Tân Ban Điều Hành Chương Tình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận Đà Nẵng

Nhiệm Kỳ 2022-2025 Tuyên Thệ Nhận Chức

Chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình (Marriage Family Enrichment Program), là hoạt động tông đồ trong môi trường gia đình, nhằm đáp ứng phần nào về đường hướng Mục Vụ Gia Đình của Giáo Hội. Chương trình giúp các đôi hôn nhân hiểu biết và phát triển sự liên hệ vợ chồng trong đời sống hôn nhân, và còn nhấn mạnh đến sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái và phương pháp giáo dục chúng trong môi trường xã hội mới. Cũng như sự liên hệ với anh chị em nhất là với Cộng Đồng dân Chúa qua việc phục vụ theo tinh thần “Hồn Tông Đồ Song Đôi”.

Xem Hình

Chiếu theo kết quả Bầu cử và thỉnh mời nhân sự Ban Điều Hành Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình ( CTTTHNGĐ) Giáo phận Đà Nẵng, ngày 28 / 7 / 2022, cho nhiệm kỳ 2022-2025.

Sáng 24 / 11 / 2022, tại nhà thờ Giáo xứ Thanh Bình – Gp Đà Nẵng, đã diễn ra nghi lễ bàn giao giữa Ban điều hành CTTTHNGĐ nhiệm kỳ 2019-2022 với Tân Ban điều hành- nhiệm kỳ 2022-2025, mới được bầu hôm tháng 7 vừa qua.

Đến dự có: Cha Phao-lô Nguyễn Luận – Tổng Linh Nguyền CTTTHNGĐ toàn quốc; Cha Giuse Vũ Dần – Tổng Vấn Nguyền Toàn quốc; Cha Giuse Huỳnh Công Duy Minh- Trưởng Ban Mục vụ gia đình Giáo phận Đà Nẵng, Tổng Linh nguyền CTTTHNGĐ Giáo phận Đà Nẵng, Quản xứ Giáo xứ Thanh Bình; Cha Phê-rô Trần Văn Thủy – Phó Tổng Linh nguyền Giáo phận; Sơ Têrêsa Phan Thị Thanh Hương – Linh Trợ CTTTHNGĐ Giáo phận; anh chị Giuse Nguyễn Văn Từ - Matta Nguyễn Thị Thùy Liên, Chủ Nguyền CTTTHNGĐ toàn quốc. Và nhiều anh chị Trưởng các Liên Gia Song Nguyền trong Giáo phận Đà Nẵng.

Trong lời khai mạc, Cha Giuse Tổng Linh nguyền Giáo phận quan tâm cách đặc biệt đến Gia đình, Gia đình làm “ Hồn Tông Đồ Song Đôi”. Gia đình hiệp nhất với nhau, hiệp nhất trong Chúa, hiệp nhất trong Giáo hội, cùng tham gia Sứ Vụ Giới thiệu Chúa cho các gia đình xung quanh bằng chính đời sống thuận hòa yêu thương quan tâm chăm sóc nhau, yêu mến Chúa và yêu mến nhau “ Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời”.

Đại diện Ban Điều hành nhiệm kỳ cũ 2019-2022 đã tổng kết những kết quả tốt thuận lợi và khó khăn. Trong nhiệm kỳ qua, CTTTHNGĐ tại Giáo phận đã mở được 4 Khóa học: khóa 747 tại Hòa Khánh; khóa 762 tại Hòa Minh; khóa 771 tại Hà Tân và khóa 799 tại Hoằng Phước, và Ban điều hành đã đến đồng hành tại một số Liên Gia, trong các buổi họp Liên gia; trong công tác bác ái xã hội, đã kết hợp với CTTTHNGD tổng Giáo phận Sài Gòn, cứu trợ bão lũ cho một số Giáo xứ vùng Quảng Nam, trong trận lũ năm 2020. Bên cạnh đó cũng có những khó khăn do dịch bệnh kéo dài và nhiều lý do khác làm hạn chế các hoạt động của Ban điều hành, nhằm giúp thăng tiến đời sống hôn nhân gia đình trong Giáo phận.

Cao điểm là Thánh lễ, trong ngày lễ Kính Các Thánh Tử Đạo tại Việt nam ( 24 / 11 ) do Quý Cha Linh Nguyền đồng tế.

các Song nguyền và Cộng đoàn cùng tham dự, cầu nguyện cho quý Song nguyền Tân chức trong Tân Ban Điều hành, sống Hiệp Hành nhiệt tâm yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội, yêu mến các Gia đình trong việc Tông Đồ cho các Gia đình.

Sau Lời nguyện hiệp Lễ, Tân Ban điều hành đã long trong tuyên thệ, nhờ Ơn Gia Đình Thánh Gia, nhận lãnh trách vụ trước Thiên Chúa và quí Cha Linh Nguyền và cộng đoàn tham dự. đồng thời Cha Giuse- Tổng Linh nguyền Giáo phận đã đón nhận Lời tuyên thệ đó, và xin Thiên Chúa chúc lành cho quý tân chức, để quý Song nguyền tân chức chu toàn trọng trách của CTTTHNGĐ trong Giáo phận.

Tân Ban điều hành CTTTHNGĐ Giáo phận Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2025 gồm có:

Cha Giuse Huỳnh Công Duy Minh – Tổng Linh Nguyền Giáo phận Đà Nẵng ( GP ĐN)

Cha Phê-rô Trần Văn Thủy - Phó Tổng Linh Nguyền GP ĐN

Sơ Têrêsa Phan Thị Thanh Hương – Linh Trợ GP ĐN

Chủ Nguyền: Giacôbê Hoàng Đức Dũng - Maria Phạm Thị Ty

Phó Nguyền nội vụ kiêm Ủy viên Thánh ca: Phillipphê Trần Thanh Long – Anê Trương Thị Ngọc Mai

Phó Nguyền ngoại vụ: Fx Nguyễn Đức Thọ - Anna Hồ Thị Lợi

Phụ tá Giám Nguyền Trường Nội dung, kiêm ký nguyền: Lôrensô Nguyễn văn Yên – Anna Nguyễn Thị Hương

Trưởng Ban Song Nguyền: Giuse Nguyễn Văn Hồng - Maria Nguyễn Thị Thu Hóa

Trưởng Ban Liên Gia: GB Đặng Văn Vân – Clara Ngô Thị Thanh Thủy

Quỹ Nguyền: Giuse Lê Hồng Khanh - Anê Nguyễn Thị Thanh Cảnh

Ủy viên Khánh tiết: Giuse Nguyễn Hữu Vinh - Matta Trần Nguyễn Bích Oanh

Ủy viên Phụng vụ: Tađeô Trần Văn Quang - Têrêsa Phan Thị Lan Anh

Ủy viên Truyền thông: Tôma Trương Văn n – Anna Nguyễn Thị Loan

Trong dịp này: Anh Giuse Nguyễn Văn Từ - Chủ Nguyền toàn quốc cũng đã thông báo cho các Song nguyền hiện diện biết, về kết quả của Đại Hội Ủy Ban mục vụ Gia đình trong toàn quốc diễn ra tại Trung tâm mục vụ Giáo phận Đà Lạt từ 25 đến 28 / 10 / 2022 vừa qua; về việc mở các Khóa Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình mới tại các Giáo phận trong cả nước; việc chuẩn bị cho Đại Hội Song nguyền Thế giới kỷ niệm 35 năm thành lập CTTTHNGĐ dự kiến vào ngày 31 / 1 / 2023 đến 2 / 2 / 2023 tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang; và danh sách Tân Ban Điều hành CTTTHNGĐ toàn quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Cha Tổng Linh Nguyền: Phaolô Nguyễn Luận ( TGP Huế)

Cha Phó Tổng Linh Nguyền 1: Phê-rô Nguyễn Hồng Phúc ( GP Phát Diệm)

Cha Phó Tổng Linh Nguyền 2: Gioan Trần Xuân Hùng ( GP Xuân Lộc )

Cha tổng Giám Nguyền Trường nội dung: Augustino Lưu Ngọc Cẩn (GP Bùi Chu)

Cha Phó Tổng Giám Nguyền Trường Nội dung: Vinh sơn Vũ Văn Bằng ( TGP Hà Nội )

Chủ Nguyền: A/c Giuse Nguyễn Văn Từ - Matta Nguyễn Thị Thùy Liên ( GP Đà Nẵng)

Phó Chủ Nguyền Nội Vụ: A/c Đaminh Trần Văn Bính - Anna Maria Vương Thị Lý ( TGP Sài Gòn )

Phó Chủ Nguyền Ngoại vụ: a/c Giuse Bùi Tiến Dũng - Catarina Phạm Thị Thanh ( G Phát Diệm)

Phụ Tá Giám Nguyền Trường Nội Dung: A/c Lôrensô Nguyễn Văn Yên - Anna Nguyễn Thị Hương ( GP ĐN)

Ký Nguyền: A/c Giuse Nguyễn Văn Thiện - Maria Đinh Thị Sinh ( GP Vinh)

Quỹ Nguyền: A/c Đôminicô Phạm Ngọc Hoàng – Cecilia Nguyễn Đỗ Như Uyên ( GP Xuân Lộc)

Trưởng Ban Liên Gia: A/c Phao lô Nguyễn Văn Huấn - Anna Phùng Thị Phượng ( GP Nha Trang)

Trưởng Ban tài chính: A/c Giuse Lê Văn Thanh - Anna Maria Nguyễn Thị Hồng Hạnh ( GP Đà Nẵng )

Trưởng Ban Truyền thông: A/c Giuse Nguyễn Đức Tuy – Maria Nguyễn Thị Huyền ( GP Hải Phòng)

Ban Truyền thông: Giuse Trần Ngọc Phi - Maria Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ( GP Xuân Lộc)

Sơ Linh Trợ: Sơ Tê rê sa Phan Thị Thanh Hương ( GP Đà Nẵng)

Sơ Linh Trợ: Sơ Anna Hồ Thị Liên ( GP Vinh)

Sơ Linh Trợ: Sơ Maria Nguyễn Thị Lương ( GP VInh)

Xin Gia đình Thánh Gia ban muôn Ơn Lành cho mỗi người, mỗi gia đình chúng con, cách riêng gia đình các Song Nguyền. để gia đình các Song nguyền luôn sống tinh thần hòa thuận yêu thương nhau, cùng tham gia thừa tác viên gia đình, trong sứ vụ nâng đỡ cộng tác với anh chị em, sống phụng sự tin yêu, Hiệp thông với Giáo Hội và với mọi người.

Tôma Trương Văn Ân