PHÂN ƯU:
Chúng tôi nhận được ai tín:

Bà Cụ Trần Thị Khiêm
(là thân mẫu của anh William Nguyễn Ngọc, phóng viên ảnh của VietCatholic)
qua đời tại Ban Mê Thuột ngày 8 tháng 5 năm 2015
Hưởng thọ 95 tuổi.

Lễ tang được cử hành ngày 9/5/2015
14:00 Lễ nhập liệm và thành phục
16:00 Lễ viếng
Ngày 12/5/2015
2:00 Lễ Khiển điện và Di quan
Sau đó linh cữu sẽ được đưa về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà Nghi Xuân - Hà Tĩnh.

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng anh Ngọc và đại gia đình tang quyến.
Cùng nguyện cầu cho Linh hồn bà Cụ Cố được tiêu diêu miền Cực Lạc Vĩnh Hằng.

LM Trần Công Nghị và toàn ban VietCatholic