Ban Truyền Thông Tổng Giáo Phận Hà Nội Khởi Động Khóa Bổ Túc

120 thành viên Ban Truyền thông tại các giáo xứ, giáo họ thuộc 7 giáo hạt quy tụ về Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Hà Nội trong ngày 19/3/2023. Đây là một con số vượt ngoài mong đợi của ban tổ chức khi mở khóa bổ túc đầu tiên của năm 2023.