VATICAN (CNS) -- Vatican đang tìm cách kiểm xoát các điạ danh (domain) của các mạng lưới toàn cầu mang phụ chú (extension) 'catholic' và xác định những ai được phép dùng phụ chú này.Công Ty Chỉ Định các Tên và Số Hiệu (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), một tổ chức vô vị lợi phụ trách việc phối trí việc chỉ định các điạ danh và điện chỉ cho các mạng lưới trên toàn cầu (Internet domain names and addresses), tuyên bố là Vatican đã chính thức ghi danh cho việc này ngày 13 tháng 6 tại Luân Đôn.

Công ty này kiểm xoát một sự bành trướng vĩ đại về con số các phụ chú cho mạng lưới ngoài các phụ chú thông thường là: ".com", ".org", ".edu" và ".gov". Các phụ chú này được coi chính thức là các địa danh có đẳng cấp cao nhất. Việc chỉ định các điạ danh cao cấp cho các quốc gia, như điạ danh riêng cho Vatican ".va", Pháp ".fr", Canada ".ca" sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này.

Đức Ông Paul Tighe, thư ký của Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội nói với hãng thông tấn Catholic News Service là việc Vatican ghi danh kiểm xoát việc sử dụng điạ danh cao cấp nhất ".catholic" là một sự ghi nhận về tầm quan trọng của không gian số học (digital space) đối với giáo hội.

Kiểm xoát các điạ danh đẳng cấp cao nhất "sẽ là một phương cách để minh chứng sự hiện diện của Công Giáo trên mạng." Đức Ông Tighe nói: Vatican dự trù cho phép "các cơ quan và cộng đồng đã được Tòa Thánh công nhận" được dùng phụ chú này, để cho những ai vào mạng dù là Công Giáo hay không Công Giáo cũng sẽ nhận biết mạng lưới nào chính thức là Công Giáo."

Vatican không dự trù cho các cá nhân dùng 'blog' hay các cơ quan Công Giáo tư nhân sử dụng phụ chú ".catholic," Đức Ông Tighe nói: Việc sử dụng điạ danh này sẽ chỉ giới hạn cho những tổ chức đã có sự công nhận chính thức của Tòa Thánh: giáo phận, giáo xứ và các cơ quan của giáo hội khác; các dòng tu, các cộng đồng đã được Tòa Thánh công nhận; và các trường Công Giáo và Bệnh Viện Công Giáo.

Vatican đa ghi danh bốn lần riêng rẽ cho các điạ danh mới, để tìm cách kiểm xoát điạ danh ".catholic" và các phụ chú tương tự bằng các ngôn ngữ khác dùng mẫu tự La-tinh, cũng như các từ tương đương với "Catholic" theo các mẫu tự chữ Phạn, Ả Rập và Trung Hoa.

Đức Ông Tighe nói: lệ phí ghi danh $185,000, "là một số tiền lớn, nhưng nếu chúng ta nghĩ số tiền này giúp cho việc duy trì một cấu trúc của Giáo Hội," và nhận thấy cấu trúc của sự hiện diện của Công Giáo trên mạng lưới toàn cầu rất quan trọng thì đây là một sự đầu tư tốt đẹp.

Kiểm xoát điạ danh này sẽ cổ võ cho "một sự hiện diện rõ ràng và có tổ chức" của Giáo Hội trên mạng, "để cho cấu trúc được công nhận của Giáo Hội được phản ảnh trên không gian số học."

Công ty Chỉ Định các Tên và Số Hiệu đã thiết lập một thể thức để giải quyết các tranh chấp về việc sử dụng cùng một điạ danh hay một điạ danh tương tự, mặc dầu có thể có sự đấu giá một vài điạ danh. Công ty này nói trong số 1.930 vụ đăng ký có tới 230 điạ danh với ít nhất là hai tổ chức đã ghi danh, tổng cộng lên tới 751 vụ."

Công ty cho hay không có tổ chức nào khác ngoài Vatican đòi sử dụng phụ chú ".catholic".

Khi công ty này bắt đầu thu nhận các đơn ghi danh xin các phụ chú mới, có khoảng 24 điạ danh cao cấp đã được chấp thuận trong số đó có ".info" được thêm vào năm 2000, và ".travel", được thêm vào năm 2004.

Việc gia tăng con số các địa danh cao cấp sẽ lớn lao nhất trong lịch sử mạng lưới toàn cầu, và chắc chắn sẽ bao gồm tên của các công ty lớn cũng như các đô thị và các sở thích bình dân: chẳng hạn ".nyc", ".london", và ".music" sẽ có tên trong số các điạ danh mới.