CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh,

VietCatholic xin chia buồn với Ca Sĩ và xướng ngôn viên Kim Thúy trước sự qua đi của người chú

Phêrô Nguyễn Văn Nhuệ

Sinh ngày 20/8/1936 tại Trung Lai, Bắc Ninh

Qua đời ngày 30/11/2022 tại Laguna Hills, California

Hưởng thọ 86 tuổi

Xin Chúa thương đón nhận Ông Phêrô vào hưởng kiến thánh nhan Ngài,

và lau khô những giọt lệ của thân quyến đang thương khóc trước cảnh sinh ly tử biệt