Đức Giám Mục Isidoro del Carmen Mora của Giáo phận Siuna.

Molina đưa tin Đức Cha Mora “đã bị cảnh sát và lực lượng bán quân sự bắt cóc” vào ngày 20 tháng 12. Vị Giám Mục “sẽ cử hành một số lễ thêm sức tại Giáo xứ Thánh Giá ở La Cruz del Río Grande. Một ngày trước khi bị bắt cóc, ngài đã cầu nguyện cho Đức Cha Rolando Álvarez. Cho đến nay không có lời buộc tội chính thức nào chống lại ngài và không có thông tin nào về nơi ở của ngài.”

Molina cho biết thêm, chỉ có hai trong số các linh mục bị bắt cóc – Đức ông Óscar Escoto và Cha Jader Guido, lần lượt bị bắt đi vào ngày 22 và 24 tháng 12 – sau đó được thả ra. Tuy nhiên, cô lưu ý rằng cả hai vẫn tiếp tục “bị cảnh sát và lực lượng bán quân sự giám sát”.

Trường hợp tiêu biểu nhất về các vụ bắt cóc do chế độ độc tài Nicaragua thực hiện là vụ bắt cóc Đức Cha của Matagalpa, Rolando Álvarez. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 8 năm 2022, cảnh sát đã bao vây nơi ở của ngài, không cho ngài rời đi. Sau đó, chế độ đã chuyển ngài vào nửa đêm ngày 19 tháng 8 đến Managua, nơi ngài bị quản thúc tại gia.

Cuối cùng, sau một phiên tòa đầy nghi vấn, Đức Cha Álvarez bị kết án hơn 26 năm 4 tháng tù vào tháng 2 năm 2023 với cáo buộc là “kẻ phản bội quê hương”.

Trong một thông điệp video được đăng trên YouTube vào ngày 30 tháng 12, Đức Giám Mục Silvio José Báez, Giám Mục Phụ Tá của Managua, người đã sống lưu vong ở Hoa Kỳ kể từ năm 2019 do các mối đe dọa từ chế độ độc tài, đã tố cáo “sự căm ghét không ngừng và dai dẳng của chế độ đối với Giáo hội: “Những kẻ bạo chúa nhận thức được rằng người dân Nicaragua yêu mến Giáo hội và các mục tử của họ và kinh hãi trước sự tồn tại của một dân tộc nhận thức và tập hợp xung quanh đức tin Kitô giáo, bởi vì họ là một dân tộc tự do, phê phán và là nhân vật chính trong cuộc đời của họ và lịch sử của chính mình.”

Đức Cha Báez cũng kêu gọi Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới: “Chúng tôi cầu xin các bạn, chúng tôi xin các bạn hãy hướng mắt về Nicaragua. Đừng bỏ rơi chúng tôi một mình; hãy dâng lời cầu nguyện cho những người bị áp bức của chúng ta và cất lên tiếng nói tiên tri của mình để ủng hộ Giáo hội đang bị đàn áp này”.

Ngài cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hiệu quả hơn trong việc gây “áp lực chống lại chế độ độc tài Sandinista của Ortega và yêu cầu trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và khôi phục trật tự dân chủ trong nước”.

Đức Tổng Giám Mục Managua, Đức Hồng Y Leopoldo Brenes, cũng đã đưa ra một thông điệp “ủng hộ, hy vọng”, được đọc vào cuối Thánh lễ ngài cử hành tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào sáng ngày 31 tháng 12.

“Đối với các gia đình và cộng đồng tại thời điểm này cảm thấy sự vắng mặt của các linh mục của họ hoặc đang trải qua những khó khăn khác, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của mình”, Đức Hồng Y Nicaragua nói và nói thêm rằng “bây giờ là lúc để cùng nhau tìm kiếm trong lời cầu nguyện sự an ủi của Thiên Chúa và sức mạnh của chúng ta trong sự hiệp nhất Giáo Hội.”

“Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa nhân lành ban ơn khôn ngoan và lời nói cũng như hành động của chúng ta có thể làm chứng cho sự kiên nhẫn đạt được mọi sự và ánh sáng của Chúa Giêsu có thể giúp tất cả chúng ta tìm ra những con đường hòa hợp và huynh đệ. Cùng với Đức Maria, mẹ của chúng ta, dưới chân thập tự giá, xin Chúa an ủi chúng ta và tỏ cho chúng ta lòng thương xót của Người”, Đức Hồng Y cầu nguyện.

Ngài kết luận: “Hiệp nhất trong lời cầu nguyện, hãy để những lời của tông đồ Phêrô vang vọng trong mọi tâm hồn: ‘Chúc đức tin và niềm hy vọng của anh em ở nơi Thiên Chúa’”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với Nicaragua. Sau khi kết thúc kinh Truyền Tin vào ngày đầu năm mới, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ “mối quan tâm sâu sắc” của ngài về “những gì đang xảy ra ở Nicaragua, nơi các giám mục và linh mục đã bị tước đoạt tự do”.

Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các linh mục và gia đình các ngài cũng như mong muốn rằng “con đường đối thoại luôn được tìm kiếm để vượt qua những khó khăn”.

“Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho Nicaragua,” Đức Thánh Cha kết luận.
 
Ukraine tấn công xuyên biên giới phá hủy hai hệ thống Pantsir. Tình trạng của Tướng Nga Gerasimov
VietCatholic Media
15:30 07/01/2024


1. Tuyên bố của Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Ukraine về tình trạng của Tổng tham mưu trưởng Nga

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng Chúa Nhật 7 Tháng Giêng, phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Thượng Úy Andriy Yusov, cho biết Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là GUR, hiện không thể xác nhận các báo cáo cho rằng Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, Valery Gerasimov, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một sở chỉ huy gần Sevastopol của Crimea.

“Thật vậy, đã có một hoạt động phức tạp của Lực lượng An ninh và Quốc phòng Ukraine nhắm vào các cơ sở quân sự ở Crimea bị tạm chiếm. Đặc biệt, trong nỗ lực của GUR, các kho hàng của địch đã bị tấn công và bị tổn thất đáng kể. Nhưng đối với cái chết được tường thuật rộng rãi của Gerasimov, các báo cáo hiện vẫn chưa được xác nhận,” Yusov nói.

Ông kể lại rằng những báo cáo ban đầu về cái chết của Gerasimov đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Nga, mà thường không phải là các cơ quan truyền thông đầu tiên lan truyền những loại “tin tức” như vậy.

“Do đó, thông tin này cần được xác minh bổ sung kỹ lưỡng. Đây sẽ là tin rất tốt cho tất cả chúng ta, nhưng chúng tôi hiện đang kiểm tra. Chúng tôi có thể khẳng định đội hình, nhân sự, lực lượng và phương tiện của quân xâm lược đã bị tiêu diệt. Đây đã là một tin rất tốt rồi. Và nếu Gerasimov kết thúc, đó sẽ là một phần thưởng tuyệt vời”, Yosov lưu ý.

Như Ukrinform đã đưa tin trước đó, vào ngày 4 Tháng Giêng, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy của lực lượng xâm lược Nga gần Sevastopol.

2. Ukraine tấn công xuyên biên giới phá hủy hai hệ thống Pantsir

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Russia Loses Two Prized Pantsir Systems As Ukraine Mocks 'Leaky' Defenses”, nghĩa là “Nga mất hai hệ thống Pantsir được đánh giá cao khi Ukraine chế nhạo hệ thống phòng thủ 'rò rỉ'“. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Phượng.

Ukraine đã phá hủy hai hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga, các quan chức cho biết hôm Chúa Nhật, trong nỗ lực mới nhất của Kyiv nhằm tiêu diệt các tài sản quan trọng và vũ khí trên mặt đất của Nga.

Phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Thượng Úy Andriy Yusov, cho biết trong một tuyên bố hôm Chúa Nhật rằng các chiến binh của cơ quan tình báo Ukraine, GUR, đã hạ gục hai hệ thống phòng không Pantsir-S1 ở khu vực biên giới Belgorod của Nga vào hôm thứ Bảy.

Ivan Fedorov, thị trưởng Ukraine lưu vong của thành phố Melitopol bị Nga tạm chiếm ở miền nam, cho biết thêm: “Các hệ thống phòng không của Nga gần đất nước này “hóa ra đã bị rò rỉ”.

Ukraine đang săn lùng mạng lưới phòng không của Nga như hệ thống phòng không Pantsir tầm ngắn để chống lại những nỗ lực liên tục của Mạc Tư Khoa nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Họ cũng đã tập trung các nguồn lực của mình vào việc loại bỏ các hệ thống phòng không tầm ngắn khác trên mặt đất của Nga như hệ thống Tor, cũng như các hệ thống phòng thủ tầm xa hơn, như S-300 và S-400 vốn được sử dụng rộng rãi để chống lại Kyiv và các địa điểm khác.

Ukraine hiếm khi tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công trên đất Nga.

Pantsir-S1, được cho là có giá trị khoảng 15 triệu Mỹ Kim, được thiết kế để chống lại máy bay, hỏa tiễn hành trình, đạn dược dẫn đường chính xác và hỗ trợ các đơn vị phòng không khác chống lại các cuộc tấn công lớn hơn.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết vào ngày 3/12/2023: “Những nỗ lực của cả Nga và Ukraine nhằm vượt qua hệ thống phòng không trên mặt đất của đối thủ tiếp tục là một trong những cuộc tranh tài quan trọng nhất của cuộc chiến”.

Ukraine đã nhiều lần tuyên bố trong những tuần gần đây rằng họ đã phá hủy các hệ thống phòng không trên mặt đất của Nga. Đầu tháng này, Kyiv cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt hai hệ thống Buk chỉ cách nhau vài ngày.

Hồi đầu tháng 12, các quan chức Ukraine cho biết Kyiv đã tấn công thành công vào hai chiếc Buks ở phía nam và phía đông đất nước trong vòng một tuần vào cuối tháng 11.

Vào ngày 26 tháng 11, chính phủ Anh cho biết Nga có thể đã rút một số hệ thống phòng không từ căn cứ Kaliningrad trên Biển Baltic đến tiền tuyến ở Ukraine để “bù đắp những tổn thất gần đây”.

Hệ thống phòng không cũng rất quan trọng đối với Ukraine. Từ ngày 29 tháng 12 sang năm mới, Nga đã tiến hành làn sóng tấn công hỏa tiễn trên khắp đất nước, trong đó có nhiều mục tiêu nhắm vào chính Kyiv.

Tuần trước, một chỉ huy cao cấp của Ukraine cho biết Nga đang cố gắng làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine, nghĩa là ưu tiên của Kyiv là duy trì hoạt động của các hệ thống phòng không và được cung cấp đầy đủ đạn dược.

“Trong trung và dài hạn, chúng tôi cần sự giúp đỡ từ các nước phương Tây để bổ sung kho hỏa tiễn”, Serhiy Naev, chỉ huy lực lượng chung của lực lượng vũ trang Ukraine giám sát hệ thống phòng không di động ở miền bắc Ukraine và Kyiv, nói với AFP.

3. Việc gây nhiễu sóng vô tuyến quy mô lớn đã biến Krynky thành khu vực tiêu diệt robot dành cho những người Nga không may mắn.

Theo Ký giả David Axe của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ, quân đội Ukraine đang gây nhiễu các máy bay không người lái của Nga ở tả ngạn sông Dnipro ở Kherson, miền nam Ukraine.

Sự nhiễu điện từ đang ngăn cản quân Nga ở tả ngạn đẩy lùi một đội quân nhỏ thủy quân lục chiến Ukraine mà từ giữa tháng 10 đã bám trụ ở làng chài Krynky.

Lực lượng của Kyiv “sử dụng rộng rãi các máy bay không người lái gần Krynky”, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine giải thích. “Các đơn vị tác chiến điện tử của họ can thiệp vào việc sử dụng máy bay không người lái của đối phương.”

Truyền thông Ukraine và nước ngoài tháng trước đã mô tả trận chiến giành Krynky là một “nhiệm vụ tự sát” đối với lực lượng thủy quân lục chiến thuộc Lữ đoàn 35 Ukraine. Trên thực tế, chính những người Nga thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810, Sư đoàn Dù 104 và quân đội trực thuộc đang chết với số lượng không thể chịu nổi.

Các máy bay bốn cánh chứa đầy chất nổ của Ukraine — cả kiểu máy bay góc nhìn thứ nhất sử dụng một lần và kiểu máy bay ném bom có thể tái sử dụng, bao gồm cả chiếc Baba Yaga hạng nặng, bay đêm — luôn có mặt ở khắp mọi nơi xung quanh Krynky. Trong khi đó, máy bay không người lái của Nga thường không thể cất cánh do bị Ukraine gây nhiễu.

“ Các máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine hoạt động mạnh mẽ và quy mô lớn”. “Thật khó khăn và nguy hiểm cho chúng tôi khi di chuyển ở khu vực tiền tuyến và hậu phương, vì đối phương tấn công các phương tiện, súng và nhóm bộ binh của chúng tôi bằng cách sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất và thoải mái chỉ đạo pháo binh tấn công vào các con đường và vị trí của chúng tôi.”

Sladkov nói thêm: “Và vào ban đêm, các trực thăng hạng nặng rải mìn trên đường đi của chúng tôi, cản trở sự di chuyển của quân đội chúng tôi”. “Chúng tôi sẵn sàng đối đầu với lực lượng vũ trang Ukraine trên không, trong tầm bắn của máy bay không người lái của đối phương, nhưng chúng tôi bị cản trở bởi việc sử dụng rộng rãi chiến tranh điện tử.”

Chúng tôi không biết chắc chắn hệ thống tác chiến điện tử nào Ukraine đã triển khai xung quanh Krynky, nhưng có thể đoán được. Để đối phó với các hoạt động của máy bay không người lái của Nga trên vùng Donbas phía đông Ukraine bắt đầu từ năm 2014, công ty Proximus của Ukraine đã phát triển một thiết bị gây nhiễu gắn trên xe tải mới có tên Bukovel-AD.

Hệ thống trị giá 50.000 Mỹ Kim có thể phát hiện máy bay không người lái cách xa tới 60 dặm và khi chúng ở gần 30 dặm hoặc hơn, sẽ xáo trộn các liên kết vô tuyến kết nối máy bay không người lái với người điều khiển chúng trên mặt đất.

Đến năm 2021, lực lượng Ukraine được cho là đã sở hữu hàng chục hệ thống Bukovel-AD. Các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy một số phương tiện, nhưng có thể chắc chắn rằng Proximus đang làm việc ngoài giờ để xây dựng các hệ thống thay thế—và mở rộng lực lượng tổng thể. Kyiv đã tăng cường lực lượng cho Bukovel-AD bằng các thiết bị gây nhiễu không xác định mà họ nhận được từ các đồng minh nước ngoài.

Tất nhiên, Nga có thiết bị gây nhiễu của riêng mình. Nhưng các lực lượng Ukraine đã tấn công một cách có hệ thống vào các cơ sở lớn hơn. Và các hệ thống tác chiến điện tử nhỏ hơn – ba lô RP-377 mà phi hành đoàn Nga gắn trên xe tăng và phương tiện chiến đấu của họ – dường như không hoạt động xa hơn vài chục feet.

Có rất nhiều video trên mạng xã hội mô tả máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất của Ukraine tấn công các phương tiện được trang bị RP-377. Trong ít nhất một trường hợp, một máy bay không người lái đã tấn công một phương tiện trên chiếc RP-377 của nó.

Theo Trung tâm Chiến lược Quốc phòng, kết quả là, gần ba tháng sau cuộc giao tranh Krynky, quân Ukraine không chỉ bám trụ dọc theo bờ trái mà họ còn “kiên trì mở rộng đầu cầu của mình”.

4. Vương Quốc Anh nhận định Nga không thể thiết lập ưu thế trên không

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Russia's 'Inability' to Establish Air Superiority Undermining Operations—UK”, nghĩa là “Vương Quốc Anh cho rằng việc Nga không thể thiết lập ưu thế trên không phá hoại các hoạt động.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Phượng.

Các quan chức quốc phòng Anh cho biết, Nga một lần nữa cho thấy rằng nước này không có khả năng đạt được ưu thế trên không ở Ukraine, giống như những gì họ đã làm khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện ở đó.

Bộ Quốc phòng Anh lưu ý trên X, trước đây là Twitter, về tầm quan trọng của việc ba máy bay phản lực Sukhoi Su-34 của Nga bị bắn rơi vào ngày 22 tháng 12 trên miền nam Ukraine. Ở đó, sức mạnh không quân chiến thuật của Mạc Tư Khoa đã giúp tấn công đầu cầu của Ukraine ở Krynky trên bờ phía đông sông Dnipro do Nga kiểm soát.

Theo các blogger quân sự Nga, hệ thống phòng không MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất đã bắn hạ các máy bay này. Ukraine cũng cho biết, vào ngày 24/12, lực lượng vũ trang của nước này đã tiêu diệt thêm 2 chiến đấu cơ khác của Nga là một chiếc Su-30 và một chiếc Su-34 trên mặt trận Odesa và Mariupol cạnh Hắc Hải.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm thứ Bảy, sau những tổn thất, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga gần như đã ngừng hoàn toàn các hoạt động của phi hành đoàn ở miền nam Ukraine.

Bộ Quốc phòng Vương Quốc Anh cho biết: “Điều này một lần nữa chứng tỏ rằng việc Nga không thể thiết lập ưu thế trên không trong giai đoạn đầu của cuộc chiến Nga-Ukraine tiếp tục làm suy yếu hoạt động hàng ngày của họ”.

Các quan chức Anh cho biết, việc thiếu sự hỗ trợ trên không có thể đã góp phần “thất bại trong nỗ lực của Tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 18 của Nga nhằm dọn sạch đầu cầu”. Trong vài ngày qua, Nga đã tăng cường không kích xung quanh đầu cầu, “nhưng ở mức độ thấp hơn so với trước khi xảy ra vụ bắn hạ”.

Nhà phân tích quân sự và tình báo nguồn mở Emil Kastehelmi nói với Newsweek vào tháng trước rằng không rõ mục tiêu của Ukraine là gì. Kastehelmi nói: “Mặc dù bản thân hoạt động này có thể gây nghi ngờ phần nào từ quan điểm của Ukraine, nhưng người Nga vẫn chưa thể phá hủy đầu cầu”.

Ông nói thêm: “Thay vào đó, họ liên tục tấn công vào đó với lực lượng hạn chế, liên tục bị tổn thất về trang thiết bị”. “Vẫn có khả năng người Ukraine có thể cố gắng mở đầu cầu mới ở nơi khác và mở rộng hoạt động trong mùa đông.”

Vào cuối tháng 12, Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh Hoa Kỳ, gọi tắt là ISW, đã nói rằng, sau những tổn thất về máy bay, các lực lượng Nga “lo ngại về khả năng phòng không của Ukraine “ và đang hạn chế máy bay có người lái gần Crimea bị Nga tạm chiếm, đặc biệt là ở khu vực Tây Bắc Hắc Hải.

5. Tình báo quốc phòng Ukraine vô hiệu hóa hai hệ thống phòng không Pantsir-S1 trên đất Nga

Các trinh sát Ukraine khoe về một cuộc đột kích thành công khác vào khu vực Belgorod của Nga để phá hủy các hệ thống phòng không tinh vi.

Phát ngôn nhân lực lượng đặc biệt, Đại Tá Georgi Gleba cho biết: “Vào hôm thứ Bảy, ngày 6 Tháng Giêng, một chiến dịch đặc biệt khác của Lực Lượng Đặc Biệt nhằm làm suy yếu khả năng của đối phương đã được hoàn thành.”

“Là một phần của nhiệm vụ phức tạp được thực hiện với sự hỗ trợ của nền tảng United24, các nhà điều hành tình báo quân sự đã tấn công các vị trí của lực lượng phòng không Nga trên lãnh thổ vùng Belgorod. Do thiệt hại do hỏa hoạn gây ra, hai hệ thống phòng không Pantsir S1 của Nga đã bị vô hiệu hóa”, ông nói.

Chi phí của một hệ thống như vậy trong khoảng từ 10 đến 15 triệu Mỹ Kim.

6. Một điệp viên Ukraine đã đi 900 dặm đến một phi trường đầy tuyết của Nga và trong đêm khuya đã đốt cháy một chiến đấu cơ-bom Sukhoi của Nga

Theo Ký giả David Axe của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ, một điệp viên Ukraine lẻn vào Nga, đi 900 dặm tới căn cứ không quân Chelyabinsk ngay phía bắc Kazakhstan, lẻn vào đường băng phủ đầy tuyết dưới sự bao phủ của bóng tối và đốt cháy một chiến đấu cơ ném bom Sukhoi Su-34 của không quân Nga.

Theo phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Thượng Úy Andriy Yusov, đây không phải là hành động phá hoại đầu tiên của điệp viên Ukraine ở Nga nhưng có thể là hành động táo bạo nhất. Và nó có thể khiến lực lượng không quân Nga phải trả giá thêm một chiếc Su-34 đang ngày càng gặp nguy hiểm.

Tổng cục tình báo Ukraine tuyên bố chiếc Su-34 hai động cơ, hai chỗ ngồi thuộc về Sư đoàn Hàng không Tổng hợp số 21, đơn vị điều hành chủ yếu loại máy bay này. “Nguyên nhân khiến máy bay bốc cháy đang được làm rõ”, Yusov nói đùa.

Lần gần đây nhất điệp viên Ukraine lẻn vào phi trường Nga, gần Pskov vào tháng 10/2022, đó là làm nổ tung trực thăng tấn công Kamov Ka-52. Pskov cách biên giới với Ukraine 500 dặm.

Ukraine có các phương pháp khác để tấn công các căn cứ không quân của Nga từ cách xa hàng trăm dặm – bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn – nhưng việc phá hoại trực tiếp có thể là điều khiến người Nga bối rối nhất. An ninh căn cứ không quân ở đâu? Người Nga biết họ đang có chiến tranh, phải không?

Rõ ràng là tại sao Ukraine lại nhắm vào Chelyabinsk và các máy bay Su-34 của nước này. Chiến đấu cơ-ném bom siêu âm là một trong những loại tốt nhất trong lực lượng không quân Nga và hoạt động tích cực nhất dọc theo chiến tuyến dài 600 dặm trong cuộc chiến kéo dài 23 tháng của Nga với Ukraine.

Các máy bay Su-34 thực hiện nhiệm vụ gần như hàng ngày ném bom lượn dẫn đường bằng vệ tinh ở phạm vi 25 dặm vào các vị trí của Ukraine. Theo quân nhân Ukraine Olexandr Solon'ko, những quả bom lượn mạnh mẽ là “một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất” của quân đội Ukraine.

Lực lượng Ukraine đang làm mọi cách để bắn hạ mọi chiếc Su-34 có thể. Nhanh chóng bố trí lại lực lượng phòng không tầm xa ở miền nam Ukraine vào tháng trước, lực lượng không quân Ukraine đã bắn rơi 4 chiếc Su-34 chỉ trong vòng một tuần. Nếu chiếc máy bay phản lực bị phá hoại bị loại bỏ, người Nga có thể chỉ còn khoảng 125 chiếc Su-34 trong số phi đội trước chiến tranh với không quá 150 chiếc.

Chiến dịch phá hoại của Ukraine tuy hiệu quả nhưng đầy rủi ro. Một số điệp viên người Ukraine đã bị bắt và bị giết. Có lẽ gần đây nhất, hồi tháng 8, quân đội Nga được cho là đã chặn một nhóm đặc công Ukraine đang lẻn qua biên giới gần Bryansk và giết chết hai người.

7. Cuộc tấn công của Nga giết chết sáu người, trong đó có ba trẻ em, ở Rivne, vùng Donetsk

Tại làng Rivne của cộng đồng Myrnohrad ở vùng Donetsk, 6 người thiệt mạng do pháo kích của Nga, trong đó có 3 trẻ em. Phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine, Đại Úy Alyona Lyutnytska, đã cho biết như trên.

“Sáu người được biết là đã thiệt mạng ở cộng đồng Rivne, Myrnohrad. Trong số đó có ba đứa trẻ”.

Nhà lãnh đạo chính quyền lưu ý rằng thị trấn đã hứng chịu pháo kích dữ dội của Nga vào khoảng 15 giờ ngày thứ Bảy, với một trong những quả đạn đã bắn trúng một gia cư có cư dân trong đó.

Ngoài ra, 75 tòa nhà, một trạm y tế-hộ sinh và một tòa nhà hành chính bị hư hại.

“Hôm nay người Nga đã giết thêm 5 người nữa ở Pokrovsk,” cô nói thêm.

Như đã đưa tin, hôm thứ Bảy, ngày 6 Tháng Giêng, quân đội Nga đã mở cuộc tấn công quy mô lớn vào quận Pokrovsk thuộc vùng Donetsk. Người ta xác định rằng quân xâm lược đã sử dụng hỏa tiễn S-300.

8. Quân Nga tấn công Avdiivka trong ngày thứ ba liên tiếp

Ngày thứ ba liên tiếp, quân đội Nga tấn công Avdiivka ở vùng Donetsk, tình hình vẫn rất khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát. Vitaliy Barabash, nhà lãnh đạo Chính quyền Avdiivka, cho biết như trên.

“Trong ngày thứ ba liên tiếp, địch tấn công mạnh vào Avdiivka, dồn ép từ mọi phía. Hàng chục cuộc không kích đã được tiến hành chỉ trong ngày hôm qua. Hoàn cảnh rất khó khăn. Nhưng nó đã được kiểm soát,” ông nói.

Barabash lưu ý rằng hơn 1.000 cư dân vẫn còn ở lại thành phố, cuộc sống của họ đang bị đe dọa suốt ngày đêm. Thường dân ở Avdiivka hầu như ngày nào cũng chết vì lửa và đạn pháo kích.

Barabash một lần nữa kêu gọi tất cả cư dân thành phố di tản.

“Các bạn, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho gia đình và bạn bè của mình để di tản! Chúng tôi sẽ di tản! Sẽ dễ chịu hơn nhiều khi được sống trong sự an toàn! Di tản cứu sống! Và chúng tôi đang ở đây. Chúng tôi đang làm việc. Cho dù nó có khó khăn thế nào đi chăng nữa! Cùng nhau chiến thắng! Niềm tự hào cho Ukraine!” nhà lãnh đạo chính quyền thành phố nói.

Như đã đưa tin, quân xâm lược Nga đang tiếp tục nỗ lực bao vây Avdiivka. Binh sĩ Ukraine tổ chức phòng thủ, gây tổn thất đáng kể cho đối phương.

Tính đến sáng ngày 22 tháng 12 năm 2023, 1.214 cư dân vẫn ở Avdiivka.

9. Tình báo Ukraine chia sẻ hình ảnh vệ tinh cho thấy kho đạn của Nga bị phá hủy ở Crimea

Do kết quả của một hoạt động đặc biệt của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng và Không quân Ukraine vào ngày 4 Tháng Giêng, quân đội Nga đã mất một kho đạn dược và một số trạm radar ở Crimea tạm thời bị tạm chiếm.

“Vào ngày 4 Tháng Giêng năm 2024, một chiến dịch đặc biệt toàn diện đã được thực hiện trên lãnh thổ Crimea bị tạm chiếm. Mục tiêu của cuộc tấn công được thực hiện bởi các chiến binh của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng và Lực lượng Không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine cùng với lực lượng quốc phòng nhà nước, là các vị trí radar của Nga tại phi trường Saki và một kho đạn dược gần làng Hryshyne,” cơ quan tình báo quốc phòng đăng trên Facebook.

Dữ liệu trinh sát không gian được cho là đã xác nhận một cuộc tấn công hỏa lực thành công vào kho đạn dược của Nga ở Hryshyne.

Thông tin về những tổn thất khác của quân đội Nga tại Crimea đang bị tạm chiếm đang được làm rõ.

Theo báo cáo của Ukrinform, vào thứ Năm, ngày 4 Tháng Giêng, người ta đã nghe thấy các vụ nổ ở Sevastopol và Yevpatoriya của Crimea. Kênh Telegram của Nga đưa tin về cuộc tấn công lớn của Ukraine vào Crimea.

Trong số những điều khác, có hai cuộc tấn công đã được báo cáo ở khu vực vịnh Sevastopol.

Cùng ngày, Tư lệnh Lực lượng Không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine, Trung tướng Mykola Oleshchuk đã cảm ơn các phi công Ukraine và tất cả những người lên kế hoạch cho hoạt động vì công việc chiến đấu hoàn hảo của họ ở Sevastopol và Yevpatoriya.

Sau đó, Cục Truyền thông Chiến lược của Lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo rằng sở chỉ huy của quân đội Nga bên ngoài Sevastopol đã bị tấn công.
 
Trước các tác hại kinh hoàng, Hồng Y Fernandez tìm cách rút lại Tuyên ngôn Fiducia Supplicans
VietCatholic Media
17:06 07/01/2024


1. Tuyên ngôn Fiducia Supplicans 2.0

Linh mục Raymond J. de Souza, là chủ bút tập san Công Giáo Convivium của Canada. Trên tờ National Catholic Register, ngài có bài viết nhan đề “‘Fiducia Supplicans’ 2.0”. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Khi Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández làm tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin vào tháng 7, ngài đã thực hiện một bước bất thường là viết một lá thư kèm theo việc bổ nhiệm.

“Những gì tôi mong đợi ở Đức Hồng Y chắc chắn là một điều gì đó rất khác biệt,” Đức Thánh Cha viết.

Đức Thánh Cha có tất cả những điều đó, và sau đó một số khác nữa.

Chưa có vị tổng trưởng nào từng hành xử giống như Hồng Y Fernández hiện nay, với những cố gắng điên cuồng ngăn chặn những rạn nứt do Fiducia Supplicans mở ra.

Vào ngày 18 tháng 12, Fiducia Supplicans đã được Bộ Giáo Lý Đức Tin phát hành. Tài liệu tuyên bố rằng “những gì đã được nói trong Tuyên ngôn này liên quan đến phước lành của các cặp đồng giới là đủ” và do đó “không nên mong đợi thêm câu trả lời nào về những cách có thể để điều chỉnh các chi tiết hoặc tính thực tiễn liên quan đến các phước lành thuộc loại này”.

Sau đó, vị tổng trưởng bắt đầu một loạt các cuộc phỏng vấn đưa ra lời bình luận về công việc của chính mình. Điều đó dường như không có tác dụng gì, vì các giám mục trên khắp thế giới đều bày tỏ sự thất vọng tột độ.

Vì vậy, vào ngày 4 Tháng Giêng, Đức Hồng Y Fernández đã ban hành một loại Fiducia Supplicans 2.0, dưới dạng một “thông cáo báo chí” dài về tuyên bố này. Thông báo “không phản hồi thêm” này dài gần bằng một nửa tài liệu gốc.

Tình trạng của Fiducia Supplicans là một “Tuyên ngôn” của DDF, được ban hành với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng, do đó biến nó trở thành một phần của huấn quyền thông thường của Đức Giáo Hoàng. Vào năm 2021, một tài liệu khác của Bộ Giáo Lý Đức Tin, được coi là một bản phản hồi, cũng được ban hành với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng. Thật hữu ích, khi so sánh rằng cả 2 tài liệu đều đề cập đến cùng một chủ đề, cụ thể là các phước lành cho các cặp đồng giới. Nhưng thật vô ích cho thời điểm hiện tại, tài liệu năm 2021 dạy điều hoàn toàn ngược lại, thẳng thừng cấm những gì Fiducia Supplicans cho phép. Vì vậy, mặc dù đã được hứa hẹn “không có phản hồi gì thêm”, nhưng Fiducia Supplicans luôn được yêu cầu trình bày chi tiết hơn. Khi đã có sự mâu thuẫn nơi cùng một vị Giáo hoàng, về cùng một chủ đề, ở cùng một cấp thẩm quyền huấn quyền, thì cần phải nói thêm điều gì đó. Do đó có “thông cáo báo chí” từ tổng trưởng.

Thông cáo báo chí hoàn toàn không phải là một tài liệu huấn quyền. Đó không phải là một Tuyên ngôn, cũng không phải là một phản hồi, thậm chí không phải là một cuộc họp báo của giáo hoàng trên máy bay. Nó không có thẩm quyền gì cả. Mặc dù chắc chắn được quan tâm đối với tâm trí của tổng trưởng, nhưng nó không thể chính thức làm rõ giáo huấn của Fiducia Supplicans; nó không thể giải quyết được những mâu thuẫn và nhầm lẫn. Chỉ có một tài liệu Bộ Giáo Lý Đức Tin khác mới có thể làm được điều đó, bản thân tài liệu này sẽ được đặt cùng với Fiducia Supplicans (2023) và bản phản hồi (2021).

Đó có phải là nơi Đức Hồng Y Fernández hướng tới trong nhiệm vụ trở nên “rất khác biệt” không?

Đường lối tối giản

Trong Fiducia Supplicans, Đức Hồng Y Fernández đã nói rõ nhiệm vụ của mình là “thúc đẩy việc tiếp nhận giáo huấn của Đức Thánh Cha”. Do đó, khi phục vụ Pontifex Maximus hay Đức Giáo Hoàng Tối Cao, vị tổng trưởng thực hiện một đường lối khá tối giản, tuyên bố rằng Fiducia Supplicans không phải là “dị giáo, trái với Truyền thống của Giáo hội hoặc báng bổ”.

Điều đáng ngạc nhiên là vị tổng trưởng cho rằng cần phải đưa ra một thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng Bộ Giáo Lý Đức Tin không dạy tà giáo hay khuyến khích sự báng bổ. Trong hơn 23 năm làm tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger chưa bao giờ phải tuyên bố như thế. Chỉ cách đây vài tháng, người ta vẫn luôn luôn nghĩ rằng Bộ Giáo lý Đức tin không hề lạc giáo hay báng bổ.

Trong bối cảnh nhiều giám mục đang đặt câu hỏi về điều đó, chúng ta đang đảo ngược trật tự trước đây của mọi thứ. Trước đây, Bộ Giáo Lý Đức Tin sẽ làm sáng tỏ việc giảng dạy chính thống và sau đó những người khác sẽ bảo vệ quan điểm chính thống của họ. Bây giờ, Bộ tự tuyên bố, và khi các giám mục địa phương phản đối, vị tổng trưởng phải đi bảo vệ tính chính thống của mình. Đây thực sự “chắc chắn là một điều gì đó rất khác biệt”.

Điểm rõ ràng của thông cáo báo chí là Bộ Giáo lý Đức tin, nhận ra rằng mình có một trường hợp rất yếu, đang đưa ra một lối thoát cho tình trạng hỗn loạn do chính mình gây ra. Tổng trưởng đang yêu cầu càng ít càng tốt. Miễn là các giám mục không cáo buộc Bộ Giáo Lý Đức Tin (và Đức Thánh Cha) về sai sót giáo lý, thì, trong một kiệt tác về biệt ngữ của giáo hội, “sự thận trọng và chú ý đến bối cảnh giáo hội và văn hóa địa phương có thể cho phép các phương pháp áp dụng khác nhau”. Hiểu nôm na là như thế nào: Hãy ngừng nói rằng Fiducia Supplicans là dị giáo và sau đó các giám mục có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, bao gồm cả việc tuyên bố tài liệu ngày 18 tháng 12 là một bức thư chết trên thực tế.

Các cặp và những kết hiệp

Đáng chú ý, thông cáo báo chí từ chối giải quyết câu hỏi chính được nêu ra trong những tuần qua: Cái gì hoặc ai đang được ban phước? Hai cá nhân, một cặp hay sự kết hợp?

Bản phúc trình năm 2021 nói rõ rằng không thể ban phước lành cho các cặp đồng tính sống trong một sự kết hợp tình dục rõ ràng, mặc dù mối quan hệ của họ sẽ bao gồm một số điều tốt đẹp bên cạnh những yếu tố tội lỗi. Toàn bộ quan điểm của Fiducia Supplicans là thay đổi điều đó, nhưng thông cáo báo chí lại tỏ ra rất ngại ngùng về điểm trọng tâm đó.

Thông cáo báo chí cho biết: “Điểm mới thực sự của Tuyên bố này… không phải là khả năng chúc phúc cho các cặp vợ chồng trong những hoàn cảnh trái luật”. Nếu đó không phải là điều mới lạ, thì phản hồi năm 2021 vẫn được giữ nguyên và Bộ Giáo Lý Đức Tin đã gây ra sự nhầm lẫn và khó chịu trên toàn cầu mà không có lý do.

Các nhà bình luận có trách nhiệm đã cố gắng từ lâu để đưa ra những phân biệt thích đáng giữa một cặp cá nhân, hai thành viên của một nhóm lớn hơn, các cặp và các kết hiệp. Có sự bất đồng rõ ràng và thực sự. Do Bộ Giáo Lý Đức Tin sử dụng các thuật ngữ này nên một định nghĩa sẽ hữu ích. Hồng Y Fernández từ chối đưa ra thông tin này trong thông cáo báo chí.

Phước lành không phải là phước lành

Ngược lại, thông cáo báo chí đưa ra một ví dụ cụ thể từ bỏ hoàn toàn động lực chính của Fiducia Supplicans. Thông cáo báo chí lưu ý rằng lời chúc phúc dành cho “những cặp không thường xuyên” chỉ nên diễn ra trong “vài giây” mà không cần bất kỳ nghi lễ nào. Thông cáo báo chí nói đến cả “cặp” và đôi khi là “hai người” mà không làm rõ sự khác biệt.

Thông cáo báo chí nói rằng vị linh mục “chỉ cầu xin Chúa ban bình an, sức khỏe và những điều tốt lành khác cho hai người đang cầu xin điều đó”. Điều đó dường như không phải là về một “sự kết hiệp” nào cả.

Nhưng ngay lập tức thông cáo báo chí cho biết thêm rằng, “đồng thời, người ta yêu cầu họ có thể sống Tin Mừng của Chúa Kitô một cách trung thành trọn vẹn và để Chúa Thánh Thần có thể giải thoát hai người này khỏi mọi thứ không phù hợp với ý muốn thiêng liêng của Ngài và khỏi tất cả mọi thứ đòi hỏi sự thanh lọc.”

Do đó, phước lành dường như dành cho “sự kết hợp”, “sự bất thường” được thừa nhận bằng lời cầu nguyện “thanh tẩy”.

Chẳng hạn, nếu một linh mục đang chuẩn bị cho một cặp vợ chồng sống chung tiến tới hôn nhân, thì việc chúc lành cho họ bằng một lời cầu nguyện khẩn cầu sự trợ giúp của Thiên Chúa đối với những nỗ lực sống khiết tịnh của họ là điều hoàn toàn thích hợp. Nhưng liệu một phước lành như vậy có thể được ban cho nếu không có ước muốn sống khiết tịnh, hoặc thậm chí thách thức các chuẩn mực đạo đức?

Với rất nhiều sự phức tạp và nhầm lẫn, Hồng Y Fernández đưa ra một ví dụ. Do đó, vị tổng trưởng sau khi đã đưa ra Tuyên ngôn trong đó loại trừ rõ ràng bất kỳ công thức nào; hiện lại đưa ra một công thức mẫu trong thông cáo báo chí của mình:

“Vì một số người đã đặt ra câu hỏi về những phước lành này có thể trông như thế nào, chúng ta hãy xem xét một ví dụ cụ thể: chúng ta hãy tưởng tượng rằng trong số đông người đang hành hương, một vài người đã ly dị, hiện đang ở trong một cuộc hôn nhân mới, nói với linh mục rằng: 'Xin ban phép lành cho chúng tôi; chúng tôi không thể tìm được việc làm, anh ấy ốm nặng, chúng tôi không có nhà và cuộc sống trở nên rất khó khăn: Xin Chúa giúp đỡ chúng tôi!'

“Trong trường hợp này, linh mục có thể đọc một lời cầu nguyện đơn giản như thế này: ‘Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến những đứa con này của Chúa, xin ban cho họ sức khỏe, công việc, hòa bình và giúp đỡ lẫn nhau. Hãy giải thoát họ khỏi mọi điều trái ngược với Tin Mừng của Chúa và cho phép họ sống theo ý muốn của Chúa. A-men.' Sau đó, kết thúc bằng dấu thánh giá trên mỗi người trong số hai người.

“Chúng ta đang nói về một điều gì đó kéo dài khoảng 10 hoặc 15 giây. Việc từ chối những loại phước lành này đối với hai người đang cầu xin có hợp lý không? Chẳng phải điều thích hợp hơn là nâng đỡ đức tin của họ, dù nhỏ hay lớn, trợ giúp họ trong những yếu đuối của họ bằng phép lành của Thiên Chúa, và hướng tới sự cởi mở hướng tới siêu việt, vốn có thể khiến họ trung thành hơn với Tin Mừng sao?”

Ở đây chúng ta thấy việc sử dụng cả “hai người” và “một cặp” để mô tả cùng một tình huống. “Cặp” hoàn toàn không yêu cầu một lời chúc phúc nào cho sự kết hợp của họ, khéo léo tránh né vấn đề mấu chốt. Họ yêu cầu sức khỏe, nhà ở và công việc. Tuy nhiên, lời cầu nguyện hàm ý một “sự hiệp nhất” bằng cách yêu cầu “giải thoát họ” khỏi điều “ngược lại với Tin Mừng”.

Đáng chú ý nhất, đó không phải là một chúc lành gì cả. Đó là lời cầu nguyện dành cho “hai người” hoặc “một cặp”, sau đó là lời chúc phúc riêng cho mỗi người. Đối với tất cả những cuộc thảo luận về cách hiểu mới về các phước lành trong Fiducia Supplicans, Hồng Y Fernández không ban phước trong lời cầu nguyện mẫu này và sau đó ban phước cho các cá nhân theo phong tục từ xa xưa.

Nếu đó là điều mà Hồng Y Fernández đã nghĩ đến từ lâu thì sẽ không cần đến Fiducia Supplicans nữa. Phản hồi năm 2021 cũng hình dung điều tương tự. Thông cáo báo chí, ít nhất là trong tuần này, là việc ngài tổng trưởng tách mình ra khỏi tài liệu của chính mình.


Source:National Catholic Register

2. Đại sứ Oman đầu tiên cạnh Tòa Thánh bắt đầu nhiệm vụ

Đại sứ đầu tiên của nước Oman cạnh Tòa Thánh là ông Mahmoud bin Hamad Al Hasani đã bắt đầu nhiệm vụ, từ ngày 30 tháng Mười Hai năm 2023 vừa qua, với việc trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha.

Trong tư cách này, ông sẽ tham dự buổi tiếp kiến đầu năm của Đức Thánh Cha dành cho Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, dự kiến vào đầu tuần tới.

Ông Al Hasani cũng là đại sứ của Oman tại Thụy Sĩ, và Vương quốc Liechtenstein láng giềng.

Hồi tháng Hai năm ngoái, Tòa Thánh và Oman đã tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau trên cấp đại sứ và sứ thần. Vài tháng sau đó, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Nicolas Henry Marie Denis Thevenin, người Pháp, làm Sứ thần đầu tiên của Tòa Thánh tại Oman. Đây là quốc gia thứ 184 lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Miến Điện là nước thứ 183, có quan hệ ngoại giao Tòa Thánh từ năm 2017.

Oman là nước lớn thứ ba tại bán đảo Arập, có Hồi giáo là quốc giáo, nhưng tại đây có đông đảo công nhân nước ngoài đến từ miền Đông Á châu. Tại đây, có bốn giáo xứ Công Giáo và khoảng 12 linh mục trong cả nước. Các tôn giáo khác cũng được hoạt động tại nước này; các tín hữu Công Giáo có thể làm việc thờ phượng, đảm trách các trường học. Về mặt Giáo hội, Oman thuộc miền Đại diện Tông tòa Nam Arabia.

Hồi năm 2016, xảy ra vụ cha Tom Uzhunnalil, Thừa sai dòng Don Bosco người Ấn Độ ở Yemen bị bắt cóc và chỉ được trả tự do sau 18 tháng cầm tù. Trong vụ này, Oman đã giữ một vai trò quan trọng trong việc trả tự cho cho cha Tom, vì nước này duy trì quan hệ với tất cả các phe tham chiến ở Yemen và đã từng cứu nhiều người bị bắt cóc hoặc mất tích trong cuộc nội chiến ở Yemen. Trong dịp đó, Tòa Thánh ra thông cáo cám ơn những người đã giúp trả tự do cho cha Toma, đặc biệt là Quốc vương của Oman và các quan chức thẩm quyền của nước này.

Dưới thời Đức đương kim Giáo hoàng Phanxicô, quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và các nước Arập được tăng cường.

3. Cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu châu năm tới sẽ diễn ra tại Tallin

Cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu châu lần thứ 47 sẽ tiến hành tại Tallin, thủ đô Cộng hòa Estonia vào cuối năm 2024 nay, từ ngày 28 tháng Mười Hai đến ngày 01 tháng Giêng năm 2025.

Thầy Matthew, người Anh, Tu viện trưởng đại kết Taizé, cho biết như trên, hôm 30 tháng Mười Hai năm 2023 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ thứ 46 của giới trẻ Kitô Âu châu tiến hành tại Ljubljana, thủ đô Slovenia, từ ngày 28 tháng Mười Hai năm 2023 đến ngày 01 tháng Giêng năm 2024 vừa qua, với sự tham dự của 5.000 bạn trẻ thuộc các Giáo hội Kitô đến từ 48 quốc gia, trong số này một phần ba đến từ Ba Lan.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Thượng phụ Bartolomaios I, Giáo chủ Chính thống Constantinople, cũng như Đức Tổng Giám Mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, và cả ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban hành pháp của Liên hiệp Âu châu, đã gửi lời chào thăm và khích lệ các bạn trẻ.

Trong bốn ngày gặp gỡ, ban trưa các bạn trẻ đã họp nhau cầu nguyện tại 10 thánh đường trong thành phố Ljubljana, và ban chiều họ gặp gỡ chung tại Hội trường thể thao Stozice để chia sẻ về các đề tài đức tin, tình liên đới, văn hóa, cũng như cầu nguyện và suy niệm.

Nơi gặp gỡ lần tới, cuối năm 2024 tại Estonia, quốc gia chỉ có khoảng một triệu 400.000 dân cư, trong có 450.000 sống tại thủ đô Tallin. Đa số dân nước này là tín hữu Tin lành Luther, và chỉ có khoảng 6.500 tín hữu Công Giáo họp thành một miền Giám quản Tông tòa, với một giám mục, 12 linh mục triều và dòng, cùng với 15 nữ tu.

4. Nhật Ký Trừ Tà số 272: Quỷ dữ phá phiên trừ tà

Đức Ông Stephen Rossetti là một linh mục ở Giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #272: Demons Crash Deliverance Session”, nghĩa là “Nhật Ký Trừ Tà số 272: Quỷ dữ phá phiên trừ tà”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Trong phiên trừ tà trực tuyến vừa qua, kết nối internet của tôi bị lỗi. Tôi có kết nối internet nhanh, có dây và rất đáng tin cậy. Tôi phụ thuộc vào nó để phục vụ lượng người theo dõi quốc tế ngày càng lớn mạnh mà chúng tôi có được từ trang web và phương tiện truyền thông xã hội của mình. Khi kết nối bị ngắt, điều đó thật kỳ lạ và Nhóm biết rằng có điều gì đó không ổn.

Hàng tháng chúng tôi có một phiên giải cứu trực tuyến lớn: 15.000 người ghi danh và Chúa ban phước cho chúng tôi bằng những ân sủng mạnh mẽ. Đương nhiên, lũ quỷ không thích điều đó. Đồng thời, phù thủy đang ném những lời nguyền vào chúng tôi. Hàng tháng, thông tin liên lạc của chúng tôi bị thế giới đen tối quấy rối theo một cách nào đó.

Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi có các “Chiến binh cầu nguyện” cầu nguyện trong suốt buổi trừ atà. Ngoài ra, Nhóm của chúng tôi còn nói “Lời cầu nguyện của Umbrellino cho Công nghệ”* nhiều lần. Và một trong những nhà trừ tà của chúng tôi liên tục giải trừ những lời nguyền. Chúng tôi liên tục kêu gọi Chân phước Carlo Acutis- một nhà thiết kế web đã chứng tỏ là một đồng minh tinh thần mạnh mẽ trong việc bảo vệ công nghệ.

Nhưng vào ngày 13 tháng 11, giữa phiên, màn hình của tôi bị đơ một cách khó hiểu và sau đó kết nối internet của tôi bị hỏng. Điều đặc biệt thú vị là nó rơi xuống ngay giữa buổi cầu nguyện để xóa bỏ những lời nguyền rủa thế hệ.”** Một tai nạn chăng? Tôi nghi ngờ điều đó.

Mặc dù Giáo Hội Công Giáo chưa bao giờ lên tiếng dứt khoát về việc liệu những lời nguyền qua nhiều thế hệ có thực sự tồn tại hay không, nhưng kinh nghiệm chung của các nhà trừ quỷ là chúng có thật. Đúng là các thế hệ kế tiếp không phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của tổ tiên họ, nhưng dường như họ bị ảnh hưởng về mặt tinh thần một cách rõ ràng. Kinh nghiệm của chúng tôi cũng cho thấy việc dỡ bỏ những lời nguyền thế hệ là một trong những khoảnh khắc mạnh mẽ nhất trong các phiên trực tuyến này. Ít ai ngờ rằng Ác ma sẽ làm mọi cách có thể để ngăn chặn nó.

Mặc dù tôi không phải là người am hiểu công nghệ nhất nhưng tôi vẫn có thể kết nối lại với phiên trực tuyến sau vài phút. Nhóm rất có năng lực của chúng tôi, nhận ra điều gì đã xảy ra, đã tiếp tục buổi cầu nguyện cho đến khi tôi tham gia lại. Sau đó chúng tôi tiếp tục nơi chúng tôi đã dừng lại. Trên thực tế, tôi đã nhân đôi lời cầu nguyện để xóa bỏ những lời nguyền rủa của thế hệ ngay từ đầu và thậm chí còn nhấn mạnh vào nó. Khi ma quỷ không thích điều gì đó, chúng ta sẽ phải làm nhiều hơn!

Sự việc này mang tính giáo dục. Theo suy nghĩ của tôi, nó khẳng định lại tầm quan trọng của việc dỡ bỏ những lời nguyền thế hệ. Nó cũng tái khẳng định sự thật rằng, trong khi Ma Quỷ có thể quấy rối các tôi tớ của Chúa bất kể chúng ta nói bao nhiêu lời cầu nguyện ngăn cản và bảo vệ, công việc của Chúa cuối cùng sẽ được hoàn thành. Satan có thể cám dỗ, quấy rối và trì hoãn, nhưng không bao giờ ngăn cản được vương quốc của Thiên Chúa đang đến. Ý muốn của Chúa luôn được thực hiện. Satan bất lực trong việc ngăn chặn nó.

Phiên trừ tà trực tuyến tiếp theo của chúng tôi sẽ diễn ra vào ngày 8 Tháng Giêng. Mỗi tháng lại có một số hình thức quấy rối ma quỷ mới, bất chấp những nỗ lực hết sức của chúng tôi để ngăn chặn nó. Nhưng chúng ta tin vào Chúa Giêsu. Ngài đã chiến thắng và Ngài sẽ làm lại điều đó. Điều này chúng tôi biết chắc chắn.


Source:Catholic Exorcism