Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Xuân Lộc

Đáp lại lời mời của Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong sứ điệp Ngày Quốc tế Giới trẻ 2022-2023, “Ngày 20/11 tới, Lễ trọng Chúa Kitô Vua, chúng ta sẽ cử thành Ngày quốc tế giới trẻ tại các Giáo hội địa phương trên toàn thế giới”, gần 3500 bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong Giáo phận đã quy tụ về Giáo xứ Bình Hòa, Giáo hạt Gia Ray để tham dự Đại Hội Giới trẻ của Giáo phận vào chính ngày Lễ Trọng Chúa Kitô Vua, Chúa Nhật 20/11/2022.