Bangladesh: Lãnh đạo tôn giáo nghi ngờ về số liệu khảo sát mức nghèo khổ

Một báo cáo mới nói khoảng 130 triệu người sống trên mức nghèo khổ

Dhaka – Kết quả một cuộc khảo sát thu nhập quốc gia đã gây ra nhiều phản ứng lẫn lộn của các vị lãnh đạo tôn giáo và quan chức chính phủ, khi các vị nói rằng trong khi tiến bộ đã được thực hiện, nhiều việc cần phải làm để cải thiện điều kiện sống của người dân nữa.

Báo cáo mang tên “Khảo sát thu nhập và chi tiêu hộ gia đình năm 2010” (Household Income and Expenditure Survey 2010), được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB) và được thực hiện bởi Cục Thống kê Bangladesh (BBS), cho thấy rằng nạn nghèo đói giảm xuống còn 31,5%, so với 40% của năm 2005.

Báo cáo cũng cho biết khoảng 130 triệu người sống trên mức nghèo khổ,.

Ngày 22-6, Shajahan Ali Molla, Tổng giám đốc của Cục thống kê Bangladesh, nói với các nhà báo trong lễ công bố báo cáo, rằng các cuộc điều tra thăm dò được tiến hành trong 12.240 hộ gia đình trên khắp 64 quận, huyện.

Ông nói: “Đói nghèo đã giảm, nhưng thu nhập trung bình và chi phí trung bình cũng giảm". Ông nói thêm rằng tầng lớp trung lưu thấp có tăng trưởng thu nhập lớn hơn so với các tầng lớp trung lưu khác.

Kinh tế gia Wahiduddin Mahmud nói rằng báo cáo đã được tiến hành trong thời ba chính phủ khác nhau và vượt qua mọi tranh cãi về thiên vị.

Ông nói thêm, các kết quả là ấn tượng hơn, trong ánh sáng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong các năm gần đây.

Tuy nhiên, Đức Giám mục Gervas Rozario, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Bangladesh, cho biết rằng các kết quả khảo sát có thể không phản ánh chính xác các điều kiện thực tế.

Ngài phát biểu: “Nếu thực sự nạn nghèo đói đã giảm bớt được 8,5%, đây là một con số tốt, nhưng tôi nghi ngờ về mức chính xác trong thực tế".

Ông Francis Atul Sarker, Giám đốc phát triển của cơ quan Caritas Bangladesh thuộc Hội đồng Giám mục nước này, nói sự phát triển lớn hơn của đất nước sẽ có tác động lớn hơn đến xóa đói giảm nghèo.

Ông phát biểu: “Nếu đảng cầm quyền và phe đối lập có thể hợp tác trong phát triển đất nước, tôi nghĩ rằng trong năm năm tiếp theo, sự nghèo đói sẽ giảm tới 16%”.

Khoảng 17,6% dân chúng sống dưới mức nghèo khổ, với 21% ở các đô thị và 31,5% ở nông thôn.

Thu nhập hàng tháng trung bình của hộ gia đình là 10.641 taka (146 USD), chưa kể các khoản chuyển tiền thanh toán từ các thành viên gia đình ở nước ngoài, theo số liệu từ cuộc khảo sát trên. Với khoản chuyển tiền thanh toán từ nước ngoài, thu nhập bình quân sẽ lên đến 19.387 taka. (UCA News 24-6-2011)

Phạm Kim An