CÁO PHÓ:
Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Khổ nạn và Phục sinh,
Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam xin kính báo:

Cha GUY MARIE NGUYỄN HỒNG GIÁO, OFM
Sinh ngày 10-05-1937 tại Mỹ Khánh, Yên Thành, Nghệ An
đã được Chúa gọi về lúc 21g 30 tối thứ Hai, ngày 06/04/2015.
54 năm khấn dòng -- 47 năm linh mục. Thọ 78 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm được cử hành lúc 10 g00 sáng thứ Ba, ngày 07/04/2015,
tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức 42 Đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Saigòn

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 08 g00 sáng thứ Năm, ngày 09 – 04 - 2015
tại Nhà nguyện Tu viện Phanxicô Thủ Đức.