Hội Thánh Nước Pháp Cầu Xin Trời Đổ Mưa

Vùng Pyrénées-Orientales cũng như trên khắp nước Pháp hiện trải qua nạn hạn hán. Ngày 18/03/2023, hội thánh Perpignan đã đáp lại lới thỉnh cầu của các nông gia, cử hành nghi thức Công Giáo cầu trời đổ mưa.

Từ 150 năm nay, nước Pháp không có nghi thức cầu mưa. Bốn nông gia rước kiệu có tượng Thánh Gaudérique từ thế kỷ thứ IX, lội qua sông Têt đã khô cạn.

Linh mục Christophe Lefebvre, cha sở nhà thờ chính tòa Perpignan cho biết lòng sông Têt quá thấp, từ 6 tháng trời nay chỉ ghi nhận 130 mm lượng nước mưa.

Tập tục này giống như nghi lễ cầu đảo (祈 禱) ở nước ta, thể hiện qua bài thơ sau đây của Nguyễn Phi Khanh (1355-1428):

炎炎九土正焦燖,
一雨皇天普澤深。
請罪國將行盛禱,
初和民已浹歡心。

Viêm viêm cửu thổ chính tiêu tầm.
Nhất vũ hoàng thiên phổ trạch thâm.
Thỉnh tội quốc tương hành thịnh đảo,
Sơ hòa dân dĩ thiếp hoan tâm.

Xin chuyển thể lục bát:
Đất đai nứt nẻ khô cằn
Cầu trời mưa xuống mùa màng thắm sâu
Thôn làng khấn vái thỉnh cầu
Mong sao mưa thuận thắm sâu đất trời.

Lê Đình Thông