Lễ Giỗ Linh Mục Linh Hướng Cursillo Giáo Phận Đà Nẵng & Đại Hội Ultreya Lần Thứ 51

Sáng 26 / 11 / 2022, tại nhà thờ giáo xứ An Hải – Giáo phận Đà Nẵng, Phong Trào Cursillo Giáo phận đã tổ chức Đại hội Ultreya lần thứ 51 và hiệp dâng Thánh lễ Giỗ 10 năm Cha Martino Trần Văn Đoàn (27/11/2012-2022) – Linh hướng tiên khởi Phong Trào Cursillo tại Giáo phận.

Đến dự có các Cha Linh hướng của Phong trào Cursillo tại Giáo phận Đà Nẵng : Cha Giuse Nguyễn Văn Khang, Cha Emmanuel Nguyễn Tấn Lục – Quản xứ An Hải và Cha Phê-rô Maria Nguyễn Ngọc Phi.

Trong các đề tài chia sẻ nhân chứng, các Cursillistas ( Thành viên Cursillo) nhấn mạnh đến châm ngôn sống của các thành viên Cursillo “một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em “. Phải đem hết khả năng và nhiệt huyết của mình mà phục vụ xã hội, giúp ích cho đời; còn về phần mình hy sinh xả kỷ, đừng bao giờ lo riêng cho mình, phải diệt cái ngã vị kỷ.

Trong dịp này, Ban điều hành đã tóm tắt một số hoạt động trong thời gian qua, và dự kiến một số chương trình công tác cho thời gian đến, dự kiến đầu tháng 8 / 2023 sẽ mở khóa mới. đồng thời mời gọi Cursillistas lập PALANCA, tức là dâng những hy sinh, bác ái, làm việc Đạo đức …. Và tham dự Thánh lễ, để cầu nguyện cho các “ Khóa 3 Ngày” mới tại nhiều Giáo phận trong năm 2023.

Lúc 10 giờ, các Cha Linh hướng hiện diện, đã dâng Thánh lễ đồng tế, cầu nguyện cho Cha Martino Trần Văn Đoàn, dịp Giỗ 10 năm ( 27 / 11 / 2012-2022) Linh hướng tiên khởi của Phong trào tại Giáo phận Đà Nẵng. Cộng đoàn còn nhớ ơn và cầu nguyện cho Cha Linh hướng Phê-rô Hoàng Xuân Nghiêm Cha Simon Đinh Hưng Lợi và quý anh chi Cursillistas đã qua đời. xin Lòng Thương Xót Chúa, tha xóa những lỡ lầm, khi còn sống mắc phải, và sớm đưa vào vui hưởng Tôn Nhan Chúa.

Tôma Trương Văn Ân