VATICAN (CNS) -- Trọng tâm của chuyến viếng tăm Zagreb, Croatia, ngày 4 và 5 tháng 6 của Đức Thánh Cha Benedict XVI sẽ là gia đình và việc xây dựng một cộng đồng có các giá trị Kitô giáo.

Trong chuyến tông du lần thứ 19 ra ngoại quốc và lần thứ 13 đến một quốc gia Âu Châu của Đức Thánh Cha năm nay đã 84 tuổi, ngài cũng sẽ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng ngài dành cho việc làm tái sinh gốc rễ Kitô giáo của Âu Châu.

Mặc dầu Croatia là một quốc gia hầu như hoàn toàn là Công Giáo, nước này đã trải qua rất nhiều khổ đau thử thách nền tảng đức tin của họ: hai thế chiến, một cuộc xâm lăng của quân phát xít Nazi, và rồi bị đô hộ bởi nước cộng sản Liên Bang Cộng Hòa Yugoslavia.

Ngày nay, vẫn còn có những đe doa khác tiếp diễn, nhưng dưới những hình thức khác, theo lời tuyên bố của phát ngôn viên của hội đồng giám mục Croatian.

Ông Zvonimir Ancic, phát ngôn viên hội đồng giám mục Croatia nói: "Croatia không phải là một hòn đảo và đang phải đối phó với tất cả các thách đố hiện hành trên các quốc gia Tây Phương.

Trước hết trong số các thách đố này là "một chủ nghĩa tục hóa làn tràn, với một số người hỗ trợ, mặc dầu nhỏ nhưng vận động hết sức mạnh mẽ, với sự yểm trợ của đa số giới truyền thông, đang năng động cố gắng phá hủy tất cả mọi yếu tố của căn tính Công Giáo truyền thống của Croatia.

Ngài viết trong một điện thư trả lời các câu hỏi: Các thách đố chính giáo hội Croatia đang phải đương đầu bao gồm "một đạo luật hết sức cởi mở về phá thai," và các biện pháp được đề nghị để hợp thức hóa việc nhận con nuôi của các cặp hôn nhân đồng phái tính, cũng như các cuộc tranh luận mới đây về an lạc tử.