Tòa Giám Mục Đà Lạt
9, Nguyễn Thái Học, Đà Lạt – Lâm Đồng


CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Toà Giám Mục Đà Lạt, Linh tông và Huyết tộc thương tiếc kính báo:

Cha GIUSE TRẦN VĂN ĐỊNH
đã an nghỉ trong Chúa lúc 16 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2015
tại Giáo xứ Chi Lăng, Đà Lạt; hưởng thọ 67 tuổi, 40 năm linh mục.

Cha Giuse
Sinh ngày 01 tháng 02 năm 1948 tại Liên Quy, Nga Sơn, Thanh Hóa.
Thụ phong linh mục ngày 17 tháng 8 năm 1975 tại Đà Lạt.
1975 – 1991: Phục vụ tại Tòa Giám mục
4/1991 – 3/2014: Quản xứ Tùng Nghĩa.
3/2014 đến nay: Quản xứ Chi Lăng.

Nghi thức nhập quan và thánh lễ lúc 16 giờ 00 tại Nhà thờ Chi Lăng, thứ hai, ngày 01 tháng 6 năm 2015.
Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Chi Lăng, lúc 09 giờ 00, thứ tư, ngày 03 tháng 6 năm 2015.
Sau đó an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Mẫu Đà Lạt.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng Cha GIUSE, và hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Tòa Giám Mục Đà Lạt
Linh tông và Huyết tộc đồng kính báo.