Đức Thánh Cha nói công trình lo cho ơn gọi là trách vụ của tất cả mọi người

VATICAN, ngày 15 tháng 5, 2011 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI nói là tất cả mọi cộng đồng giáo hội đều được mời gọi để cổ võ và bảo vệ ơn gọi linh mục và đời tận hiến, vì tiếng gọi của Thiên Chúa đang bị làm át đi bởi quá nhiều tiếng ồn khác.

Đức Thánh Cha khẳng định điều này hôm nay, vào ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi, trước khi đọc kinh Truyền Tin với đám đông tại quảng trường Thánh Phêrô.

Ngài ghi nhận rằng phụng vụ ngày hôm nay tường thuật Chúa Kitô là Mục Tử Nhân Lành, trong khi thái độ của đoàn chiên đối với vị Mục Tử Nhân Lành lại được trình bầy với hai động từ rõ rệt: "lắng nghe và đi theo."

Đức Thánh Cha nói: "Các động từ này bầy tỏ các đức tính căn bản của những ai sống như những môn đệ của Chúa Kitô. Trước hết, lắng nghe lời Người vì từ đó đức tin được nẩy sinh và triển nở. Chỉ có những ai chú ý nghe lời Chúa mới có thể tự nhận định sự lựa chọn đúng đắn qua lương tâm của mình để hành động theo lời Chúa. Từ việc lắng nghe sẽ đưa đến việc đi theo Chúa Giêsu: Chúng ta hành động như những môn đệ sau khi đã lắng nghe và nhập tâm những giáo huấn của Thầy, để sống theo hàng ngày."

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến thông điệp của ngài cho ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi để nhấn mạnh rằng "một ơn gọi được noi theo khi chúng ta bỏ lại đằng sau ý muốn riêng tư của chúng ta và ý tưởng tự lập của chúng ta để đắm chìm vào thánh ý của Thiên Chúa, và để cho thánh ý này hướng dẫn chúng ta."

Ngài khẳng dịnh: Người ta luôn luôn có nhu cầu về Chúa, và "sẽ luôn luôn cần có một Mục Tử công bố Lời Chúa và giúp chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô trong các bí tích."

Đức Thánh Cha cũng suy luận: "Vào ngày Chúa Nhật này, tự nhiên chúng ta nhớ đến các Mục Tử của Giáo Hội của Chúa, và những người đang được đào tạo để trở thành Mục Tử. Vì vậy tôi mời gọi các bạn hãy đọc một kinh cho các giám mục -- kể cả Giám Mục Thành Rôma -- cho các linh mục tại các giáo xứ, cho tất cả những ai có trách nhiệm dẫn dắt đoàn chiên của Chúa Kitô, để cho họ trung thành và khôn ngoan trong việc thi hành trách vụ cuả họ. Đặc biệt là, chúng ta hạy cầu nguyện cho ơn gọi linh mục vào ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi này, để cho không thiếu các thợ gặt cho mùa màng của Thiên Chúa."