Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
vừa nhận được tin:
Bà Cố Maria Đinh Thị Thông
được Thiên Chúa gọi về chiều Thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2016
tại Thành Phố San Jose, Bang California, Hoa Kỳ
Hưởng Thọ 96 tuổi.

Bà Cố Maria là thân mẫu của Linh mục Giuse Đinh Đức Hảo
Linh mục Giáo Phận San Jose, Đại Diện Đức Giám Mục - Đặc Trách Mục Vụ Việt Nam
đang phục vụ Giáo Xứ Saint Martin, Giáo Phận San Jose.

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh xin hiệp thông cầu nguyện với:
Cha Joseph Đinh Đức Hảo và Gia Đình Tang Quyến Cộng Đoàn Giáo Xứ St. Martin
và Giáo Phận San Jose Quý Cha Miền Tây Hoa Kỳ.

Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam
đón nhận linh hồn Bà Cố Maria Đinh Thị Trông vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.

Thành kính phân ưu,
Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch