Các giám muc Hoa Kỳ viếng thăm "ad limina" tại Rôma
Cuộc viếng thăm "ad limina" của các giám mục

ROME, Thứ ba 29 tháng 11, 2011 (Le Monde vu de Rome) – Đức Thánh Cha Benedict XVI khuyến khích Giáo Hội Bắc Mỹ hãy mang đến cho thế giới một sứ điệp của hy vọng. Ngài khuyến khích "những nỗ lực chú tâm" của các giám mục Hoa Kỳ trong việc hành xử "thảm trạng" của các vụ vi phạm tính dục.

Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tiếp kiến riêng những giám mục trách nhiệm của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (Miền I-II-III), vào cuối chuyến viếng thăm "ad limina Apostolorum" của họ sáng thứ bẩy ngày 26 tháng 11.

Gương sáng trong cuộc khủng hoảng

Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nhắc nhở các giám mục là chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ngài năm 2008 có mục đích khuyến khích người Công Giáo Hoa Kỳ, đang trong cơn khủng hoảng về các vụ vi phạm tính dục. Đức Thánh Cha đã giải thích là chuyến viếng thăm này đã giúp ngài đích thân nhận biết "những nỗi đau đớn các nạn nhân phải gánh chịu" cũng như "những nỗ lực chân thành để đảm bảo an toàn cho trẻ em của chúng ta" và hành xử các vụ vi phạm "một cách trong sáng và thích nghi."

Ngài tâm sự: "Tôi hy vọng là những nỗ lực chú tâm của Giáo Hội để đối phó với thực tại này sẽ giúp cho cộng đồng nói chung nhận định rõ hơn những nguyên nhân, nhịp độ xẩy ra, và các hậu quả của những vụ bạo hành tính dục, và để tranh đấu một cách hữu hiệu hơn chống thảm trạng đang ảnh hưởng đến xã hội trên mọi tầng lớp."

Đức Thánh Cha ngoài ra đã ghi nhận là Giáo Hội không phải là cơ quan duy nhất phải lo âu. "Nếu người ta buộc Giáo Hội phải tuân theo những tiêu chuẩn khắt khe về việc này," thì cũng phải áp dụng cho "các cơ cấu khác, không có ngoại lệ."

Tiếng nói của Giáo Hội trong xã hội

Đức Thánh Cha Benedict XVI sau đó đã nhấn mạnh "sự cấp bách" và "cần thiết" của việc tân Phúc Âm hóa trước những xáo trộn trong xã hội và tôn giáo đương thời. Ngài tiếp, Phúc Âm hóa không chỉ là một sứ mệnh ad extra, "Tất cả chúng ta đều có nhu cầu phải là những người đầu tiên được tái Phúc Âm hóa."

Theo ý hướng này, Đức Thánh Cha đã bầy tỏ rằng ngài cảm thấy "đáng ghi nhận" là những người nam và nữ càng ngày càng lo lắng hơn về tương lai của các xã hội dân chủ. Họ thấy có sự sụp đổ của các nền tảng trí tuệ, văn hòa, và luân lý của đời sống xã hội," và một "cảm nghĩ ngày càng gia tăng về sự bất an, nhất là trong giới trẻ."

Giáo Hội còn có một vai trò mạnh mẽ vì "nhiều người có thiện chí vẫn tiếp tục hướng về Giáo Hội" đáng chú ý là qua "sự khôn ngoan, cách hành xử công bằng và sáng suốt."

Đức Thánh Cha khuyên phải nắm lấy cơ hội của thời đại hiện nay để "hành xử chiều kích tiên tri" của sứ vụ của các giám mục bằng cách bầy tỏ "một cách khiêm tốn nhưng kiên trì," để bảo vệ chân lý luân lý, và nói lên một lời nói có hy vọng, có thể mở lòng và tinh thần của mọi người cho chân lý sẽ giải thoát họ."

Đức Thánh Cha đã tuyên bố là ngài sẽ đề nghị một "loạt những suy niệm" về vấn đề này trong các tháng sắp tới. Những suy niệm này, sẽ "có ích cho việc nhận định" và kêu gọi các giám mục trong "trách vụ dẫn dắt Giáo Hội về tương lai mà Chúa Kitô đang mở ra cho chúng ta."

Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên với các giám mục Hoa Kỳ kể từ khi Đức Thánh Cha Benedict XVI thắm viếng quốc gia này năm 2008.

Trong số các giám mục có mặt trong buổi hội kiến này, có tổng giám mục Timothy Dolan, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ

.