Hoa Thịnh Đốn (CNS) -- Truyền thông xã hội đang trở nên một thành phần ngày càng quan trọng hơn trong đời sống hàng ngày tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới, và người Công Giáo đang tìm cách để chiếm được một vai trò độc đáo trong thế giới truyền thông xã hội.

Ông Matt Warner, sáng lập viên Tweet Catholic và tác giả mạng lưới FallibleBlogma.com, nói với Catholic News Service: "Tôi nghĩ rằng Giáo Hội đang theo kịp việc sử dụng truyền thông xã hội bằng các cách thức ngày càng lớn mạnh hơn. Giáo hội hiện này đã nhúng vài ngón chân cái vào nước để thử nghiệm... và tôi thích thú chờ đợi được thấy một vùng nước bắn tung tóe khi Giáo Hội nhẩy ùm vào nước trong một hay hai năm tới."

Là một người Công Giáo viết trên mạng, ông Warner đã có trên 17,000 độc giả, nhưng chính Tweet Catholic của ông trên mạng www.tweetcatholic.com, đã đưa người Công Giáo lại gần nhau trên cái "blog" hoàn vũ.

Tweet Catholic được thành lập năm 2009 để nối kết những người Công Giáo đã dùng Tweet, để họ có thể liên lạc với nhau, chia sẻ tin tức và xây dựng cộng đồng Công Giáo trên Twitter.

Ông Warner giải thích là trong khi Twitter ngày càng được nhiều người ưa thích hơn, ông nhận thấy người Công Giáo đang cố gắng liên kết và tìm kiếm nhau qua đó. Ông đã cấu tạo một mạng lưới giản dị để cho người Công Giáo dùng Twitter có thể tiếp xúc với nhau.

Ông Warner nói: "Việc này trở nên một điểm khởi hành cho rất nhiều người Công Giáo trên Twitter, giúp họ nhẩy vào sinh hoạt Twitter và có thể tìm được vài người Công Giáo ưu tú để noi gương và trình bầy với họ về sức mạnh của Twitter."

Ông Warner cho rằng các mạng truyền thông xã hội như Twitter, cung cấp một cơ hội xuất sắc cho Giáo Hội tham gia và xây dựng các mối tương quan với mọi người.

Ông giải thích: "Truyền thông xã hội không chỉ là một môi trường truyền thông mà còn là một môi trường của các mối liên hệ, giúp Giáo Hội lắng nghe mọi người bằng các phương tiện xưa kia chưa từng có thể hình dung ra được, và giúp Giáo Hội chia xẻ Phúc Âm với mọi người bằng các cách thức mới mẻ."

Ông nói với CNS: Dự án mới nhất của tôi là gia trang www.flockNote.com, một hệ thống mạng lưới "giúp cho tiếp cận được các thách đố về truyền thông của một giáo xứ, giáo phận hay tổ chức Công Giáo."

FlockNote.com được mô tả là "một dụng cụ để đăng ký trên mạng, giúp thu thập các dữ kiện về giáo dân, sắp xếp họ vào các mục vụ khác nhau và xây dựng một hệ thống các danh sách phổ biến để liên lạc với họ qua điện thư, texting, IM, Twitter, Facebook và nhiều hơn nữa."

Các nhóm và cá nhân có thể đăng ký trên mạng này và có thể tải xuống các bản thông tin, các lịch trình, các niên lịch, các mẫu đơn, thiệp mời và bản trưng cầu dân ý. Họ cũng có thể viết lại những phúc đáp cho giáo xứ của họ và nối kết với các mạng truyền thông xã hội khác. Ông Warner đang tiếp thị dự án mới này như "một phương cách mới lạ, và tân tiến để người Công Giáo chia xẻ các tin tức."

Ông Warner đã hợp tác với các nhân vật khác trong Giáo Hội để xây dựng một điạ bàn hoạt động cho truyền thông xã hội và đã thấy có sự thành công tại Nữu Ước. Ông dự trù sẽ phỏ biến các tiết mục mới cho flockNote vào tháng Bẩy.

Ông Warner tin rằng tác dụng của truyền thông xã hội trên đạo Công Giáo có thể to lớn, nhưng sẽ không bao giờ thay thế được "thời gian tiếp xúc trực tiếp", tuy nhiên, sẽ tăng cường cho các mối tương quan diện đối diện."

Ông nói: "Chúng ta có những điệp văn quý báu nhất trên thế giới. Tôi nóng lòng chờ xem những phương cách mới lạ, người Công Giáo sắp sử dụng để chia xẻ những điệp văn này và xây dựng Giáo Hội bằng tất cả những công cụ lạ lùng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. "