“Bujumbura là một địa ngục. Xin cầu nguyện cho chúng tôi với. Bom đạn đang rơi như mưa và chúng tôi thực sự khiếp sợ”. Đây là những lời xúc động của Cha Damiano Fedor, 43 tuổi, thuộc dòng Carmelite.

Cha Dasmiano giải thích thêm “Hôm qua một quả bom rơi giữa nhà thờ chính toà và tu viện của chúng tôi, gần Đại lộ Patrice Lumumba. Tình huống rất nguy kịch - - và không thể biến chuyển vì thủ đô trở nên giống Sarajevo Phi Châu”.

Cha Fr. Damiano moät nhà truyền giáo hiện cùng với Cha Jean Françoise Nkunzimana 39 tuổi quốc tịch Rwanda, noùi raèng: “Chúng tôi vô cùng lo lắng bởi vì có những tin đồn sắp xảy ra việc sơ tán tất cả các tổ chức nhân đạo. Ai đó trong các tổ chức quốc tế phải kêu gọi ngừng bắn bởi vì chæ coù theá môùi hy voïng chấm dứt đổ máu”.

Trong khi đó, các nguồn tin xã hội ở Bujumbura bày tỏ mối quan tâm đến cuộc tấn công nổi loạn mới có thể làm hủy hoại toàn bộ tiến trình hoà bình. Kể từ hôm 10-07-2003 hơn 80% thủ đô mất điện và nhà chức trách đã tạm ngưng mạng điện thoại di động.