Ireland không đặt lại vấn đề quan hệ ngoại giao với Toà thánh

Phản ứng của linh mục Lombardi về việc đóng cửa Đại sứ quán Ireland bên cạnh Toà thánh

ROMA – “Ireland không đặt lại vấn đề quan hệ ngoại giao với Toà thánh”, - linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, giải thích như thế, sau khi Ireland công bố việc đóng cửa Đại sứ quán Ireland bên cạnh Tòa Thánh, vốn nằm trong khuôn khổ cắt giảm ngân sách tài chính được Dublin thông qua.

Cha Lombardi nói: “Tòa Thánh chú ý đến quyết định của Ireland về việc đóng cửa đại sứ quán của mình tại Roma bên cạnh Toà Thánh. Lẽ tất nhiên mỗi nước có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh được tự do quyết định, trên cơ sở các khả năng và lợi ích của mình, có một đại sứ bên cạnh Tòa Thánh ở tại Roma hoặc ở tại một nước khác".

Cha Lombardi nhấn mạnh: “Điều quan trọng chính là các mối quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và các quốc gia, và đối với Ireland hiện nay, nước này không xét lại các quan hệ ngoại giao của mình”.

Quả vậy, ngày 3-11, Bộ Ngoại giao Ireland thông báo đóng cửa đại sứ quán của mình bên cạnh Tòa Thánh tại Roma. Ireland cũng đóng cửa đại sứ quán của mình ở Iran và cơ quan đại diện của mình ở Đông Timor.

Chính phủ Dublin nhắc đến sự cần thiết về kinh tế và tài chính để "đáp ứng các mục tiêu chương trình của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), và để duy trì các chi tiêu công ở mức độ có thể chấp nhận được", và vì vậy Ireland phải cắt giảm nhiều “cơ sở công”.

Nhiều nước có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, và trong khi có một đại sứ quán bên cạnh nước Ý, lại không có tòa đại sứ đặc biệt bên cạnh Tòa Thánh tại Roma. Cũng xảy ra trường hợp rằng một đại sứ ở một nước khác của châu Âu - ở Paris chẳng hạn - đồng thời là Đại sứ bên cạnh Tòa Thánh. (ZENIT.org 3-11-2011)

Phạm Kim An