Các giám mục viếng thăm "ad Limina"


VATICAN (CNS) -- Trong một sự thay đổi âm thầm của một hình thức cổ truyền, Vatican đã hủy bỏ đa số các cuộc tiếp xúc riêng với mỗi cá nhân, giữa Đức Thánh Cha Benedict XVI và các giám mục về viếng thăm mộ hai thánh Tông Đồ 'ad limina' tại Rôma.

Việc thay đổi không được thông báo trước vào đầu năm nay, dường như là một cố gắng để giảm thiểu lịch trình nặng nề cho Đức Thánh Cha đã 84 tuổi và giúp làm giảm các chuyến viếng thăm "ad limina" tại Rôma đang bị ứ đọng, các giám mục của mỗi giáo phận được dự trù phải về Rôma mỗi 5 năm một lần.

Thay vì tiếp xúc từng cá nhân, bây giờ Đức Thánh Cha thường tiếp xúc với các nhóm từ 7 đến 10 giám mục một lúc, mỗi lần kéo dài khoảng một giờ đồng hồ.

Đây là hình thức cho các giám mục Hoa Kỳ khi họ bắt đầu các chuyến viếng thăm "ad limina" vào đầu tháng 11 năm nay.

Nhiều giám mục mới đây về Rôma viếng thăm "ad limina" đã cho hay sự thay đổi này có nhiều điều tốt. " Tổng Giám Mục Felix Machado ở Vasai, Ấn Độ mới đây về Rôma cùng với một nhóm tám vị khác đầu tháng Chín nói: "Đức Thánh Cha chào mừng chúng tôi, ngài ngồi xuống và làm cho chúng tôi cảm thấy thoải mái, ngài trò chuyện với chúng tôi. Ngài nói, 'Nào, các bạn hãy nói cho tôi nghe,' và ngài chú ý lắng nghe và đôi lúc bình luận. Cuối cùng, ngài tóm lược tuyệt vời những gì đã được trình bầy."

Tổng Giám Mục Machado tiếp, "Đó là một cuộc đàm thoại đột xuất, và từ những đáy tim. Và đó là điều cần được thực hiện như vậy. Đúng là một sự chia xẻ thật sự giữa ngài và chúng tôi."

Các giám mục Úc viếng thăm "ad limina" vào tháng 10 cũng thích hình thức này, và nói rằng hình thức này giúp cho Đức Thánh Cha không phải nghe qua cùng một tình hình của một điạ phương với mỗi giám mục.

Phản ứng của các giám mục trên toàn thế giới rất tích cực. Thực vậy, họ trở về sau các cuộc viếng thăm này, rất thích thú về bản chất và về những gì đã xẩy ra. Họ cho rằng hình thức này rất tốt đẹp.

Tổng Giám Mục Philip Wilson ở Adelaide, Úc nói: "Và tất cả mọi người phải đồng ý là đây là một phương cách tuyệt vời để tận dụng thời giờ của Đức Thánh Cha."