Malaysia: Kitô hữu bị buộc tội vận động hành lang cho “Nhà nước Kitô giáo”

Các lãnh đạo Kitô giáo tại Malaysia đã bác bỏ cáo buộc của người Hồi giáo viết blog và một tờ báo của chính phủ Malaysia, khi những người này cho rằng Kitô hữu đang vận động hành lang để Malaysia được tuyên bố là một Nhà nước Kitô giáo.

Bộ trưởng Nội vụ Hishammuddin Tun Hussein, nói rằng Malaysia đã là chính thức một nước Hồi giáo – “một qui chế bất khả xâm phạm và không bao giờ buộc phải đặt lại vấn đề”.

Linh mục Lawrence Andrew, biên tập viên của “Tuần báo Công giáo” (Catholic Weekly), nói: “Bộ trưởng Nội vụ đã không thận trọng, [nói] rằng đây là một lời ám chỉ nghiêm trọng, và [rằng chính phủ] sẽ có hành động".

Ngài nói: “Các quan chức chính phủ cảm thấy họ đang mất đi sự nổi tiếng mà họ đã từng hưởng. Và bởi vì họ đang mất đi sự nổi tiếng, họ sẽ được hưởng sự lo lắng, vốn có thể sẽ tạo ra sự hỗn loạn – và sự hỗn loạn có thể tạo ra sự sợ hãi - trong nhân dân".

60% trong 28 triệu người dân Malaysia là người Hồi giáo, 19% là người Phật giáo, 6% là người Ấn giáo, 6% là người Tin lành và 3% là người Công giáo. (Catholic Culture 10-5-2011)

Phạm Kim An