Nhà Một Cửa

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” (Lc 10,21)

Hỏi các em thiếu nhi:

-Khi dâng Thánh Lễ cha xứ có muốn mọi người vào hết trong nhà thờ không?

-Dạ có. Các em đồng thanh thưa rất to.

-Vậy cha xứ mở một cửa hay nhiều cửa?

-Dạ nhiều cửa.

Thiên Chúa là Cha Toàn Năng chí ái. Người muốn tất cả mọi người được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu và Người tạo mọi cách thế cho từng người theo hoàn cảnh và khả năng của họ để họ được vào Nước Trời.

Nhiều người xem ra “khôn ngoan và thông thái” thời Chúa Giêsu cho rằng để được vào Nước Trời thì phải “chịu phép cắt bì”, phải tuân giữ luật lệ theo cái nhìn của họ. Với những người này thì vào thiên đàng chỉ có một cửa đó thôi.

Nhà một cửa thì có thể là một loại phòng trọ nào đó và rất có thể chỉ là “nhà tù”.

Độc quyền chân lý là một kiểu xây thiên đàng một cửa vậy.

Lm.Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột