Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới trẻ với Kỷ Nguyên Kỹ Thuật Số

Cô Allyson Kenny là một trong 5 người trẻ nhận được tin tức của Thượng Hội Đồng qua truyền thông, nói về việc Loan truyền Tin Mừng qua kỹ thuật số.
Cô Allyson Kenny, một người trẻ Canada, là một cộng tác viên trong ban Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Canada cho hay là họ đang giúp đưa các tài liệu của Thượng Hội Đồng lên các trang Facebook, Twitter và Instagram. Ngoài việc là một chuyên gia trong truyền thông Công Giáo, Allyson cũng là một người đã được rửa tội, gia nhập vào Giáo Hội Công Giáo 5 năm trước đây. Nói chuyện với Devin Watkins về kinh nghiệm của cô khi làm việc tại Hội đồng Giám mục và vai trò trong việc chuyển tải các sứ điệp của Thượng hội đồng trong thời đại kỹ thuật số hiện nay.

Tình liên đới trong sự hiệp nhất và niềm vui
Cô Allyson cho hay: “Không giống như các Thượng Hội Đồng trong quá khứ, cô Allyson đã được nghe tường thuất về bầu khí tại Thượng Hội Đồng hiện tại được diễn ra trong “tình thân thiết và đoàn kết”. Hiệp nhất là điều tối cần, vì vấn đề truyền giáo của người trẻ, đang mang lại một "cảm hứng thực sự cho niềm vui".

Các chủ đề được nhìn lại
Cô Allyson cũng cho hay: Dù có một chủ đề cho mỗi cuộc họp nhưng luôn có một linh hoạt từ “cơ cấu giai cấp trong giáo phẩm” với những tham dự viên hầu “truyền đạt thông tin” qua một tiến trình:
"Một cuộc họp bình đẳng để nhận ra rằng giới trẻ có rất nhiều điều để đề xuất và trình bày quan điểm của họ, và họ cũng có thể học hỏi từ những nghị phụ cao niên trong niềm tin".
Các chủ đề khác mà cô Allyson đề cập tới là tình dục - “cách phát triển tình dục không thể tách rời” – trước những khát mong nơi người trẻ trước “sứ mệnh và khát vọng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ”.
Cô Allyson cũng cho hay: "Các nghị phụ và các tham dự viên của Thượng Hội Đồng nhìn nhận có rất nhiều cách thế cụ thể để đào sâu những vấn đề căn bản".
“Các chuyên viên lên kế hoạch cho Thượng Hội Đồng đã sớm nhận ra rằng điện toán và điện thoại di động là những yếu tố chính yếu trong cuộc sống của những người trẻ ngày nay”.

Truyền đạt thông điệp cho người trẻ
Nhiều người trẻ tham gia vào các Hội đồng Giám mục yêu cầu có một tài liệu “nói cho những người trẻ biết cách tương tác trực tuyến và cách chúng ta có thể tạo ra một cộng đồng trực tuyến”. Cô Allyson không tin rằng tài liệu sẽ là công cụ thích hợp vì bạn không thể nói về kỷ nguyên mới của phương tiện kỹ thuật số khi bạn đang xử dụng phương tiện và phương pháp cũ ”. Cô ấy đề nghị những ứng dụng như video hoặc hội thảo trực tuyến hoặc đối thoại trao đổi... Bằng những cách thế này “Giáo hội có thể bắt kịp tốc độ những tiến triển về kỹ thuật số, và hiện diện trong những diễn đàn đó”.

Đã kết nối nhưng vẫn còn bị cô lập
Cô Allyson cho hay "Hơn bao giờ hết trong thời đại kỹ thuật số toàn cầu này chúng ta được kết nối với nhau rất nhiều, nhưng những người trẻ vẫn còn cảm thấy cô đơn và cô độc". Đồng thời, cô cũng thừa nhận rằng rất khó để đưa những trải nghiệm sống cộng đồng trực tuyến vào cuộc sống thực tại .
“Khi Chúa Kitô và các tông đồ của Ngài ở bên nhau, các ngài cùng đồng hành, cùng chung sống và cùng chia sẻ miếng ăn thức uống. Và cô cho hay điều này thực là yếu tố tối cần để làm chứng cho Tin Mừng. Thế giới kỹ thuất số có thể được xử dụng như là một bổ sung tuyệt vời cho việc rao giảng Tin Mừng và truyền giáo, nhưng nó sẽ không bao giờ có thể có được cảm nhận giữa người với người, giữa trái tim với trái tim.”

Ai là khán giả của chúng ta ở đây?
Cô Allyson cho hay một số tham dự viên hỏi cô "vậy ai là khán giả của chúng ta?" Câu trả lời của đại đa số của Thượng Hội Đồng là: “Khán giả của chúng ta là những người trẻ trung thành; Những người trẻ mọi nơi. Chỉ cần các Giám mục truyền đạt cho các linh mục và tu sĩ… ”
Cô Allyson mong muốn có một tài liệu gồm nhiều phần dành cho các Giám mục khi các ngài chia sẻ với các thành viên khác nhau của giáo phận. “Các ngài sẽ dùng những tài liệu này và biến chúng thành các tài liệu thích hợp cho các nhóm khác nhau”. Đây sẽ là một tài liệu tuyệt vời mà các Giám mục có thể truyền đạt cho giáo dân và các thành viên trẻ của các ngài.